Taotlemine

Eesti Raamatukoguhoidjate ühingu PROJEKTIKONKURSS
„Raamatukogud-muuseumid-noored“

 

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing kuulutab välja projektikonkursi „Raamatukogu-muuseum-noored“, mille eesmärk on tõhustada kultuuri- ja mäluasutuste koostööd noortekeskustega, noorte kaasamine kultuuritegevustesse ja -loomesse.  Oluline on noorte teadlikkuse suurenemine kultuuriasutuste võimalustest, tingimuste loomine mitteformaalseks õppeks ja noorte toomine kultuuriloome juurde. Konkursi lõppedes on toimunud erinevaid sisukaid koostööprojekte üle Eesti.

Konkursile esitatavad projektid peavad võimaldama noortele suhtlemist ja arendavat tegevust neile sobival kodu- ja koolivälisel ajal, seades esikohale noore omaalgatuse arendamise. Oluline on, et noortele ei pakutaks ainult kultuuri tarbija rolli, vaid võimaldatakse neil endil kultuuri ja praktikaid luua, tagamaks hilisema koostöö jätkumise kultuuriasutustega, ning noored kaasatakse projekti idee väljatöötamisse, koostamisse, läbiviimisesse ja võimalikesse hilisematesse edasiarendustesse.

Konkursiga toetatakse vähemalt kahe erineva osapoole koostööprojekte, millest üks on noortekeskus ja teine mäluasutus (raamatukogu, muuseum). Toetatakse tegevusi (nt ürituste sarjad, konkursid, võistlused, koostöölaagrid, töötoad jms), milles noortel on aktiivne roll. Projekti toimumise aeg 1. mai kuni 1. november 2018. Toetatav summa ühe projekti kohta on kuni 1000 eurot. Kohustuslikku omaosalust ei ole, aga projektiga kaasnevad abikõlbmatud kulud tuleb katta oma- või kaasfinantseeringust."

Enne taotlemist tutvu:

Projektikonkursi ajakava:

  • Taotluste esitamise tähtaeg on 16. aprill 2018.
  • Konkursi tulemustest teavitatakse taotlejaid hiljemalt 11.05.2018
  • Projekti toimumise aeg 1. mai - 1. november 2018. Aruande esitamine hiljemalt 1 kuu pärast projekti lõppu.
  • Projekti kokkuvõttev seminar toimub 5. detsembril.

KALENDER

Märts 2019
E T K N R L P
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31