EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ESTONIAN LIBRARIANS ASSOCIATION

ERÜ liigitamise ja märksõnastamise toimkonna koosoleku kokkuvõte

15. juunil 2007 (kell 11-14.30)

Koosolekul osalesid: Sirje Nilbe, Annika Oherde, Vive Ott, Tiina Sokk (kõik RR); Tiiu Tarkpea (TÜR), Malle Lang (TTÜR), Marje Aasmets, Maire Kokk (TLÜAR), Karin Kaevats (ELTK), Maire Killar (Viljandi Linnaraamatukogu), Reet Sepp (Tallinna KR), Silva Paluvits (EHR), Ene Saar (KBFI), Ade Soon (Arte Gümnaasium), Arda Kirsel (vabakutseline).

Koosolekult puudusid: Tamara Kozõreva (Tartu Linna KR), Helgi Laanes (TÜR), Urve Leemets (EMTA), Urve Erm (RR), Eha Marrandi (Oisu raamatukogu), Heli Viira (EMÜR).
 

Päevakord:


1. Toimkonna 15. juubeli tähistamine.

ERÜ toimkonna esimene koosolek toimus 29. juunil 1992 Kultuuriministeeriumis. Loodava toimkonna üheks peaülesandeks kujunes eestikeelsete UDK tabelite ettevalmistamine. Peatselt hangiti UDK Konsortsiumist litsents ja algas pikaajaline töö ingliskeelsete tekstide tõlkimisel,  toimetamisel ja sisestamisel. Toimkonna algusaegu meenutasid Malle Lang ja Sirje Nilbe. Pikema tagasivaate eestikeelse UDK väljaande saamisloole ja toimkonna tegevusele tegi Arda Kirsel, kauaaegne toimkonna esinaine ning UDK tabelite peatoimetaja.

2.  Sirje Nilbe ettekanne UDK seminarist Haagis.

UDK seminar toimus 4. – 5. juunil k. a. Hollandi Kuninglikus Raamatukogus. Muutusi on nii UDK toimetuses kui Konsortsiumis. Peatoimetajaks on pärast prof. I. McIlwaine’i (Suurbritannia) saanud pr. M. I. Cordeiro (Portugal).

Sissejuhatav ettekanne vaatles klassifikatsiooniteooria küsimusi.
Pikemalt käsitleti UDK kasutamist.  M.Balikova (Tšehhi) tutvustas nende rahvusbibliograafia süsteemi, mis on UDK-põhine: märksõnad on indeksitega seotud, liigitamistasand on suhteliselt üldine. ETHICS (Šveits) – süsteemis on normandmefail UDK järgi, selle all märksõnad kolmes keeles. Süsteemi sees toimub otsing märksõnade abil. Moodustatakse ka omapoolseid UDK alljaotisi uutele mõistetele. Sloveenia esindaja ettekandest ilmnes, et viimane UDK lühiväljaanne ilmus 1991, kasutusel on elektrooniline variant. Ilmunud on metoodiline käsiraamat. 2007.a. algusest võeti kasutusele pealiigi 2 Religioon uus struktuur.

Eraldi istung peeti UDK kirjastamise küsimustes. Suurbritannia (BSI): eelmisel aastal ilmus uus, kaheköiteline UDK väljaanne. UDK Konsortsium tegeleb MRF-ga, see on nüüd esitatud sobivamas andmebaasisüsteemis (varem ISIS). Hispaania (AENOR) tutvustas oma väljaannete süsteemi: UDKst on olemas nii täielik, lühendatud kui ka lühi-(tasku-)väljaanne.

Omaette teemana käsitleti UDK-koolitust, sest süsteemi peetakse raamatukoguhariduse tähtsaks koostisosaks. Ettekanded olid Rumeenia, Ungari ja Hispaania esindajatelt.

Rohkesti tähelepanu pälvis UDK uuendamise ja tulevikuväljavaadete teema, oli nii ettekandeid kui diskussiooni. Liigi 159.9 Psühholoogia osas tehti ettepanek viia ta pealiigi 1 Filosoofia lõppu, indeksiga 19 (sel viisil saaks lühendada notatsiooni). Märgiti, et Dewey kümnendliigituse (DDC) peatoimetus on avaldanud soovi võtta kasutusele UDK uus pealiik 2 Religioon.  G. Riesthuis (Holland) rõhutas, et liiki 311 Statistika ei tohiks kasutada vormimääraja funktsioonis (statistilised andmed).  M. Benito (Borasi raamatukogukool) tutvustas uurimust sellest, kuidas uue struktuuriga 61 Meditsiin paigutada pealiiki 4 (vaba alates 1961). M. I. Cordeiro rõhutas, et pealiik 5 Matemaatika. Loodusteadused vajaks täielikku revisjoni. Küsimuseks jääb muidugi, kuidas praktilise kasutamise puhul siduda vana ja uut. UDK peatoimetuses ongi pooleli liigi 51 Matemaatika uuendamine. Ümber tehakse ka liiki 778 Fotograafia eri kasutusvaldkonnad.

Arutleti ka selle üle, et UDK edasiseks levikuks oleks kiiresti vaja uut saksakeelset täielikku väljaannet (jäi pooleli 1990-ndate algul). Belgia konsortsiumi liikmena koostas saksakeelset väljaannet, käsikiri oli ette valmistatud – nüüd aga on kõik kadunud.

Protokolli koostas
Marje Aasmets  

KALENDER

September 2020
E T K N R L P
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Suurenda

Kontrastsus