Kolmapäeval, 28. veebruaril pidas ERÜ Rahvusraamatukogu konverentsisaalis aastakoosolekut.

Kuulati ja kinnitati ERÜ 2017. tegevuse, finants- ja revisjonikomisjoni aruanne ning 2018. aasta kava. ERÜ struktuuriüksuste juhid rääkisid oma tegevusest ja plaanidest. Aastateks 2018–2021 valiti nelja kandidaadi hulgast juhatusse uuesti Piia Salundi ja Tuuliki Tõiste ning erialaraamatukogude esindajana Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu juhataja Ülle Kuuse (seni esindas esialaraamatukogusid Heli Priimets). Revisjonikomisjoni kuuluvad järgmisel kolmel aastal Rutt Enok, Rutt Hiie ja Katrin Niklus.

ERÜ auliikmeks valiti Krista Talvi, kes on ERÜ taasasutajaliige, aastatel 1998–2004 juhatuse esimees ja 2004–2006 juhatuse aseesimees. Alguaastast peale on Krista tänaseni seotud koolituse toimkonnaga, ta on olnud ERÜ kutsekomisjoni liige ja 2008. aastast selle juht.

Hommikul toimunud kõnekoosolek algas tänuüritusega, kus tunnustati parimatest parimaid raamatukoguhoidjaid ja aasta tegusid raamatukogudes.

2017. aasta tunnustused:

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu teenetepreemia 2017
Sillamäe Raamatukogu direktor Elviira Sidorova
Aastate pikkuse suur panuse eest Sillamäe Raamatukogu arendamisel tänapäevaseks teeninduskeskkonnaks ja raamatukogudevahelise koostöö edendamine.

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastapreemia 2017
Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor Triin Soone
Laste ja noorte kultuuriaasta mõtestamise, eestvedamise ja läbiviimise eest, mis tegeles laiapõhjaliselt lastekultuuri, laste kultuuriruumi loomise ja selle kättesaadavuse küsimustega,

Aasta maaraamatukoguhoidja 2017
Are raamatukogu juhataja Malle Pajo
Kohalikku ajalugu tutvustava, kogukonda kaasava ja põlvkondi ühendava Are veebis kasutatava topoteegi loomise eestvedamise eest, mis koondab erakätes asuvaid digiteeritud Are ajaloolisi dokumente, filme ja fotosid.

Aasta lasteraamatukoguhoidja 2017
Rapla Keskraamatukogu raamatukoguhoidja Kristel Murel
Eesti autorite laste- ja noorteraamatute illustratsioonide konkurssi ja näituse „Mina näen nii” korraldamise ja panuse eest laste- ja noortekultuuriaasta üleriigiliste lasteürituste läbiviimisel Raplamaal.

Aasta kooliraamatukoguhoidja 2017
Kehra Gümnaasiumi raamatukoguhoidja Lea Paasik
Südamliku ja kohusetundliku töö eest Kehra Gümnaasiumi raamatukoguhoidjana ning Raamatuklubiga Anija mõisas põneva öölugemise korraldamise eest.

Parim noor raamatukoguhoidja 2017
Kadrina Valla Raamatukogu Hulja filiaali raamatukoguhoidja Gerda Ansi
Käivitatud kinoklubi algatuse ja entusiastliku lugemise edendamise eest Hulja raamatukogus.

Aasta tegu linnaraamatukogus 2017
Tartu Oskar Lutsu nim. Linnaraamatukogu.
Tartu Linnaraamatukogu programmeerija ,projektijuht Ingrid Saare,
Võimaluse eest avastada Tartu linna kirjandusliku mobiilirakenduse TartuFic abil.

Aasta tegu linnaraamatukogus 2017
Paldiski Linnaraamatukogu ja direktor Reet Altma
Panuse eest Paldiski Linnaraamatukogu arendamisel tänapäevaseks kultuuriasutuseks, milles lugejasõbralik teenindus, kogu paigutus, uued näitusepinnad ja aktiivne kasutajaskond.

Aasta tegu teadusraamatukogus 2017
ELNET Konsortsiumi töörühm
Töörühma juht, KRASi haldur Urmas Sinisalu koos meeskonnaga: Kill Kask, Piret Zettur, Riin Olonen, Urmas Sinisalu, Ave Janu, Siim Liivand, Küllike Lutsar.
Kasutajate registreerimise ja autentimise süsteemi (KRAS) arendamise ja liidestamise eest e-kataloogiga ESTER, mis annab mitme raamatukogu kasutajale mitmekülgse ning mugava ligipääsu raamatukogude teenustele.

Aasta tegu erialaraamatukogu 2017
Eesti Lastekirjanduse Keskus
Kultuuriruumi rikastava elamustuuri Laste Vabariik ellukutsumise ja läbiviimise eest.

Ajakirjandusauhinnaga tunnustati ajakirjanikku Kaja Roometsa artiklitesarja eest raamatukogudest ajalehes Koit. Raamatukogude tegevuse põhjalikum tutvustamine aitab süvendada lugejates arvamust raamatukogude olulisusest.

Raamatukogude sõbraks valiti 2017. aastal Ameerika Ühendriikide saatkond Eestis.

Tunnustusüritusel jätkas oma teekonda Ivi Tingre sõrmus. Sõrmuse reglemendi kohaselt nimetab sõrmuse valdaja oma järglase, sõrmuse uue valdaja, kes on Eesti raamatukogunduses kõige silmapaistvamalt tegutsenud, kõrgelt hinnanud raamatukoguhoidja elukutset ja teinud kõik temast oleneva raamatukoguhoidja töö väärtustamiseks. Krista Talvi valis ja andis sõrmuse edasi Tiiu Valmile, kes on olnud Eesti Rahvusraamatukogu metoodikaoskonaa juhataja ja peadirektor, Kultuuriministeeriumi raamatukogude nõunik ja praegu töötab Viimsi raamatukogu juhatajana.

Piltides on tunnustusüritus kajastatud ERÜ Facebookis.

Pika päeva lõppu sobis pidulik tort.