PROJEKTIKONKURSS 2017

Eesti Raamatukoguhoidjate ühingu PROJEKTIKONKURSS
„Raamatukogud-muuseumid-noored“

 

Projektikonkursi „Raamatukogud-muuseumid-noored“ eesmärk on raamatukogude, muuseumide ning noortekeskuste koostööprojektide kaudu aidata kaasa laste ja noorte kultuuri teema-aasta õnnestumisele. Oluline on noorte teadlikkuse suurenemine kultuuriasutuste võimalustest, tingimuste loomine mitteformaalseks õppeks ja noorte toomine kultuuriloome juurde.

Konkursile esitatavad projektid peavad võimaldama noortele suhtlemist ja arendavat tegevust neile sobival kodu- ja koolivälisel ajal, seades esikohale noore omaalgatuse arendamise. Oluline on, et noortele ei pakutaks ainult kultuuri tarbija rolli, vaid võimaldatakse neil endil kultuuri ja praktikaid luua, tagamaks hilisema koostöö jätkumise kultuuriasutustega, ning noored kaasatakse projekti idee väljatöötamisse, koostamisse, läbiviimisesse ja võimalikesse hilisematesse edasiarendustesse.

Konkursiga toetatakse vähemalt kahe erineva osapoole koostööprojekte, millest üks on noortekeskus ja teine mäluasutus (raamatukogu, muuseum). Toetatakse tegevusi (nt ürituste sarjad, konkursid, võistlused, koostöölaagrid, töötoad jms), milles noortel on aktiivne roll. Projekti toimumise aeg 1. mai kuni 1. november 2017. Toetatav summa ühe projekti kohta on kuni 1000 eurot.

Enne taotlemist tutvu:

Projektikonkursi ajakava:

  • Taotluste esitamise tähtaeg on 28. aprill 2017 kell 12.00
  • Konkursi tulemustest teavitatakse taotlejaid hiljemalt 12.05.2017
  • Projekti toimumise aeg 1. mai - 1. november 2017. Aruande esitamine hiljemalt 1 kuu pärast projekti lõppu.
  • Projekti kokkuvõttev seminar toimub detsembri algul.

KALENDER

Märts 2018
E T K N R L P
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1