Artiklite andmebaasid

 

Eesti artiklite 
andmebaas ISE

TLÜ Akadeemilise Raamatukogu andmebaasid: Geoloogia, Haridus, Loodus, Soome-ugri jt.

Väliseesti ajakiri "Eesti Kirik"
1950-2000

VEART - väliseesti
bibliograafiline andmebaas

Jaan Eilart. Bibliograafia

Paul Ariste. Biobibliograafia 1921-2000 

BIBIS - 1920-30ndate ajakirjandus

URBIS - Uurali keeleteaduse
bibliograafiline andmebaas

Koduloolised andmebaasid

 

LÄÄNEMAA kodulugu

PÄRNU kodulugu

TARTU kodulugu

TARTU personaalia

VALGAMAA kodulugu

SETO bibliograafia

 

Isikuloobibligraafiad

Eerik Haameri bibliograafia 1923-2007
Heino Tooming : bibliograafia 1956-2007
Johannes Käis : [bibliograafia]
Dr. agr. professor Nikolai Rootsi : [bibliograafia 1921-1967]
Professor Juhan Aul : kirjanduse nimestik 1919-1997
Jaan Eilart : bibliograafia
Paul Ariste : bibliograafia 1921-2000
Vardo Rumessen : bibliograafia 1972-2003