EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ESTONIAN LIBRARIANS ASSOCIATION

Bibliograafia auhind

Aastatel 2020-2021 ilmunud tööd

Laaban

Ankruketi lõpp on bibliograafia algus. Ilmar Laabani tegude loend = The End of the Anchor Chain is the Beginning of the Bibliography. List of llmar Laaban's Works / koostajad Aino Tamjärv, Jaan Malin; toimetaja Anneli Sepp. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 202l.334 Ik

Bibliograafia on ilmunud nii trükisena kui avatud juurdepääsuga eIektrooniliselt SIIN

Tunnustati
Kaitseväe peastaabi raamatukogu ja Balti kaitsekolledži raamatukogu pikaajalise koostöö tulemusena valminud Eesti Sõjanduse Bibliograafiat. Koostajad Kristina Rallmann, Kaitseväe peastaabi raamatukogu ja Kerli Puna, Balti kaitsekolledži raamatukogu.

Aastatel 2018-2019 ilmunud tööd 

konstantin Konstantin Päts : bibliograafia / [koostanud Sirje Madison (aastad 1897–2011) ; Kristiina Kaju, Marge Allandi, Margit Tammur, Kristiina Viks, Gerli Köösel, Eve Toomra ja Mare Kurvet (aastad 2011–2018) ; toimetanud Kai Ellip]. – Tallinn : Konstantin Pätsi Muuseum : Eesti Rahvusraamatukogu, 2019. – 319 lk. : ill., portr.
Tunnustati
Tullus, Kaja
Võro- ja setokeelsed trükised 1987-2017: bibliograafia : lõputöö / Kaja Tullus ; juhendaja: Ilmar Vaaro ; Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, ühiskonnateaduste instituut, raamatukogunduse ja infokeskkondade õppekava. – Tartu : Tartu Ülikool, 2018. – 314 l.

EELK Usuteaduse Instituudi annoteeritud ja kommenteeritud bibliograafia [Võrguteavik] / koostanud ja kommenteerinud Jana Lahe. – Tallinn : Suur Puu, 2019. – 1 võrguväljaanne (392 lk., pdf)

Heino Mardiste
Eesti kartograafia ajalugu. Kirjanduse bibliograafia / Heino Mardiste. - Eesti rahvusatlas [Kaart] / Tartu Ülikool ; Regio. - Tartu : Tartu Ülikooli geograafia osakond ; Regio, 2019, lk. 415-423.

 Aastatel 2916-2017 ilmunud tööd

eesti raamat

Koostaja Anne Valmas, toimetaja Anne Ainz

Eesti raamat välismaal 1944-2010 = Estonian books abroad 1944-2010 = Das Estnische Buch im Ausland 1944-2010 : bibliograafia / Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu ; koostanud Anne Valmas, [registrid: Aita Kraut, Juta Laasma, Eve Siirman ; ingliskeelse kokkuvõtte tõlkinud Ülle Rebo, saksakeelse kokkuvõtte tõlkinud Helje-Laine Kannik ; toimetanud Anne Ainz]
Ilmunud Tallinn : Teaduste Akadeemia Kirjastus, 2017

 

Tunnustati
Eesti arheoloogia bibliograafia 2010-2014, / koostaja Liis Soon  kui järjepideva erialabibliograafia koostajaEBS tööd teadlastest personaalbibliograafiate koostamisel. 

Aastatel 2014-2015 ilmunud tööd

jarjejuttude-bibliograafia.jpg

Koostaja Kalev Sikk

Eesti perioodikas ilmunud järjejuttude bibliograafia 1918–1944 / [koostaja: Kalev Sikk]
[Vana-Saaluse (Võrumaa)] : L. Sikk, 2014, 258 lk. : ill

Tunnustati

Tallinna Tehnikaülikooli bibliograafe viljaka tegevuse eest asutuse- ja isikubibliograafiate koostamisel.

Aastatel 2012-2013 ilmunud tööd

 

Koostamise üldjuht Anne Ainz ja bibliograafia peatoimetaja Leili Tenno

Eestikeelne raamat 1918-1940 = Estnisches Buch 1918-1940 = Estonian book 1918-1940 = Эстонская книга 1918-1940

Neljaköiteline retrospektiivse rahvusbibliograafia väljaanne

 

 

Tunnustati

Tallinna Tehnikaülikoolis kaitstud väitekirjad 1936-2000 : bibliograafia  / [koostanud Helje Riives ; toimetanud Riina Prööm, Vahur Mägi ; kujundanud Tiia Eikholm]. - Tallinn, 2013 . - 174 lk. ; 23 cm
 

 
Estonian Business Schooli bibliograafianimestik
Koostajad Sirje Märss, Eda Pihu, Ingrid Polis, Külli Saar. Tallinn : Estonian Business School, 2012. 356 lk. (pdf).
 
 

Aastatel 2010-2011 ilmunud tööd

r_masing

Koostaja ANNELI SEPP

Uku Masing 100. Bibliograafia 1923-2009 / Koostaja Anneli Sepp. - Tartu, 2010. - 380 lk.

r_tehnika_registrid

Koostaja RIINA PRÖÖM

Eesti tehnikaartiklid 1918-1944. Registrid 1918-1944 / Koostaja Riina Prööm ja isikunimede registri koostaja Helje Riives. - Tallinn, 2011. - 284 lk.

Tunnustati

Koostajad KATRE RIISALU, EHA GARŠNEK, MARI SIBUL
Voldemar Panso bibliograafia / Koostajad Katre Riisalu, Eha Garšnel, Mari Sibul. - Tallinn, 2010.- 262 lk.

Aastatel 2008-2009 ilmunud tööd

Koostaja Külli Kaunissaar
Eesti perioodika 1941-1944 / Eesti Rahvusraamatukogu ; koostanud Külli Kaunissaar ; [toimetajad Rita Hillermaa, Aurika Gergeležiu, Inna Saaret]. – Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 2009. – 180 lk. – (Eesti retrospektiivne rahvusbibliograafia. [IV osa]

Sirje Tammoja
Hando Runnel : bibliograafia 1963-2008 / Tartu Ülikooli Raamatukogu ; [koostanud Sirje Tammoja ; kaane kujundanud Maarika Tang ; kaanefoto: Mart Trummal]. – Tartu : Tartu Ülikooli Raamatukogu, 2008. – 320 lk.

Aastatel 2006-2007 ilmunud tööd

Koostajad VELLO PAST ja HAIN TANKLER

Chemie an der Universität Tartu/Dorpat 1802-1918 / Vello Past, Hain Tankler ; [Redaktion: Jürgen Heeg]. - Tartu : Tartu Ülikool, 2007. - 196 lk., [8] l. ill.

Koostaja SIRJE TAMMOJA

Ülo Kaasik: [matemaatik] : bibliograafia 1953-2006 / Tartu Ülikool, arvutiteaduse instituut ; [koostanud Sirje Tammoja ; toimetanud Mati Tombak ; eessõna: Mare Koit, Mati Tombak]. - Tartu : [Tartu Ülikooli Kirjastus], 2006. - 49 lk. - Sisaldab registrit.

Aastatel 2004-2005 ilmunud tööd

Koostaja SIRJE TAMMOJA

Jaan Eilart. Bibliograafia 1948-2004 : [loodusteadlane] / koostanud ja toimetanud Sirje Tammoja ; saatesõnad tõlkinud Marika Liivamägi, Marina Ostrovskaja].- Tartu, 2005.- 205, [1] lk. :ill.

Tunnustati

Koostajad AIVE HELJAND, KRISTA REIMANN, SIGNE PÄRT
Ajakiri "Eesti Kirik" koondsisukord 1950-2000 / Tallinna Pedagoogikaülikooli Akadeemiline Raamatukogu ; [koostajad Aive Haljand, Krista Reimann, Signe Pärt ; toimetajad Aurika Kruus, Signe Pärt] .- Tallinn:, c2005.- 320 lk.

Koostaja TIINA RITSON
Fr. R. Kreutzwaldi bibliograafia 1982-2003 / [Eesti Rahvusraamatukogu ; koostaja Tiina Ritson ; toimetaja Krõõt Liivak].- Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 2004.- 164 lk., 4 l. ill.

Aastatel 2002-2003 ilmunud tööd

Koostaja KARIN RIBENIS

Eesti rahvaluule bibliograafia (1993-2000)  / Karin Ribenis ; [eessõna ja aineregistri märksõnad tõlkinud inglise keelde Sirje Ainsaar, vene keelde Tiiu Lagle] ; Eesti Kirjandusmuuseum, folkloristikaosakond.- Tartu , 2002.- 611, [1] lk.

Koostajad VALVE JÜRISSON, ÜLLE TAMM, ANU MÄLGAND

Eesti noodid 1918-1944. I, Bibliograafia / Eesti Rahvusraamatukogu ; koostanud Ülle Tamm ja Valve Jürisson ; [toimetuskolleegium: Valve Jürisson (peatoimetaja) ... jt.].- Tallinn, 2001.-

Eesti noodid 1918-1944. II, Registrid / Eesti Rahvusraamatukogu ; [koostanud Anu Mälgand ; toimetuskolleegium: Valve Jürisson (peatoimetaja) ... jt. ; eessõna: Katre Riisalu] .- Tallinn, 2003 .- 206, [1] lk.

Tunnustati

Koostaja MAIE LÕVI-KALNIN
Viktor Kalnin : bibliograafia 1957-2000 : [sotsiaalhügieenik ja meditsiiniajaloolane]  / Tartu Ülikool ; [koostaja Maie Lõvi-Kalnin ; toimetaja Maare Kümnik ; tõlkijad Ester Jaigma ja Malle Laar ; eessõna tõlkinud Marika Liivamägi ja Marina Ostrovskaja ; registrid koostanud ja eessõna: Sirje Tammoja].- Tartu, 2002.- 169, [19] lk. : ill.

Aastatel 2000-2001 ilmunud tööd

 

Koostaja ENE-LILLE JAANSON

Tartu Ülikooli trükikoda 1632-1710 : ajalugu ja trükiste bibliograafia = Druckerei der Universität Dorpat 1632-1710 : Geschichte und Bibliographie der Druckschriften / Ene-Lille Jaanson ; [toimetanud ja eessõna: Mare Rand ; tõlkinud Vilve Seiler, Claus Sommerhage] ; Tartu Ülikooli Raamatukogu.- Tartu , 2000.- ) 510, [1] lk.

Aastatel 1997-1999 ilmunud tööd

 

Koostaja VALVE JÜRISSON

Eduard Tubin. 2. osa : [helilooja] : bibliograafia : 1944-1982 / Eesti Rahvusraamatukogu ; [koostanud Valve Jürisson ; toimetanud Rita Hillermaa ja Inna Saaret] ; [tõlkinud Viivi Verrev ; eessõna: Vardo Rumessen].- Tallinn,  1997.- 319 lk.

Eduard Tubin. 3. osa : [helilooja] : bibliograafia : 1983-1997 / Eesti Rahvusraamatukogu ; [koostanud Valve Jürisson ; toimetanud Rita Hillermaa ja Inna Saaret] ; [tõlkinud Viivi Verrev ja Eino Tubin ; eessõna: Eino Tubin].- Tallinn, 1998.- 215 lk. : ill.

Koostajad OSVALD KIVI, ANDRES LOORAND, AVE PILL ja VAIKE TOSSO

Juhan Liiv (1864-1913): bibliograafia / Liivi Muuseum, Eesti Akadeemiline Raamatukogu ; [koostajad Osvald Kivi, Andres Loorand, Ave Pill ja Vaike Tosso ; toimetaja Anne Klaassen].- Tallinn, 1999.- 366, [2] lk.

Koostajad RIINA PRÖÖM, HELJE RIIVES, ANNE TALTS ja AIKI TIBAR


Eesti tehnikaartiklid 1936-1940 : bibliograafia / [koostajad Riina Prööm ja Helje Riives jt. ; toimetaja Aiki Tibar].- Tallinn, 1998

Tunnustati

Koostaja ELLE TARIK
Väliseesti kirjandust. Raamatunäituse kataloog.

Koostajad KAI ELLIP ja VIRVE ENNOSAAR
Saksa kirjandus eesti keeles 1918-1997 : [kirjandusnimestik = Deutsche Literatur in estnischer Sprache 1918-1997 / Eesti Rahvusraamatukogu ; [tekst: Rita Tasa ; bibliograafia koostajad Kai Ellip, Virve Ennosaar ; toimetaja Tiina Ritson].- Tallinn, 1998.- 194 lk.

Koostaja ANNELI SEPP
Rein Sepa bibliograafia

 
 

Bibliograafia auhinna statuut

1. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing (ERÜ) ja Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu (TLÜ AR) annavad välja alates 2000. aastast üle-aastast auhinda parimale trükis või elektrooniliselt  ilmunud bibliograafianimestikule.

2. Hindamisele tulevad nimestikud, mis on ilmunud kahe viimase aasta jooksul.

3. Regulaarselt ilmuvad bibliograafiad hindamisele ei kuulu.

4. Auhind kuulutatakse välja üle aasta, teenelise bibliograafi Endel Annuse bibliograafiapäeval.

5. Töid auhindamiseks võivad esitada asutused, üksikisikud ja kollektiivid.

6. Ettepanekuid auhinna määramiseks esitatakse žüriile 15. jaanuariks.

7. Žürii moodustatakse Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu, Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu, Eesti Rahvusraamatukogu, Tartu Ülikooli Raamatukogu ja Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu esindajatest.

8. Auhinna suurus määratakse igal auhinna aastal eraldi, ERÜ ja TLÜ ARi poolt.

9. Auhindade arvu otsustab žürii laekunud tööde taseme põhjal.


Auhinna statuut on kinnitatud

Eesti Akadeemilise Raamatukogu juhtkonna poolt 28.09 1999. a.
ja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatuse poolt 30.09.1999. a.

Muudetud
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatuse poolt 29. augustil 2011
Eesti Akadeemilise Raamatukogu juhtkonna poolt 5. septembril 2011

Friedrich Puksoo auhinna statuut

1. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing (ERÜ) ja Tartu Ülikooli Raamatukogu (TÜR) annavad üle ühe aasta välja auhinda parima raamatuloo, raamatukogunduse või bibliograafia-alase töö autori(te)le.

2. Auhindamisele tulevad tööd, mis on ilmunud trükis või elektrooniliselt auhinna väljaandmise aastale eelnenud kahe aasta jooksul. Auhinnakomisjonil on õigus määrata erandjuhul auhind ka pikema aja jooksul ilmunud tööde eest.

3. Auhinna saaja(d) tehakse teatavaks Friedrich Puksoo sünniaastapäeval 23. jaanuaril. Kui 23. jaanuar langeb nädalavahetusele, tehakse auhinna saaja(d) teatavaks järgneval esmaspäeval.

4. ERÜ juhatus ja TÜR määravad iga kord ühiselt auhinna suuruse, millest kummagi kanda jääb viiskümmend protsenti. Koos rahalise auhinnaga saab/vad autasustatav/ad faksiimile Friedrich Puksoo trükis avaldatud tööst.

5. Mitme võrdväärse töö korral võidakse välja anda mitu auhinda etteantud summa piires.

6. Töid auhindamiseks võivad esitada asutused, organisatsioonid ja üksikisikud.

7. Tööde vastuvõtmine auhindamiseks kuulutatakse välja auhinna väljaandmise aastale eelneva aasta novembrikuu 1. tööpäeval ERÜ ja TÜR-i koduleheküljel ning ajakirjas Raamatukogu.

8. Auhindamise ettepanekud tuleb esitada auhinnakomisjonile auhinna väljaandmise aastale eelneva aasta detsembrikuu 1. tööpäevaks.

9. Auhinna saaja(d) määrab komisjon, kelle liikmed nimetavad ERÜ ja TÜR.

10. Auhinna määramisega tekkivad küsimused lahendavad ERÜ juhatuse ja TÜR direktori nimetatud isikud üheskoos.

 
Janne Andresoo               Martin Hallik, PhD
ERÜ juhatuse esinaine      Tartu Ülikooli Raamatukogu direktor
06. detsembril 2005. a.     06. detsembril 2005. a.

ERÜ "Aastapreemia ja teenetepreemia" statuut

1. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu (ERÜ) juhatuse otsusega antakse igal aastal Eesti raamatukoguhoidjaile ERÜ aastapreemia ja ERÜ teenetepreemia.

2. Preemiasumma otsustab ERÜ juhatus kuu aega enne kandidaatide esitamise tähtaega igal aastal eraldi, sõltuvalt ERÜ rahalistest ressurssidest.

3. Kandidaatide esitamise õigus on üksikisikutel, asutustel ja organisatsioonidel.

4. Teenetepreemiale võib esitada isikuid pikaajalise, viljaka ja silmapaistva tegevuse eest raamatukogunduses.

5. Aastapreemiale võib esitada isikuid antud aastal eriti tulemusrikka ja silmapaistva tegevuse eest.

5. Preemiakandidaatide kohta esitatakse kirjalikult taotlus-iseloomustus ERÜ büroosse iga aasta 1. novembriks. Esildise näidis

6. ERÜ juhatuse liikmed on kohustatud kuu aja jooksul tutvuma esitatud taotlustega ERÜ büroos.

7. Preemiate andmine otsustatakse ERÜ juhatuse koosolekul vastavalt ERÜ põhikirja p. 25.

8. Võrdsete kandidaatide korral eelistatakse ERÜ liiget.

9. ERÜ juhatus võib jätta preemiad välja andmata, nende arvu suurendada või vähendada.

10. Preemiat ei anta isikule, kes preemia määramise ajal on ERÜ juhatuse liige.

Kinnitatud juhatuse koosolekul
24. septembril 1992. a.

Parandatud: 
26.01.1995. a.
24.01.2000. a.
9.10.2020

KALENDER

Mai 2022
E T K N R L P
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Suurenda

Kontrastsus