Hea ühingukaaslane!

ERÜ juhatus kutsub Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aasta- ja kõnekoosolekule „Raamatukogud erakondade kultuuripoliitikas“ RRi konverentsisaali 28. veebruaril 2019.

Kõnekoosolek „Raamatukogud erakondade kultuuripoliitikas“ toimub kell 11.00–13.00

  • 2018. aasta parimate raamatukoguhoidjate tunnustamine.
  • Kõnekoosolek „Raamatukogud erakondade kultuuripoliitikas“

Kultuuripoliitika tuleviku osas on palju seisukohti, aga kuulda on neid harva. Kas kultuur ei too hääli? Selles ei saa kindel olla enne, kui kultuuripoliitika valimiste eel korralikult läbi arutada. Arutelu põhirõhk on kultuuril, lugemisel ja kirjanduse kättesaadavusel.

Kas tulevane insener või programmeerija peaks lugema eesti kirjandust?

  • Kas raamat on tänapäeval vajalik? Miks tuleks lisaks arvutile raamatuid lugeda?
  • Kas koolis peaks olema raamatukogu? Kas drooniklass ja raamatukogu on vastandid, või pigem täiendavad teineteist ?

Kuidas võiksid kultuuripoliitikat suunata kohalikud omavalitsused?

  • Kas raamatukogudel maapiirkonnas nähakse tulevikku? Kas raamatukogu maal on pigem traditsioonilist raamatulaenutuse teenust pakkuv või multifunktsionaalne kogukonnakeskus, kus pakutakse ka riigiteenuseid? Kas raamatukogusid nähakse maapiirkondades sillana riigi ja inimeste vahel või eraldiseisva raamatulaenutusena?.
  • Üleüldine linnastumine ning haldusreform on kaasa toomas suuri muutusi. Kuidas tagada, et ka maapiirkondades oleks juurdepääs haridusele, kultuurile, kirjandusele? Kuidas suhtuda üle-Eestilisele raamatukogubusside võrgustikule?
  • Kuidas kindlustada, et kohalik omavalitsus teeks otsuseid lähtuvalt kodanikest mitte kokkuhoiust?

Nende ja teiste murekohtade üle arutavad Riigikogu valimistel kandideerivate erakondade esindajad Andrei Korobeinik (Keskerakond), Maris Lauri (Reformierakond), Tõnis Lukas (Isamaa), Indrek Saar (Sotsiaaldemokraatlik erakond) ja Toivo Tasa (EKRE).

Arutelu juhib Joonas Hellerma.

Kõnekoosolekule on oodatud kõik huvilised.

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastakoosolek algab kell 14.00.

Päevakord
1. Koosoleku rakendamine
2. ERÜ 2018. aasta tegevusaruanne ja finantsaruanne
3. ERÜ töörühmad, toimkonnad, sektsioonid – mis tehtud, mis teoksil
4. Revisjonikomisjoni aruanne
5. ERÜ 2018. a. tegevusaruande, finantsaruande ja revisjonikomisjoni aruande kinnitamine
6. ERÜ arengukava aastateks 2019–2024 heaks kiitmine
7. ERÜ 2019. a tegevussuundade tutvustamine ja kinnitamine.
9. Sõnavõtud
16.00 Aastakoosoleku lõpetamine

Palume tutvuda:
- ERÜ 2018 aasta tegevuse aruandega SIIN
- 2019. aasta põhisuundadega SIIN
- ERÜ arengukavaga aastateks 2019–2024 SIIN

Kui Sul ei ole võimalik aastakoosolekul osaleda, siis palun volita teist ERÜ liiget.
Volitus SIIN. Volituse võib saata elektrooniliselt ERÜ büroosse.

Kolleege tasub teavitada ning innustada liituma ERÜga - aastakoosoleku päeval, 28. veebruaril on ERÜga võimalik liituda ilma sisseastumismaksuta.

ERÜ aastakoosolekule palume registreeruda ERÜ büroosse kuni 22. veebruarini (ela@nlib.ee), usaldusisikutel palume teatada osavõtjate arv maakonnast/raamatukogust.

Rõõmsa kohtumiseni
ERÜ juhatus

 

KALENDER

Märts 2019
E T K N R L P
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31