Üleriigilised raamatukogupäevad
„Kohtume raamatukogus“

20.–30. oktoober 2018

Tänavune kogu Euroopas tähistatav kultuuripärandi aasta annab ka raamatukogudele hea võimaluse väärtustada Euroopa rikkalikku ja mitmekesist kultuuripärandit. Laia määratluse kohaselt on kultuuripärand kõik see, mida peetakse kultuuris hoidmist väärivaks ja mida antakse edasi järgnevatele põlvedele. See on meile pärandatud kultuuri ja looduskeskkonna terviklik kogum, mida meie saame omakorda mõjutada ning tulevikku edasi kanda.
Teema-aastal on meil hea võimalus ise panustada vaimse ja ainelise kultuuripärandi säilitamisse ja edasiandmisse. Kultuuripärand on sillaks mineviku, oleviku ja tuleviku vahel. Raamatukogu omakorda on värav tulevikku, olles ühtlasi side minevikuga.

Olgem ka raamatukogudes pärandi loojad! Avastame oma kodukoha kultuuri- ja looduspärandit, kohapealseid aardeid ja põnevaid lugusid. Anname ka tänavu noortele võimaluse pärandile uus hingamine sisse puhuda. Vaadake enda ümber ringi ja avastage koos kogukonnaliikmetega meie ühiseid väärtusi! Kultuuripärandiks ei ole ainult kirjandus, kunst ja esemed, vaid ka jutud, laulud, filmid ja käsitööoskused ning toidukultuur. Kultuuripärandi mitmekesisus ühendab inimesi ja tänu tehnoloogiale ning internetile on kõigil selleni täna jõuda lihtsam kui kunagi varem.

Käesoleva aasta raamatukogupäevad „Kohtume raamatukogus“ avatakse 18. oktoobril Rakveres Eesti raamatukoguhoidjate XI kongressil ja lõpetatakse 30. oktoobril XVIII maaraamatukoguhoidja päeval Kehtnas.

Kultuuripärand raamatukogu kaudu tuttavaks!

 

ÜLERIIGILISED ETTEVÕTMISED

8. oktoober                  Registreerimine võistlusele "Infootsing Internetist 2018. Rohkem infot SIIT
18.-19. oktoober        Eesti raamatukoguhoidjate XI kongress. Kava SIIT
30. oktoober XVIII maaraamatukoguhoidja päev Kehtna Kutsehariduskeskuses. Päevakava SIIT

 Raamatukogupäevad Eesti raamatukogudes

 

ERÜ juhatuse liikme kandadaadid 2018-2021

 

HELEEN KARJA

Heleen Karja on lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia Raamatukogundus ja infokeskkonnad erialal 2013. aastal. Kultuuriakadeemias õppides osales Heleen Erasmuse vahetusüliõpilaste programmis, mille vahendusel viibis ta kuus kuud Soomes Oulu Rakenduskõrgkoolis (Oulu University of Applied Sciences). Lisaks on ta 2016. aastal lõpetanud Tallinna Ülikooli magistriõppe infoteaduse erialal digitaalraamatukogunduse suunal.

2013. aasta septembrist asus Heleen tööle Tallinna Keskraamatukokku ning 2014. aasta augusti lõpust töötas Heleen Kadrioru haruraamatukogu juhatajana. Kadrioru raamatukogus töötades aitas Heleen kirjutada ja läbi viia kaks edukat projekti, milleks olid lastele suunatud @raamatuklubi kaks hooaega. Projektid viidi läbi koostöös Kadrioru raamatukogu, Torupilli raamatukogu ja ERR lastejaam.ee-ga. Alates 2017. aasta novembri lõpust töötab Heleen Eesti Rahvusraamatukogus Infokeskuse juhina.

Tööväliselt osaleb Heleen aktiivselt ERÜ Noorteklubi tegemistes. Alates 5. maist 2015 kuulub Heleen ERÜ Noorteklubi juhatusse ning alates 2017. aastast on ta klubi juht. Noorteklubis olles on Heleen korraldanud 2016. aasta suvelaagri BibliCamp 3 – Raamatukogu 2035 ning 2017. aasta suvelaagri BibliCamp 4 – Raamatukogud ja heategevus. 2016. aasta kevadel esindas Heleen ERÜ Noorteklubi ja Tallinna Keskraamatukogu Ukrainas Kiievis peetud noorte raamatukoguhoidjate rahvusvahelisel foorumil. Lisaks viis Heleen 2017. aasta raamatukogupäevade raames edukalt läbi ettevõtmise „Raamatukoguhoidja portree“.

Heleeni huvialadeks on kunsti nautimine ja teatris käimine, eriti paeluvad teda ooperid. Olemuselt on Heleen täpne ja kohusetundlik. Oskab analüüsida ja kaasa rääkida päevakajalistel teemadel ning paistab silma uute ja huvitavate ideedega. Samuti meeldib Heleenile uute inimestega suhelda ning kogemusi vahetada. ERÜ juhatusse kuulumine annab valdkonnas kaasarääkimiseks ning enesearenduseks väga hea võimaluse.

ERÜ Noorteklubi esitab ERÜ juhatuse liikme kandidaadiks Heleen Karja.

 

ÜLLE KUUSE

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu (ERÜ) erialaraamatukogude sektsiooni juhatus esitab ERÜ juhatuse liikme kandidaadiks Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu juhataja Ülle Kuuse.

Raamatukogundusliku hariduse on Ülle omandanud Viljandi Kultuurikoolis ja Tartu Ülikoolis. Oma erialateadmisi ja oskusi on ta pidevalt täiendanud erinevatel kursustel ja läbi praktilise töö eri tüüpi raamatukogudes. Ülle omab töökogemust küla-, laste-, linna-, kesk- ja rakenduskõrgkooli raamatukogus. Lisaks on ta lühiajaliselt töötanud Lappeenranta (Soome) linnaraamatukogus ja on käinud erinevate raamatukogude tööga tutvumas Saksamaal, Norras, Taanis ja Lätis.

Ülle on näidanud üles huvi raamatukogunduse üldise arengu vastu, ta on esinenud erinevatel teabepäevadel ja raamatukogunduslikel üritustel. Ta on kirjutanud artikleid ajakirjadele „Raamatukogu“, „Nukits“ ja esinenud televisioonis ning raadios.

Ülle omab ka teadmisi ERÜ juhatuse tööst, kuna oli valitud aastatel 2005-2007 ERÜ juhatusse. 2005. aastal oli ta üks ERÜ lasteteeninduse toimkonna asutaja liikmetest ja oli valitud toimkonna esinaiseks aastani 2007.
2016. aastal valisid ERÜ erialaraamatukogude sektsiooni liikmed Ülle sektsiooni juhatusse ja oma töös on ta üles näidanud motiveeritust, konkreetsust, korrektsust ja koostöövalmidust.

Alates 2010. aastast töötab Ülle Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis raamatukogu juhatajana.

Kõrgkool on tunnustanud teda 2013. aastal rändauhinnaga „Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli professionaalseim tugitöötaja“ ja 2017. aastal tänukirjaga raamatukogu töö arendamise, professionaalse ning sõbraliku õhkkonna loomise eest töökeskkonnas.

 

PIIA SALUNDI

Pärnu Keskraamatukogu soovitab ERÜ juhatuse liikmekandidaadiks Pärnu maakonna Tori valla Sauga raamatukogu juhataja Piia Salundi

Piia Salundi on sündinud 1976. aastal. Sauga raamatukogus töötab Piia 2004. aastast. 2008. aastal lõpetas Viljandi Kultuuriakadeemia cum laude , 2009. aastast omab kutse kvalifikatsiooni IV astet. ERÜ liige 2009. aastast.

Igapäevatöös on Piia väga ettevõtlik ja uuendusmeelne. Hubane Sauga raamatukogu on mõnus kohtumispaik, kus iga külastaja tunneb end oodatuna.

Piia tegutseb aktiivselt sotsiaalmeedias, et raamatukogu tegemised oleksid nähtavad. Energilise ja sõnaka inimesena tegutseb Piia aktiivselt kohaliku elu edendamisel. Ta on olnud aastaid valla ajalehe Sauga Sõnumid toimetaja ja Sauga valla veebilehe toimetaja ning Sauga valla Facebooki konto haldaja, Sauga vallavolikogu eelmise koosseisu humanitaarkomisjoni liige .Piia on kroonikaraamatu "Sauga vald 25" kaasautor ja toimetaja ning Pärnumaa aastaraamatute kaasautor

ERÜ juhatuse töös on Piia osalenud nüüdseks kuus aastat.

2017. aastal oli Piia ERÜ projektikonkursi "Raamatukogud – muuseumid - noored" projektijuht.
Piial jätkub energiat ja tahtmist osaleda ERÜ juhatuse töös ja aidata kaasa, et algatatud ettevõtmised ka raamatukoguhoidjate igapäevaellu jõuaksid.

Lenna Eliste
Pärnumaa Ühenduse usaldusisik

 

TUULIKI TÕISTE

Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu esitab ERÜ juhatuse liikme kandidaadiks Tuuliki Tõiste.

Tuuliki töötab Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogus alates 2009. aastast teenindusosakonna, (2017. aastast teeninduskeskus) juhatajana.

Tuuliki on lõpetanud raamatukogunduse Viljandi Kultuurikolledžis 2001. aastal, saanud infoteaduste bakalaureusekraadi Tallinna Pedagoogikaülikoolis 2003. aastal ja infoteaduste magistrikraadi Tallinna Ülikoolis 2013. aastal. Samal aastal omistati talle ka raamatukoguhoidja kutse IV aste.

Tuuliki on ERÜ liige alates 2004. aastast. 2013. aastast on Tuuliki ERÜ uue mõtte töörühma liige, osaledes aktiivselt koosolekutel ja mõttetalgutel. Aastatel 2015-2017 on Tuuliki täitnud ERÜ juhatuse liikme kohustusi. Juhatuses töötatud aastatel on Tuuliki õlgadel olnud raamatukogupäevade ajal läbiviidavate teadus- ja erialaraamatukogude päevade korraldamised/juhtimised. 2015. aastal moodustati ERÜ juurde raamatukogude tuleviku üle arutlev töörühm. Arutelude tulemusena valmis visioonidokument „21. sajandi raamatukogu“. Tuuliki osales selles protsessis nii TTÜ raamatukogu kui ERÜ juhatuse esindajana. 2017. aasta oktoobrist on ta ERÜ-s tegelenud ka autoriõiguse küsimustega Euroopa Parlamendi uue autoriõiguse direktiivi valguses. Juhatuses töötamise perioodil on Tuuliki esinenud erialaste ettekannetega nii RR-i infopäeval kui ERÜ koolitustoimkonna ja ERÜ Noorteklubi mitmetel üritustel, samuti kirjutanud erialastel teemadel ajakirjas „Raamatukogu“ ja ERÜ aastaraamatus.

Tuuliki on aktiivne ka oma raamatukogus. Ta lööb kaasa ELNET Konsortsiumi teenuste/haldurite töörühma töös, on raamatukogu nõukogu liige ja juhib teeninduse töörühma tööd. Tuuliki suhtub oma töösse ja võetud ülesannetesse alati täie tõsidusega. Tema tegemisi on raamatukogus tunnustatud tiitliga „Aasta tegija“.

Tuuliki on hea suhtleja ja asjalik tegutseja. Ta võtab asju ette, teeb ise ja suudab teisi kaasata.

Tuuliki Tõiste on teadlik ja andnud nõusoleku kandideerida ERÜ juhatuse liikme kandidaadiks.

Jüri Järs
Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu direktor

 

VISIOONIDOKUMENT "21. SAJANDI RAAMATUKOGU" (heakskiidetud ERÜ aastakoosolekul 9.03.2016)

  •  21. sajandi raamatukogu SIIT
  • The 21st Centuty Library SIIT

 

SOOVITUSED RAHVARAAMATUKOGUDE ARENDAMISEKS EESTIS: RAHVARAAMATUKOGUTEENUSE KVALITEEDIHINDAMISE MUDEL

Rahvaraamatukoguteenuse kvaliteedihindamise mudel lähtub dokumendis “21. sajandi raamatukogu” püstitatud missioonist, visioonist ja väärtustest. Kvaliteedihindamise eesmärk on toetada raamatukogusid, kohalikke omavalitsusi ja ministeeriume rahvaraamatukogude ning nende poolt pakutavate teenuste arendamisel ja vastavate seadusandlike regulatsioonide kujundamisel.

  • Rahvaraamatukoguteenuse kvaliteedihindamise mudel SIIT
  • Rahvaraamatukoguteenuse kvaliteedihindamise mudeli tööleht SIIT
  • Rahvaraamatukogude kvaliteedihindamise raport 2018 SIIT

THE CODE OF ETHICS FOR LIBRARIANS

 

The main mission of librarians is to ensure that the people have free access to information, creating equal opportunities for everyone for personal development and education, creative research, for practising artistic, cultural and other hobbies, and for active participation in social life.

Librarians are partners of authors, publishers and other creators of copyright works, providing thus the recognition of the rights of both the users and the creators of the works.

Librarians respect the violability of private life and ensure the protection of personal data.

A good reputation of librarians is based on ethical conduct, professionalism, and a targeted activity to achieve the highest professional standards. Librarians treat their colleagues and readers with respect and confidence.

The Librarian and Society

Librarians knowingly create a positive image of libraries and the reputation of the profession in society.

Librarians are committed to neutrality regarding collections and information matters, acquiring collections in a balanced way.

Librarians introduce collections and services using effectively and innovately different forms of communication (the media, social media, website, etc.)

Librarians advocate the ethical use of information, including good practice in using the Internet, paying particular attention to the youth.

Librarians support such copyright regulation that facilitates the availabilty and free use of information through libraries.

Librarians promote the principles of open access and freeware licenses and request for exceptions necessary for libraries.

Librarians support cultural diversity and the integrity of society.

Librarians support active citizenship and contribute to the development of citizenship maturity.

Librarians develop cooperative relations with national, municipal, and memory istitutions; their relations are based on mutual respect and cooperative spirit.

Librarians ensure the preservation of cultural heritage entrusted to them and contribute to the cultural memory continuity of their home region.

The Librarian and the Reader

Librarians aim at the best practice of clients’ service, demonstrating willingness to serve, friendliness, high service standards and providing the best possible service to readers.

Librarians assist and support readers in information search and the use of library services.

Librarians are reliable; they observe both written and oral agreements and commitments

Librarians shape and support reading and information-consuming skills of readers.

Librarians stand for the availability of information, carrying out their work in compliance with the Public Information Act.

Librarians must ensure the privacy of data, guided in their activity by the Personal Data Protection Act, and are responsible for ensuring the protection of the personal data processed by the library.

Librarians deplore discrimination on the grounds of age, nationality, political belief, physical or mental ability, gender, marital status, origin, race, religion, or sexual orientation.

The Profession of Librarian

Librarians value their profession and develop their professional skills by continuous training and enhancing their knowledge.

In the name of their reputation and status librarians behave professionally and ethically

Librarians are loyal to their organisation and during and outside working hours are quided by a good conduct practice, observing that their behaviour will not harm their professional dignity, colleagues or the image of their organisation (incl in social media).

Librarians are open-minded, respectful, supportive, cooperative and without any prejudice towards their colleagues, encouraging others and assisting new colleagues in advancing their professional skills.

Librarians contribute to the well-being of the organisation and the development of organisational culture.

Librarians are actively involved in the development of the profession and contribute to the development of their professional association.

 

Estonian librarians are guided in their professional activity by the Code of Ethics for Librarians approved at the general meeting of the Estonian Librarians Association on 28 February 2014.

 

KALENDER

Veebruar 2020
E T K N R L P
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

TULEKUL