ERÜ maaraamatukogude sektsiooni teabepäev toimub 25. märtsil 2019 Rahvusarhiivi Noora majas (Nooruse 3, Tartu).

Päevakava:

9.30 Registreerimine
10.00 Tervitused, päeva avamine. Priit Prisko (riigiarhivaar)
10.15-11.00 Sirbiga kirjanduspõllul
Pille-Riin Larm (Ajalehe „Sirp” kirjandustoimetaja, eesti kirjanduse doktorant)
11.00-11.30 Uus andmekaitseseadus ja raamatukogud
Livio Nimmer (Tartu Linnaraamatukogu arvutivõrgu administraator)
11.30-12.00 Haldusreform ja raamatukogud Alutaguse valla näitel
Jaana Toss (Kurtna raamatukogu juhataja)
12.00-13.00 Lõuna
13.00-13.45 Juhan Liiv ja klassikaline eesti luule 21. sajandil
Tanar Kirs (Liivi Muuseumi teadur)
13.45-14.15 Kolleegilt-kolleegile. Lastetöö Tartu Linnaraamatukogus
Ädu Neemre ( Tartu Linnaraamatukogu laste- ja noorteosakonna osakonnajuhataja)
14.15-15.30 Ringkäik Nooras

Teabepäeva osavõtutasu on 20.00 eurot, ERÜ liikmetele 18.00. Osavõtutasu sisaldab lõunasööki kohvikus DuNord (Nooruse 1). Tasumine Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu arve alusel.

Teabepäevast osavõtuks registreerida kuni 15. märtsini k.a Maarika Lausvee meiliaadressil: muuga.raamat@vinnivald.ee. Registreerimisel palun märkida osaleja nimi, asutus, kellele läheb arve, arve saaja e-postiaadress ja kas osaleja on/ei ole ERÜ liige.

Rohkem infot: Lea Rand, ERÜ maaraamatukogude sektsiooni juhataja lea.rand65@gmail.com

Hea ühingukaaslane!

ERÜ juhatus kutsub Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aasta- ja kõnekoosolekule „Raamatukogud erakondade kultuuripoliitikas“ RRi konverentsisaali 28. veebruaril 2019.

Kõnekoosolek „Raamatukogud erakondade kultuuripoliitikas“ toimub kell 11.00–13.00

  • 2018. aasta parimate raamatukoguhoidjate tunnustamine.
  • Kõnekoosolek „Raamatukogud erakondade kultuuripoliitikas“

Kultuuripoliitika tuleviku osas on palju seisukohti, aga kuulda on neid harva. Kas kultuur ei too hääli? Selles ei saa kindel olla enne, kui kultuuripoliitika valimiste eel korralikult läbi arutada. Arutelu põhirõhk on kultuuril, lugemisel ja kirjanduse kättesaadavusel.

Kas tulevane insener või programmeerija peaks lugema eesti kirjandust?

  • Kas raamat on tänapäeval vajalik? Miks tuleks lisaks arvutile raamatuid lugeda?
  • Kas koolis peaks olema raamatukogu? Kas drooniklass ja raamatukogu on vastandid, või pigem täiendavad teineteist ?

Kuidas võiksid kultuuripoliitikat suunata kohalikud omavalitsused?

  • Kas raamatukogudel maapiirkonnas nähakse tulevikku? Kas raamatukogu maal on pigem traditsioonilist raamatulaenutuse teenust pakkuv või multifunktsionaalne kogukonnakeskus, kus pakutakse ka riigiteenuseid? Kas raamatukogusid nähakse maapiirkondades sillana riigi ja inimeste vahel või eraldiseisva raamatulaenutusena?.
  • Üleüldine linnastumine ning haldusreform on kaasa toomas suuri muutusi. Kuidas tagada, et ka maapiirkondades oleks juurdepääs haridusele, kultuurile, kirjandusele? Kuidas suhtuda üle-Eestilisele raamatukogubusside võrgustikule?
  • Kuidas kindlustada, et kohalik omavalitsus teeks otsuseid lähtuvalt kodanikest mitte kokkuhoiust?

Nende ja teiste murekohtade üle arutavad Riigikogu valimistel kandideerivate erakondade esindajad Andrei Korobeinik (Keskerakond), Maris Lauri (Reformierakond), Tõnis Lukas (Isamaa), Indrek Saar (Sotsiaaldemokraatlik erakond) ja Toivo Tasa (EKRE).

Arutelu juhib Joonas Hellerma.

Kõnekoosolekule on oodatud kõik huvilised.

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastakoosolek algab kell 14.00.

Loe edasi...

"Projektikirjutamise ABC"

Koolitus rahvaraamatukogude töötajatele toimub 22. jaanuaril algusega kell 11.00 Rahvusraamatukogu nurgasaalis.

Koolitaja on kolmanda sektori atesteeritud nõustaja Liina Kuusk.

PÄEVAKAVA

11.00-12.30 Võimalikud rahastusallikad, nende tähtajad ja tingimused

13.00-15.00 Projektide koostamine: algtõed, levinumad vead, eelarve planeerimine, omafinantseering, programmdokumendid

Märka kolleegi!

ERÜ juhatus soovib tunnustada ja tõsta esile tublisid kolleege ning kuulutab välja kandidaatide esitamise auhindadele:

ERÜ aastapreemia

ERÜ aastapreemiale võib esitada tubli kolleegi, kes on 2018. aastal eriti tulemusrikkalt ja silmapaistva tegutsenud.

ERÜ teenetepreemia

ERÜ teenetepreemiat väärib raamatukoguhoidja, kes aastate jooksul on tegutsenud raamatukogunduse hüvanguks ja silmapaistvalt panustanud Eesti raamatukogunduse arengusse.

Auhind “Parim noor raamatukoguhoidja 2018“

Auhinna “Parim noor raamatukoguhoidja” eesmärk on väärtustada ja tunnustada noori raamatukoguhoidjaid kutsetöös.

Auhinna kandidaadiks võib esitada isiku, kes töötab raamatukogus, on noorem kui 35-aastane ja on kutsetöös silma paistnud teotahtelise ja aktiivse tegutsemisega ning algatanud mõne projekti, ürituse, liikumise vms.

Auhind “Aasta tegu linnaraamatukogus 2018”

Auhinna “Aasta tegu linnaraamatukogus” eesmärk on väärtustada ja tunnustada linna- või keskraamatukogus töötavaid raamatukoguhoidjaid.

Auhinna kandidaadiks võib esitada raamatukoguhoidja või töögrupi, kes on aasta jooksul saavutanud kutsetöös väljapaistvaid tulemusi, rakendanud olulisi uuendusi ning on aasta jooksul positiivselt mõjutanud paikkonna elu või Eesti raamatukogundust.

Kandidaate võivad esitada juriidilised või füüsilised isikud. Näidis esildise vormistamiseks on ERÜ kodulehel. Esildised palume saata 15. jaanuariks 2019 Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatusele (Tõnismägi 2, 10122 Tallinn, e-post: ela@nlib.ee.

Auhinna kandidaat ei pea olema ERÜ liige, kuid võrdsete kandidaatide korral eelistatakse ERÜ liiget. Lähemalt vt statuutidest ERÜ kodulehel.

Kõik ERÜ tunnustused antakse välja kõnekoosolekul, mis toimub 28. veebruaril 2019 Rahvusraamatukogus.

KALENDER

Märts 2019
E T K N R L P
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31