EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ESTONIAN LIBRARIANS ASSOCIATION

Friedrich Puksoo auhinna statuut

1. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing (ERÜ) ja Tartu Ülikooli Raamatukogu (TÜR) annavad üle ühe aasta välja auhinda parima raamatuloo, raamatukogunduse või bibliograafia-alase töö autori(te)le.

2. Auhindamisele tulevad tööd, mis on ilmunud trükis või elektrooniliselt auhinna väljaandmise aastale eelnenud kahe aasta jooksul. Auhinnakomisjonil on õigus määrata erandjuhul auhind ka pikema aja jooksul ilmunud tööde eest.

3. Auhinna saaja(d) tehakse teatavaks Friedrich Puksoo sünniaastapäeval 23. jaanuaril. Kui 23. jaanuar langeb nädalavahetusele, tehakse auhinna saaja(d) teatavaks järgneval esmaspäeval.

4. ERÜ juhatus ja TÜR määravad iga kord ühiselt auhinna suuruse, millest kummagi kanda jääb viiskümmend protsenti. Koos rahalise auhinnaga saab/vad autasustatav/ad faksiimile Friedrich Puksoo trükis avaldatud tööst.

5. Mitme võrdväärse töö korral võidakse välja anda mitu auhinda etteantud summa piires.

6. Töid auhindamiseks võivad esitada asutused, organisatsioonid ja üksikisikud.

7. Tööde vastuvõtmine auhindamiseks kuulutatakse välja auhinna väljaandmise aastale eelneva aasta novembrikuu 1. tööpäeval ERÜ ja TÜR-i koduleheküljel ning ajakirjas Raamatukogu.

8. Auhindamise ettepanekud tuleb esitada auhinnakomisjonile auhinna väljaandmise aastale eelneva aasta detsembrikuu 1. tööpäevaks.

9. Auhinna saaja(d) määrab komisjon, kelle liikmed nimetavad ERÜ ja TÜR.

10. Auhinna määramisega tekkivad küsimused lahendavad ERÜ juhatuse ja TÜR direktori nimetatud isikud üheskoos.

 
Janne Andresoo               Martin Hallik, PhD
ERÜ juhatuse esinaine      Tartu Ülikooli Raamatukogu direktor
06. detsembril 2005. a.     06. detsembril 2005. a.

KALENDER

Mai 2022
E T K N R L P
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Suurenda

Kontrastsus