EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ESTONIAN LIBRARIANS ASSOCIATION

Friedrich Puksoo auhind

 

2021

 
2019.-2020. a ilmunud tööd  

Ülle Mölderi, Janika Pälli ja Kaspar Kolki koostatud ning Lilian Mengeli kujundatud kataloog “Töö ja püsivusega. 500 aastat Madalmaade kuulsaima trükkali Christophe Plantini sünnist

Puksoo auhinna pälvinud töö on kõgile kättesaadav repositooriumis Dpace , veebinäitust saab vaadata SIIT  

 Tunnustati  
  Kaarina Reinu 2019.-2020. aastatel avaldatud artikleid, mille aluseks on ladinakeelsed tekstid varauusaegsetest arusaamadest meditsiinist, looma- ja taimeriigist. Tegemist on seni Eestis veel üsna vähe uuritud valdkonnaga. Samuti tõstis komisjon esile Tartu Ülikooli magistrandi Larissa Leimingeri loodud saksakeelse avastusliku andmebaasi „Õpetatud Eesti Seltsi kogud“ (Sammlungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft), mis ühendab Morgensterni õpetlasideaale ja tänapäeva tehnoloogiat.

2019

 
2017.-2018. a ilmunud tööd  
  Piret Lotman
 eesti rahvusraamatukogu 1918 2018 Monograafia „Eesti Rahvusraamatukogu 1918–2018
Tunnustati  
  Kaspar Kolki uurimused „„Vana Tallinna raamatukogu“ kolm allikat: komplekteerimisest 16. sajandil“ ja „Dessimination and Survival of a Book Printed in 17th-century Tartu: The Case of Johannes Gezelius’ Lexicon Graeco-Latinum (1649)“.
  Kirjandus- ja kultuurilooline andmebaas-veebileht „Tartu ilukirjanduses“ (https://teele.luts.ee/) ning selle põhjal valminud teejuhid „Kirjanduslikud (eksi)rännakud Tartus“ ja „Emajõe pääl. Hajakirjanduslikud rännakud Emajõel“.

2017

 
2015.-2016. a. ilmunud tööd

 

  Mare Rand
  Ajaloolise kultuurivara jälgedel: Konrad Gessneri taimejoonistused Tartu Ülikooli Raamatukogus/ Mare Rand. - Tartu Ülikooli Kirjastus, 2015. - 156 lk. : ill., portr.
Tunnustati  
 

Immanuel Volkonski. Tartu antikvariaat bibliofiilse trükise ringluses : Lõputöö. Tartu, 2016.

 

Olga Einasto. Academic Library E-service Quality and Working User: Conceptual Model. Tartu, 2016.

 

Tullio Ilomets. William Henry Fox Talboti fotode ja fotogravüüride kollektsioon Tartu Ülikooli Raamatukogus = The Collection of Photogrphs and Photogravures by William Henry Fox Talbot in the Univeristy of Tartu Library. Tallinn, 2016.

2015

 
2013.-2014. a. ilmunud tööd  
 

PhD Jürgen Beyer

Eesti ja Baltikumi raamatulugu käsitlevate artiklite eest

2013

2011.-2012. a.  ilmunud tööd

 
 

Kaarel Vanamölder

Kommunikatsiooniväli Rootsi Läänemere-provintsides 17. sajandi lõpul – Reval(i)sche Post-Zeitung varauusaegse informatsioonikandjana /Kaarel Vanamölder. -  Tartu 2012. - 220, [1] lk. : ill. ; 25 cm

Tunnustati

r_oper

 

 

Indrek Oper

Eesti köitemärgised 1840-1940. - Tallinn, 2012. -103, [1] lk.,  ill.

 

2011

(2009.-2010. a. ilmunud tööd)

Piret Lotman

Heinrich Stahli pastoraalne tegevus Rootsi Läänemere provintsides 17. sajandi esimesel poolel / Piret Lotman. - Tartu, 2010. - 180 lk.
Täistekst

Tunnustati

Vello Paatsi

Uurimuste eest, mis käsitlevad eestikeelsete raamatute levikut 19. sajandil

Ene-Lille Jaanson

Trükkal Johann Christian Schünmanni tegevust käsitleva uurimuse eest

2009

(2007.-2008. a. ilmunud tööd)

Meelis Friedenthal

Tallinna Linnaarhiivi Tractatus moralis de oculo / Meelis Friedenthal
Tartu, 2008.- 204, [1] lk. : ill.  

Tunnustati

Jürgen Beyer

Raamatulooliste uurimuste eest 17.-18. sajandi Euroopa kultuurikonteksti.

Larissa Petina

Uurimusartikli “Собрание книжных знаков Иваска и Руси в Национальной библиотеке Эстонии” (lk. 162-175) autorina ja rtiklikogumiku “Omanikumärgid vanaraamatus” (Tallinn, 2008) koostajana ja toimetajana. 

 2007

(2005.-2006. aastal ilmunud tööd) 

Aile Möldre

Kirjastustegevus ja raamatulevi Eestis aastail 1940–2000 /Aile Möldre.- Tallinn, 2005.- 407 lk. : ill.

Tunnustati

Elle Tarik

Koguteose "Majad, raamatud, inimesed: 90 aastat Tartu Linnaraamatukogu" (Tartu, 2005) koostaja ning  uurimuslike artiklite autor

Olga Einasto

Uuurimus "Teenuse kvaliteedi monitooring teadusraamatukogu kasutaja tolerantsustsoonis kui teenuste arendamise lähtepunkt (Tartu Ülikooli Raamatukogu näitel)" (Tartu, 2005) 

Jürgen Beyer

Eesti raamatulugu käsitlevate artiklid

2005

Indrek Jürjo

Liivimaa valgustaja August Wilhelm Hupel 1737-1819 / Indrek Jürjo.- Tallinn, 2004.- 556 lk.

Tunnustati

Vello Paatsi

Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamatus ilmunud uurimus "Raamat Tartu- ja Võrumaal 19. sajandi esimesel poolel. I"

2004

 

Anne Valmas

Eestlaste kirjastustegevus välismaal 1944–2000. I / Anne Valmas.- Tallinn, 2003.- 204, [1] lk.

Eestlaste kirjastustegevus välismaal 1944-2000. II, Raamatukataloog /  Anne Valmas.- Tallinn, 2003.- 397 lk.

Tunnustati

Ruth Michelson 

Tartu Ülikooli Raamatukogu ajalugu käsitlevate ulatuslikul arhiiviainesel põhinevate faktitihedate publikatsioonide eest viimastel aastatel

2003

 
 

Ene-Lille Jaanson

Aastakümnetepikkune Eesti raamatu ja trükiasjanduse ajaloo alane uurimis- ja publitseerimistöö, millega on otseselt jätkanud Friedrich Puksoo tööd

Tunnustati

Olaf-Mihkel Klaassen ja Mare Rand

Raamatus "Keiserlik Tartu Ülikool (1802-1918) ja Orient: Eesti-Oriendi kultuurisuhete üldisel taustal" ilmunud TÜ Raamatukogu orientalistika kogude kujunemislugu ja koostist käsitlevatd uurimused

2002

 
 

Ilse Hamburg

Eesti bibliograafia ajalugu : 1901-1917 / Ilse Hamburg ; [resümeed tõlkinud: saksa keelde Maarika Ratsov ja Imbi Pelkonen, inglise keelde Siivi Frey, vene keelde Larissa Petina] ; Eesti Rahvusraamatukogu.- Tallinn, 2001.- 355 lk.

Tunnustati

Tiiu Reimo

Monograafia “Raamatukultuur Tallinnas 18. sajandi teisel poolel” (Tallinn, 2001)

2001

 

Tiiu Reimo

Eesti raamatu kronoloogia / Eesti Akadeemiline Raamatukogu ; koostanud Tiiu Reimo ; [toimetaja Mare Luuk].- Tallinn, 2000.- 131, [1] lk.

ja 2000. aastal avaldatud uurimused

Tunnustati

Endel Annus

Monograafia "Eesti kalendrikirjandus 1720 –1900" kui tõsine uurimus kalendrikirjanduse ajaloots

2000

 
 

Endel Valk-Falk

Ajastu stiilitunnuste säilitamine konserveerimisel : metoodiline kogumik. I, Gooti, renessanss- ja barokkstiil köitekunstis / Eesti Akadeemiline Raamatukogu ; loetu ja kogetu alusel koostanud Endel Valk-Falk ; [kujundus: Rene Haljasmäe].- Tallinn, 1999.-96 lk. 

ning aastatepikkune viljakas tegevuse köitekunsti ajaloo uurimisel ja köiterestauraatorite koolkonna kujundamisel Eestis

1999

 
 

Tõnu Tannberg

Tarto maa rahwa näddali-leht : uurimusi ja allikmaterjale / Eesti Ajalooarhiiv, Eesti Kirjandusmuuseum ; koostanud Tõnu Tannberg ; tõlkijad Lea Leppik... jt. ; toimetasid Helina Tamman, Leino Pahtma].- Tartu, 1998.- 372, [1] lk.

Tunnustati

Sergei Issakov, Jaak Peebo, Juhan Peegel, Merike Kiipus

Artiklite autorid ja valikbibliograafia koostaja väljaandes "Tarto maa rahwa Näddali-Leht : Uurimusi ja allikmaterjale"

Ljudmila Dubjeva

Teaduslikud artiklid teemal "Traditsiooniliste infootsisüsteemide ja nende kasutamise uurimine raamatukogu varade igakülgseks avamiseks automatiseeritud infootsisüsteemidele üleminekul", ilmunud ajakirjas "Raamatukogu" jm.

Valve Jürisson

"Eduard Tubin : Bibliograafia. 1 — 3." (Tallinn, 1995 — 1998)

1998

 

Tiina Nurk

Saksa litograafia inkunaablid : kataloog : Katalog = Inkunabeln der Deutschen Lithographie / Tartu Ülikooli Raamatukogu ; koostanud Tiina Nurk ; [toimetaja ja tõlkija M. Rand ; kaas: M. Säkk]
Tartu, 1997.- 114, [1] lk.

ja suur panus Tartu Ülikooli Raamatukogu varade tutvustamisel trükisõnas

1997

 
 

Kaljo-Olev Veskimägi

Nõukogude unelaadne elu : tsensuur Eesti NSV-s ja tema peremehed / K.-O. Veskimägi ; [kokkuvõtte tõlkis inglise keelde Ene Rebane]. - Tallinn, 1996.- 351 lk.

Tunnustati

Arvo Tering

"Descartes ja tema ideede jõudmine Baltimaile 17. sajandil ja 18. sajandi algul" (Tartu, 1996)

1996

 
 

Uno Liivaku

Eesti raamatu lugu / Uno Liivaku.- Tallinn, 1995.- 310 lk
 

Endel Annus, Esko Häkli (koostajad, toimetajad)

Den estniska boken genom seklerna : bokhistoriska uppsatser / utgivna av Endel Annus, Esko Häkli ; texterna har från de estniska originalmanuskripten översatts till svenska av Raimo Raag.- Helsingfors, 1995.- 200 lk.

Tunnustati

Hain Tankler

"Privatbibliotheken an der Universität Tartu/Dorpat im 19. Jahrhundert", ilmunud "Nordost-Archiv" (Lüneburg) 1995, vihik 1

1995

 
 

Marje Aasmets

Teaduslikud artiklid teemal "Raamatukogundusliku mõtte areng Eesti Vabariigis 1918 — 1940", ilmunud "Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamatuis"

   

Arvo Tering

Gelehrte Kontakte der Universität Halle zu Est-, Liv- und Kurland zur Aufklärungszeit : Ausstellung aus anlass des 300.Jubiläums der Martin-Luther-Universität Halle - Wittenberg in der Unversitätsbibliothek Tartu vom 12. Mai 1994 bis zum 19. September 1994 / [koostaja Arvo Tering; eesti keelest tõlkinud Vilve Seiler ; eessõna: Peeter Tulviste, Paul Raabe].- Tartu, 1994.- 94, [1] lk.

Tunnustati

Anne Valmas

Tegevus väliseesti kultuuri ja kirjastustegevuse tutvustamisel (artiklikogumik "Kodutanumast kaugemal" (Tallinn, 1994), väliseesti kirjanike bibliograafiad)

1994

 
 

Uno Liivaku

Eestlased kui raamaturahvas", artikliseeria "Keeles ja Kirjanduses" 1991 — 1993

Tunnustati

Piret Lotman

"Parlamendiraamatukogust rahvusraamatukoguks. 2 : Eesti NSV Riiklik Avalik Raamatukogu 1940 — 1953" (Tallinn, 1993)

Arvo Tering

"The Tartu University Library and its use at the end of the seventeenth and the beginning of the eighteenth century", ilmunud "Libraries and Culture" (Austin) 1993, kd. 28, nr. 1

1993

 
 

Ingrid Loosme, Mare Rand

Georg Friedrich Parroti ja Karl Morgensterni kirjavahetus 1802-1803 = Briefwechsel zwischen Georg Friedrich Parrot und Karl Morgenstern 1802-1803 / koostanud I. Loosme, M. Rand ; [vastutav toimetaja E. Jaanson]..- Tartu, 1992.- 102 lk

Tunnustati

Anne Ainz, Ene Kenkmaa, Piret Lotman 
"Eesti Rahvusraamatukogu ja tema raamatud" (Tallinn, 1992)

1992

 
 

Kyra Robert

Raamatutel on oma saatus : kirjutisi aastaist 1969-1990 / Kyra Robert ; Eesti Teaduste Akadeemia Raamatukogu
.- Tallinn, 1991.- 194 lk.

  Tatjana Šahhovskaja

 

Каталог книг кирилловской печати XVI-XVIII веков из собрания Тартуского университета и Псковско-Печерского монастыря / Библиотека Тартуского университета ; [составитель Т. К. Шаховская ; редактор Н. П. Воробьева]
Тарту : Тартуский университет, 1991

 

 

Tunnustati

Vello Paatsi

"Kooliraamatute loendus 1843. aastal Tartu- ja Võrumaal" (Tallinn, 1991)

1991

 
  Voldemar Miller

Aastakümnete kestel tehtu eest;
"Kirjast, trükist ja raamatust ning nende osast rahvuste arengus", ilmunud "Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamat 1989" (Tallinn, 1990)
 

Endel Annus

Aastakümnete kestel tehtu eest; "Eestikeelse Piibli väljaandmisest ja levitamisest", ilmunud "Eesti Rahvusraamatukogu toimetised. 1" (Tallinn, 1990)

Tunnustati

Kyra Robert

"Tallinna 17. saj. trükised", ilmunud "Eesti Rahvusraamatukogu toimetised. 1" (Tallinn, 1990)

Niina Vorobjova

"Catalogue raisonne des autographes franēais" (Tartu, 1989)

 1990

 
 

Kaja Noodla

"Friedrich Puksoo elu ja töö", ilmunud kogumikus "Friedrich Puksoo 1890 — 1969" (Tartu, 1990)

 

Vaime Kabur

"Looming" : bibliograafia 1940-1984. 1. osa : kirjanike personaalnimestikud, temaatiline sisujaotus, isikunimede register / koostanud Vaime Kabur
Tallinn, 1988

Tunnustati

Uno Liivaku 

"Bibliofiilia" (Tallinn, 1989)

Tiina Lõhmuste, Imbi Potter

"Cyrillus Kreek : Personaalnimestik" (Tallinn, 1989)

Aivar Põldvee

"Paar rännakut eesti kirjandusloo koiduhämaruses", ilmunud "Keel ja Kirjandus" 1989, nr. 8 — 9

KALENDER

August 2022
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Suurenda

Kontrastsus