EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ESTONIAN LIBRARIANS ASSOCIATION

 
LIIGITAMISE JA MÄRKSÕNASTAMISE TOIMKOND


LIIKMED

TEGEVUS 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

Liigitamise ja märksõnastamise toimkond loodi 29. juunil 1992. Toimkonna tegevuse eesmärgiks on liigitamise ja märksõnastamise koordineerimine ja edendamine Eesti raamatukogudes. Toimkond tegutseb koostöös ELNET Konsortsiumi liigitamise ja märksõnastamise töörühmaga.

Toimkonna ettepanekul lõpetas ERÜ juhatus liigitamise ja märksõnastamise toimkonna tegevuse alates 31.12.2011

 
LIIKMED

Tamara Kozõreva
juhatuse kaasesimees
Tartu O. Lutsu nimeline Linnaraamatukogu
e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Malle Lang
juhatuse kaasesimees
Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu
e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Marje Aasmets
juhatuse liige
Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu
Sirje Nilbe
juhatuse liige
Eesti Rahvusraamatukogu
Mare Abner Eesti Meditsiiniraamatukogu
Urve Erm Eesti Rahvusraamatukogu
Eha Garšnek Eesti Rahvusraamatukogu
Karin Kaevats Eesti Lastekirjanduse Keskus
Maire Killar Viljandi Linnaraamatukogu
Arda Kirsel vabakutseline
Maire Kokk Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu
Helgi Laanes Tartu Ülikooli Raamatukogu
Urve Leemets Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia raamatukogu
Eha Marrandi Oisu raamatukogu
Annika Oherde Eesti Rahvusraamatukogu
Vive Ott Eesti Rahvusraamatukogu
Silva Paluvits Eesti Hoiuraamatukogu
Matti Russ Võrumaa Keskraamatukogu
Ene Saar Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi raamatukogu
Reet Sepp Tallinna Keskraamatukogu
Tiina Sokk Eesti Rahvusraamatukogu
Ade Soon Arte Gümnaasiumi raamatukogu
Tiiu Tarkpea Tartu Ülikooli Raamatukogu

 

 

 

 

 

 

 

 TEGEVUS 2011. AASTAL

Arutasime septembris kirjalikult (meili teel) toimkonna liikmetega Liigitamise ja märksõnastamise toimkonna edaspidist arengut. Märksõnastamine ja liigitamine on esindatud nii ERÜs kui ELNET Konsortsiumis.

Praegu on olukord, kus on olemas ELNET Konsortsiumi Liigitamise ja märksõnastamise töörühm ja ERÜ liigitamise ja märksõnastamise toimkond. Enamik ERÜ toimkonna liikmeid kuulub mõlemasse gruppi.

Tulevik:

Kui me ei taha dubleerida oma tegevust, milleks ei ole aega ega raha, siis oleks mõistlik, et jääks ainult Kontsortsiumi töörühm http://www.elnet.ee

Tavaliselt on eri süsteemide raamatukoguhoidjate põhiline probleem infopuudus. Praegu on võimalik saada pidevalt infot ja pöörduda oma probleemidega jooksvalt konsortsiumi pole, kui selleks vajadus on.

Kontsortsiumi töörühm saab pakkuda kõikidele märksõnastajatele

· avalikke üritusi/koolitusi märksõnastamise teemal

· metoodiliste otsuste kogu ELNETi kodulehel avalikult kättesaadavaks teha

· kutsuda kõiki märksõnastajaid LM listi liikmeks

Leidsime arutelu käigus, et säilitada eraldi ERÜ Liigitamise ja märksõnastamise toimkonda ei ole otstarbekas.

ERÜ juhatus arutas meie ettepanekut ja arvas, et kui see on toimkonna tahe, siis lõpetatakse liigitamise ja märksõnastamise toimkonna tegevus 31. detsembrist 2011.

Toimkonna kaasesimehed:

Tamara Kozõreva ja Malle Lang

üles

 TEGEVUS 2010. AASTAL 

16. märtsil toimus Tartu Linnaraamatukogu saalis seminar kodulookirjanduse märksõnastamisest, mille korraldas ERÜ liigitamise ja märksõnastamise toimkond. Seminarist võttis osa 40 inimest erinevatest raamatukogudest üle Eesti ja seda juhtis toimkonna juhatuse liige Sirje Nilbe. Ürituse avas Tartu linnaraamatukogu direktor Asko Tamme, ettekannetega astusid üles Halliki Jürma, Helje Laas, Lauri Posti, Külli Solo ja Külli Ots. Päeva kokkuvõttes leiti, et kodulooline teave on laiali pillatud eri andmebaasidesse ja see tuleks lähiaegadel paremini otsitavaks teha. Seminaril tuli välja nii koduloolise märksõnastamise spetsiifika ja vajadused kui ka vajadus moodustada ERÜ juures koduloobibliograafia töörühm, kes tegeleks üleriigiliselt koduloo problemaatikaga.

Aastal 2010 jätkus ka koostöö ELNET Konsortsiumi liigitamise ja märksõnastamise töörühmaga. Ühiselt peeti koosolek 14.-dal oktoobril Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogus. Kõigepealt tutvuti raamatukogu uue hoonega ja külastati pikemalt kataloogimisosakonda. Koosolekut alustas Sirje Nilbe, kes rääkis UDK Konsortsiumi uudistest ja seejärel vahendas muljeid IFLA aastakonverentsilt liigitamise ja märksõnastamise sektsiooni ettekandekoosolekult ja tutvustas alalise komitee tegemisi. Teisena esines Tiiu Tarkpea, kes reklaamis  British Standards Institution-i tasulist toodet UDC Online, mille on endale ostnud Tartu Ülikooli Raamatukogu.
Kokkusaamisel arutleti veel ELNET-LM listi üle, kuhu hetkel kuulus 95 märksõnastajat.

Malle Lang
Liigitamise ja märksõnastamise toimkonna kaasesimees

üles

 TEGEVUS 2009. AASTAL

2009. aasta möödus „Eesti märksõnastiku“ valmimise tähe all. Sellega oli seotud mitu meie toimkonna liiget.
Aruandeaastal toimus põhitegevus ELNET Konsortsiumi liigitajate-märksõnastajate listi kaudu. Listis toimunud arvamustevahetuse käigus leidsid lahenduse paljud seoses liigitamise, märksõnastamise ja infootsinguga esilekerkinud küsimused. Infoajastul puudub sagedasteks kokkutulekuteks vajadus, kuna asju saab arutada ka veebilisti kaudu.
24. aprillil külastas ERÜ liigitamise ja märksõnastamise toimkond vanalinna kaunisse majja kolinud Eesti Lastekirjanduse Keskust. Kolmanda korruse pööningusaalis, mis on kujundatud imeilusaks muinasjutumaaks, tutvustas meile raamatukogu liigitamise ja märksõnastamise põhimõtteid kogude talituse  juhataja Tiia Suls. Märksõnastamisel juhindutakse EÜM-ist, “omaloominguliste” uute märksõnade tekitamist püütakse igati vältida. Kohaletulnutel oli küsimusi raamatukogu lugejaskonna ja teenindusreeglite kohta. Leiti et lastekirjanduse spetsiifikast tulenevalt võib kasutusele võtta uusi märksõnu (näiteks “jutukesed”).

Planeeritud sügisese seminari kodulookirjanduse märksõnastamise teemal lükkasime järgmise aasta märtsi, kuna sügisel jäi vähe aega ettevalmistamiseks.

Tamara Kozõreva, Malle Lang
Toimkonna juhatuse kaasesimehed

üles

 TEGEVUS 2008. AASTAL

2008. aastal jätkas toimkond koostööd ELNET Konsortsiumi liigitamise ja märksõnastamise töörühmaga (juht Sirje Nilbe).
Aruandeaastal toimus põhitegevus ELNET Konsortsiumi liigitajate-märksõnastajate listi kaudu. Listis toimunud arvamustevahetuse käigus leidsid lahenduse paljud seoses liigitamise, märksõnastamise ja infootsinguga esilekerkinud küsimused. Infoajastul puudub sagedasteks kokkutulekuteks vajadus, kuna asju saab arutada ka veebilisti kaudu.
7. märtsil toimus toimkonna koosolek  TLÜ Akadeemilises Raamatukogus. Osales 13 toimkonna liiget. Kuulasime Tiiu Tarkpea ettekannet “UDK - kellele, milleks, kuidas?”, millega ta esines Tartus kirjepäeval 29.11.2007. Sirje Nilbe tutvustas viimaseid UDK parandusi, mis ilmusid 2007. aasta novembris. Uues versioonis on palju valmiskombineeritud ajalooindekseid. Järgmistel aastatel arendatakse edasi kirjanduse indekseid.

Koosolekul leiti, et UDK kasutamine praegusel ajal tähendab lugejale eelkõige avafondi süstemaatilist paigutamist. Edaspidi peaks tegelema järgmiste küsimustega:

 • lugeja jaoks UDK eestikeelse elektroonilise versiooni võimalusega;
 • UDK indeksite normikirjetega (UDK normandmete fail peaks olema teksti järgi otsitav);
 • märksõnade ja UDK indeksite sidumisega.

Jätkati traditsiooniks kujunenud ekskursioone raamatukogudesse eesmärgiga tutvuda liigitamise ja märksõnastamise probleemidega eri tüüpi raamatukogudes ja luua kontakte kolleegidega. 20. novembril toimus Viljandi päev, kus külastati Viljandi Linnaraamatukogu, Kondase Keskust ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiat ning selle Muusikamaja.

Viljandi Linnaraamatukogu on pööranud palju tähelepanu kodulooalase kirjanduse tutvustamisele. Vanembibliograaf Kalli Kuhi rääkis probleemidest, mis on tekkinud kodulookirjanduse märksõnastamisel. Pärast arutelu leiti, et oleks vaja selle kohta metoodilist materjali ja võiks jätkata koduloo märksõnastamise teemaga ka edaspidi.
Marje Aasmets ja Sirje Nilbe kirjutasid artikli toimkonna tegevust aastatel 1999-2008 ERÜ aastaraamatu 2008 jaoks.

üles
 

TEGEVUS 2007. AASTAL

2007. aastal jätkas toimkond koostööd ELNET Konsortsiumi liigitamise ja märksõnastamise töörühmaga (juht Sirje Nilbe). Aruandeaastal toimus põhitegevus ELNET Konsortsiumi liigitajate-märksõnastajate listi kaudu. Listis toimunud arvamustevahetuse käigus leidsid lahenduse paljud seoses liigitamise, märksõnastamise ja infootsinguga esilekerkinud küsimused. Infoajastul puudub sagedasteks kokkutulekuteks vajadus, kuna asju saab arutada ka veebilisti kaudu.
20. veebruaril toimus koosolek, kus valiti toimkonna uus juhatus (Tamara Kozõreva, Malle Lang, Marje Aasmets ja Sirje Nilbe) ja arutati 2007. aasta tegevuskava.
ERÜ liigitamise ja märksõnastamise toimkonna ning ELNETi liigitamise ja märksõnastamise töörühma korraldusel toimus 9. aprillil 2007 märksõnastamise seminar. Seminarist võttis osa 134 inimest. Ettekandega esinesid - Merle Aas ( Urania Com OÜ, Urrami analüütik-konsultant), Eda Pihu (EBSi raamatukogu juhataja), Kristina Rallmann (Kaitsejõudude Peastaabi raamatukogu juhataja), Ülo Treikelder (Tartu Linnaraamatukogu tehnikakirjanduse osakonna juhataja), Urve Leemets (EMTA raamatukogu spetsialist), Urve Erm (RR NAO juhtiv spetsialist), Sirje Nilbe (RR NAO juhataja, ELNETi liigitamise ja märksõnastamise töörühma juht).

7. mail saatis Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu direktor Andres Kollist kirja, milles küsis ELNET Konsortsiumi liigitamise ja märksõnastamise töörühma ja ERÜ liigitamise ja märksõnastamise toimkonna arvamust meditsiinikirjanduse liigitamisest ja märksõnastamisest ja EstMeSHi märksõnastiku edasisest saatusest seoses Eesti Meditsiiniraamatukogu liitmisega TLÜ Akadeemilise Raamatukoguga. 21. juunil saadeti talle vastus. Pärast ELNET Konsortsiumi liigitamise ja märksõnastamise töörühma ja ERÜ liigitamise ja märksõnastamise toimkonna liikmete vahel toimunud arutelu leiti, et kuna ELNET Konsortsiumis on praegu päevakorral EÜMi ja INGRIDi märksõnastiku ühendamine, siis EstMeSHi arendustöö jätkamine töötaks selle eesmärgi saavutamise vastu ja killustaks niigi nappi tööjõudu. EstMeSHis fikseeritud mõisteid ja terminoloogiat saab ära kasutada EÜM/INGRIDi märksõnastiku täiustamisel, nii et seni tehtud töö ei läheks päriselt tühja.
15. juunil tähistati toimkonna 15. juubelit. Toimkonna algusaegu meenutasid Malle Lang ja Sirje Nilbe. Pikema tagasivaate eestikeelse UDK väljaande saamisloole ja toimkonna tegevusele tegi Arda Kirsel, kauaaegne toimkonna esinaine ning UDK tabelite peatoimetaja. Sirje Nilbe andis ka ülevaade UDK seminarist Haagis.

Jätkati traditsiooniks kujunenud ekskursioone raamatukogudesse eesmärgiga tutvuda liigitamise ja märksõnastamise probleemidega eri tüüpi raamatukogudes ja luua kontakte kolleegidega. 30. novembril toimus Tartu päev, kus külastati Tartu Linnaraamatukogu ja Tartu Ülikooli Raamatukogu.

üles
 

TEGEVUS 2006. AASTAL

Koostöös ELNET Konsortsiumi liigitamise ja märksõnastamise töörühmaga (juht Sirje Nilbe) jätkati tööd teavikute liikide ja märksõnade kaudu parema kättesaadavaks tegemise nimel.
Põhitegevus aruandeaastal toimus ELNET Konsortsiumi liigitajate-märksõnastajate listi kaudu. Listis toimunud arvamustevahetuse käigus leidsid lahenduse paljud seoses liigitamise, märksõnastamise ja infootsinguga esilekerkinud küsimused. Infoajastul puudub sagedasteks kokkutulekuteks vajadus, kuna asju saab arutada ka veebilisti kaudu. Sel põhjusel toimus aruandeaastal vaid üks koosolek (ERм liigitamise ja märksõnastamise toimkonna ja ELNET Konsortsiumi liigitamise ja märksõnastamise töörühma ühiskoosolek) 16. veebruaril 2006, kus jõuti otsusteni enamikus nimetatud listis tõstatatud küsimustes.
Jätkati traditsiooniks kujunenud ekskursioone raamatukogudesse eesmärgiga tutvuda liigitamise ja märksõnastamise probleemidega eri tüüpi raamatukogudes ja luua kontakte kolleegidega. Külastati Eesti Panga Raamatukogu ja Eesti Hoiuraamatukogu.
Laiendati toimkonna koosseisu uute liikmetega.
Katrin Karus,
toimkonna esimees
15.12.2006

üles
 

TEGEVUS 2005. AASTAL

Toimkonna põhitegevuseks aruandeaastal kujunes töö UDK täienduste ja muudatuste koondfailiga. Koond sisaldab täiendused ja muudatused, mis on avaldatud väljaandes "Extensions and Corrections to the UDC" pärast eestikeelsete tabelite ilmumist, ajavahemikus 1999-2003 (maht väljatrükina 60 lk.). Selle äärmiselt mahuka faili (eri köidetes ilmunud muudatuste rühmitamine ja tõlge eesti keelde) koostas Katrin Karus. Koondi osas oli ELNET-is osalevatel raamatukogudel (ja loomulikult kõigil toimkonna liikmeil) võimalik avaldada arvamust alates 3. detsembrist 2004, mil toimus ELNET Konsortsiumi liigitamise töörühma koosolek ning fail kõigile edastati.
Raamatukogude arvamused kogus ja süstematiseeris Katrin Karus. Toimkonna koosolekul 20. mail arutati need läbi ja lepiti kokku olulisemates täiendustes ning muudatustes (seoses UDK täiendusvihiku ettevalmistamisega). Koosoleku otsused sisaldavad 28 punkti, lisaks jäi probleeme ka edasiseks arutamiseks. Koosolekul otsustati ka, et toimkonna esinaiseks saab alates 1. juulist 2005 Katrin Karus.
Aruanne liigitamise ja märksõnastamise alasest tegevusest Eestis esitati IFLA liigitamise alalisele komiteele Oslo kongressil (Eesti esindaja alates 2005 on Sirje Nilbe).
Regulaarselt on jälgitud UDK liigitusmetoodikat ja ühtlustatud liigituserinevusi ESTER-is.
Toimus ekskursioon Mereakadeemia raamatukokku, kus kolleegid andsid sisuka ülevaate oma tööst merehariduse ühes põhiraamatukogus.

üles
 

TEGEVUS 2004. AASTAL

UDK täiendusköite "Extensions and Corrections to the UDC" (nr. 25, november 2003), mis oli tellitud Kultuuriministeeriumi poolt, saime pärast korduvaid järelepärimisi 15.aprillil 2004. (Analoogiline olukord on kujunenud järgmise numbriga, mil UDK Haagi peakorteris jätkuvalt puudub personal ja KM tellimus on siiani täitmata.)
Täiendusi/muudatusi (nr. 25) on võrdlemisi palju: kohamäärajate täpsustused nt endise Jugoslaavia, Araabia riikide, Kagu-Aasia riikide jpm osas; muudatused ajamäärajates; uus üldmääraja -04 Protsessid ja tegevused; liikidest on suuremad muutused 72 Arhitektuuri ja 78 Muusika puhul. Viimasele on pakutud täiesti uut struktuuri, lisaks muusikariistade liigi 681.8 annulleerimist ja ületoomist muusika liiki.
Toimkonna kevadist arutelukoosolekut polnud sellistes tingimustes (suuremahulise ingliskeelse teksti läbitöötamine pingelise igapäevatöö kõrval lühikese ajaga) võimalik ette valmistada, ka toimkonna (hilis)sügisene koosolek jäi ära.
On jälgitud UDK liigitusmetoodikat ja ühtlustatud liigituserinevusi ESTER-is.
IFLA Liigitamise alalisele komiteele on saadetud aruanne (Subject indexing and classification in Estonia: 2003/2004).

üles
 

TEGEVUS 2003. AASTAL

Koosolekuil (21.veebruaril ja 21.märtsil) analüüsiti põhjalikult UDK muudatusi, mis ilmusid "Extensions and Corrections to the UDC" järjekordses köites (nr. 24, 2002). Täiendusi on üldmäärajate osas, peamiselt vormi-, koha- ja isikumäärajate puhul. Täiendusi on ka pealiigis 0, liikides 34, 57, 612 - 616, 81 jm. Struktuurimuudatusi on tehtud demograafias (liik 314). Suurimad muutused on seotud uue liigi 005 Juhtimine rakendamisega: liik 65.01 on annulleeritud ja on esitatud äraviited liiki 005.

Otsustati:

 • analüüsida ka edaspidi regulaarselt UDK täiendusi ja muudatusi, arutades toimkonnas läbi nende praktilise vajalikkuse ja rakendatavuse
 • liiki 005 esialgu mitte kasutusele võtta
 • võtta kasutusele uus liik 60 Biotehnoloogia
 • vajaduse korral kasutada uusi, detailsemaid indekseid, mis on loodud, tähistamaks UDKs seni puudunud (või indeksit mitteomanud) mõisteid (teemasid), nt 141.74 Rassism, 314/316 мhiskond, 574.1 Bioloogiline mitmekesisus jpm
 • püsida UDK eestikeelsete tabelite raamides, vältides suuremahulisi muudatusi.

Oktoobris toimus tavakohane infokoosolek, kus Marje Aasmets esitas ülevaate IFLA 69. aastakonverentsist Berliinis. Kuulati ka Mare Abneri infot märksõnastamisest Eesti Meditsiiniraamatukogus. UDK vormimäärajate kasutamise ühtlustamiseks arutati läbi kehtiv UDK vormimäärajate loetelu, täiendati seda ja kinnitati.
Novembris külastasid toimkonna liikmed Rocca al Mare Kooli. Kolleeg Jaanus Kõuts tutvustas raamatukogu ja andis sisuka ülevaate kooli elust.
Toimkonnas on vahetunud Lastekirjanduse Teabekeskuse esindaja.

üles
 

TEGEVUS 2002. AASTAL

Aasta 2002 olulisimad ettevõtmised olid:

 • märksõnastamise seminar 5. märtsil (69 osalejat). Esinesid Marje Aasmets ülevaatega IFLA tegevusest märksõnastamise suunal ja Sirje Nilbe põhjaliku käsitlusega märksõnastamise metoodikast ESTER-is. мritus äratas elavat huvi, kõik soovijad ei mahtunudki osalema. Kindlasti tuleks seda teemat jätkata, kuna märksõnastamine on meie raamatukogudes suhteliselt uus tegevus.
 • UDK toimetusele Londonis edastati loetelu teemadest, millele ei leidu UDK tabeleis indeksit (üle 40 teema). Selle aluseks olid 2001.a. küsitluse käigus laekunud ettepanekud (ligi 80). Osa neist õnnestus lahendada kohapeal, ülejäänute suhtes esitasid kõik toimkonna liikmed oma arvamuse kirjalikult jaanuaris 2002 ja nii leiti lahendused veel 12 ettepanekule. Sõelale jäänud teemad vaadati veelkord üle ja edastati koos toimkonna üldise seisukohaga jääda liigitamises UDK eestikeelse väljaande raamesse ning mitte kasutusele võtta suuremaid struktuurimuudatusi. UDK toimetus lubas meie ettepanekuid arvestada.

Veebruaris arutati toimkonna koosolekul "Extensions and Corrections to the UDC" uut köidet (nr. 23) ja otsustati uut liigiindeksit 005 Juhtimine (Management) esialgu mitte kasutusele võtta. Oodatakse ära järgmise köite (nr. 24) ilmumine, kus eeldatavalt peaksid leiduma ka suunised senise liigi 65.01 asendamiseks indeksiga 005.

Juunis peeti väike koosviibimine toimkonna tegevuse 10. aastapäeva täitumise puhul. Vastavasisuline ülevaade edastati avaldamiseks ajakirja "Raamatukogu" (ilmus nr. 5, 2002).

Oktoobris toimus tavakohane infokoosolek, kus tehti ülevaade IFLA uuemaist materjalidest (kahjuks ei saanud Marje Aasmets sel aastal IFLA konverentsil osaleda), räägiti Ida-Euroopa maade märksõnastike koordineerimisprogrammist ning tutvuti uue erialakirjandusega:
1. UDK ingliskeelne taskuväljaanne (UDC Pocket Edition, 1999)
2. McIlwaine I. C. The Universal Decimal Classification : a guide to its use (2000)
(Mõlemad teosed leiduvad EAR-is).

Jätkati tutvumiskäike raamatukogudesse. Veebruaris külastati taasavatud ja kaunikskujundatud Tallinna Keskraamatukogu, novembris tutvuti Briti Nõukogu raamatukoguga ja detsembris oldi Meditsiiniraamatukogus, kus toimkonna liikme Mare Abneri käe all on valmimas eestikeelne meditsiinimärksõnastik. Kõik käigud on olnud inforikkad ja huvitavad.

Tallinna Keskraamatukogu esindajate soovil koostati pöördumine Eesti kirjastustele ilukirjandusteoste autorite rahvusliku kuuluvuse märkimiseks raamatu tiitellehe pöördele ja edastati see ERм büroole. Loodetavasti on sel tulemusi, sest tihti on autorite päritolu peaaegu võimatu ise määrata.

Tihenesid ka rahvusvahelised sidemed. UDK Konsortsium avas mailing-listi UDC Forum, millega on liitunud Arda Kirsel ja Sirje Nilbe. Selle kaudu saab jooksvalt kursis olla UDK alal toimuvaga rahvusvahelises ulatuses. еnnestus ka (lõpuks) esitada eestikeelse UDK väljaande ja UDK kohta Eestis ilmunu bibliograafilised andmed UDK rahvusvahelisse andmebaasi. Loodetavasti ilmuvad need "Extensions and Corrections to the UDC" 2002.a. köites.

Arda-Maria Kirsel
Marje Aasmets
Jaanuar 2003

üles
 

TEGEVUS 2001. AASTAL

Toimkonna tegevuses aastal 2001 võib märkida kahte suuremat üritust:

 • viidi läbi küsitlus UDK eestikeelsete liigitustabelite kasutamise kohta
 • korraldati UDK uue üldmääraja -02 (omadused) tõlkimine eesti keelde.

Kronoloogiliselt kulges töö alljärgnevalt.
1.-2. veebruaril osales Marje Aasmets Roosta puhkekeskuses toimunud ERÜ seminaril.
19. veebruaril oli toimkonna koosolek, kus tutvustati ja arutati läbi "Extensions and Corrections to the UDC" uus köide, nr. 22 (2000). Otsustati esialgu mitte kasutusele võtta suuri, kogu liiki/pealiiki haaravaid struktuurimuudatusi (pealiik 2, liigid 364/369) ja jääda UDK eestikeelseis liigitustabeleis toodud struktuuri juurde. Küll aga otsustati kasutada üksikmuudatusi uute aktuaalsete teemade kohta, mis ei too kaasa ümberliigitamist. Samuti võeti vastu otsused komplitseeritud teemade indeksite ühtlustatud kasutamiseks (ca 12 teemat).
Jätkati erialaraamatukogude ühiskülastusi. 21. märtsil viibiti Tallinna Botaanikaaia raamatukogus, mida tutvustas Kaia-Kadri Gailit. Heideti pilk ka eksootilistele taimedele palmimajas.
Aprillis-mais koostati ja saadeti 38-le teadus-, maakonna- ja (mõnele) erialaraamatukogule küsimustik UDK eestikeelsete liigitustabelite kasutamise kohta. 7 küsimusega sooviti arvamust tabelite detailsuse astme, indeksite leitavuse, tabeleis puuduvate teemade, tabelite kujunduse jm. kohta. Vastused laekusid 20 raamatukogult ja 7 liigitajalt, kokku 27. Kokkuvõte küsitlusest tehti aasta lõpul.
Aasta esimesel poolel õnnestus korraldada UDK uue üldmääraja �02 tõlkimine eesti keelde (1183 indeksit, ca 2000 terminit). Tõlkis TTм dotsent Lembit мksti, kellel on suured kogemused terminoloogiasõnastike koostamisel (Teaduse ja tehnika seletav sõnaraamat, Inglise-eesti tehnikasõnaraamat). Töö valmis juuli algul.
26. septembril toimus infokoosolek. Toimkonna uueks liikmeks võeti Tamara Kozõreva Tartu Linna Keskraamatukogust. Sirje Nilbe ja Urve Erm andsid ülevaate Eesti мldise Märksõnastiku täiendusvihiku koostamisest ja märksõnastamisel esile kerkinud probleemidest. Marje Aasmets rääkis IFLA aastakonverentsist Bostonis ning liigitamise ja märksõnastamise sektsiooni üritustest, mille alalise komitee liige ta on. Toimkonna liikmeile edastati UDK uue üldmääraja -02 eestikeelne tõlge, mida lühidalt tutvustas Arda Kirsel.
23. oktoobril külastati Sisekaitse Akadeemia raamatukogu, kus selle tegevusest andsid põhjaliku ülevaate raamatukogu juhataja Paavo Eensalu ja staaўikas raamatukoguhoidja Tiiu Sims. Mõlemal ühiskülastusel (kevadel ja sügisel) osales 10-11 inimest.
7. detsembril oli toimkonna koosolek, kus tehti kokkuvõte kevadel toimunud küsitlusest. Peatähelepanu keskendati UDKs puuduvatele teemadele/mõistetele, mille kohta oli laekunud ligi 80 täiendusettepanekut. Vastav loetelu oli toimkonna liikmeile saadetud posti teel. Arutelu käigus otsustati, et lõplikud ettepanekud esitatakse 10. jaanuariks 2002 ja neist tehakse valik edastamiseks UDK toimetusele Londonis. Sirje Nilbe vahendas infot Ida-Euroopa maade rahvusraamatukogude nõupidamiselt Ljubljanas, kus peeti vajalikuks koostada UDK kui eri maade raamatukogusid ühendava infokeele ja rahvuskeelsete märksõnastike vastavustabelid. Sellest võib kujuneda rahvusvaheline projekt, milles ka meie toimkonnal võib mingi osa olla. Helju Kaljuvee tutvustas Rahvusraamatukogule hangitud UDK online-varianti, millega aga loodetud lisainfot ei ole saadud.
Kahjuks jäi ära, aga on järgmisel aastal plaanis märksõnastamise alane seminar/koosolek. Ei jõutud ka kavandatud liigiaruteluni (liik 658). Otsustati ära oodata "Extensions" 2001. a. köite saabumine ja sellest lähtudes valida arutletav liik.
Arda Kirsel
Toimkonna esimees

üles
 

TEGEVUS 2000. AASTAL

Liigitamise ja märksõnastamise toimkonnale oli aasta 2000 oluliseks tähiseks: toimkonna aastatepikkune tegevus (1993-1999) tipnes UDK eestikeelsete liigitustabelite ilmumisega 2000. a. jaan./veebr. (ametliku ilmumisaastaga 1999). See 1084-leheküljeline teavik tõestas muuhulgas ka, et eestikeelne teadusterminoloogia ei jää maha maailmatasemest ja suudab väljendada iga eriala mõisteid süvitsi. Tahaks siinkohal veelkord tänada kõiki osalejaid: meie vapraid tõlkijaid, kes murdsid end läbi terminoloogiadžungli (I. Kuldkepp, S. Suursöödi (RR), H. Laanes, S. Nilbe, K. Piir, P. Naggel (TÜR), M. Lang, A. Talts, A. Kaldas, S. Riimaa, E. Raas (TTÜR), A. Kuik (EPMÜR), R. Kivimägi (TLK) jpt. - 39 inimest); meie vastutulelikke ja missioonitundega konsultante-eksperte kõrgkoolidest, teadusasutustest, erialakoolidest jm. (TPÜ rektor M. Arvisto, TTÜ ja TPÜ prorektorid prof-d T. Kaps ja P. Normak, prof-d V. Masing, H. Karik, I. Unt, E. Risthein, dots-d E. Hendre, U. Madar, R. Lahtmets, E. Siimer, K. Maurer, R. Kull, A. Mutt jpt. - 114 inimest). Täname Kultuuriministeeriumi finantseerimise eest ja ERм juhatust pidevalt tunnetatava toetuse ning julgustuse eest. Täname ka TTÜR ja EAR juhtkondi, kelle katuse all töö lõplikult valmis.
Pärast liigitustabelite ilmumist korraldas ERÜ liigitamise ja märksõnastamise toimkond 16. märtsil kõigi UDK tõlkijate kokkutuleku, kus tehti kokkuvõtteid möödunust ja meenutati meeldejäänud seiku (muuhulgas nt. kuidas oleks maitseainete rubriiki tšillipipra asemel äärepealt sattunud tsiili salpeeter (lõhkeaine) või kuidas õigel ajal saadi liiklusvahenditest välja "puksida" vagunid eriti tundlikele reisijatele jm. Seletamatuks jäigi, mil viisil keelemäärajate hulka sattus köki-möki (keel?) - väike müstika kuulub asja juurde.
14. aprillil toimus ERÜ juhatuse ja Kultuuriministeeriumi korraldatud UDK eestikeelsete liigitustabelite ametlik esitlus, kuhu oli võimalik toimkonna algatusel kutsuda ka aktiivsemaid konsultante-eksperte. Tutvustati väljaannet ja tänati tegijaid, s. h. UDK toimetust, mille enamus liikmeid (M. Aasmets, A. Kirsel, M. Lang, S. Nilbe) kuuluvad ju ka toimkonda.
Sellele järgnev tegevus kulges informatiivsemat laadi ürituste tähe all. 7. aprillil leidis aset väljaande "Extensions and Corrections to the UDC" kahe viimase, hilinemisega saadud köite (vol.20, 21) ja neis esitatud UDKs vastu võetud täienduste ning muudatuste tutvustamine toimkonnas. Muude hulgas on 21. köites (nüüd siis ametlikult) esitatud toimkonna poolt välja töötatud Eesti maakondade kohamäärajad. Koosolekul otsustati võtta kasutusele muudatused liikides 338.4-Turism, 502/504 Keskkonnateadused ja 791 Filmikunst, samuti uus üldmääraja -02 (üldised omadused), mille tekst jagati kõigile osalenuile.
Sel aastal oli otsustatud lähemalt tutvuda erialaraamatukogudega. Külastati kolme raamatukogu. 12. mail olid toimkonna liikmed USA saatkonna infokeskuses, mida juhatab V. Sepper, ERÜ erialaraamatukogude sektsiooni esinaine. 21. septembril külastati Eesti Muusikaakadeemia raamatukogu (tutvustas A. Sepp) ja 16. novembril Eesti Kunstiakadeemia raamatukogu (E. Mutt). Igal pool oli vastuvõtt äärmiselt lahke ja sõbralik ning saime väga huvitavat infot lähinaabruses töötavatest väiksematest, aga väga kindla ning sihipärase suunitlusega raamatukogudest, millest seni vähem teadsime. Igal õppekäigul osales 9-11 inimest.
Sügisel, 14. septembril toimus ka tavakohane infokoosolek ülevaatega IFLA aastakonverentsist (M. Aasmets), samuti arutati mõningaid märksõnastamise probleeme INNOPACis (S. Nilbe).
Oli kavas läbi viia ka liigi 658 Ettevõtlus metoodikaprobleemide arutelu, samuti koostada juhised märksõnastamise üldmetoodika kohta. Mitmel objektiivsel põhjusel (S. Nilbe magistritöö lõpetamine, teiste toimkonnaliikmete kohalik töökoormus) lükkusid need järgmisse aastasse.
Toimkonna esimees A. Kirsel

üles
 

TEGEVUS 1999. AASTAL

ERÜ liigitamise ja märksõnastamise toimkonna 1999. aasta tegevuskava lähtus eeldusest, et aasta algul/jooksul ilmuvad trükist eestikeelsed UDK liigitustabelid. Kahjuks tekkis aga arvutitöötlusel pikem viivitus ja selgus ka, et käsikiri tuleb veelkord (s.o. kolmandat korda) läbi vaadata tähistamaks eri shrifte, erimäärajaid (püstjoonega veeru serval) ja parandamaks esinevaid trüki- jm. vigu. Toimkonna töös tähendas see, et planeeritud UDKd tutvustavate ürituste asemel tuli toimkonna liikmeil Marje Aasmetsal (toimetaja) ja Arda Kirselil (peatoimetaja) II poolaastal (sept.-12.nov.) tegeleda käsikirja (ligi 60 000 indeksit koos tekstiga) redigeerimisega. Nüüdseks on käsikiri (nn. emaeksemplar) trükikojas ja tabelid ilmuvad 2 000. a. algul.
Toimkonna tegevuse teiseks põhisuunaks on liigitamise ja märksõnastamise metoodika kooskõlastamine ja ühtlustamine eri raamatukogudes. Liigitamise suunal on eelmistel aastatel arutatud üldmäärajate kasutamist ja liikide 8 Keeleteadus. Kirjandus ning 004 Arvutiteadus metoodikaprobleeme; vastu on võetud rida otsuseid liigitamise ühtlustamiseks neis liikides. 1999. a. käsitleti liigi 65.01 Juhtimine. Juhtimisteadus sõlmprobleeme ja siingi võeti vastu ühtlustamisele suunatud otsused.
Märksõnastamise osas andis Sirje Nilbe ülevaate märksõnastamise praktikast INNOPACis koos rea soovitustega.
Toimkonnal on kujunenud head sidemed rahvusvaheliste erialainstitutsioonidega. Marje Aasmets on IFLA erialase alalise komitee (Standing Committee of the Section on Classification and Indexing) liige ja osales ka sel aastal, nagu kahel eelmiselgi IFLA aastakonverentsil ning sektsiooni istungitel. Ta esines ülevaatega toimkonna tegevusest ning liigitamise ja märksõnastamise olukorrast Eestis.
Püsivad sidemed on UDK peatoimetusega, eeskätt peatoimetaja dr. I. C. McIlwaineДi ja ingliskeelse väljaande toimetaja dr. G. Robinsoniga, kellelt on küsitud ja saadud infot UDK autoriteetsusfailide kohta. Viimati saabus dr. Robinsonilt teade UDK taskuväljaande ilmumise kohta.
Aasta lõpul õnnestus pärast korduvaid pöördumisi taastada sidemed UDK Konsortsiumiga Haagis, kus vahepeal oli toimunud juhtkonna vahetus. Saime ka teada, et nüüd on ametlikult vastu võetud toimkonna poolt välja töötatud UDK üldmäärajad Eesti administratiivüksuste (maakondade) kohta. Heites pilgu tagasi ka eelmistele aastatele võib nentida, et toimkond on andnud oma panuse UDK struktuuri parandamisele ja täiendamisele. Nii annulleeriti 1994. a. toimkonna soovil termin Pribaltika Balti riike tähistava kohamääraja koosseisust. 1996. a. lisati meie ettepanekul keelemäärajatesse vadja ja isuri keeled, mis seni puudusid. Samuti võeti liigi 596/599 ümbertöötamisel arvesse eestikeelsete UDK tabelite koostamise käigus Eesti ekspertide tehtud soovitused. Kahjuks on mingi eksituse tõttu seni saamata "Extensions and Corrections to the UDC" 1998. a. köide (vol. 20), on aga lootusi selle kohalejõudmiseks lähemal ajal.
Sel aastal laiendati toimkonna koosseisu keskraamatukogude esindajatega. Lisaks senisele Tallinna Keskraamatukogule on nüüd toimkonnas ka Maire Killar Viljandi Keskraamatukogust ja Mare Veebel Järvamaa Keskraamatukogust, samuti Asta Põldoja Lastekirjanduse Teabekeskusest. UDK liikide aruteludes osalevad lisaks toimkonna liikmetele ka vastavate erialade liigitajad.
A. Kirsel
05.01.2000.a.

üles

 

PÄRNUMAA ÜHENDUS

Pärnumaa Ühenduse moodustasid Pärnumaa ERÜ liikmed 25. jaanuaril 2008.
Asutamise juures viibis 46-st ERÜ liikmest 34.
Ühenduse tegevuse  eesmärgiks on  erialane  koostöö ja ühised  ettevõtmised vabal ajal.
Ühenduse juhatusse valiti:

 • Liivia Koolme,  Urge rammatukogu
 • Reet Roosi, Pärnu Keskraamatukogu
 • Lenna Eliste, Pärnu Keskraamatukogu

Ühenduse pidamiseks ja info vahendamiseks on loodud  Pärnumaa Ühenduse postiloend.

2010. aastal kuulus Pärnumaa Ühendusse 66 raamatukoguhoidjat Pärnust ja Pärnumaalt. Ühenduse eesmärk on pakkuda oma liikmetele eneseharimise võimalusi ja meelelahutust.

Osalesime ERÜ aastakoosolekul, raamatukogupäevade "Jah lugemisele!" avamisel olime esindatud kahe mälumänguvõistkonnaga.
Ühendusse kuuluvad raamatukoguhoidjad osalevad aktiivselt Keskraamatukogu korraldatud koolitustel ja väljasõitudel. 2010. aastal käisime giidiga Lätimaal , külastasime Limbaži raamatukogu ja Cesise linna vaatamisväärsusi ( 24. september), TÜ uut raamatukoguhoonet (28. mai). Aasta lõpetasime väljasõiduga Olustvere mõisa 17. detsembril.

Keskraamatukogu bibliograaf Heda Piiriste valiti 2010. aastal loodud ERÜ koduloobibliograafia töörühma juhiks.

Ühenduses peitub jõud!


Lenna Eliste
Pärnumaa Ühenduse usaldusisik

TERMINOLOOGIATOIMKOND

LIIKMED
TOIMKONNA TEGEVUSPÕHIMÕTTED
TEGEVUS 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

TÖÖKORRALDUS

Terminoloogiatoimkonna vabatahtlikud liikmed koostavad ja haldavad internetis tasuta kättesaadavat raamatukogusõnastikku ning nõustavad kolleege, tekstikoostajaid ja tõlkijaid (sh standardite tõlkijaid).

Raamatukogusõnastik asub siin.

Terminoloogiatoimkonna koosolekud toimuvad 7-8 korda aastas. Vähemalt nädal enne koosolekut valmistab sekretär ette töömaterjalid, mille hulgas on liikmete lahendatud kodutööd, kolleegide päringud ja eelmise koosoleku protokoll. Arutatud terminid muudetakse kohe pärast protokollis kinnitamist veebisõnastikus avalikuks. Valik uutest terminitest avaldatakse ka ajakirjas Raamatukogu.

Huviliste kaastöö on igati oodatud ja oleme uue materjali eest alati väga tänulikud. Võtame hea meelega vastu ka uusi töökaid liikmeid!

Kontakt: termin@nlib.ee

LIIKMED

Kalju Tammaru
toimkonna esimees

Eesti Hoiuraamatukogu
Kai Välbe
sekretär
Eesti Rahvusraamatukogu
Tiiu Erelt  
Mari Kannusaar Eesti Rahvusraamatukogu
Marina Karis Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu
Kate-Riin Kont  
Sirje Nilbe Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium
Piret Pärgma Eesti Rahvusraamatukogu
Maia Randma  
Toomas Schvak Arvo Pärdi Keskus
Ülle Talihärm Kultuuriministeerium
Elviine Uverskaja Tallinna Ülikool 

TEGEVUSKAVA 2020. AASTAKS

 • Toimkond tahab ka 2020. a korraldada oskuskeelepäeva, sedakorda juba XV korda.
 • Nii oskuskeelepäeva korraldamiseks kui andmebaasi parendamiseks taotleme taas toetust Haridus- ja teadusministeeriumi „Eestikeelse terminoloogia programmist“.
 • RR erialaterminoloogia teenusejuhi üheks keskseks ülesandeks 2020. a on ERÜ terminoloogiatoimkonna abiga analüüsida raamatukogusõnastiku Ekilexiga https://ekilex.eki.ee/ ühendamist.
  Väljasõitudest planeerime mais 2020 Arvo Pärdi keskuse külastust ja uurime Soome raamatukogude külastamise võimalusi.
 • Terminoloogiatoimkond ootab heal meelel oma koosseisu kolleege, keda huvitab lisaks raamatukogutööle ka eesti keel, eriti oskuskeel. Jätkuvalt on oodatud kõik küsimused, ettepanekud, uued terminid ja olemasolevate täpsustused.

üles

TEGEVUS 2019. AASTAL

 Jätkatud on regulaarset terminitööd – toimkond sai 2019. a kokku 9 korral. Loodi uusi terminikirjeid, täiendatud vanu ning vastati kasutajate terminipäringutele. Avati 38 uut terminikirjet, uusi termineid sünonüümidena lisati 45 kirjele (7 eesti ja võõrvasteid 38). Toimetati 163 sõnastikukirjet. Hetkel on sõnastikus 6634 kirjet, neist 1156 tavakasutajale veel kättesaamatud. Need nö töös olevad kirjed vajavad ülevaatamist, täiendamist ning vahel ka kaasajastamist.
RAAMATUKOGUSÕNASTIKUS sooritati 2019. aastal 11 751 päringut sama arvu sessioonide vältel. Päringute ja sessioonide arv on langenud, seda tõenäoliselt auto complete funktsiooni tõttu. Kasutamisaktiivsuse languse taga võib olla ka tõsiasi, et Eesti Rahvusraamatukogu uuel veebilehel ei ole viide sõnastikule ikka veel lihtsasti leitav. Tehnilistest muudatustest rääkida kahjuks palju pole seoses üsna raskelt kulgenud üleminekuga RMITi haldusalasse. Võimalik on näha sõnastiku kodulehel viimati lisatud terminite loendit. Toimkonna liikmete tööd hõlbustavad kindlasti töövaate avatud, suletud ning töös olevaid kirjeid eristavad täiendused. Uuendasime ka sõnastiku abitekste. Sõnastik on kõigile tasuta kättesaadav järgmisel aadressil: http://termin.nlib.ee/

8. oktoobril toimus ERÜ terminoloogiatoimkonna ja RR koostöös XIV OSKUSKEELEPÄEV Veebisõnastik – see on imelihtne? Oskuskeelepäeva jätkuvat populaarsust väljendas registreeritud osavõtjate suur hulk. Oskuskeelepäeva kava ja ettekanded on nähtavad aadressil https://www.nlib.ee/et/terminoloogia

Septembri lõpust detsembri alguseni toimus eesti keele aastale pühendatud ERÜ terminoloogiatoimkonna ja Rahvusraamatukogu korraldatud SÕNALEIDURI VÕISTLUS 2019. Ettevõtmise eesmärgiks oli ergutada raamatukogu terminoloogia peale mõtlemist ja nii sisult kui vormilt kaasaegsemate või eestipärasemate sõnade loomist. ERÜ terminoloogiatoimkonnale laekus rohkem kui 80-lt inimeselt 405 erineva kvaliteediga vastet kolmele välja pakutud terminile: raamatukoguhoidja 137, pop-up-raamatukogu 143, andmebaas 125. Vt ka: https://www.nlib.ee/et/content/sonaleiduri-voistluse-voitjad-selgunud

Kalju Tammaru 19.12.2019

üles

TEGEVUS 2018. AASTAL

Jätkatud on regulaarset terminitööd – toimkond sai 2018. a kokku 8 korral nagu varasemaltki. Loodi uusi terminikirjeid, täiendatud vanu ning vastati kasutajate terminipäringutele. Avati 44 uut terminikirjet, uusi termineid sünonüümidena lisati 23 kirjele. Toimetati 135 sõnastikukirjet. Hetkel on sõnastikus 6590 kirjet, neist 1205 tavakasutajale veel kättesaamatud. N-ö suletud kirjed vajavad veel ülevaatamist, täiendamist ning vahel ka kaasajastamist.

Raamatukogusõnastikus sooritati 2018. aastal 16 131 päringut 15 192 sessiooni vältel. Eelmise aasta kasutusstatistikaga võrreldes on tulemus kordi langenud. See on tingitud muutusest statistika kogumise korras: RR-i kodulehe uus platvorm fikseerib kõik korduvkülastused ühe külastusena.

5. oktoobril osalesid toimkonna esimees Kalju Tammaru ja toimkonna sekretär Piret Pärgma Läti rahvusraamatukogus toimunud konverentsil “Terminology of Library Science and the Related Fields: Historical and Contemporary aspect“. 9. oktoobril toimus ERÜ terminoloogiatoimkonna ja RR koostöös XIII oskuskeelepäev. Oskuskeelepäeva jätkuvat populaarsust näitas see, et huvi ürituse vastu ületas saalis olnud istekohtade arvu ning registreerimine tuli juba enne ürituse toimumist sulgeda. Oskuskeelepäeva kava ja osad ettekanded on nähtavad aadressil https://www.nlib.ee/oskuskeelepaev . Läti konverentsist ja oskuskeelepäevast ilmus Piret Pärgmalt ülevaateartikkel ajakirjas Raamatukogu 6/2018.

Tehnilistest muudatustest võib lisaks 2018. a alguses võimalikuks muutunud märksõna automaatsele lõpetamisele välja tuua sõnastiku kodulehel viimati lisatud terminite loendi tekitamise. Toimkonna liikmete tööd hõlbustavad kindlasti töövaate avatud, suletud ning töös olevaid kirjeid eristavad täiendused. Uuendasime ka sõnastiku abitekste.

Kalju Tammaru, toimkonna esimees
Piret Pärgma, toimkonna sekretär

üles

TEGEVUS 2017. AASTAL

Toimkond pidas 2017. aastal 8 koosolekut. Lisaks terminipäringutele vastamisele ning raamatukogusõnastikku uute terminite lisamisele jätkati tööd terminite andmebaasis olevate, kuid kasutajatele veel varjatud terminitega. Loodi 48 uut terminikirjet, 3 uut terminit lisati sünonüümidena vanadele kirjetele. Toimetati 160 vana sõnastikukirjet: kaasajastati või lisati mõiste seletusi ning lisati võõrvasteid. Täpsustatud ja korrastatud terminid avati kohe ka kasutajatele.

Raamatukogusõnastikku lisati termineid Säilituseksemplariseadusest. Spetsiifilisemate terminite korrastamisel ning sõnastikku lisamisel tehti koostööd Eesti Rahvusraamatukogu erinevate osakondade, Eesti Muusikakogude Ühenduse ja TÜ raamatukogu teadusandmete peaspetsialistiga. Terminoloogia kasutamisel nõustati IFLA libauudise plakati tõlkimisel TLÜ Akadeemilist raamatukogu. Raamatukogusõnastikus sooritati 2017.aastal 77 120 sessiooni vältel 91 402 päringut. Aasta lõpus alustati tehnilisi töid, et lihtsustada sõnastikus otsingu sooritamist.

6. oktoobril osalesid toimkonna esimees Kalju Tammaru ja sekretär Piret Pärgma Lätis konverentsil Raamatukoguteaduse ja seotud alade terminoloogia: teooria ja praktika, kus Piret Pärgma tutvustas ka ERÜ terminoloogiatoimkonna tööd ja raamatukogusõnastikku.

9. oktoobril toimus ERÜ terminoloogiatoimkonna ja RR koostöös XII oskuskeelepäev.

Toimkonna tegemistest ilmus ajakirjas Raamatukogu 2 artiklit: Raamatukogu 1/2017, lk 14 „Raamatukogusõnastik – statistikat ja termineid“, Raamatukogu 6/2017, lk 28-29 “Terminitööst meil ja Lätis“

Toimkonna töökorraldust, andmebaasi arendust ja oskuskeelepäeva pidamist toetas Haridus- ja Teadusministeerium programmi „Eestikeelne terminoloogia 2013–2017“ kaudu.

 üles

TEGEVUS 2016. AASTAL

Toimkond pidas 2016. a 8 koosolekut. Jätkati tööd terminite andmebaasis olevate, kuid kasutajatele veel varjatud terminitega. Täpsustatud ja korrastatud terminid avati kohe ka kasutajatele.

Vastati kollleegide ja tudengite terminipäringutele, spetsiifilisemate terminite korrastamisel ning sõnastikku lisamisel tehti koostööd Eesti Rahvusraamatukogu erinevate osakondade ning Eesti Muusikakogude Ühendusega. Koostööd tehti ka Kultuuriministeeriumiga, st nende palvel arutati säilituseksemplari seaduse termineid enne seaduse vastuvõtmist ja ka  tõlkega seoses. Samuti on toimkonna käest küsitud rahvaraamatukogu seadusega seonduvaid termineid. Toimkonna poole on pöördunud terminiküsimustes ka ISO standardite tõlkijad.

Terminite andmebaasis, mida haldab Eesti Rahvusraamatukogu, oli 2016. a 31. detsembri seisuga kokku 6 516 terminit (sh töös olevad terminid), andmebaasi kasutati 45 270 korda ja esitati 62 172 päringut.

Raamatukogusõnastiku tehnilistest arendusest võib märkida allika- ja teemotsingu võimaluse eemaldamist. Põhjuseks oli terminite kordumine erinevates standardites ning vaid ühe standardiga otsingut piirates ei oleks enam saanud garanteerida kõigi vastete väljastamist. Alustati ka mahukamat tööd - sõnastiku koodi uuendamist, mida loodetavasti saab järgmisel aastal piisava rahastuse korral jätkata. Uuendatud kood võimaldaks edaspidi otsinguvõimalusi täiustada.

6. oktoobril korraldati koostöös Eesti Rahvusraamatukoguga XI oskuskeelepäev , millest võttis osa 64 huvilist. Kava ja slaidid on üleval RRi kodulehel. Lühike ülevaateartikkel oskuskeelepäevast ilmus ajakirjas Raamatukogu 6/2016. Ajakirja neljandas numbris ilmus toimkonna tööd käsitlev artikkel.

Toimkonna töös on alates novembrist kaasa löönud ka Helgi Vihma.

Toimkonna töökorraldust, andmebaasi arendust ja oskuskeelepäeva pidamist toetas Haridus- ja Teadusministeerium programmi „Eestikeelne terminoloogia 2013–2017“ kaudu. Toetust plaanitakse taotleda ka järgmisel aastal.

Kalju Tammaru
Toimkonna juht

üles

2015. AASTA TEGEVUS

Toimkond pidas 2015. a 8 koosolekut. Jätkati tööd terminite andmebaasis olevate, kuid kasutajatele veel varjatud terminitega. Täpsustatud ja korrastatud terminid avati kohe ka kasutajatele. Valik kinnitatud termineid esitati ajakirja Raamatukogu numbrite 1, 2 ja 3 rubriigis "Pane tähele!".

Koosolekutel tekkinud küsimusi arutati kolleegidega raamatukogudest. Pea igal koosolekul arutati ka kolleegide terminipäringuid. Toimkond nõustas ka standardite ja sundeksemplari seaduse tõlkijaid ning toimetajaid

Terminite andmebaasis, mida haldab Eesti Rahvusraamatukogu, oli 2015. a (seisuga 31.12.2015) kokku 6 456 terminit (sh töös olevad terminid), andmebaasi kasutati 38 600 korda ja esitati 48 387 päringut.

Aasta alguses avati veidi värskendatud välimusega raamatukogusõnastiku kasutajaliides. Peagi tõsteti sõnastik uuemasse serverisse ning tehti võimalikuks sõnastiku Google’is indekseerimine. Tänu sellele on Google’ist eestikeelset informatsiooni otsides ka raamatukogusõnastikku sisestatud terminid otse sealt leitavad. Arendati andmebaasi haldamist, täiendades sõnastikust väljavõtete tegemist. Nüüd on väljavõtetes kõik sünonüümid nähtavad ühes lahtris, mis lihtsustab toimkonna tööd. Raamatukogusõnastikule tehti bänner, mis aitab leida uusi sõnastiku kasutajaid.

Toimkond alustas uute laiemalt huvipakkuvate terminite lisamist Vikipeediasse. Kevadel tehti Eesti Rahvusraamatukogus esimene katse, kutsudes raamatukogunduse valdkonna töötajaid üles osalema ametlikel Vikipeedia tõlketalgutel. Tänu sellele loodi Vikipeediasse 14 uut raamatukogunduse ja selle sidusalade artiklit ja täiendati üle 10. Terminoloogiatoimkond andis sellesse ettevõtmisse oma panuse. Ettevõtmisest ilmus ajakirja Raamatukogu 5/2015 numbris Kelly Parkeri artikkel "Mida ei ole Vikipeedias, seda pole olemas".

6. oktoobril korraldati koostöös Eesti Rahvusraamatukoguga X oskuskeelepäev , millest võttis osa 82 huvilist, sh Eesti Keele Instituudist, Riigikogu Kantseleist, Tallinna Linnakantseleist, terminikomisjonidest, tõlkebüroodest ja raamatukogudest üle Eesti . Kava, slaidid ja videosalvestis on üleval RRi kodulehel.

27. oktoobrist on toimkonna sekretär Piret Pärgma. Toimkonnast lahkusid Toomas Schvak, Mare Onga ning Maris Ringvee.

Toimkonna töökorraldust, andmebaasi arendust ja oskuskeelepäeva pidamist toetas Haridus- ja Teadusministeerium programmi „Eestikeelne terminoloogia 2013–2017“ kaudu. Toetust plaanitakse taotleda ka järgmisel aastal.

Kalju Tammaru
Toimkonna juht

üles

TEGEVUS 2014. AASTAL

Toimkond pidas 2014. a 8 koosolekut. Jätkati tööd terminite andmebaasis olevate, kuid kasutajatele veel varjatud terminitega. Täpsustatud ja korrastatud terminid avati kohe ka kasutajatele. Valik kinnitatud termineid esitati ajakirja Raamatukogu neljas numbris Terminoloogiatoimkonna tegevust tutvustati ka Läti rahvusramatuyjkiogu uudiskirjas nr. 11.

Koosolekutel tekkinud küsimusi arutati kolleegidega raamatukogudest. Pea igal koosolekul arutati ka kolleegide terminipäringuid. Toimkond nõustas standardite ja sundeksemplari seaduse tõlkijaid ning toimetajaid. Tihedat koostööd tehti standardimise tehnilise komiteega EVS/TK 22. Sõnastikku lisati terminid, mis tulid 2014. a ilmunud standardist „EVS-ISO 2789:2014. Informatsioon ja dokumentatsioon. Rahvusvaheline raamatukogustatistika“. Terminitele lisati ka võõrvasted, mis koguti sama standardi teistes keeltes ilmunud tekstidest.

Terminite andmebaasis, mida haldab Eesti Rahvusraamatukogu, oli 2014. a lõpuks 6425 terminit, andmebaasi kasutati74904 korda ja esitati 84190 päringut.

Sel aastal tekkis võimalus raamatukogusõnastikku tehniliselt arendada (lahtrid, moodulid, viitesüsteem, värvilahendus, abi- ning tutvustavad tekstid jpm). Uute kasutusvõimaluste ja värskendatud välimusega sõnastik avatakse 2015. a jaanuaris.

8. oktoobril korraldati koostöös Eesti Rahvusraamatukoguga IX oskuskeelepäev „Rääkimine hõbe, koostöö kuld“, millest võttis osa 80 huvilist, sh Eesti Keele Instituudist, Riigikogu Kantseleist, Tallinna Linnakantseleist ja raamatukogudest üle Eesti . Kava ja slaidid on üleval RRi kodulehel, päeva kokkuvõtte kirjutas RRi turundusosakonna praktikant Kadri Märtin ajakirja Raamatukogu.

Toimkonna töökorraldust, andmebaasi arendust ja oskuskeelepäeva pidamist toetas Haridus- ja Teadusministeerium programmi „Eestikeelne terminoloogia 2013–2017“ kaudu. Toetust plaanitakse taotleda ka järgmisel aastal.

 

Kalju Tammaru
ERÜ terminoloogiatoimkonna esimees

üles

TEGEVUS 2013. AASTAL

Toimkond jätkas oma tegemisi juba väljakujunenud  kujul. 2012.a. teisel poolel tekkinud segaduste ajast saadi toimkonna uue sekretäri Kelly Parkeri abil üle ja toimkond pidas 2013.a. 8 koosolekut. Eelkõige jätkati varem alustatud tööd terminite andmebaasis olevate, kuid kasutajatele varjatud terminitega (terminid, mille määratlused ei ole piisavalt selged või puuduvad, puuduvad võõrvasted jne). Kõik toimkonna liikmed saavad läbitöötamiseks kindla hulga termineid. Vajadusel moodustatakse ülevaatamiseks ka temaatilisi terminiloetelusid. Täpsustatud ja korrastatud terminid avatakse kohe ka kasutajatele.

 Mahuka tööna arutati sel aastal läbi kartograafiaterminid. Materjali valmistas ette Eesti Rahvusraamatukogu kartograafia- ja geograafiasaali töörühma juht Tiina Kruup. Lisaks olemasolevate terminite korrastamisele lisati ka uusi. Vajadusel oli ta konsulteerinud  ka valdkonna esindajatega teistest asutustest.  Kokku arutati läbi 95 kartograafiatermini seletused ja võõrvasted. Umbes 30 kartograafiaterminit said endale sõnastikku ka illustreeriva pildi.

Meeldiv on kogeda, et kolleegid pöörduvad oma küsimustega, kui ei leia sobivat terminit või tekitab termin neis probleeme, toimkonna poole. Pea igal koosolekul arutati ka selliseid termineid. Samuti konsulteeritakse sageli toimkonna koosolekutel kerkivates küsimustes kolleegidega raamatukogudest, eelkõige Eesti Rahvusraamatukogust.

2012. aasta sügisel toimuma pidanud oskuskeelepäev toimus Eesti Rahvusraamatukogu toel 10. mail 2013. Ettekandjateks oli traditsiooniliselt palutud eestikeelse terminoloogia stipendiumi saajaid, samuti räägiti terminite andmebaasist. Oskuskeelepäeval oli 94 osalejat.

Terminite andmebaasis, mida haldab Eesti Rahvusraamatukogu, oli 2013.a. 6254 terminit, andmebaasi  kasutati 37,542 korda ja esitati 45,923 päringut. Toimkond arutas eraldi läbi ka terminid, mida andmebaasist küll otsiti, aga mida seal veel ei olnud.  

Kahjuks lõpetasid töö toimkonnas Mari Sibul ja Siret Remmelg. Toimkond jätkab inimeste otsinguid, kes oleksid huvitatud tegevusest oma eriala oskuskeelega ja leiaksid oma tööandjatega koos ka võimaluse sellega aktiivsemalt tegutseda.   

Kalju Tammaru
Toimkonna juht

üles

TEGEVUS 2012. AASTAL

ERÜ terminoloogiatoimkonna töö jätkus juba aastatega väljakujunenud kombel, toimkonna sisulist tööd korraldas I poolaastal jätkuvalt Siiri Lauk. Toimkond töötas vanas koosseisus ja jätkas erialaterminite andmebaasi poolikute (varjatud) kirjete täpsustamist, lisandusid päringutest laekunud terminid. Lisaks üksikterminitele paluti Rahvusraamatukogu asjatundjatelt koos Mari Sibulaga abi kaarditerminite süsteemseks määratlemiseks, materjal tuleb läbivaatamisele 2013.a, vaadati läbi „Rahvusvaheliste kataloogimispõhimõtete deklaratsiooni" eestikeelses tõlkes kasutatavad terminid. Raamatukoguterminite andmebaasi lisati ERÜ terminoloogiatoimkonnas kinnitatud uued terminid ning täpsustati-täiendati olemasolevaid. Ühena vähestest Eestis tegutsevatest oskuskeeletoimkondadest/komisjonidest kajastuvad kokkulepitud terminid kohe, juba koosoleku toimumise ajal, ka veebisõnastikus. Viimase kasutamine on paljude kolleegide jaoks muutunud juba tavapäraseks.

Aruandeaastal toimus viis toimkonna koosolekut, kõik I poolaastal, sest Siiri Laugu ootamatu lahkumine halvas toimkonna töö teisel poolaastal. Oktoobris toimuma pidanud järjekordne oskuskeelepäev Rahvusraamatukogus jäi eelmainitud põhjusel samuti ära ja toimub koostöös Eesti Rahvusraamatukoguga 2013. a.

Kalju Tammaru
Toimkonna juht

üles

TEGEVUS 2011. AASTAL

2011. aasta esimesel poolel oli terminoloogiatoimkond 18-liikmeline, teisest poolaastast 17-liikmeline. 2011. aasta septembris arvati toimkonnast välja Anneli Kuiv, kes lahkus töölt Rahvus-raamatukogust.

Raamatukogunduse ja infoteaduse terminoloogiatööd korraldavad Eesti Raamatukogu-hoidjate Ühingu (ERÜ) terminoloogiatoimkond ning Eesti Rahvusraamatukogu (RR-i) arendus- ja koolituskeskus (kuni 31.01.2011 nimega teadus- ja arenduskeskus). Terminoloogiatööd koordineerib RR-i arendus- ja koolituskeskuse terminoloogia juhtiv spetsialist, kes haldab raamatukoguterminite andmebaasi, korraldab ERÜ terminoloo-giatoimkonna tegevust ning nõustab termini- ja keeleküsimustes nii telefonitsi kui ka e-päringutele vastates.

2011. aastal jätkati erialaterminite andmebaasi poolikute (varjatud) kirjete täpsustamist, lisandusid päringutest laekunud terminid. Raamatukoguterminite andmebaasi lisati ERÜ terminoloogiatoimkonnas kinnitatud uued terminid ning täpsustati-täiendati olemas-olevaid.

Andmebaas sisaldab koos varjatud kirjetega 6163 terminikirjet, millest 4631 on raamatukoguterminite veebisõnastikus avalikult kättesaadavad, vt ka

Andmebaasi statistika näitab raamatukogusõnastiku aktiivset kasutust – aasta jooksul on tehtud 19 043 terminipäringut (31.12.2011).

Aruandeaastal toimus 7 (seitse) toimkonna koosolekut: 19. jaanuaril, 16. märtsil, 27. aprillil, 1. juunil, 21. septembril, 9. novembril ja 14. detsembril. Toimkonna iga koosolek kestis kolm-neli tundi. Korrastati poolikuid ja päringutest laekunud termineid. Arutlusele tulevad materjalid saadeti toimkonna liikmetele e-postiga ja neile, kel puudub meilikonto, tavapostiga. Iga toimkonna liige sai eelmise koosoleku protokolli ja järgmisel koosolekul arutlusele tulevate küsimuste päevakorra ning vajalikud töömaterjalid. Kõik toimkonna otsused on fikseeritud koosolekute protokollides ning lõplikult kinnitatud terminikirjed kantud andmebaasi.

5. oktoobril korraldati Rahvusraamatukogus järjekordne oskuskeelepäev, kus osales 98 huvilist raamatukogudest, mitmest ametkonnast ja ülikoolidest. Ettekannetega esinesid Tartu Ülikooli teadurid ja õppejõud, kes 2011. aastal pälvisid terminoloogia sihtstipen-diumi.

Oskuskeelepäeva on pikemalt kajastatud Rahvusraamatukogu Kirjanduse ja keele ajaveebis

 

Kalju Tammaru
Trminoloogiatoimkonna esimees

Jaanuar, 2012

üles

TEGEVUS 2010. AASTAL

Aruandeaastal liitusid terminoloogiatoimkonnaga Rahvusraamatukogu teadus- ja arenduskeskuse juhataja Mihkel Volt ning Tallinna Tehnikakõrgkooli raamatukogu raamatukoguhoidja Siret Remmelg.

Raamatukogunduse ja infoteaduse terminoloogia väljatöötamine ja korrastus kuulub Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu (ERÜ) terminoloogiatoimkonna ning Eesti Rahvusraamatukogu (RR-i) teadus- ja arenduskeskuse pädevusse. Terminoloogiatööd koordineerib RR-i teadus- ja arenduskeskuse juhtiv spetsialist Siiri Lauk, kes haldab raamatukoguterminite andmebaasi, korraldab ERÜ terminoloogiatoimkonna tegevust ning nõustab termini- ja keeleküsimustes nii telefonitsi kui ka e-päringutele vastates.

2010. aastal jätkati erialaterminite andmebaasi poolikute (varjatud) kirjete täpsustamist, lisandusid päringutest laekunud terminid. Vaadati läbi ja ühtlustati tõlkestandardi EVS-ISO 28118 „Informatsioon ja dokumentatsioon. Tulemusindikaatorid rahvusraamatu­kogus“ terminid ja määratlused.

Raamatukoguterminite andmebaasi lisati ERÜ terminoloogiatoimkonnas kinnitatud uued terminid ning täpsustati-täiendati olemasolevaid. Andmebaas sisaldab 6160 terminikirjet, millest 4464 on veebis olevas raamatukogusõnastikus avalikult kättesaadavad.

Andmebaasi statistika näitab raamatukogusõnastiku aktiivset kasutust – aasta jooksul on tehtud 48 000 terminipäringut (10.12.2010).

ERÜ terminoloogiatoimkonna töökoosolekuid toimus aruandeaastal 7 (seitse): 11. veeb­ruaril, 31. märtsil, 28. aprillil, 6. juunil, 15. septembril, 17. novembril ja 8. det­semb­ril. Iga koosolek kestis 4 tundi. Arutlusele tulevad materjalid saadeti toimkonna liikme­tele e-postiga ja neile, kel puudub meilikonto, tavapostiga. Iga toimkonna liige sai eelmise koosoleku protokolli ja järgmisel koosolekul arutlusele tulevate küsimuste päevakorra ning vajali­kud töömaterjalid. Kõik toimkonna otsused on fikseeritud koosolekute protokollides ning lõplikult kinnitatud terminikirjed kantud andmebaasi.

4. veebruaril korraldati Eesti Rahvusraamatukogu väikeses konverentsisaalis oskuskeelepäev, kus keskenduti eestikeelse teadusterminoloogia loomisele ja korras­tamisele. Oskuskeele erisustest ja selle võimalustest rääkisid Tartu Ülikooli õppejõud ja teadurid, kes pälvisid konkursi korras eestikeelse terminoloogia stipendiumi. Teemaring hõlmas nii loogika-, semiootika- kui ka pragmapoeetika oskuskeeleloomet. Osavõtjaid kogunes nii raamatukogudest kui ka muudest asutustest, kokku 98 kuulajat.

Päeva kava ja ettekanded on väljas RR-i kodulehel http://www.nlib.ee/oskuskeelepaev_2010_kevad/

Juba mitmendat aastat toetab Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Termino­loogia Ühinguga riikliku programmi „Eestikeelse terminoloogia toetamine 2008–2012“ vahenditest konkursi korras edukamaid terminikomisjone. ERÜ terminoloogiatoimkond on saanud tegevuseks toetust kolmel korral. Põhiosa 2010. aasta toetussummast kasutati oskuskeelepäeva korraldamiseks 6. oktoobril Eesti Rahvusraamatukogu suures konverentsisaalis, teemaks „E-keskkonna mõju terminikorrastusele“, osalejaid 153 huvilist eri raamatukogudest, mitmest ametkonnast ja ülikoolidest.

http://www.nlib.ee/2010_2/

Kalju Tammaru
terminoloogiatoimkonna esimees

Detsember, 2010

üles

TEGEVUS 2009. AASTAL

2009. aastal oli terminoloogiatoimkond 16 liikmeline.
Toimkonna koosseis: Kalju Tammaru (toimkonna esimees, Eesti Hoiuraamatukogu), Siiri Lauk (toimkonna sekretär, Rahvusraamatukogu), Tiiu Erelt (Eesti Keele Instituut), Sirje Nilbe (Rahvusraamatukogu), Marina Lall (Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu), Maris Ringvee (Rahvusraamatukogu), Toomas Schvak (Rahvusraamatukogu), Mari Sibul (Rahvusraamatukogu), Elviine Uverskaja (Tallinna Ülikooli Infoteaduste Instituut), Kate-Riin Kont (Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu), Anneli Kuiv (Rahvusraamatukogu), Ülle Talihärm (Rahvusraamatukogu), Mari Kannusaar (Rahvusraamatukogu), Hans Jürman, Maia Randma, Mare Onga.

Aruandeaastal liitus terminoloogiatoimkonnaga Mari Kannusaar (Rahvusraamatukogu välissuhete peaspetsialist), toimkonnast palus end tervislikel põhjustel välja arvata Maret Teetlaus (Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu).


2009. aastal toimus 7 (seitse) terminoloogiatoimkonna koosolekut: 20. jaanuaril, 11. märtsil, 13. mail, 10. juunil, 22. septembril, 22. oktoobril ja 10. detsembril – iga koosolek kestis 4 tundi. Arutlusele tulevad materjalid saadeti toimkonna liikmetele e-postiga ja neile, kel puudub meilikonto, tavapostiga. Iga toimkonna liige sai eelmise koosoleku protokolli ja järgmisel koosolekul arutlusele tulevate küsimuste päevakorra ning vajali¬kud töömaterjalid.
Aasta esimeses pooles täpsustati statistika kogumise juhendeis esitatud terminid ja 2009. aasta tööplaan, täiendati ja kinnitati uuesti terminoloogiatoimkonna tegevuskord (vt ka http://www.eru.ee/), täpsustati kogude kujundamise terminid ja päringutest laekunud terminid. Alustati terminibaasis olevate poolikute kirjete korrastamist. Lõpetamist vajavaid kirjeid oli aasta alguses 1397, millest täpsustada ja täiendada jõuti üle 400 terminikirje.


Andmebaasi lisati ka erinevate teemavaldkondade mõisteid, mille nimetamise ja täpsustamise abi paluti terminoloogiatoimkonnalt. Eelmainitud mõisted pärinevad tõlketekstidest ja laekusid e-päringutena RR-i teadus-ja arenduskeskuse terminoloogiasektorile.


Juba kolmandat aastat toetab Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Terminoloogia Ühinguga riikliku programmi „Eestikeelse terminoloogia toetamine 2008–2012“ kaudu konkursi korras edukamaid terminikomisjone. ERÜ terminoloogiatoimkond on saanud tegevustoetust kahel korral. 2009. aasta toetussummat kasutati järgmiselt: RR-i infosüsteemide osakonna programmeerijalt Marge Piigilt telliti veebipõhise sõnastiku statistikamoodul, mis võimaldab jälgida nii kasutusstatistikat kui ka teha terminiotsingute põhjal sisuanalüüse. Andmebaasi statistika näitab raamatukogusõnastiku aktiivset kasutust – aasta lõpu seisuga oli tehtud 69 912 terminipäringut (14.12.2009).

Toimkonna koosolekuteks paljundati vajalikud materjalid, väljastpoolt Tallinna osaleva-tele liikmetele hüvitati sõidukulud ja kaeti muud koosolekute korralduskulud. Kolmandikku Eteri toetusest kasutati oskuskeelepäeva korraldamiseks.

 

Koostöös Eesti Rahvusraamatukogu teadus- ja arenduskeskusega korraldati 12. novembril raamatukogu väikeses konverentsisaalis oskuskeelepäev, kus osales 96 huvilist raamatukogudest, mitmest ametkonnast ja ülikoolidest.

Hea tava kohaselt oli päeva juht selgi korral ERÜ terminoloogiatoimkonna esimees Kalju Tammaru. Avasõnad ütles RR-i teadus- ja arenduskeskuse juhataja Mihkel Volt, kes tegi põgusa tagasivaate eesti oskuskeele kujunemise algusaastatesse, juhtides tähelepanu korrastatud oskuskeele vajadusele ning nentides, et ei mõisted ega ka neid tähistavad oskussõnad sünni iseenesest. Lõpetuseks soovis ta oskuskeelepäevale edukat kulgu.

Esimeseks, pikemaks ettekandeks sai sõna Sirje Nilbe, kes on „Eesti märksõnastiku” töörühma üks juhtidest. Märksõnastik on raamatukogudes üks olulisimaid töövahendeid, sisaldades sõnade ja sõnaühendite loetelu teavikute sisu kirjeldamiseks ja infootsinguks, kusjuures enamik märksõnu kuulub eri valdkondade oskussõnavara hulka. Sirje Nilbe rääkis kahe eraldi märksõnastiku, INGRID-i ja „Eesti üldise märksõnastiku” liitmise põhjustest ja eeldustest, kirjeldas töö käiku ning ka ühitamiskeerukust.
Mõtlemisainet pakkuva ettekande TLÜ Infoteaduste Instuudi lektor Elviine Uverskaja, kes käsitles mõiste `bibliograafia’ ajas muutumist ja muutmist, juhtides tähelepanu sellele, et kõnesoleva mõiste käsitamine tegevusalana on eksitav. Kuigi selle terminiga on pikka aega tähistatud ka asjakohast tegevust, pidas esineja vajalikuks eelmainitud mõiste määratlus uuesti läbi vaadata.
Tartu Ülikooli semiootika magistrant Maarja Läänesaar rääkis terminoloogiast tõlkekriitikas ajakirja Vikerkaar näitel. Ta nentis, et eestikeelne tõlketeooria on suures osas võõrsõnaline ja tõlkelaenuline, oskussõnavara on ühtlustamata, puudub oskussõnastik. Esineja viitas Tõnu Kaalepi ütlusele, et „ /.../eesti kultuuriajakirjanduse ja kriitika keel on välja suremas. Ja isegi ei nuteta.” Maarja Läänesaar väitis: „Tõlkimise nimetamine vahenduseks, ümberütlemiseks, tõlgenduseks, eestinduseks, “eesti keeles ilmumiseks” või maakeelseks (Heideggeriks), ei ole enamasti pelgalt sama info edastamine mitmel analoogsel moel, vaid selline näiline sünonüümia peegeldab kriitiku suhtumist tõlkeprotsessi üldiselt, tema ootusi tõlkele ja eeldusi tõlkijale.”
Metafoorseid filmindustermineid käsitles oma ettekandes Tallinna Ülikooli ligvistika doktorant Margit Maran, tõdedes, et eestikeelne filmindusterminoloogia on isetekkeline ja sõnastikes fikseerimata , põhisõnavara tekkis vene keeleruumi mõjusfääris, sellele on lisandunud inglise keele mõju, filmiloolisi raamatuid on ilmunud väga vähe, terminoloogia hulgas on slängi, metafoorsust, palju otsetõlkeid, tsitaatsõnu, võõrsõnade mugandusi. Ettekanne sisaldas hulganisti näiteid metafoorsetest filmindusterminitest, ning päädis tsitaadiga: „Metafoorid on meie olulisimad vahendid püüda mõista osaliselt seda, mida ei ole võimalik mõista täielikult.“ (Lakoff & Johnson Metaphors we live by,1980: 193)
Viimaseks ettekandeks sai sõna Tartu Ülikooli kirjaliku tõlke magistrant Edvin Aedma. Rohkete illustratsioonidega vürtsitatud slaidiesitlusega „Fantaasia, folklorism ja arvutimängud” kaasnes arutlus üldisest kultuuriteoreetilisest taustast, mütoloogiast, fantaasiaolenditest ja nendega seotud terminoloogia edasikandumisest kultuuris. Tekib hierarhia või keeruline süsteem erinevate olendite ja nimetuste vahel, erinevatest keeltest või kultuuridest pärit terminid leiavad oma koha hierarhias ja oma kanoonilise kujutamise, millega tõlkimisel tuleb arvestada. Arvutimängud on teiste meediavormide kõrval oluliselt mõjutamas mõistekäsitusi ja keelekasutust tervikuna. Et aga enamik arvutimänge on ingliskeelsed, kanduvad sealt eesti keelde ka võõsõnalised n-ö libaterminid. Arvutimängude eesti keelde tõlkimine oleks küll hädavajalik, kuid võib takerduda ressursinappuse tõttu.
Seminari lõpetas diskussioon, mis võinuks seatud ajapiirist kauemgi kesta. Nii mõnestki käsitletud teemast võiks aga kokku panna terve väitluspäeva. Saadud teadmised kulusid kindlasti marjaks kõigile.
Päeva võttis kokku Kalju Tammaru, kes tänas kõiki esinejaid, korraldajaid ja kohaletulnuid ning soovis jõudu ja indu terminoloogiatoimkonnale, kellel tööl lõppu ei näi paistvat.

2009. a 20. novembri Sirbi keele-elu rubriigis on avaldatud oskuskeelepäeva järgne intervjuu Sirje Nilbega, kõneks „Eesti märksõnastik“, küsitleja Aili Künstler.
Seminari ettekanded pannakse välja Rahvusraamatukogu veebisaidile.

 

Kalju Tammaru
Toimkonna esimees

Detsember, 2009

üles

TEGEVUS 2008. AASTAL

2008. aastal oli terminoloogiatoimkond 18-liikmeline. Aruandeaastal liitusid terminoloogiatoimkonnaga Anneli Kuiv (RR-i teadus- ja arenduskeskuse teaduskoordinaator, Ülle Talihärm (RR-i kogude arenduse osakonna juhataja) ja  Kate-Riin Kont (TTÜR-i komplekteerimisosakonna juhataja). Seoses sellega, et Janne Andresoo valiti 11. septembril  2008 Rahvusraamatukogu peadirektoriks, taandus ta suure töökoormuse tõttu  aktiivsest tegevusest, jäädes vaatlejaliikme staatusse.

2008. aastal toimus kuus terminoloogiatoimkonna koosolekut: 21. jaanuaril, 19. veebruaril, 22. aprillil, 3. juunil, 30. septembril ja 18. novembril – iga koosolek kestis 4 tundi. Arutlusele tulevad materjalid saadeti toimkonna liikmetele tavapostiga ja neile, kellel on meilikonto, ka e-postiga. Iga toimkonna liige sai eelmise koosoleku protokolli ja järgmisel koosolekul arutlusele tulevate küsimuste päevakorra.

Lõpetati lugejateeninduse terminiploki täiendamine. K. Konsa „Säilituskorralduse sõnastiku” põhjal koostati ja täpsustati raamatukogutöös vajalike säilitusterminite kogu. Täpsustati teadus- ja arenduskeskusse laekunud päringute põhjal kogunenud terminid. Kõik toimkonna otsused on fikseeritud koosolekute protokollides.

Andmebaasi on lisatud toimkonnas kinnitatud uued terminid ning täpsustatud-täiendatud olemasolevaid. Lisaks avalikus sõnastikus olevale 4644 terminile, sisaldab andmebaas veel 1397 varjatud kirjet, mis on tööjärge ootamas.

23. oktoobril korraldati koostöös RR-i teadus ja arenduskeskusega Rahvusraamatukogus oskuskeeleseminar „Õigekirjast oskuskeeleni”. Seminaril käsitleti nii üld- kui ka oskuskeeleprobleeme. Ettekannetega esinesid Eesti Keele Instituudi keelespetsialistid ning Rahvusraamatukogu terminoloogia ja standardimise asjatundjad. Seminaril osalesid huvilised Eesti raamatukogudest, Tallinna Ülikoolist, Rahvusraamatukogust, Eesti Rahvusringhäälingust ja mujalt, kokku 87 osavõtjat. Seminari juhtis Hoiuraamatukogu peavarahoidja, ERÜ terminoloogiatoimkonna esimees Kalju Tammaru.

Oskuskeelepäeval esitleti muuhulgas ka elektroonilise raamatukogusõnastiku uut versiooni, mis laaditi veebi 22. oktoobril.
Nüüdsest hallatakse sõnastikku reaalajas, s.t toimetamise-täiendamise kõrval laaditakse ka andmed veebi teadus- ja arenduskeskuses.
Ajendeid toonase raamatukogusõnastiku põhjalikumaks muutmiseks oli kogunenud mitmeid. Aastal 2001, mil valmis e-sõnastiku esimene versioon, oli see suur samm kasutajasõbralikkuse suunas. Aja jooksul ilmnesid siiski ka mõned tollase e-andmekogu kitsaskohad nii funktsionaalsuses kui ka sisulahendustes. Ühe näitena kas või termini esitus kirjes. Sõnastiku eelmise versiooni tarkvaratugi võimaldas termineid sisestada vaid suurtähtedega, tavakohaselt esitatakse aga terminid väiketähtedega, sest sageli on suur- ja väiketähtede vahekord terminoloogilise täpsuse seisukohast vägagi oluline (nt ISSN-võrk jmt).

Põhjendatud oli ka kasutajate hootine rahulolematus sõnastiku ülearu „staatilise” olekuga. ERÜ terminoloogiatoimkond käib tavapäraselt ja regulaarselt koos, peetakse pikki töökoosolekuid, täpsustatakse-täiendatakse terminikogu, kuid kasutajani jõudis tulemus üsna pika ajalõtkuga, kuna andmete uuendamise teekond lokaalandmebaasist veebi oli pikk ja sageli tülikas ettevõtmine, kaasates RR-i mitme osakonna töötajaid.

Sõnastiku praegune versioon võimaldab lisaks eelmainitule lisada terminikirjetesse illustreerivaid pilte. Olulisim uuendus nii tegijaile kui ka kasutajaile on siiski see, et kõik parandused ja täiendused tehakse reaalajas, kohe kui selleks vajadus tekib.

Andmekogud, mida enam ei täiendata, omandavad aja möödudes vaid retrospektiivse väärtuse, mis ei ole loomulikult tarbetu, kuid selline andmekogu muutub peagi üksikute huviliste pärusmaaks

Kõigil ERÜ terminoloogiatoimkonna liikmeil on nüüdsest võimalus üle Interneti näha ja kommenteerida ka kõiki varjatud terminikirjeid. Selline töökorraldus tõhustab kindlasti ka toimkonna tegevust. Sõnastiku uude versiooni on programmeeritud ka statistikamoodul, mis annab haldajaile sõnastiku kasutamise kohta tagasisidet ning võimaldab teha ka väikesemahulist sisuanalüüsi. Endiselt on võimalik saata tegijaile kommentaare ja küsimusi.

üles

TEGEVUS 2007. AASTAL

2007. aastal toimus viis terminoloogiatoimkonna koosolekut: 6. veebruaril, 4. aprillil, 22. mail, 30. oktoobril ja 4. detsembril – iga koosolek kestis 4 tundi. Arutlusele tulevad materjalid saadeti toimkonna liikmetele tavapostiga ja neile, kellel on meilikonto, ka e-postiga. Iga toimkonna liige sai eelmise koosoleku protokolli ja järgmisel koosolekul arutlusele tulevate küsimuste päevakorra.

Aruandeaastal liitusid terminoloogiatoimkonnaga Toomas Schvak (Rahvusraamatukogu teadus- ja arenduskeskuse projektijuht) ja Tiia Nurmelaid (Rahvusraamatukogu Prantsuse saali juhataja).

Töötati läbi lugejateeninduse terminiplokk: täiendati ja täpsustati olemasolevad terminikirjed ning lisati e-keskkonnaga kaasnevad uued terminid koos võõrvastete ja seletustega. 2007. aasta viimasel koosolekul alustati säilitamisega seotud terminikirjete läbivaatamist. Säilitusvaldkonna termineid on raamatukoguterminite andmebaasis vaid mõned üksikud, mistõttu otsustati aluseks võtta K. Konsa koostatud “Säilituskorralduse sõnastik”, millest valitakse ja kohandatakse raamatukogutööga lähemalt seotud terminid.

Andmebaasi lisati ka erinevate teemavaldkondade mõisteid, mille nimetamise ja täpsustamise abi paluti terminoloogiatoimkonnalt. Eelmainitud mõisted pärinevad tõlketekstidest ja laekusid e-päringutena RR-i teadus-ja arenduskeskuse terminoloogiasektorile.

Kinnitati standardi “Informatsioon ja dokumentatsioon. Rahvusvaheline raamatukogustatistika” uue versiooni (ISO 2789:2006) tõlke terminid ja lisandunud mõisted.

Tehti kokkuvõte raamatukogude kodulehtedelt leitud terminitest, mis vajavad ühtlustamist, kuna samu mõisteid tähistatakse raamatukogude kodulehtedel erinevalt. Otsustati: vaadata kõnesolevad terminid läbi eraldi plokkidena: ‘saalid’ ja ‘koopiad’.

ERÜ terminoloogiatoimkond võttis osa süstemaatilise oskussõnavaraarendusega tegelevate terminikomisjonide toetuskonkursist, mille korraldas Eesti Terminoloogia Ühing (Eter) koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Konkurss kuulutati välja 20. aprillil; Eesti Terminoloogia Ühingu juhatus, vaadanud läbi laekunud taotlused ja ankeedid, otsustas: teha Haridus- ja Teadusministeeriumi juurde moodustatud terminoloogiatöö korraldamise komisjonile ettepanek toetada järgmisi komisjone: merekeele nõukoda; eestikeelsete taimenimede ja botaanilise terminoloogia komisjon; meditsiiniterminoloogia komisjon; ERÜ terminoloogia toimkond; Eesti Laborimeditsiini Ühingu terminoloogia töörühm. Eteri ettepanek kinnitati ja kõigi komisjone esindavate juriidiliste isikutega sõlmiti lepingud toetuse kasutamiseks. Raamatukoguterminoloogia toimkonna toetusleping sõlmiti ERÜ-ga. Eraldatud toetust kasutati järgmiselt: hangiti toimkonna töö tõhustamiseks sülearvuti koos vajaliku tarkvaraga, mis võimaldab töökoosolekutel kasutada Interneti-allikaid, sh raamatukoguterminite andmebaasi, eri sõnastikke jm ning muuta hõlpsamaks andmekogu täiendamise sõltumata komisjoni tööpaigast. Tavapäraselt töötab komisjon ruumis, kus ei ole Interneti-ühendusega arvutit ega ka muid vajalikke infoallikaid ega -materjale.

Toimkonna koosolekuteks paljundati vajalikud trükimaterjalid, väljastpoolt Tallinna osalevatele liikmetele hüvitati sõidukulud ja kaeti muud koosolekute korralduskulud. Eteri toetusest tasuti põhiosa oskuskeeleseminari läbiviimisega seotud kuludest.

Koostöös Eesti Rahvusraamatukoguga korraldati 4. oktoobril 2007 Rahvusraamatukogu kuppelsaalis oskuskeeleseminar “E-keskkond – lisaväärtus või uus mõõde?”. Seminaril keskenduti peamiselt elektroonilise keskkonnaga seotud mõistetele, põhiprobleemiks sidusvaldkondade oskussõnavara ühtlustamine. Seminaril esinesid Riigi infosüsteemide osakonna, Tallinna Ülikooli, Eesti Äriarhiivi ja Rahvusraamatukogu asjatundjad ning alguse sai eri valdkondade esindajate elav diskussioon.

Seminaril osales 85 terminoloogiahuvilist, sh Eesti Keele Instituudist, Riigiarhiivist, Tallinna Linnaarhiivist, Eesti Äriarhiivist, Tallinna Ülikoolist, Tartu Ülikoolist ja raamatukogudest üle Eesti.

Seminari väitlusjuht oli Eesti Hoiuraamatukogu peavarahoidja, ERÜ terminoloogiatoimkonna esimees Kalju Tammaru.

Seminari ettekanded on leitavad Rahvusraamatukogu kodulehel.

Toimkonna kokkusaamistel vaadata läbi töö käigus tekkinud jooksvad küsimused ja terminoloogiasektorile laekunud päringud, millele vastamine eeldab terminoloogiatoimkonna kinnitust või vastavat otsust.

üles

TEGEVUS 2006. AASTAL

2006. aastal toimus 6 terminoloogiatoimkonna koosolekut: 7. veebruaril, 5. aprillil, 31. mail, 18. septembril, 31. oktoobril ja 5. detsembril – iga koosolek kestis 4 tundi. Arutlusele tulevad materjalid saadeti toimkonna liikmetele tavapostiga (mõnel juhul lisaks ka e-postiga). Iga toimkonna liige sai eelmise koosoleku protokolli ja järgmisel koosolekul arutlusele tulevate küsimuste päevakorra.

2006. aastal lõpetati infoteaduse terminite läbivaatamine, täpsustamine ja täiendamine ning alustati lugejateeninduse terminikirjete läbivaatamist. Raamatukoguterminite andmebaasis parandati ja täiendati kogu infoteaduse terminiplokk.

Vaadati läbi ka standardi “Informatsioon ja dokumentatsioon. Rahvusvaheline raamatukogustatistika” uue versiooni (ISO 2789:2006) tõlke terminid ja lisandunud mõisted.

Andmebaasi lisati ka erinevate teemavaldkondade mõisteid, mille nimetamise ja täpsustamise abi paluti terminoloogiatoimkonnalt. Eelmainitud mõisted pärinevad tõlketekstidest ja laekusid e-päringutena RR-i teadus-ja arenduskeskuse terminoloogiasektorile.

ERÜ terminoloogiatoimkond tähistas oma 35. tegevusaastat seminariga, mis toimus 5. oktoobril 2006 Rahvusraamatukogus. Seminaril anti ülevaade aastakümneid kestnud terminoloogiategevusest, misjärel keskenduti valdkonna oskussõnavara kujundamisele kiiresti muutuvas ühiskonnas ja seda kajastavas keelekeskkonnas. Oskuskeeleseminar ühendas väitlusteks eri alade asjatundjad.
Seminaril esinesid ettekannetega terminoloogiatoimkonna liikmed Hans Jürman, Kalju Tammaru, Sirje Nilbe ja Elviine Uverskaja ning Tallinna Ülikooli professor Tiiu Reimo ja Tartu Ülikooli lektor Veiko Berendsen.
Seminari korraldustoimkonda kuulusid Siiri Lauk, Kalju Tammaru ja Elviine Uverskaja.

Toimkonna koosseisust palusid end 2006. aastal välja arvata Antti Oviir ja Anu Nuut.

Kalju Tammaru
Toimkonna juht
11. detsember 2006

üles

TEGEVUS 2005. AASTAL

2005. aastal toimus 6 terminoloogiatoimkonna koosolekut. Jätkati infoteaduse terminite läbivaatamist, täpsustamist ja täiendamist. Koosolekutel arutati ka jooksvaid küsimusi, mis olid laekunud elektroonilistest terminipäringutest või toimkonna liikmete esitatud termineid, mis vajasid ühtlustamist ja täpsustamist.

üles

TEGEVUS 2004. AASTAL

2004. aastal toimus 6 terminoloogiatoimkonna koosolekut, iga koosolek kestis 4 tundi. Arutlusele tulevad materjalid saadeti toimkonna liikmetele tavapostiga (mõnel juhul lisaks ka e-postiga). Iga toimkonna liige sai eelmise koosoleku protokolli ja järgmisel koosolekul arutlusele tulevate küsimuste päevakorra.

2004. aasta kolmel esimesel koosolekul (veebruaris, märtsis, aprillis) jätkati kataloogi- ja kirjeterminite läbivaatamist, ühtlustamist ja täpsustamist.

7. juuni koosolekul jõuti lõpule olemasolevate kataloogi- ja kirjeterminite läbivaatamisega. Eelmainitud terminiplokist jäi ligikaudu kümmekond terminit täpsustamiseks.

Terminoloogiatoimkonna esimese poolaasta tegevuse lõpetamine toimus RR-i kunstide teabekeskuse ruumides.

Aasta teine tööperiood algas 20. septembril.

Toimkonnaga liitus TPÜ infoteaduse osakonna professor Elviine Uverskaja. 2004. aasta sügisest ei osale toimkonna töös Tartu Linna Keskraamatukogu esindaja Helgi Elken.

Alustati infotehnoloogia ja infoteaduse terminiploki läbivaatamist. Terminite andmebaasist väljatrükitud IT-terminid jagati eelnevalt kahe rühma . Ligikaudu 900-st vastava valdkonna terminist püüti eraldada infotehnoloogia terminid. Toimkonnas vaadatakse läbi, täiendatakse ja ühtlustatakse infoteaduse (sisuga seotud) terminid.

Novembrikuu koosolekul jätkati infoteaduse terminite läbivaatamist.

Koosolekutel arutati ka jooksvaid küsimusi, mis olid laekunud terminipäringutest või üksikuid termineid, mis leiti mõnest keele- v kultuuriväljaandest.

Kalju Tammaru
Toimkonna juht
üles

TEGEVUS 2003. AASTAL

2003. aastal toimus 7 terminoloogiatoimkonna koosolekut, iga koosolek kestis 3-4 tundi. Arutlusele tulevad materjalid olid toimkonna liikmetele eelnevalt laiali saadetud. Iga toimkonna liige sai eelmise koosoleku protokolli, mis veel kord läbi vaadati ja seejärel kinnitati.

2003. aasta esimesel koosolekul veebruarikuus jätkati VARIA-terminite (kirjad) seletuste ning võõrvastete parandamist ja täpsustamist.

10. märtsi koosolekul oli päevakorras ISBD(ER): Rahvusvahelised elektrooniliste teavikute bibliograafilise kirjeldamise reeglid

14. aprillil ja 19. mail toimunud koosolekutel jätkati KIRI-terminitega.

22. septembri koosolekul valiti terminoloogiatoimkonna uueks esimeheks Kalju Tammaru ning uueks sekretäriks Siiri Lauk. Koosolekul arutati töökorralduslikke küsimusi ja raamatukogusõnastiku trükiversiooni ettevalmistamise võimalikkust. Vaadati läbi rahvusvaheliste ja teiste riikide raamatukoguorganisatsioonide ja raamatukogunduslike projektide nimetuste olemasolevad eestikeelsed tõlked.

10. novembri koosolekul alustati kataloogiterminite läbivaatamist. Samuti arutati ISBD(CR)i tõlkimise käigus kohandatud uusi termineid, mis olid esitatud toimkonnale kinnitamiseks.

8. detsembri koosolekul vaadati läbi ja kinnitati 2003 aasta tegevusaruanne ja 2004 aasta tööplaan. Jätkati kataloogiterminite läbiarutamist.

Kalju Tammaru
Toimkonna juht
üles

TEGEVUS 2002. AASTAL

2002. aastal toimus terminoloogiatoimkonnal 10 koosolekut, iga koosolek kestis 3-4 tundi. Arutusele tulevad materjalid olid eelnevalt toimkonna liikmetele laiali jagatud. Iga toimkonna liige sai enne järgmist koosolekut eelmise koosoleku protokolli, mis enne kinnitamist ka läbi vaadati.

2002. aasta esimesel koosolekul jätkati VARIA-terminite seletuste parandamist ja täpsustamist. Endla Sandberg Eesti Rahvusraamatukogu standardimise töörühmast tutvustas toimkonna liikmetele standardit ISO 5127 Informatsioon ja dokumentatsioon. Terminoloogia. Toimkonnal paluti standardis esitatud eestikeelsete terminite hulgast määrata kõige sobilikum eesti termin ning aidata võimalus leida puuduv eesti termin. Standardiga töötas toimkond järgneval viiel koosolekul.

09. septembri koosolekul andis Sirje Nilbe ülevaate raamatukogusõnastiku veebivariandist. Samuti lahendati probleem seoses terminiga bibliokirje. Jätkati arutelu VARIA-terminite seletuste paranduste ja täienduste üle.

09. detsembri koosolekul arutati toimkonnale esitatud termini hübriidraamatukogu üle. Samuti kinnitati tööplaan aastaks 2002. Otsustati, et kuna puudub vajadus igakuisteks koosolekuteks, siis edaspidi kohtutakse iga kahe kuu tagant (või vastavalt vajadusele).

Maris Ringvee
Toimkonna juht
10.detsember 2002

üles

TEGEVUS 2001. AASTAL

2001. aastal toimus terminoloogiatoimkonnal 10 koosolekut, iga koosolek kestis 3-4 tundi. Arutusele tulevad materjalid olid eelnevalt toimkonna liikmetele laiali jagatud. Iga toimkonna liige sai enne järgmist koosolekut eelmise koosoleku protokolli, mis enne kinnitamist ka läbi vaadati.

15. jaanuari koosolekul valiti toimkonnale uus esimees. ERÜ esinaine Krista Talvi esitas kandidaadiks Maris Ringvee ja kuna teisi kandidaate ei olnud, siis võeti vastu üksmeelne otsus, et edaspidi täidab toimkonna esinaise kohustusi Maris Ringvee. Samal koosolekul kinnitati ERÜ terminoloogiatoimkonna töökord.

2001. aastal jätkus VARIA-terminite seletuste parandamine ja täpsustamine (koosolekud 15.01., 19.02., 26.03., 23.04., 21.05., 10.09., 15.10., 12.11., 10.12.). Tehti koostööd vastava ala spetsialistidega. Abi saamiseks pöörduti ERÜ vanaraamatu toimkonna, Eesti Pimedate Ühingu raamatukogu ja RR köitmisosakonna poole, kes olid oma nõu ja ettepanekutega suureks abiks.

Mitmel koosolekul (15.01., 21.05., 11.06.) arutleti ka üldise raamatukoguhoidja sõnaraamatu teemal. Otsustati, et kuna sõnaraamatu trükis avaldamiseks puuduvad rahalised võimalused, siis esialgu antakse sõnaraamat välja elektrooniliselt. RRi raamatukogunduse osakonnas olemasolevale terminiandmebaasile toetudes koostatakse sõnastiku veebiversioon Internetis avaldamiseks. Oma nõusoleku veebisõnaraamatu toimetamiseks andis Sirje Nilbe, kes kaasas antud tööse ka teisi toimkonna liikmeid (Mare Onga, Hans Jürman, Maris Ringvee).

11. juuni koosolekul vaadati üle ning tehti parandused IFLA eestikeelsesse struktuuri; vaadati üle Eesti raamatukogude nimed ja nende ingliskeelsed tõlkevasted ning tehti ettepanek nende ühtlustamiseks; vaadati üle ning tehti parandused rahvusvaheliste ja välisriikide raamatukoguorganisatsioonide eestikeelsete nimede loetellu. IFLA eestikeelne struktuur ilmus ka ajakirjas Raamatukogu 5/2001

10. septembri koosolekul leiti esialgne lahendus juba pikka aega õhus olnud probleemile seoses terminitega informatsioon ja teave.

12. novembri koosolekul teavitas RRi juures töötava standardimise töörühma sekretär Endla Sandberg toimkonda standardist ISO 5127 Informatsioon ja dokumentatsioon. Terminoloogia uuest versioonist ja tutvustas lühidalt selle sisu. Toimkonnalt oodatakse vastust mitmele küsimusele, sh kas ja kuidas organiseerida standardi ettevalmistamisel koostööd terminoloogiatoimkonna ja standardimise töörühma vahel.

10. detsembri koosolekul tegeldi ka mitmete täpsustamist vajavate jooksvate terminoloogiliste küsimustega. Samuti kinnitati tööplaan aastaks 2002.

Maris Ringvee
10.detsember 2001

üles

TEGEVUS 2000.  AASTAL

2000. a. jätkas terminoloogiatoimkond oma tegevust. Koos käidi kümnel korral, iga koosolek kestis 3-4 tundi. Arutusele tulevad materjalid olid eelnevalt toimkonna liikmetele laiali jagatud. Iga toimkonna liige sai enne järgmist koosolekut eelmise koosoleku protokolli, mis enne kinnitamist ka läbi vaadati.

Koosolekutel arutati H. Jürmani koostatud VARIA ehk raamatukogunduse piiralade sõnavara käsikirja ning tema poolt jooksvalt tõstatatud küsimusi. Enne suve vaheaega saadi VARIA-terminite kontrollimisega ühelepoole. Sügisel jätkati VARIA-terminite seletuste paranduste üle vaatamisega. VARIA loodetakse valmis saada 2001. aastal. Arutatud said ka M. Ringvee ja M. Randma poolt esitatud probleemsed terminid.

Toimkonna koosseisust taandas end Reet Kukk. Toimkond otsustas taandada Aile Möldre. Kalju Tammaru loobus esimehe kohast juunikuus. Uue esimehe valimine toimub jaanuaris 2001.

Uued liikmed:

 • Liia Tüür, TPÜ infoteaduste osakonnast
 • Eveliis Eller, terminoloogiatoimkonna sekretär
 • Siiri Lauk, kes tegeleb termini seletuste üle vaatamisega.

Eveliis Eller
Terminoloogiatoimkonna sekretär
15.12.2000
üles

TEGEVUS 1999.  AASTAL

1999.a. jätkas terminoloogiatoimkond oma tegevust 1998.aastal alustatud tempoga. Ilmselt ainsa toimkonnana käidi koos 10 korral, iga koosolek kestis 3-4 tundi. Kuna arutlusele tulevad materjalid olid alati varem välja saadetud, eelnes koosolekule toimkonna liikmete poolt pingeline eeltöö. Väljakujunenud kombe kohaselt said kõik toimkonna liikmed ka varakult eelmise koosoleku protokolli, milline enne kinnitamist läbi vaadati.
Koosolekutel arutati jätkuvalt H. Jürmani koostatud VARIA ehk raamatukogunduse piiralade sõnavara käsikirja ning tema poolt tõstatatud jooksvaid küsimusi. Töö võttis palju aega ja lõpeb alles 2000.a. aastal juba möödunud aastal väljatoodud põhjustel. Suure tööna arutati läbi Mare Onga poolt koostatud bibliograafiaterminite käsikiri.
Kuna raamatukoguhoidja sõnaraamatu ettevalmistamine venib ja raamatukogudes toimub palju muutusi, lükati 2000.aastaks edasi raamatukogude nimede ja tõlkevastete läbivaatamine. Kahjuks ei jõudnud terminoloogiatoimkonnani ka rahvusvaheliste kirjestandarditega seonduvad probleemid. Eeltööga pidi jõudumööda tegelema Eesti Rahvusraamatukogu, mille erinevates osakondades standarte tõlgitakse.
Toimkond jätkas tööd varasemas koosseisus, taandas end Aile Möldre. Praktiliselt ei võtnud aasta jooksul tööst osa Reet Kukk ja Anu Nuut.
Toimkonna liikmed olid seotud terminoloogiakursuse ettevalmistamise ja läbiviimisega Tallinna Pedagoogikaülikooli infoteaduste eriala I kursuse üliõpilastele (Maia Randma, Hans Jürman, Kalju Tammaru).
üles

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu büroo

Reet Olevsoo

Büroojuhataja
Tõnismägi 2
10122 Tallinn
Tel.   630 7427
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

KALENDER

September 2020
E T K N R L P
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Suurenda

Kontrastsus