EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ESTONIAN LIBRARIANS ASSOCIATION

Auhinna „Teadus- ja erialaraamatukogu aasta tegu“ statuut

Auhinna „Teadus- ja erialaraamatukogu aasta tegu“ eesmärk on väärtustada ja tunnustada ettevõtmisi teadus- ja erialaraamatukogus, mis on aasta* jooksul silma paistnud raamatukogunduse arendamisel, tõstnud raamatukogude mainet ja toonud tuntust.

ÜLDSÄTTED
1. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu (ERÜ) juhatuse otsusega antakse ühele teadusraamatukogus ja ühele erialaraamatukogus töötavale inimesele või töögrupile auhind eelneva aasta eriti tulemusliku ja silmapaistva teo eest.
2. Auhinnaks on meene ja tänukiri.

KANDIDAATIDE ESITAMINE
3. Kandidaatide esitamise õigus on üksikisikutel, asutustel ja organisatsioonidel.
4. Kandidaatide kohta esitatakse ERÜ juhatusele (Tõnismägi 2, 10122 Tallinn) kirjalik taotlus koos põhjendusega iga aasta 15. septembriks.
5. Taotlus peab sisaldama: Esildise näidis
5.2 Esiletõstmist vääriva tegevuse lühikirjelduse (näit. koolitusüritus, publikatsioon, IT-rakendus, ettekanne, uue teenuse jne kirjelduse (praktiline kasu, uudsus)). Maht kuni üks A4 lehekülg.
5.1 Kandidaadi või töögrupi juhi kontaktandmed (nimi, asutus, ametinimetus, telefon, e-posti aadress töökohal).
5.3 Ettepaneku teinud isiku(te) kontaktandmed koos allkirjadega.

TAOTLUSE MENETLEMINE
6. ERÜ juhatuse liikmed tutvuvad esitatud taotlustega ERÜ büroos.
7. Auhinna andmine otsustatakse ERÜ juhatuse koosolekul.
8. ERÜ juhatus võib jätta auhinna välja andmata.
9. Võrdsete kandidaatide korral eelistatakse ERÜ liiget.
10. Auhinda ei anta isikule, kes auhinna määramise ajal on ERÜ juhatuse liige.
11. Kahel järjestikusel aastal ei anta auhinda samale isikule või töörühmale.

AUHINNA OMISTAMINE
12. Auhinna nominendid avalikustatakse igal aastal raamatukogupäevade raames toimuval Teadus- ja erialaraamatukogu päeval.
13. Auhind antakse välja ERÜ aastakoosolekul.
14. ERÜ juhatus pöördub Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi ja Kultuurkapitali poole ettepanekuga tunnustada auhinna “Aasta tegu teadus- ja erialaraamatukogus“ laureaati.
 

*aasta on periood eelmisest auhindamisest kuni käesolevani

Heaks kiidetud ERÜ juhatuse koosolekul 17. septembril 2008. aastal
Parandatud ja täiendatud 12. mail 2011. aastal, 30. septembril 2013

Aasta tegu teadus- ja erialaraamatukogu

                                                         2021

                                    Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu

 

Teadusraamatukogu aasta tegu   Erialaraamatukogu aasta tegu
     
 

2020

 
Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu 24/7 ligipääsetava õpitoa uuendamine ja raamatukogu kasutajatele olulise teenuse funktsionaalsuse laiendamine.   Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli raamatukogude edukas liitumine
     
 

2019

 
 
 Teadust ja teadusandmete haldamist käsitlevae-kursuse „Teadusandmete haldus ja publitseerimine“loomise eestTartu Ülikooli Raamatukogus   Eesti Kunstiakadeemia raamatukogu töötajad raamatukogu uuendamise ja Põhja-Tallinna kultuuriruumi rikastamise eest
 Kursuse looja TÜR teadusandmete  peaspetsialist  Tiiu  Tarkpea    EKA raamatukogu juhataja Mait Väljas
   
    Uuenenud Sisekaitseakadeemia raamatukogu
     Raamatukogu juhatajat Raile Reigo
 

2018

 
     
Tartu Ülikooli raamatukogu uuenemine   Pärimusmuusika Keskuses virtuaalse „Pärimusmuusika noodikogu“loomine
 

2017

 
 
ELNET Konsortsiumi kasutajate registreerimise ja autentimise süsteemi (KRAS) arendamine   Eesti Lastekirjanduse Keskus kultuuriruumi rikastava elamustuuri Laste Vabariik korraldamise eest
Pildil töörühma juht Urmas Sinisalu   Pildil Marju Kask
 

2016

 
 
Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu   Edith Hermann
Öösaali avamine   Tartu Kõrgema Kunstikooli/Tartu Kunstikooli raamatukogu juhataja Edith Hermann raamatukogu väljaarendamise eest rikkaliku koguga professionaalidele suunatud õppe-ja kunstiraamatukoguks
 

2015

 
 
Tartu Ülikooli Raamatukogu   TÜ Narva Kolledži Raamatukogu
Esimese teadusraamatukoguna Eestis ja kogu Ida-Euroopas alustas TÜ raamatukogu teadusandmete registreerimise teenuse osutamist teadlaskonnale   Kolledži raamatukogu kujundamise
eest atraktiivseks, kaasaegseks
tudengi- ja õppejõusõbralikuks õpikeskkonnaks.
 

2014

 
 

ELNET Konsortsium

Tallinna ja Tartu ESTER andmebaaside liitmise, uue disainiga ühise veebikataloogi loomise ja infosüsteemi ülemineku eest uuele tarkvaralisele süsteemile Sierra

 

Eesti Lastekirjanduse Keskus

Missioonitundega tehtud töö eest laste suunamisel lugemise juurde ning raamatukarussellides lugemisvara toomise eest lastehaiglatesse üle Eest

 

2013

 
   
Eesti Rahvusraamatukogu

Näituse “Metsiku „pibliotek”: ühe ärkamisaegse raamatukogu lugu“ korraldamise ja ainestiku kasutamise eest Eesti Rahvusraamatukogu juubeli tähistamisel.
   
 

2012

 
RFID tehnoloogial põhineva teavikute laenutamis- ja
tagastamissüteemi rakendamine Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus
  Eesti Pimedate Raamatukogu Veebiraamatukogu arendamine,
mis võimaldab lugejatel raamatukogus leiduvaid heliraamatuid ning heliajalehti ja –ajakirju alla laadida ja  voogedastusena kuulata

i_kondratjev_sirotkin

 

erialark_2012

Süsteemi rakendamist koordineerisid IT teenistuse juhataja Peeter Kondratjev ja teenindusosakonna juhataja Heli Sirotkin
 

Töögrupp
Margit Orusaar, töögrupi juht, Eesti Pimedate Raamatukogu infotöötaja (pildil)
Marja Kivihall, Eesti Pimedate Raamatukogu osakonnajuhataja
Kenno Kink, Iceit Teenused OÜ
Oliver Leisalu, Iceit Teenused OÜ
Lauri Lutter, Iceit Teenused OÜ

 

2011

 

i_sinisalu

 

i_vaniko

Eesti Rahvusraamatukogu projektijuhi ja ELNET Konsortsiumi IT-spetsialisti Urmas Sinisalu tulemuslik ja innovaatiline töö raamatukogude infosüsteemi „ESTER“ arendamisel.   Maio Vaniko pühendunud ja raamatukogundust arendav tegevus Tartu Ülikooli Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudi raamatukoguhoidjana

 

2010

 

Tallinna Tehnikaülikooli avakogu elektrooniline juht Juku   Eesti Pärimusmuusika Keskuse fonoteek-raamatukogu
loomine koos infokeskusega

a_teadus2010

 

a_eri2010

Elektroonilise juhi looja TTÜ Raamatukogu süsteemihaldur Rait Aguraijuja
  Auhinna võttis vastu August Pulsti õpistu
juhataja Sofija Joons
 

2009 

 
Eesti märksõnastik   Tartu Ülikooli erialaraamatukogude võrk
 
Töörühm:
juhid
Sirje Nilbe (RR), Tiiu Tarkpea (TÜR)
tarkvaraarendajad
Ehtel Taevere, Jüri Tarkpea
toimetajad
Urve Erm, Ellen Kiloman, Karin Kangur (RR)
Helgi Laanes, Elo Tõnisoo, Ivika Pall (TÜR)
kujundaja
Andrus Igalaan (RR)
serveriküsimused
Kill Kask (ELNET)
dokumentatsioon
Riin Olonen (ELNET) 
 

Liilia Külv
Tartu Ülikooli Raamatukogu
peaspetsialist erialaraamatukogude alal

 

2008

 
Eesti Rahvusraamatukogu virtuaalnäitus
„Meie parlament ja aeg : fakte, sündmusi, dokumente, inimesi“
Töörühm:
Mare Kurvet, näituse kontseptsioon;
Marge Allandi, materjalide valik
Andrus Igalaan, veebilahendus
  Eesti Pimedate Raamatukogu
CD-plaatidel heliteavikute automatiseeritud paljundamise ja posti teel laenutamise süsteemi loomine.

Töörühm:
Margit Orusaar, juht
Mart Vaaks, helistuudio juhataja
Valentina Borissenko, helioperaator
Igor Markatšov, helioperaator
Teet Karu, arvutispetsialist

Aasta maaraamatukoguhoidja

Aasta maaraamatukoguhoidja 2021

Jaana Toss 3TM 2300
                                         Jaana Toss
              Alutaguse Huvikeskuse raamatukogude juht

 

Aasta maaraamatukoguhoidja 2020

Mall Kõpp
Põlva Keskraamatukogu
Vastse-Kuuste haruraamatukogu juhataja

Aasta maaraamatukoguhoidja 2019

 Nominentidega saab tutvuda SIIN

Eha Trumm
Orissaare raamatukogu juhataja

Aasta maaraamatukoguhoidja 2018

 
 Ainika Mägi
Lahe raamatukogu juhataja 2006–2018,
Tilsi raamatukogu vabatahtlik alates 2018

 

Aasta maaraamatukoguhoidja 2017

 
Malle Pajo
Are raamatukogu juhataja

Nominentidega saab tutvuda SIIN

Aasta maaraamatukoguhoidja 2016

 
Kairit Alver
Luunja Valla Keskraamatukogu direktor

Nominendid siit

Aasta maaraamatukoguhoidja 2015

 

 Lea Rand

Toila raamatukogu juhtaja
Ida-Virumaa

Nominendid 2015 SIIT

 Aasta maaraamatukoguhoidja 2014

Marlin Pärn

Orissaare raamatukogu raamatukoguhoidja

Saare maakond

Nominendid 2014 SIIT

Aasta maaraamatukoguhoidja 2013

Merle Rang

Vastemõisa raamatukogu raamatukoguhoidja
Viljandimaa

Aasta maaraamatukoguhoidja nominendid

Aasta maaraamatukoguhoidja 2012

i_porkanen

Ingrit Porkanen

Abja raamatukogu
Viljandimaa

Aasta maaraamatukoguhoidja 2012 nominendid

Aasta maaraamatukoguhoidja 2011

              a_salundi                     

Piia Salundi

Sauga raamatukogu juhataja

Pärnumaa

Aasta maaraamatukoguhoidja 2011 nominendid

Aasta maaraamatukoguhoidja 2010

Elen Turi, Turba raamatukogu raamatukoguhoidja
Harjumaa
Leelo Sarapuu, Kõrgessaare raamatukogu juhataja         
Hiiumaa 
Valve Kollo, Kurtna raamatukogu juhataja
Ida-Virumaa
Marika Aavasalu, Kuremaa raamatukogu juhataja
Jõgevamaa
Pille-Riin Kranich, Koigi raamatukogu juhataja
Järvamaa
Luule Kaunimäe, Tuudi raamatukogu juhataja
Läänemaa
Maarika Lausvee, Muuga raamatukogu juhataja
Lääne-Virumaa
Heli Adamson, Kanepi raamatukogu juhataja
Põlvamaa
Tiina Kuum, Allikukivi raamatukogu juhataja
Pärnumaa
Tiiu Talu, Kohila raamatukogu raamatukoguhoidja
Raplamaa
Eha Trumm, Orissaare raamatukogu juhataja
Saare maakond
Maret Lukken, Ilmatsalu raamatukogu juhataja
Tartumaa
Saima Puusepp, Õru rahvaraamatukogu juhataja
Valgamaa
Elvi Mägi, Olustvere külaraamatukogu juhataja
Viljandimaa
Tiina Lillmaa, Obinitsa raamatukogu juhataja
Võrumaa
 
m_yhis_2010

X maaraamatukoguhoidja päeval Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses 29. oktoobril 2010

Vasakult:

I ridat: Pille-Riin Kranich, Tiiu Talu, Maret Lukken, Valve Kollo, Tiina Lillmaa, Tiina Kuum
II rida: Luule Kaunimäe, Heli Adamson, Saima Puusepp, Marika Aavasalu, Maarika Lausvee,
Elvi Mägi, Elen Turi
Pildilt puuduvad: Leelo Sarapuu ja Eha Trumm

Foto Kalju Kuusik

Aasta maaraamatukoguhoidja 2009

Eva Pukk, Kiisa raamatukogu juhataja
Harjumaa
Heli Nigul, Avinurme raamatukogu juhataja
Ida-Virumaa
Anne Aunap, Tabivere raamatukogu juhataja
Jõgevamaa
Ulvi Praks, Kabala raamatukogu raamatukoguhoidja
Järvamaa
Ulvi Põhako, Lihula Valla raamatukogu juhataja
Läänema
Sirje Reinula, Jäneda raamatukogu raamatukoguhoidja
Lääne-Virumaa
Helve Sreiberg, Linte raamatukogu-külakeskuse juhataja
Põlvamaa
Liivia Koolme, Urge raamatukogu juhataja
Pärnumaa
Helve Lehtmaa, Laukna raamatukogu juhataja
Raplamaa
Sirje Tarvis, Orissaare raamatukogu raamatukoguhoidja
Saare maakond
Toivo Ärtis,  Külitse ja Kambja raamatukogude juhataja
Tartumaa
Evi Pikas, Riidaja raamatukogu juhataja
Valgamaa
Mare Torim, Karksi-Nuia raamatukogu direktor
Viljandimaa
Aili Valb, Luutsniku raamatukogu juhataja 
Võrumaa  

IX maaraamatukoguhoidja päeval Avinurme Kultuurimajas 30. oktoobril 2009

Vasakult:
I rida: Evi Pikas, Mare Torim, Aili Valb, Eva Pukk, Helve Lehtmaa, Heli Nigul, Ulvi Põhako
II rida: Sirje Reinula, Ulvi Praks, Helve Sreiberg, Toivo Ärtis, Liivia Koolme, Anne Aunap

Foto: Hele Ellermaa

Aasta maaraamatukoguhoidja 2008 

 Heljo Järvelaid, Kose raamatukogu juhataja Harjumaa  
 Kadri Peep, Ulvi raamatukogu juhataja Ida-Virumaa 
 Liidia Krehova, Raja raamatukogu juhataja Jõgevamaa 
 Heli Petrovits,  Oisu raamatukogu raamatukoguhoidja Järvamaa 
 Helme Vendel,  Liivi raamatukogu juhataja Läänemaa 
 Kaia Kaljuvee,  Aaspere raamatukogu juhataja Lääne-Virumaa
 Helve Salf, Veriora raamatukogu juhataja Põlvamaa 
 Ülle Toomla,  Võiste raamatukogu juhataja  Pärnumaa 
 Mai Sipelgas,  Kivi-Vigala raamatukogu juhataja Raplamaa 
 Helle Kesküla,  Abruka raamatukogu juhataja Saaremaa
 Laine Meos,  Rõngu raamatukogu juhataja Tartumaa 
 Elin Tamm,  Sooru raamatukogu juhataja  Valgamaa 
 Piret Viira,  Viiratsi raamatukogu juhataja Viljandimaa 
 Ülle Ermel,  Osula raamatukogu juhataja Võrumaa

VIII maaraamatukoguhoidja päeval 30. oktoobril 2008 Viljandi kultuurimajas

Vasakult:
I rida: Liidia Krehova, Kadri Peep, Heli Perovits, Piret Viira
II rida: Heljo Järvelaid, Helme Vendel, Laine Meos
III rida: Kaia Kaljuvee, Ülle ERmel
IV rida: Elin Tamm, Mai Sipelgas, Helve Salf, Ülle Toomla

Foto: Marge Liivakivi

Aasta maaraamatukoguhoidja 2007

Helle Pärlin, Saku raamatukogu  Harjumaa
Ene Vannas, Palade raamatukogu  Hiiumaa
Helgi Kärsten, Sinimäe raamatukogu  Ida-Virumaa
Anu Saul, Pala raamatukogu  Jõgevamaa
Liina Jeena, Laupa raamatukogu  Järvamaa
Tiina Ulm, Lihula raamatukogu  Läänemaa
Inge Pikkoja, Uhtna raamatukogu  Lääne-Virumaa
Koidu Kann, Mikitamäe raamatukogu  Põlvamaa
Evi Laarents, Treimanni raamatukogu  Pärnumaa
Tiina Linamägi, Ingliste raamatukogu  Raplamaa
Anne Leesla, Hellamaa raamatukogu  Saaremaa
Anita Priks, Äksi raamatukogu  Tartumaa
Riina Siik, Aakre raamatukogu  Valgamaa
Vaike Hantson, Ramsi raamatukogu  Viljandimaa
Inge Pilt, Misso raamatukogu  Võrumaa
 

VII maaraamatukoguhoidja päeval 30. oktoobril 2007 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses

Vasakult:
I rida: Tiina Linamägi, Ene Vannas, Evi Laarents, Tiina Ulm, Helgi Kärsten
II rida: Inge Pikkoja, Anu Saul, Anita Priks, Koidu Kann, Vaike Hantson
III rida: Inge Pilt, Riina Siik, Liina Jeena


Foto: Silvar Lelle

Aasta maaraamatukoguhoidja 2006

lme Ingel, Lagedi raamatukogu Harjumaa
Maili Uibo, Käina raamatukogu Hiiumaa
Lea Rand, Toila raamatukogu Ida-Virumaa
Maris Paas, Vaimastvere raamatukogu Jõgevamaa
Eha Marrandi, Oisu raamatukogu Järvamaa
Tiiu Aasrand, Kirbla raamatukogu Läänemaa
Liia Pall, Ulvi raamatukogu Lääne-Virumaa
Eha Kütt, Värska raamatukogu  Põlvamaa
Malle Kiis, Aruvälja raamatukogu Pärnumaa
Anne Idvand, Eidapere raamatukogu Raplamaa
Janne Sepp, Pihtla raamatukogu Saaremaa
Lea Tali, Lohkva raamatukogu Tartumaa
Hele Reimaa, Tsirguliina raamatukogu Valgamaa
Kristi Tamm, Tarvastu raamatukogu Viljandimaa
Lea Lillemets, Vastseliina raamatukogu Võrumaa

VI maaraamatukoguhoidja päeval 30. oktoobril 2006 Pärnu teatris Endla

Vasakult:
Eha Marrandi, Lea Tali, Lea Rand, Eha Kütt, Tiiu Aasrand, Maili Uibo, Maris Paas,
Hele Reimaa, Anne Idvand,
Lea Lillemets, Malle Kiis, Kristi Tamm, Liia Pall, Janne Sepp, Ilme Ingel


Foto: Vadim Vlassov 

Aasta maaraamatukoguhoidja 2005

Eha Podgornova, Raasiku raamatukogu Harjumaa
Tiina Kask, Käina raamatukogu Hiiumaa
Koidu Leppik, Soonurme raamatukogu Ida-Virumaa
Tiina Mihhailov, Siimusti raamatukogu Jõgevamaa
Mare Nurmsalu, Koigi raamatukogu Järvamaa
Õnne Pool, Oru raamatukogu Läänemaa
Maarika Lausvee, Muuga raamatukogu Lääne-Virumaa
Ilse Aigro, Valgjärve raamatukogu Põlvamaa
Hiie Piirsalu, Vändra raamatukogu Pärnuma
Hele-Mai Truuts, Kabala raamatukogu Raplamaa
Urve Vakker, Taritu raamatukogu Saaremaa
Aasa Sulg, Melliste raamatukogu Tartumaa
Ly Haaviste, Pühajärve raamatukogu Valgamaa
Ille Riisk, Kõo raamatukogu Viljandimaa
Ene Sõmer, Tsooru raamatukogu Võrumaa

V maaraamatukoguhoidja päeval 31. oktoobril 2005 Rapla Kultuuri- ja Huvikeskuses

I rida vasakult: Ilse Aigro, Mare Nurmsalu, Hele-Mai Truuts, Urve Vakker, Marika Lausvee,
Tiina Mihhailov
II rida vasakult: Ille Riisk, Ene Sõmer, Ly Haaviste, Eha Podgornova, Õnne Pool, Hiie Piirsalu,
Koidu Leppik, Tiina Kasak, Aasa Sulg


Arvo Kuldkepi foto

Maaraamatukoguhoidja 2004

Taie Saar, Kiili raamatukogu Harjumaa
Maili Eller, Ellamaa raamatukogu Hiiumaa
Ege Roosimägi,Pagari raamatukogu Ida-Virumaa
Viktoria Saarsalu, Roosna-Alliku vallaraamatukogu Järvamaa
Kaie Põdra, Maarja raamatukogu Jõgvamaa 
Helen Voogla, Kõmsi raamatukogu Läänemaa 
Ere Tammeorg, Vinni-Pajusti raamatukogu Lääne-Virumaa
Imbi Saava, Himmaste raamatukogu Põlvamaa
Ester Kerge, Pärnu-Jaagupi raamatukogu Pärnumaa
Mariina Madisson, Lelle raamatukogu Raplamaa
Erika Pints, Liiva raamatukogu Saaremaa
Virve Tamm, Laeva raamatukogu Tartumaa
Erja Liivson, Taagepera raamatukogu Valgamaa
Anu Ojamäe, Sürgavere raamatukogu Viljandimaa
Riina Ermel, Kuldre Raamatukogu Võrumaa
 

IV maaraamatukoguhoidja päeval 29. oktoobril 2004 Haapsalu Kultuurikeskuses

I rida vasakult: Mariina Madisson, Imbi Saava, Viktor Saarsalu, Taie Saar, Ere Tammeorg, Maili Eller, Erja Liivson, Virve Tamm
II rida: Anu Ojamäe, Kaie Põrda, Riina  Ermel, Helen Voogla, Ege Roosimägi, Ester kerge

MAARAAMATUKOGUHOIDJA 2003

Liia Kiibus, Ääsmäe raamatukogu Harjumaa
Piret Soobik, Palade raamatukogu Hiiumaa
Anne Valdru, Sonda raamatukogu Ida-Virumaa
Mare Nahk, Palamuse raamatukogu Jõgevamaa
Miine Reisenbuk, Käravete raamatukogu Järvamaa
Hilja Tamm, Ridala raamatukogu Läänemaa
Aime Kinnep, Rakke raamatukogu Lääne-Virumaa
Mall Kõpp, Vastse-Kuuste raamatukogu Põlvama
Ene Tiismaa, Sauga raamatukogu Pärnumaa
Aili Erm, Kodila raamatukogu Raplamaa
Elna Ots, Orissaare raamatukogu Saare maakond
Tiina Arike, Võõpste raamatukogu Tartumaa
Vaike Viks, Nõuni raamatukogu Valgamaa
Olga Sööt, Pärsti raamatukogu Viljandmaa
Anni Lahe, Meremäe raamatukogu Võrumaa

MAARAAMATUKOGUHOIDJA 2002

Sirje Bärg, Kose-Uuemõisa raamatukogu juhataja Harjumaa
Leida Pielberg, Kõrgessaare raamatukogu Hiiumaa
Hille Väljaotsa, Iisaku raamatukogu juhataja Ida-Virumaa
Tiina Kull, Adavere Raamatukogust  Jõgeva maakond
Helena Siiroja, Kareda valla raamatukogu juhataja Järvamaa
Tiia Lepiku, Virtsu raamatukogu juhataja Läänemaa
Anne Pilipenko, Lepna raamatukogu juhataja Lääne-Virumaa
Tia Võru, Tilsi raamatukogu juataja Põlvamaa
Silvi Rand, Tõhela raamatukogu juhataja Pärnumaa
Ilma Jensen, Kaiu raamatukogu juhataja Raplamaa
Palmi Vaba, Tagavere raamatukogu juhataja Saare maakond
Karin Evik, Vedu raamatukogu Tartumaa
Ene Markov, Puka külaraamatukogu juhataja Valgamaa
Lembe Allik, Pilistvere raamatukogu Viljandimaa
Tiiu Pihla, Vana-Vastseliina raamatukogu juhataja Võrumaa
 

II maaraamatukoguhoidja päeval 30. oktoobril 2002 Jõgeva Kultuurikeskuses

I rida vasakult: Tia Võru, Helena Siiroja, Lembe Allik, Tiiu Pihla, Tiia Lepik, Hille Väljaotsa
II rida: Sirje Bärg, Tiina Kull, Anne Pilipenko, Silvi Rand

Puuduvad: Karin Evik, Ilma Jensen, Ene Markov, Leida Pielberg, Palmi Vaba

Fotograaf Lea Pihlak

MAARAAMATUKOGUHOIDJA 2001

Reet Raudkepp, Vaida raamatukogu      Harjumaa
Maili Uibo, Käina raamatukogu Hiiumaa
Asta Leiten, Laiuse raamatukogu Jõgevamaa
Heli Nigul, Avinurme raamatukogu Ida-Virumaa
Viivi Kallasaru, Koeru raamatukogu Järvamaa
Varje Jaer-Eer, Risti raamatukogu Läänemaa
Ene Heide, Kadrina raamatukogu Lääne-Virumaa
Tiina Hoop, Saverna raamatukogu Põlvamaa
Silvi Pilvet, Allikukivi raamatukogu  Pärnumaa
Luule Bortnikova, Valtu raamatukogu Raplamaa
Ülle Maimann, Kärla raamatukogu Saaremaa
Ene Runtel, Järvselja raamatukogu Tartumaa
Etna Ansi, Lüllemäe raamatukogu Valgamaa
Hillevi-Kärt Muska, Lilli raamatukogu Viljandimaa
Elvi Määr, Raiste raamatukogu Võrumaa

 

KALENDER

Mai 2022
E T K N R L P
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Suurenda

Kontrastsus