In memoriam Mati Muru (4. veebruar 1937 – 16. märts 2017)

 

Meie hulgast on lahkunud raamatukogunduse õpetamise alustala, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu teenetepreemia laureaat aastast 2001 Mati Muru.

Kundas sündinud Mati Muru lõpetas 1955. aastal Kunda Keskkooli ning asus eesti filoloogiat õppima algul Tallinna Pedagoogilises Instituudis, 3 kursusest üle viiduna Tartu Ülikoolis. Kitsamalt spetsialiseerus ta raamatukogundusele ning pidas end selles vallas Kaljo-Olev Veskimäe õpilaseks. Ülikoolis õppimise ajal töötades loogika ja psühholoogiakateedri laborandina, aitas ta korraldada psühholoogiaprofessor Konstantin Ramuli isiklikku ja kateedri raamatukogu.

 

1963. aastal asus Mati Muru tööle Hiiumaa Rajooniraamatukogu juhatajana. 1967. aastal Viljandisse kolimise järel töötas ta algul põhikohaga Viljandi Linnaraamatukogus, mille kõrvalt asus õpetama Viljandi Kultuurharidustöö Koolis. 1969.-2004. aastani oli ta Viljandi kooli põhikohaga pedagoog. Mati Muru oli raamatukogunduse eriala tuumikteadmiste edasiandja. Tema loenguid iseloomustasid konkreetsus, informatiivsus ja praktikaga seotus. Neil aastatel lõpetas Viljandi kooli üle 1000 õppuri, kes on üleval hoidnud eesti raamatukogundust, eriti maapiirkondades.

Aastatel 1976-1989 juhatas ta raamatukogunduse ainekomisjoni ning 1989-1999 raamatukogunduse kateedrit. Nähes võrdlemisi jäiga reglementeeritud õpetamissüsteemi ebakõlasid otsis Mati Muru võimalusi uuendusteks, mille tulemusena sündis 1991. aastal rakenduskõrgkooli tasemel õpetamine. Ta arendas õppekavu, mis lisaks sisulistele muudatustele pikenesid 3 aastalt 3,5 aastale. Tolleaegsete õppekavade üldisem suunitlus oli humanitaarainetele ning orienteeruti peamiselt rahvaraamatukogude töötajate koolitamisele.

Palju tööd tegi Mati Muru selle nimel, et Viljandi haridus ei jääks tupikhariduseks ning õppuritel oleks võimalus avardada oma maailmapilti teiste riikide, eelkõige Soome raamatukogundusega tutvumisel.

Mati Muru osales aktiivselt ERÜ koolituse toimkonna ning Kultuuriministeeriumi juures tegutsenud koolitusnõukogu töös. Eriala valupunkide osas võttis ta kirglikult sõna ajakirja Raamatukogu veergudel.

Mälestus Mati Murust kui raamatukogundusele pühendunud ja muheda huumoriga inimesest jääb kestma.

Mati Muru ärasaatmine toimub Viljandi krematooriumi tavandisaalis 23. märtsil algusega 14.00. Pärgi ja kimpe palutakse mitte tuua.

Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing
Viljandi linnaraamatukogu
Kolleegid ja vilistlased

ERÜ tunnustas parimaid

28. veebruaril tunnustas Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing Rahvusraamatukogu suures konverentsisaalis parimaid raamatukoguhoidjaid. Laureaadid said tänukirja nii ERÜlt kui Kultuuriministeeriumilt ning klaasikunstnik Riho Hüti poolt valmistatud spetsiaalse vitraaži-tänumeene. Auhindade väljaandmist toetab Kultuurkapital.

Loe edasi...

Toimus ERÜ aasta- ja kõnekoosolek "Milline on hea raamatukogu?"

ERÜ aastakoosolekule oli 28. veeruaril 2017. a Rahvusraamatukogu konverentsisaali kogunenud üle paarisaja ühingu liikme. Kuuulati ja kinnitati ERÜ 2016. aasta tegevuse aruanne, finantsaruanne ja revisjonikomisjoni aruanne ning 2017. aasta tegevuskava. Mitmete struktuuriüksuste juhid rääkisid lühidalt oma tegevusest. Juhatuse esimeheks aastateks 2017-2020 valiti Katre Riisalu ja liikmeteks Gerli Lehemets, Kristina Pai, Ülle Siska, Asko Tamme ja Krista Visas. Seekord ei osutunud valituks Heleen Karja. Juhatusest kutsuti tagasi Mari Randmets. (2018. aastani on juhatusse valitud Tuuliki Tõiste, Heli Priimets ja Piia Salundi). Koosoleku lõpus sai sõna RR-i kunstide teabekeskuse kartograafia- ja geograafiasaali töörühma juht Tiina Kruup, kes kutsus raamatukogusid üles kaardistada raamatukogud Wikipeedias. Eesti raamatuturust 2016. aastal Rahva Raamatu vaates räääkis Rahva Raamat AS juhatuse liige Gertti Kogermann. Päeva lõpuks loositi välja 3 auhinda Rahva Raamatult. 50-eurosed kinkekaardid loositi välja Lenna Elistele ja Rein Arule ning raamaturiiulitäie raamatute (300 euro väärtuses) õnnelikuks omanikuks sai TTÜ Raamatukogu. See oli tore üllatus – aitäh Rahva Raamatule!

Tänavusel kõnekoosolekul "Milline on hea raamatukogu?" peeti kaks ettekannet. Soome Haridus- ja kultuuriministeeriumi kunsti- ja kultuuripoliitika osakonna nõunik Leena Aaltonen tutvustas Soomes uut rahvaraamatukogu seadust, mille märksõnadeks on kodanikuaktiivsus, demokraatia ja sõnavabadus.ERÜ juhatuse esimehe asetäitja Asko Tamme arutles kuidas hinnata raamatukogusid Eesti kontekstis.

Kõnekoosolekul toimunud tänuüritusel anti üle tunnustused parimatele raamatukoguhoidjatele,

ERÜ juhatus kutsub Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aasta- ja kõnekoosolekule "Milline on hea raamatukogu?"RRi konverentsisaali 28. veebruaril 2017 kell 11-16.30.

Kõnekoosolek algab kell 11.00

  • 2016. aasta parimate raamatukoguhoidjate tunnustamine
  • The Finnish Public Library act 2016 – Active citizenship, democracy and freedom of speech:
    Soome rahvaraamatukogu seadus 2016 – kodanikuaktiivsus, demokraatia ja sõnavabadus.
    Leena Aaltonen, Soome Haridus- ja kultuuriministeerium, kunsti- ja kultuuripoliitika osakonna nõunik
  • Tööriist raamatukogu hindamiseks.
    Asko Tamme, ERÜ juhatuse esimehe asetäitja

Kõnekoosolekule on oodatud kõik huvilised.

ERÜ aastakoosolek algab kell 14.00. Kinnitatakse Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu 2016. aasta tegevuse aruanne, finantsaruanne, 2017. aasta tegevussuunad. ERÜ struktuuriüksuste juhid teevad lühiülevaate tegevusest.

Päevakord
1. Koosoleku rakendamine
2. ERÜ 2016. aasta tegevusearuanne ja finantsaruanne. Katre Riisalu Tegevusaruanne vt siit
3. ERÜ töörühmad, toimkonnad, sektsioonid – mis tehtud, mis teoksil
4. Revisjonikomisjoni aruanne
5. ERÜ 2016. a. tegevusaruande, finantsaruande ja revisjonikomisjoni aruande kinnitamine
6. ERÜ juhatuse esimehe ja liikmete valimine aastateks 2017–2020. Kandidaatide tutvustus.
7. ERÜ 2017. a. tegevussuundade tutvustamine ja kinnitamine. Tegevuskava vt siit
8. Sõnavõtud
9. Valimistulemuste teatamine
16.30 Aastakoosoleku lõpetamine vastlaspäeva võtmes

Kui Sul ei ole võimalik aastakoosolekul osaleda, siis palun volita teist ERÜ liiget. Volitus siit

Kolleege tasub teavitada ning innustada liituma ERÜga - aastakoosoleku päeval, 28. veebruaril on ERÜga võimalik liituda ilma sisseastumismaksuta.

ERÜ aastakoosolekule palume registreeruda ERÜ büroosse kuni 21. veebruarini (ela@nlib.ee), usaldusisikutel teatada osavõtjate arv maakonnast/raamatukogust.

Rõõmsa kohtumiseni
ERÜ juhatus

KALENDER

Märts 2017
E T K N R L P
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2