preloader

Kuidas ära tunda valeuudist?

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing kutsub Eesti raamatukogusid ja Eesti koole panustama Eesti ühiskonna infopädevuse ja kriitilise mõtlemise arendamisse. Üks võimalus on aktiivselt õppe- ja koolitustegevuses kasutada abivahendina IFLA valeuudiste ära tundmise plakatit. Head raamatukoguhoidjad, pedagoogid ja kõik teised huvilis ed: Palun laadige plakat alla, printige välja ja jagage – kodus, raamatukogus, kohalikus kogukonnas, sotsiaalmeediavõrgustikes.

2016. aasta lõpul andis Oxfordi kirjastus teada, et 2016. aasta rahvusvaheline sõna on „post-truth“ ehk tõejärgne.

Maailmas, kus avaliku arvamuse kujundamisel on emotsionaalsed üleskutsed olulisemad kui objektiivsed faktid, on iseäranis oluline märgata piiri tõeste ja valeuudiste vahel. Rahvusvaheline Raamatukoguühingute ja -institutsioonide Liit ehk IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) on välja töötanud lihtsa, ent tabava kaheksast sammust koosneva juhise, kuidas kontrollida uudisloo tõelevastavust ja paljastada seeläbi valeuudiseid.

„Kriitiline mõtlemine on meedia- ja infopädevuse põhioskusi ning raamatukogude eesmärgiks on selle oskuse edendamine. Arutelud valeuudiste teemal on toonud meediapädevuse ning raamatukogude ja teiste haridusinstitutsioonide rolli selle tagamisel laiema tähelepanu alla,“ vahendab IFLA.

Eesti raamatukoguhoidjad Kristiina Kaju (Eesti Rahvusraamatukogu, Parlamendiinfo keskus) ja Tambet Teder (Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu) on IFLA FactCheck.org'i artiklil "Kuidas ära tunda valeuudist" põhineva plakati tõlkinud eesti keelde (plakati tekst on saanud ka Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu terminoloogia toimkonna heakskiidu). Plakati eestikeelne versioon „Kuidas märgata valeuudiseid“ on nüüd kättesaadav ka IFLA vastaval kodulehel.

Katre Riisalu
ERÜ juhatuse esinaine

Kalender