Taotlemine

Eesti Raamatukoguhoidjate ühingu PROJEKTIKONKURSS
„Raamatukogud-muuseumid-noored“

 

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing kuulutab välja projektikonkursi „Raamatukogud-muuseumid-noored“, mille eesmärk on tõhustada kultuuri- ja mäluasutuste koostööd noortekeskustega ning noorte kaasamine kultuuritegevustesse ja -loomesse. Konkursile esitatavad projektid peavad võimaldama noortele suhtlemist ja arendavat tegevust. Oluline on, et noortele ei pakutaks ainult kultuuri tarbija rolli, vaid võimaldatakse neil endil kultuuri ja praktikaid luua, et koostöö kultuuriasutustega jätkuks ka edaspidi.

Konkursiga toetatakse vähemalt kahe erineva osapoole koostööprojekte, millest üks on noortekeskus ja teine mäluasutus (raamatukogu, muuseum). Toetatakse tegevusi (nt ürituste sarjad, konkursid, võistlused, koostöölaagrid, töötoad jms), milles noortel on aktiivne roll. Toetatav summa ühe projekti kohta on kuni 1000 eurot. Projekti toimumise aeg 1. juunist kuni 1. novembrini 2018. Toetatav summa ühe projekti kohta on kuni 1000 eurot. Kohustuslikku omaosalust ei ole, aga projektiga kaasnevad abikõlbmatud kulud tuleb katta oma- või kaasfinantseeringust.

Enne taotlemist tutvu:

  • ERÜ projektikonkursi juhendiga SIIN
  • Taotluse vormiga SIIN
  • Aruande vormiga SIIN

NB! taotluse ja aruande vormi täitmiseks tuleb vorm arvutisse salvestada.

Projektikonkursi ajakava:

  • Taotluste esitamise tähtaeg on 27. mai 2019, ERÜ büroo e-postiaadressile ela@nlib.ee
  • Konkursi tulemustest teavitatakse taotlejaid hiljemalt 10. juunil 2019
  • Projekti toimumise aeg 1. juuni – 1. november 2019. Aruande esitamine hiljemalt 1 kuu pärast projekti lõppu.
  • Projekti kokkuvõttev seminar toimub 10. detsembril.

KALENDER

Aprill 2020
E T K N R L P
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3