Kampaania Õigus e-lugeda!

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing toetab üle-euroopalist kampaaniat, mille eesmärk on juhtida tähelepanu autoriõiguse regulatsiooni muutmise vajadusele, et raamatukogud saaksid lugejatele mõistlikel tingimustel ja mõistliku tasu eest e-raamatuid laenutada. Kampaania eestkõneleja on Euroopa Raamatukogu-, Info- ja Dokumentatsiooniühenduste Büroo EBLIDA.

 

OSALEMISEKS!

 
Toetage üle-euroopalist kampaaniat "Õigus e-lugeda!" andes allkirja üleskutsele siin !
 
Et näidata oma toetust laadige alla ja printige ametlik kampaania plakat  siit.
Eestikeelse plakati  "Seadustagem see!" leiate sinimustvalgele lipule vajutades.

 

PÖÖRDUMINE Õiguse e-lugeda!

ÜLESKUTSE Õigus eest e-lugeda!

 

Õigus e-lugeda! on üle-euroopaline kampaania

Pressiteade, 21. aprill 2014

23. aprillil tähistab kogu maailm raamatupüha - raamatu ja roosi ning autoriõiguse päeva, mis ajendab rääkima e-raamatu laenutamisega seonduvast.

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing toetab üle-euroopalist kampaaniat, mille eesmärk on juhtida tähelepanu autoriõiguse regulatsiooni muutmise vajadusele, et raamatukogud saaksid lugejatele mõistlikel tingimustel ja mõistliku tasu eest e-raamatuid laenutada.

Raamatukoguhoidjad ei pea õigeks, et suur osa e-raamatutest jääb raamatukogudele kättesaamatuks kõrge hinna või õiguste omaja (autor, kirjastaja, e-raamatu tootja) keeldumise tõttu e-raamatut raamatukogule müüa. Selleks, et raamatukogud saaksid e-raamatuid õiglase tasu eest ja mõistlikel tingimustel osta ning neid laenutada, tuleks muuta Euroopa Liidus kehtivat autoriõiguse regulatsiooni. Autoril peab olema õigus saada e-raamatu laenutamise eest tasu ja looming, informatsioon ja teadustöö resultaadid peaksid olema igaühele kättesaadavad olenemata nende füüsilisest vormist. Digiajastu ei tohiks tähendada piiratud juurdepääsu infole.

Eestis tegeleb e-raamatute laenutamisega Tallinna Keskraamatukogu, kes on saavutanud Eesti Kirjastuste Liiduga kokkulepe, kus üks e-raamatu litsents kehtib 20 laenutuskorda, mille järel tuleb osta uus litsents. 2013. aastal ei saanud Tallinna Keskraamatukogu osta ~58% soovitud nimetustest, millest ~63% olid Eesti autorite teosed.

Raamatukogusid koondav ühendus  Euroopas EBLIDA kutsub üles autoriõiguse regulatsiooni kaasajastama, et võimaldada raamatukogudel osta ja laenutada e-raamatuid autoritele ja teistele õiguste omajatele õiglase hüvitise eest.

Raamatukogud:

 • Soovivad oma kasutajatele pakkuda uusi e-raamatuid, nagu pakutakse trükiraamatuid!
  Suur osa e-raamatutest on täna raamatukogudele kättesaamatud.
 • Soovivad osta e-raamatuid õiglase hinnaga ja mõistlikel tingimustel!
  Paljud autorid, kirjastajad, e-raamatu tootjad ei müü meile e-raamatuid.
 • Soovivad, et autorid saaksid e-raamatu laenutamise eest hüvitist sarnaselt trükiraamatutega!
  Hetkel autorid e-raamatute laenutamise eest hüvitist ei saa.
 • Soovivad, et kõigil – mitte ainult neil, kel materiaalselt on võimalik – oleks võimalus vabalt e-raamatuid rahvaraamatukogudest laenata!
  Praegu on e-raamatu müük raamatukogule autori, kirjastaja või e-raamatu tootja otsustada.


Seega vajame selget autoriõiguse regulatsiooni, mis võimaldab raamatukogudel täita oma 21. sajandi missiooni luua kõigile juurdepääs teadmistele ja kultuuripärandile kasutades kaasaja tehnoloogilisi võimalusi.

Pöördumist saab lugeda siit.

Kampaania eestkõneleja on EBLIDA (Euroopa Raamatukogu-, Info- ja Dokumentatsiooniühenduste Büroo), kes korraldab selleks 23. aprillil Brüsselis pressikonverentsi, kus avalikustatakse üleskutse Õigus e-lugeda   ja tutvustatakse kampaaniat .

Katre Riisalu
Juhatuse esinaine
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing

Rohkem infot:
Karmen Linask
Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse juhataja
tel. 6307 331
e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

üles

 

PÖÖRDUMINE ÕIGUS E-LUGEDA!

Digiajastu loob tänapäeva ühiskonnale nii väljakutseid kui võimalusi. Internetti kolinud sisu loomine, pakkumine ja levitamine; uued meetodid väärtuste tekitamiseks ning haritud teadmistepõhise ühiskonna loomiseks, on konkurentsivõimelise heaoluühiskonna eelduseks.

Siiski iseloomustab praegust digiajastut ebamäärasus. Enne internetist seaduslikul teel e-raamatu ostmist, tuleb tarbijal allkirjastada kümneleheküljeline litsentsitingimusi sisaldav leping. Olukorras, kus tarbijaorganisatsioonid süüdistavad e-raamatute kirjastajaid, kirjastused keelduvad müümast e-raamatuid raamatukogudele, on praktiliselt võimatu hankida e-raamatuid.

Me vajame uuendatud, kaasaegset autoriõiguste raamistikku, mis kõrvaldaks õigusliku ebamäärasuse ja garanteeriks efektiivse autori ja õiguste omajate tunnustamise ja tasustamise. See õiguslik raamistik suurendaks ka kasutajate juurdepääsu e-raamatutele ja võimaldaks neil seaduse raames nautida ja kasu saada raamatukogude poolt pakutavatest e-raamatutest.

Euroopa kodanikel on õigus e-raamatuid lugeda! Neil peaks olema see õigus ka raamatukogudes. Seega peaks olema võimalik raamatukogudel e-väljaandeid laenutada. Raamatukogud tagavad vaba juurdepääsu sisule, informatsioonile, ja kultuurile kõigi Euroopa kodanike jaoks. Kuid praegune õiguslik raamistik takistab raamatukogudel oma peamisi teenuseid pakkumast, eriti mis puudutab e-raamatuid.

1. Tulenevalt õiguste ammendumise põhimõttest pärast esmamüüki, võib raamatukogu osta raamatuid ja neid oma lugejatele laenutada. See ei riku autorite ega õiguste haldajate õigusi. Seega otsustab raamatukogu vastavalt oma komplekteerimispoliitikale, millised raamatud osta ja üldusele laenutamiseks anda.

2. Kirjastajate tõlgenduste kohaselt on e-laenutamine teenus, millele õiguste ammendumise põhimõte (EÜ Direktiiv 2001/29, art.4 p.2) ei kohaldu. Nad usuvad, et õiguste haldajad on vabad otsustama, kas nad tahavad anda juurdepääsu teatud teosele, samuti sellise juurdepääsu tingimused. Selline õiguse tõlgendamine tähendab, et raamatukogude digitaalkollektsioonide üle otsustavad eelkõige kirjastajad, mitte raamatukogud.

3. On tähendusrikas, ja meie arvates vastuvõetamatu, et raamatukogude komplekteerimispoliitika üle võivad otsustada kirjastajad. See tähendaks, et raamatukogudel ei oleks enam võimalik tagada Euroopa kodanike vaba juurdepääsu sisule, informatsioonile, ja kultuurile.

4. 2012.a. juulis otsustas Euroopa Kohus, et tarkvara ostmisel kohaldub õiguste ammendumise põhimõte nii elektroonilistele allalaadimistele kui ka füüsilisele meediale. Mõned õiguseksperdid ütlevad, et selle kohtuotsusega kohaldub õiguste ammendumise põhimõte ka e-raamatutele. Mitu test-juhtumit on praegu kohtutes. Otsuse tegemine võib võtta Euroopa Kohtul mitu aastat.

5. Selline õiguslik ebaselgus takistab tõsiselt raamatukogudel pakkumast atraktiivseid e-raamatu teenuseid avalikkusele ja veelgi enam arendada toimivat õigussüsteemi kõigi sihtrühmade huvides.
Käesolevaga kutsub EBLIDA ELi Komisjoni kaasajastama autoriõiguste režiimi, mis võimaldaks raamatukogudel osta ja laenutada e-raamatuid õiglase hüvitise eest autoritele ja teistele õiguste omajatele.
Nii nagu trükiväljannete puhul, peaks uuendatud autoriõiguste raamistik võimaldama raamatukogudel jätkata oma teenuste pakkumist kõigile Euroopa kodanikele.

Kinnitatud EBLIDA juhtivkomitee & e-raamatute töögrupi poolt; Haagis 13.juunil 2013

 

üles

ÜLESKUTSE Õiguse eest e-lugeda!

Seadustades raamatukogudes e-raamatute laenutamise, antakse kasutajatele e-lugemise õigus

Ajal, mil tehnoloogia areng peaks laiendama juurdepääsu teadmistele, on raamatukogudel võimalus osta või laenutada e-raamatuid piiratud. See kahjustab raamatukogude võimalusi pakkuda pea sajale miljonile Euroopa kasutajale vaba juurdepääsu teadmistele. Tõusevad ka olulised küsimused demokraatiast, õppimisest ja teadustööst ning kõikide kodanike efektiivsest kaasamisest teadmistepõhisesse ühiskonda.

Seetõttu kutsuvad 65 000 raamatukogu ja nende 100 miljonit kasutajat Euroopa Liitu üles välja töötama selget autoriõiguse regulatsiooni, mis võimaldaks raamatukogudel täita oma 21. sajandi missiooni luua kõigile ELi kodanikele juurdepääs inimteadmiste rikkustele, kas raamatukogus või veebis.

Me soovime:

- pakkuda raamatukogu kasutajatele uusi e-raamatuid samaväärselt trükiraamatutega;

- osta e-raamatuid õiglase hinnaga ja mõistlikel tingimustel;

- võimaldada kõigile kodanikele – mitte ainult nendele, kel see on materiaalselt võimalik – vaba juurdepääsu e-raamatutele raamatukogudes;

- e-raamatute laenutamise eest autoritele õiglast hüvitist.

Me vajame üleeuroopalist autoriõiguse raamistikku, mis täidab oma eesmärki ja võimaldab raamatukogudel osta ja laenutada e-raamatuid.

Siinkohal kutsume Euroopa Komisjoni üles välja töötama autoriõiguse selget raamistikku, mis lubab raamatukogudel osta ja laenutada e-raamatuid ning tagab autoritele ja teistele autoriõiguse omajatele vastava tasu. Sarnaselt trükiraamatutega peaks autoriõiguse kaasajastatud regulatsioon võimaldama raamatukogudel jätkuvalt kõigi Euroopa kodanike hüvanguks teenuseid osutada!

Kutsume kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide valitsusi üles tagama info vaba kättesaadavus kõigile kodanikele ja garanteerima õigus raamatukogudes e-lugeda!

Kutsume kõiki Euroopa kodanikke üles selle õiguse eest aktiivselt seisma!

KALENDER

Mai 2018
E T K N R L P
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3