EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ESTONIAN LIBRARIANS ASSOCIATION

„Raamatukogu tegu ja nägu“

3. oktoobril 2012 Tartu Ülikooli Raamatukogu konverentsisaalis

Teema: Kuidas on raamatukogud oma kogude ja tegevusega nähtavad? Olulised projektid, nende kajastamine, mäluasutuste koostöövõimalused.


11.00-13.00
Avasõnad, Kristina Pai (ERÜ kogude toimkond, TÜR)

Tiina Kriisa (Lääne-Virumaa Keskraamatukogu), Raamatukoguhoidja laulab, mängib, tantsib: kogemusi kultuuriürituste korraldajana ja muudest silmapaistmise püüetest.
Triinu Seppam (Tallinna LRK), Tallinna Keskraamatukogus pintsaku ja kiivriga.
Tiina Sulg (Tartu LRK), Wõrgutusvõimlemine ehk raamatukogud virtuaalmaailmas Tartu Linnaraamatukogu näitel.
Katre Riisalu (Rahvusraamatukogu), Üks aasta – kolm näitust – 31 meediakajastust.
Kristina Pai (TÜ Raamatukogu), LIBERi konverentsi kogemus ehk kuidas asjast rääkida (koduleht, listid, üritused, sponsorid, ajakirjandus jne).
küsimused

13.00-14.00
Kohvipaus

14.00-15.20
Olga Einasto (TÜ Raamatukogu), Petša-kutša LIBERi ajal
Mariann Raisma (TÜ Ajaloo Muuseum), Muuseumiöö –  väga hästi turundatud kultuuriprojekt.
Kadri Tüür (Kirjandusmuuseum), Digitalgud kui näide heast algatusest ja kuidas neid edaspidi korraldada.
Anu Martin (Eesti Instituut), Kuidas saavad raamatukogud osaleda kultuuripärandi aasta ürituste kalendri täiendamisel?

15.20   
Arutelu
15.20   
Kogude ja teenuste tõhusam propageerimine. Milliseid teenuseid kasutaja ootab? Kuidas digitalgutega edasi minna? Milline mäluasutuste koostöö oleks võimalik kultuuripärandi aasta raames? Kairi Felt (RR), Triinu Seppam (Tln LRK), Olga Einasto (TÜR), Kadri Tüür (Kirmus).
15.40   
Kuidas kataloogid ja digikogud kasutajale mugavamad oleksid? Vajalikud arendused, mida mujal näinud oleme, mida plaanime. Kataloogide ja digikogude (ESTER, URRAM, RIKS, ISE, Kodulugu, Digar, DSpace jm) mugavam kasutatavus ja kenam nägu. Peeter Kondratjev (TLÜAR), Anneli Sepp (TÜR), Urmas Sinisalu (RR), Piret Zettur (TÜR), Kristel Veinmann (RR).
16.00   
Kokkuvõte päevast

ERÜ lasteteeninduse toimkonna koosolek toimus 1. märtsil 2012 Eesti Rahvusraamatukogus.

Koosolekut juhatas toimkonna juht Nelli Orgmaa, Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu Lasteosakonna juhataja, protokollis Tiia Suls, Eesti Lastekirjanduse keskuse kogude talituse juhataja.

N. Orgmaa tuletas kohalolijatele meelde, et aasta lasteraamatukoguhoidja 2012 nominentide esitamise tähtaeg on 1. mai 2012. Kandidaatide esildised tuleb saata ERÜ juhatusele.
Nukitsa toimetus ootab artikleid 1. augustiks 2012. Toimkonna poolt tuleb täita 4 lk (14 000 tähemärki).  A. Kengsepp kirjutab vabatahtlike tööst laupäevastel lasteüritustel raamatukogus (2lk). Viljandi Maakonnaraamatukogu huvijuht kirjutab oma koostööst vabatahtlikega (2 lk).

N. Orgmaa küsimus, kas toimkonna 2013. a. koosolek kutsuda kokku traditsiooniliselt ERÜ aastakoosolekule järgneval päeval või tuua toimkonna koosolek samale päevale Eesti Lastekirjanduse Keskuses toimuva lastekirjanduse päevaga, jäi koosviibijate poolt vastuseta.

H. Laanpere tegi ettepaneku, et kui toimkonna liige ei saa ise koosolekul osaleda saadaks ta maakonnast esindaja enda asemel. Oluline on, et koosolekul otsustatu jõuaks igasse maakonda. Ettepanek kiideti heaks.
Küsimusi tekitas Eesti Lastekirjanduse Keskuse poolt korraldataval Nukitsa konkursi hääletussedelitel täitmist eeldavad aadressandmete read. Kas ikka on õigustatud nimetatud isikuandmete kogumine? Võib olla piisaks lapse nimest ja vanusest. Hääletamine toimub koolis õpetajate kaasabil või rahvaraamatukogus ja loosi tahtel lõppüritusele kutsutute kontaktid on hiljem leitavad.

Lasteraamatukoguhoidjate suveakadeemia koolituskava arutelul jäid kõlama teemad:
Lugemismängud (lektor Anneli Laamann). Kontoritarkvaraga plakatite kujundamine (lektor Kristjan Mändmaa). Probleemsituatsioonide lahendamine. Suhtlemine murdeealistega (lektor Reet Laur). Kirjanduse ülevaade (lektor Mare Müürsepp). Pilt lasteraamatus (Jaanika Monroc. Pildiraamat eesti ja prantsuse hariduses). Teeninduskultuur. Käitumine avatud olekus. Muinasjututeraapia. Perepärimuse edasiandmine. Kultuuriakadeemia infohariduse osakonnas pakutavad õppemoodulid. Toimkonna ja Kultuuriakadeemia vaheline kontaktisik on Ü. Rüütel, kes otsib kavva võetud teemadele lektorid. Koduse tööna tuleb teha raamatuürituse (näiteks kirjanduslik mäng) kirjeldus.
2011. a. rahvaraamatukogude lasteteeninduse aruande koostab H. Laanpere. Palume saata nii maakonna kui ka lasteosakonna aruanded 31.05.2012ks H. Laanperele.

2012. a. üleriigiline lasteraamatukoguhoidja päev toimub 19.09 Märjamaal. Seal kuulutatakse välja aasta lasteraamatukoguhoidja 2012. H. Laanpere teeb kokkuvõtte vabariigi rahvaraamatukogude lasteteenindusest 2011. a.

Segadus valitseb statistilise aastaaruande „Rahvaraamatukogu“ juhendi  ja terminoloogia (raamatukogusõnastik) vahel. Küsimusi ja mitmeti mõistmist on tekitanud statistilises aruandes kohad: ürituste arv, näituste arv, ürituste külastuste arv. Kas statistiline aruanne käsitleb üritust raamatukogu kui ruumi või raamatukogu kui institutsiooni põhiselt? Raamatukogusõnastikus termin üritus puudub. Toimkonna liikmetega käis kohtumas statistika juhtiv spetsialist M. Jõgi. Statistika töörühm saab mõisteid kehtestada ainult läbi terminoloogiatoimkonna. Toimkonna liikmed tegid ettepaneku lisada statistika töörühma H. Laanpere. M. Jõgi nõustus ettepanekuga ja lubas teavitada ka terminoloogia toimkonda terminitega tekkinud segadustest.

 

TURUNDUSE TÖÖRÜHM

LIIKMED

TEGEVUS 2011

Turunduse töörühma esimene koosolek toimus 25. mail 2010. ERÜ juhatus lõpetas töörühma tegevuse alates 17. aprillist 2015.

 LIIKMED

Tiina Feldmanis
Eesti Patendiraamatukogu
Viivi Hallik
Märjamaa Raamatukogu
Kai Idarand
Eesti Rahvusaamatukogu
Linda Jahilo
Tartu Linnaraamatukogu
Tiina Kriisa
Lääne-Virumaa Keskraamatukogu
Inga Kuljus
Võrumaa Keskraamatukogu
Keiu Kõvask
Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu
Leigi Kütt
Lääne-Virumaa Keskraamatukogu
Merilin Maar
Lääne Maakonna Keskraamatukogu
Terje Oim
Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu
Kristina Pai
Tartu Ülikooli Raamatukogu
Riina Pohlak
Eesti Patendiraamatukogu
Kristiina Puura
Viimsi raamatukogu
Ruth Rimmel
Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu
Marju Saluste
Lääne-Virumaa Keskraamatukogu
Heinike Sinijärv
Pärnu Keskraamatukogu
Ilona Smuškina
Tartu Ülikooli Raamatukogu
Triin Soone
Eesti Lastekirjanduse Keskus
Õie Tammissaar
 
Ivika Türkson
Tallinna Keskraamatukogu
Siiri Õunap
Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu

üles

 TEGEVUS 2011. AASTAL

ERÜ juhatuse koosolekul 24. märtsil 2011 oli üheks arutelu teemaks  Raamatukogupäevad 2011. Turunduse töörühma kaasalöömist oodati päevade tunnuslause ja  sõnum väljaütlemisel ja meediaga suhtlemisel. Arutasime listis erinevaid variante, ühe  võimaluse ja mõttena oli kaalumise all võimalus arendada edasi Lääne-Virumaa Keskraamatukogu nn valimiskampaaniat, st lähtuda seekord raamatukoguhoidjast. Erinevaid ettepanekuid kaaludes jõuti arutelude käigus sõnumini KOHTUME RAAMATUKOGUS, mis on üldine ja andis väga erinevaid tõlgendamise võimalusi. Otsustati teha plakat, mis kajastaks erinevaid tegevusi raamatukogus, näitaks erinevate raamatukogutüüpide võimalusi ja raamatukogu külastavaid erinevaid sihtgruppe. Lisaks trükitud variandile pandi ERÜ kodulehele ka elektrooniline variant, igaüks sai selle väiksemas formaadis välja trükkida. Plakatil oli seekord ka lisafunktsioon, vaba keskmist pinda sai raamatukogu kasutada oma ürituste reklaamimiseks.  Esmakordselt prooviti temaatiliste  videoklippide tegemist ja nende kaudu raamatukogupäevade reklaamimist, et jõuda suurema hulga inimesteni, sh. noorteni . Klippide tootmise rahastamiseks kirjutati projekt, mis sai ka kultuurkapitali rahastuse. Kui tunnuslause oli kokku lepitud, koostati  soovitused raamatukogudele, kuidas ja millele nende päevade jooksul tähelepanu pöörata. Turunduse teema oli koolitusena kavas ka rahvaraamatukogude suvelaagris, kus  sissejuhatava loenguga turundusest esines töörühma liige Triin Soone. Töörühm osales aktiivselt ERÜ arengukava – info ja  kommunikatsioon, turundus- alapunkti teemade arutelus ja eesmärkide ning tegevuste sõnastamisel. Omapoolse väikese panuse suutsime raamatukogupäevade nähtavamaks tegemisele anda.

2012. a esialgsetesse plaanidesse mahub töörühma liikmete turundusalane koolitus, pikemaajalise turundusalase koolitusprogrammi ettevalmistamine ja selle aasta raamatukogupäevade kui ürituse turunduse temaatika.

Õie Tammissaar
Töörühma juht
10. veebruar 2012

üles

KODULOOBIBLIBLIOGRAAFIA TÖÖRÜHM

EESMÄRGID

LIIKMED

TEGEVUS 2010 2011  2013

Töörühma tegevus on lõpetatud 1. juunil 2015

 EESMÄRGID

  • Kirjete ja bibliografeerimise põhimõtete ühtlustamine.
  • Koduloobibliograafia juhendmaterjalide väljatöötamine.
  • Koduloobibliograafide koolitusvajaduse kindlakstegemine ja koolituste korraldamine.
  • Koduloobibliograafiaalane nõustamine (koostöö Urania kodulooportaaliga, koduloolastele andmebaaside tutvustamine).
  • Koduloobibliograafide omavahelise suhtluse (taas)loomine, suhtlemine teiste kodulooga tegelevate institutsioonidega.

 LIIKMED

Heda Piiriste
töörühma juht

Pärnu Keskraamatukogu

Urve Ellandi Rapla Keskraamatukogu
Maie Elstein  Võrumaa Keskraamatukogu
Liina Haas Tallinna Keskraamatukogu
Halliki Jürma Tartu Linnaraamatukogu
Anne Kelnik Lääne Maakonna Keskraamatukogu
Ilse Kenapea  Harju Maakonnaraamatukogu
Kalli Kuhi Viljandi Linnaraamatukogu
Meelis Lilbok  OÜ Deltmar
Helle Luik Urania Com OÜ
Eha Marrandi Oisu raamatukogu
ERÜ maaraamatukogude sektsiooni ja
liigitamise ja märksõnastamise toimkonna liige
Merje Mändmets  Valga Keskraamatukogu
Külli Ots Põlva keskraamatukogu
Merle Pindis Võrumaa Keskraamatukogu
Külli Solo  Eesti rahvusraamatukogu, andmebaasi ISE haldur
Leelo Tamm  Lääne-Virumaa Keskraamatukogu
Ilmar Vaaro TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

Töörühma postiloend: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

TEGEVUS 2013. AASTAL

Koolitust „Artikli MARC21: koolitus rahvaraamatukogudele“.

8. oktoobril Tartu Linnaraamatukogus
MARC21 kirje üldine tutvustus, kirje väljad, väljade täitmine ISE juhendist lähtudes
Märksõnaväljade täitmine, annotatsiooni koostamine. Arutelu, küsimustele vastamine
Halliki Jürma, Tartu Linnaraamatukogu andmebaaside peaspetsialist, slaidid


10. oktoobril Eesti Rahvusraamatukogus
MARC21 kirje üldine tutvustus, kirje väljad, väljade täitmine ISE juhendist lähtudes, slaidid
Eesti Rahvusraamatukogu peabibliograaf Jane Makke

Märksõnaväljade täitmine ja märksõnastamine, slaidid
RR normandmete töörühma juht Katrin Sõrmus

Annotatsiooni koostamine, slaidid
ISE bibliograaf Tiina Ritson

Koolitus oli mõeldud rahvaraamatukogude töötajaile, kes tegelevad artiklite bibliografeerimisega – eeskätt koduloolise bibliograafia lisamisega erinevatesse andmebaasidesse. Koolituse käigus selgitati lahti artikli MARC-kirje väljad, nende korrektne täitmine, märksõnade ja annotatsioonide lisamine.

Koolitus valmis Eesti Rahvusraamatukogu, Tartu Linnaraamatukogu ja ERÜ koduloobibliograafia töörühma koostööna, toetas Kultuuriministeerium

 TEGEVUS 2011. AASTAL

2011. aasta alguses toimus koduloobibliograafia töörühma laiendatud koosolek – 11. veebruaril Rahvusraamatukogus toimunud nõupidamisel osalesid lisaks töörühma liikmetele Riin Olonen ELNET Konsortsiumist ja Riina Griffel Lääne-Virumaa Keskraamatukogust. Peamiseks arutlusteemaks oli URRAMi uus kodulooportaal ja selle töötajarakendus, mille testimisega detsembris 2010/jaanuaris 2011 algust tehti. Urania Com esindaja Helle Luik tutvustas portaali võimalusi ja kogus arutelu tulemusena hulgaliselt ettepanekuid portaali ja töötajarakenduse parendamiseks. Osaliselt on need ettepanekud ka realiseerunud.

Koduloobibliograafia  töörühma 11. veebruari koosoleku protokoll

Kodulooportaal ja sellega seotud testimised ning koolitused olid 2011. aastal peamiseks tegevuseks URRAMiga seotud töörühma liikmetele. 29. märtsil toimus Rahvusraamatukogu arvutiklassis testkoolitus, kus osales 14 inimest, koolitajaks Helle Luik. Peale töörühma liikmete kaasasime ka  bibliograafe, kes on otsustanud hakata kodulooportaali kasutama ProCite'i asemel (Läänemaa, Jõhvi). Koolitus oli testiks nii koolitajale kui koolitatavatele.

Edukale testkoolitusele järgnes Urania Com-i õppepäev Harjumaa raamatukoguhoidjatele, aasta jooksul on kodulooportaali ja töötajarakenduse kasutamist õpetatud Lääne-Virumaa, Pärnumaa jt maakondade raamatukoguhoidjatele. Töö käigus tekkinud küsimused ja ettepanekud keskraamatukogudelt (Tallinna Keskraamatukogu, Lääne-Virumaa Keskraamatukogu) ning töörühmalt koguti kokku ja edastati Uraniale 15. novembril 2011.

Töörühm tegeleb jätkuvalt kodulooliste märksõnadega. Veebruaris toimunud koosolekul jagati kogemusi spordialaste märksõnade kasutamisest ja edastati valik märksõnu EMS-ile, nüüdseks on need kenasti märksõnastikus olemas. Teine märksõnade kogumise projekt Külli Otsa eestvedamisel viidi läbi oktoobris.

Kokkusaamisi ei ole peale veebruaris ja märtsis toimunu rohkem olnud, sügisel oli juba mitmetel raskusi komandeeringurahadega, seega suhtlesime märksõnastamise osas meili teel.

13. juunil tegi töörühma juht Pärnumaal toimunud maaraamatukoguhoidjate suvelaagris ettekande koduloobibliograafia arengutest ja töörühma tegevusest. Ettekanne on jõudnud ka erinevatesse listidesse (maakogud, kodulugu).

2011. a. alguses liitus töörühmaga Lea Lehtmets Lääne-Virumaa keskraamatukogust, töörühmast on ajutiselt lahkunud emapuhkusel olev Külli Solo.

 

Heda Piiriste
Töörühma juht
27.01.2012

üles

 TEGEVUS 2010 AASTAL

Koduloolise bibliograafia töörühm moodustati ERÜ juurde 2010. a. märtsi lõpupäevadel, töörühma esimene koosolek toimus 27. aprillil Tallinnas. Selleks ajaks oli algust tehtud listisuhtlusega Tallinna Keskraamatukogu poolt loodud postiloend See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Töörühma esimesel koosolekul (vt. protokoll) seati selgemad eesmärgid, jaotati ülesandeid töörühma liikmete vahel. Koosolekul tehtud ettepanekute tulemusena valmis kasutusel olevaid tarkvarasid (RIKS, Millennium, URRAM) võrdlev tabel, mille alusel ühtlustada kirje väljade nimetusi ja väljade täitmist.

Koduloolistis ja teistes ERÜ listides kuulutati välja küsitlus, et saada ülevaadet, mida maakondades bibliografeeritakse. Andmete laekumine venis suvepuhkuste tõttu peaaegu sügiseni, kuid septembri keskpaigaks oli suurem osa maakondi küsitlusele vastanud ja kokkuvõte koduloolisest bibliograafiast jõudis koduloolisti, töörühma liikmetele anti ülevaade teisel koosolekul, mis toimus 28. septembril Pärnus.

Esimesel koosolekul rõhutati, et vajalik oleks MARC-kirje alane koolitus, kuna MARC-il põhinevad kõik kolm kasutatavat tarkvara (neljandaks on ProCite, mis ei põhine MARC-il). Koolitus sai teoks ELNET Konsortsiumi korraldamisel 23. ja 25. novembril. Tartus ja Tallinnas toimunud kahele koolitusele registreerus kokku 43 osalejat, koolituse viisid läbi Kristel Veimann ja Külli Solo Eesti Rahvusraamatukogust ning Halliki Jürma, kes on ka töörühma liige, Tartu linnaraamatukogust.

Kodulooalase bibliograafia uusi võimalusi sai lähemalt näha samuti novembris toimunud kahel koolitusel, mille korraldas Urania Com - 60 raamatukoguhoidjale tutvustati loodavat kodulooportaali ja lugejaportaali. Detsembri lõpus alustasid Pärnu keskraamatukogu ja Sindi raamatukogu uue portaali testimist.

Koduloo töörühma liikmete arvamust arvestades jäeti kodulooportaali esilehelt hetkel ära visuaalne otsing kihelkondade kaardi alusel, kuna kihelkondade piire peeti vaieldavaks ja kasutajale keeruliseks. Töörühma liikmeid huvitavad ka RIKSi tarkvara kasutavate raamatukogude võimalused kodulooportaaliga ühineda.

Koduloo töörühma koosolekutel on arutatud märksõnastamise spetsiifikat. Üldine põhimõte on lähtuda Eesti Märksõnastikust. Töörühma liikme Külli Otsa eestvedamisel läbiviidud küsitluse tulemusena on nii mõnigi kodulooliselt vajalik märksõna EMSi lisandunud.
Septembris toimunud koosolekul tegime märksõnaprojektist kokkuvõtted ja otsustasime, et jagame edaspidi listi kaudu infot, kui kellelgi on ettepanekuid uute märksõnade osas või leidub EMSis mõni vähetuntud, ent koduloo seisukohalt huvitav märksõna.

28. septembri koosolekul (vt. protokoll) ja hiljem koduloolistis arutati vallalehtede bibliografeerimist - kas seda peaks tegema kohaliku raamatukogu töötaja või keskkogu bibliograaf? Listiarutelus oldi enamasti seda meelt, et kohaliku kogu töötaja tunneb olusid paremini ja saab operatiivsemalt vallalehtedele ligi, ent samas võib siinkohal kannatada kirjete ühtlus ja kvaliteet.

Samal koosolekul rääkis Pärnu-Jaagupi raamatukogu juhataja Ester Kerge Pärnumaa Koduloolaste Seltsingu tegevusest, näitas kaasatoodud trükiseid, mis seltsing välja andnud. Ester kuulub seltsingu juhatusse.

Paljud kodulootööga seotud raamatukoguhoidjad, sealhulgas töörühma liikmed, käisid rahvaraamatukogude suvelaagris Raplamaal, kus sai kohtuda ja tutvuda kolleegidega, ka omavaheline suhtlus on sestpeale elavnenud.

 

Heda Piiriste
Koduloobibliograafai töörühma juht
29. detsembril 2010

Koosoleku protokoll  27. aprill 2010

Koosoleku protokoll 28. september 2010

üles

KALENDER

August 2020
E T K N R L P
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Suurenda

Kontrastsus