EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ESTONIAN LIBRARIANS ASSOCIATION

Friedrich Puksoo auhind

 

2021

 
2019.-2020. a ilmunud tööd  

Ülle Mölderi, Janika Pälli ja Kaspar Kolki koostatud ning Lilian Mengeli kujundatud kataloog “Töö ja püsivusega. 500 aastat Madalmaade kuulsaima trükkali Christophe Plantini sünnist

Puksoo auhinna pälvinud töö on kõgile kättesaadav repositooriumis Dpace , veebinäitust saab vaadata SIIT  

 Tunnustati  
  Kaarina Reinu 2019.-2020. aastatel avaldatud artikleid, mille aluseks on ladinakeelsed tekstid varauusaegsetest arusaamadest meditsiinist, looma- ja taimeriigist. Tegemist on seni Eestis veel üsna vähe uuritud valdkonnaga. Samuti tõstis komisjon esile Tartu Ülikooli magistrandi Larissa Leimingeri loodud saksakeelse avastusliku andmebaasi „Õpetatud Eesti Seltsi kogud“ (Sammlungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft), mis ühendab Morgensterni õpetlasideaale ja tänapäeva tehnoloogiat.

2019

 
2017.-2018. a ilmunud tööd  
  Piret Lotman
 eesti rahvusraamatukogu 1918 2018 Monograafia „Eesti Rahvusraamatukogu 1918–2018
Tunnustati  
  Kaspar Kolki uurimused „„Vana Tallinna raamatukogu“ kolm allikat: komplekteerimisest 16. sajandil“ ja „Dessimination and Survival of a Book Printed in 17th-century Tartu: The Case of Johannes Gezelius’ Lexicon Graeco-Latinum (1649)“.
  Kirjandus- ja kultuurilooline andmebaas-veebileht „Tartu ilukirjanduses“ (https://teele.luts.ee/) ning selle põhjal valminud teejuhid „Kirjanduslikud (eksi)rännakud Tartus“ ja „Emajõe pääl. Hajakirjanduslikud rännakud Emajõel“.

2017

 
2015.-2016. a. ilmunud tööd

 

  Mare Rand
  Ajaloolise kultuurivara jälgedel: Konrad Gessneri taimejoonistused Tartu Ülikooli Raamatukogus/ Mare Rand. - Tartu Ülikooli Kirjastus, 2015. - 156 lk. : ill., portr.
Tunnustati  
 

Immanuel Volkonski. Tartu antikvariaat bibliofiilse trükise ringluses : Lõputöö. Tartu, 2016.

 

Olga Einasto. Academic Library E-service Quality and Working User: Conceptual Model. Tartu, 2016.

 

Tullio Ilomets. William Henry Fox Talboti fotode ja fotogravüüride kollektsioon Tartu Ülikooli Raamatukogus = The Collection of Photogrphs and Photogravures by William Henry Fox Talbot in the Univeristy of Tartu Library. Tallinn, 2016.

2015

 
2013.-2014. a. ilmunud tööd  
 

PhD Jürgen Beyer

Eesti ja Baltikumi raamatulugu käsitlevate artiklite eest

2013

2011.-2012. a.  ilmunud tööd

 
 

Kaarel Vanamölder

Kommunikatsiooniväli Rootsi Läänemere-provintsides 17. sajandi lõpul – Reval(i)sche Post-Zeitung varauusaegse informatsioonikandjana /Kaarel Vanamölder. -  Tartu 2012. - 220, [1] lk. : ill. ; 25 cm

Tunnustati

r_oper

 

 

Indrek Oper

Eesti köitemärgised 1840-1940. - Tallinn, 2012. -103, [1] lk.,  ill.

 

2011

(2009.-2010. a. ilmunud tööd)

Piret Lotman

Heinrich Stahli pastoraalne tegevus Rootsi Läänemere provintsides 17. sajandi esimesel poolel / Piret Lotman. - Tartu, 2010. - 180 lk.
Täistekst

Tunnustati

Vello Paatsi

Uurimuste eest, mis käsitlevad eestikeelsete raamatute levikut 19. sajandil

Ene-Lille Jaanson

Trükkal Johann Christian Schünmanni tegevust käsitleva uurimuse eest

2009

(2007.-2008. a. ilmunud tööd)

Meelis Friedenthal

Tallinna Linnaarhiivi Tractatus moralis de oculo / Meelis Friedenthal
Tartu, 2008.- 204, [1] lk. : ill.  

Tunnustati

Jürgen Beyer

Raamatulooliste uurimuste eest 17.-18. sajandi Euroopa kultuurikonteksti.

Larissa Petina

Uurimusartikli “Собрание книжных знаков Иваска и Руси в Национальной библиотеке Эстонии” (lk. 162-175) autorina ja rtiklikogumiku “Omanikumärgid vanaraamatus” (Tallinn, 2008) koostajana ja toimetajana. 

 2007

(2005.-2006. aastal ilmunud tööd) 

Aile Möldre

Kirjastustegevus ja raamatulevi Eestis aastail 1940–2000 /Aile Möldre.- Tallinn, 2005.- 407 lk. : ill.

Tunnustati

Elle Tarik

Koguteose "Majad, raamatud, inimesed: 90 aastat Tartu Linnaraamatukogu" (Tartu, 2005) koostaja ning  uurimuslike artiklite autor

Olga Einasto

Uuurimus "Teenuse kvaliteedi monitooring teadusraamatukogu kasutaja tolerantsustsoonis kui teenuste arendamise lähtepunkt (Tartu Ülikooli Raamatukogu näitel)" (Tartu, 2005) 

Jürgen Beyer

Eesti raamatulugu käsitlevate artiklid

2005

Indrek Jürjo

Liivimaa valgustaja August Wilhelm Hupel 1737-1819 / Indrek Jürjo.- Tallinn, 2004.- 556 lk.

Tunnustati

Vello Paatsi

Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamatus ilmunud uurimus "Raamat Tartu- ja Võrumaal 19. sajandi esimesel poolel. I"

2004

 

Anne Valmas

Eestlaste kirjastustegevus välismaal 1944–2000. I / Anne Valmas.- Tallinn, 2003.- 204, [1] lk.

Eestlaste kirjastustegevus välismaal 1944-2000. II, Raamatukataloog /  Anne Valmas.- Tallinn, 2003.- 397 lk.

Tunnustati

Ruth Michelson 

Tartu Ülikooli Raamatukogu ajalugu käsitlevate ulatuslikul arhiiviainesel põhinevate faktitihedate publikatsioonide eest viimastel aastatel

2003

 
 

Ene-Lille Jaanson

Aastakümnetepikkune Eesti raamatu ja trükiasjanduse ajaloo alane uurimis- ja publitseerimistöö, millega on otseselt jätkanud Friedrich Puksoo tööd

Tunnustati

Olaf-Mihkel Klaassen ja Mare Rand

Raamatus "Keiserlik Tartu Ülikool (1802-1918) ja Orient: Eesti-Oriendi kultuurisuhete üldisel taustal" ilmunud TÜ Raamatukogu orientalistika kogude kujunemislugu ja koostist käsitlevatd uurimused

2002

 
 

Ilse Hamburg

Eesti bibliograafia ajalugu : 1901-1917 / Ilse Hamburg ; [resümeed tõlkinud: saksa keelde Maarika Ratsov ja Imbi Pelkonen, inglise keelde Siivi Frey, vene keelde Larissa Petina] ; Eesti Rahvusraamatukogu.- Tallinn, 2001.- 355 lk.

Tunnustati

Tiiu Reimo

Monograafia “Raamatukultuur Tallinnas 18. sajandi teisel poolel” (Tallinn, 2001)

2001

 

Tiiu Reimo

Eesti raamatu kronoloogia / Eesti Akadeemiline Raamatukogu ; koostanud Tiiu Reimo ; [toimetaja Mare Luuk].- Tallinn, 2000.- 131, [1] lk.

ja 2000. aastal avaldatud uurimused

Tunnustati

Endel Annus

Monograafia "Eesti kalendrikirjandus 1720 –1900" kui tõsine uurimus kalendrikirjanduse ajaloots

2000

 
 

Endel Valk-Falk

Ajastu stiilitunnuste säilitamine konserveerimisel : metoodiline kogumik. I, Gooti, renessanss- ja barokkstiil köitekunstis / Eesti Akadeemiline Raamatukogu ; loetu ja kogetu alusel koostanud Endel Valk-Falk ; [kujundus: Rene Haljasmäe].- Tallinn, 1999.-96 lk. 

ning aastatepikkune viljakas tegevuse köitekunsti ajaloo uurimisel ja köiterestauraatorite koolkonna kujundamisel Eestis

1999

 
 

Tõnu Tannberg

Tarto maa rahwa näddali-leht : uurimusi ja allikmaterjale / Eesti Ajalooarhiiv, Eesti Kirjandusmuuseum ; koostanud Tõnu Tannberg ; tõlkijad Lea Leppik... jt. ; toimetasid Helina Tamman, Leino Pahtma].- Tartu, 1998.- 372, [1] lk.

Tunnustati

Sergei Issakov, Jaak Peebo, Juhan Peegel, Merike Kiipus

Artiklite autorid ja valikbibliograafia koostaja väljaandes "Tarto maa rahwa Näddali-Leht : Uurimusi ja allikmaterjale"

Ljudmila Dubjeva

Teaduslikud artiklid teemal "Traditsiooniliste infootsisüsteemide ja nende kasutamise uurimine raamatukogu varade igakülgseks avamiseks automatiseeritud infootsisüsteemidele üleminekul", ilmunud ajakirjas "Raamatukogu" jm.

Valve Jürisson

"Eduard Tubin : Bibliograafia. 1 — 3." (Tallinn, 1995 — 1998)

1998

 

Tiina Nurk

Saksa litograafia inkunaablid : kataloog : Katalog = Inkunabeln der Deutschen Lithographie / Tartu Ülikooli Raamatukogu ; koostanud Tiina Nurk ; [toimetaja ja tõlkija M. Rand ; kaas: M. Säkk]
Tartu, 1997.- 114, [1] lk.

ja suur panus Tartu Ülikooli Raamatukogu varade tutvustamisel trükisõnas

1997

 
 

Kaljo-Olev Veskimägi

Nõukogude unelaadne elu : tsensuur Eesti NSV-s ja tema peremehed / K.-O. Veskimägi ; [kokkuvõtte tõlkis inglise keelde Ene Rebane]. - Tallinn, 1996.- 351 lk.

Tunnustati

Arvo Tering

"Descartes ja tema ideede jõudmine Baltimaile 17. sajandil ja 18. sajandi algul" (Tartu, 1996)

1996

 
 

Uno Liivaku

Eesti raamatu lugu / Uno Liivaku.- Tallinn, 1995.- 310 lk
 

Endel Annus, Esko Häkli (koostajad, toimetajad)

Den estniska boken genom seklerna : bokhistoriska uppsatser / utgivna av Endel Annus, Esko Häkli ; texterna har från de estniska originalmanuskripten översatts till svenska av Raimo Raag.- Helsingfors, 1995.- 200 lk.

Tunnustati

Hain Tankler

"Privatbibliotheken an der Universität Tartu/Dorpat im 19. Jahrhundert", ilmunud "Nordost-Archiv" (Lüneburg) 1995, vihik 1

1995

 
 

Marje Aasmets

Teaduslikud artiklid teemal "Raamatukogundusliku mõtte areng Eesti Vabariigis 1918 — 1940", ilmunud "Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamatuis"

   

Arvo Tering

Gelehrte Kontakte der Universität Halle zu Est-, Liv- und Kurland zur Aufklärungszeit : Ausstellung aus anlass des 300.Jubiläums der Martin-Luther-Universität Halle - Wittenberg in der Unversitätsbibliothek Tartu vom 12. Mai 1994 bis zum 19. September 1994 / [koostaja Arvo Tering; eesti keelest tõlkinud Vilve Seiler ; eessõna: Peeter Tulviste, Paul Raabe].- Tartu, 1994.- 94, [1] lk.

Tunnustati

Anne Valmas

Tegevus väliseesti kultuuri ja kirjastustegevuse tutvustamisel (artiklikogumik "Kodutanumast kaugemal" (Tallinn, 1994), väliseesti kirjanike bibliograafiad)

1994

 
 

Uno Liivaku

Eestlased kui raamaturahvas", artikliseeria "Keeles ja Kirjanduses" 1991 — 1993

Tunnustati

Piret Lotman

"Parlamendiraamatukogust rahvusraamatukoguks. 2 : Eesti NSV Riiklik Avalik Raamatukogu 1940 — 1953" (Tallinn, 1993)

Arvo Tering

"The Tartu University Library and its use at the end of the seventeenth and the beginning of the eighteenth century", ilmunud "Libraries and Culture" (Austin) 1993, kd. 28, nr. 1

1993

 
 

Ingrid Loosme, Mare Rand

Georg Friedrich Parroti ja Karl Morgensterni kirjavahetus 1802-1803 = Briefwechsel zwischen Georg Friedrich Parrot und Karl Morgenstern 1802-1803 / koostanud I. Loosme, M. Rand ; [vastutav toimetaja E. Jaanson]..- Tartu, 1992.- 102 lk

Tunnustati

Anne Ainz, Ene Kenkmaa, Piret Lotman 
"Eesti Rahvusraamatukogu ja tema raamatud" (Tallinn, 1992)

1992

 
 

Kyra Robert

Raamatutel on oma saatus : kirjutisi aastaist 1969-1990 / Kyra Robert ; Eesti Teaduste Akadeemia Raamatukogu
.- Tallinn, 1991.- 194 lk.

  Tatjana Šahhovskaja

 

Каталог книг кирилловской печати XVI-XVIII веков из собрания Тартуского университета и Псковско-Печерского монастыря / Библиотека Тартуского университета ; [составитель Т. К. Шаховская ; редактор Н. П. Воробьева]
Тарту : Тартуский университет, 1991

 

 

Tunnustati

Vello Paatsi

"Kooliraamatute loendus 1843. aastal Tartu- ja Võrumaal" (Tallinn, 1991)

1991

 
  Voldemar Miller

Aastakümnete kestel tehtu eest;
"Kirjast, trükist ja raamatust ning nende osast rahvuste arengus", ilmunud "Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamat 1989" (Tallinn, 1990)
 

Endel Annus

Aastakümnete kestel tehtu eest; "Eestikeelse Piibli väljaandmisest ja levitamisest", ilmunud "Eesti Rahvusraamatukogu toimetised. 1" (Tallinn, 1990)

Tunnustati

Kyra Robert

"Tallinna 17. saj. trükised", ilmunud "Eesti Rahvusraamatukogu toimetised. 1" (Tallinn, 1990)

Niina Vorobjova

"Catalogue raisonne des autographes franēais" (Tartu, 1989)

 1990

 
 

Kaja Noodla

"Friedrich Puksoo elu ja töö", ilmunud kogumikus "Friedrich Puksoo 1890 — 1969" (Tartu, 1990)

 

Vaime Kabur

"Looming" : bibliograafia 1940-1984. 1. osa : kirjanike personaalnimestikud, temaatiline sisujaotus, isikunimede register / koostanud Vaime Kabur
Tallinn, 1988

Tunnustati

Uno Liivaku 

"Bibliofiilia" (Tallinn, 1989)

Tiina Lõhmuste, Imbi Potter

"Cyrillus Kreek : Personaalnimestik" (Tallinn, 1989)

Aivar Põldvee

"Paar rännakut eesti kirjandusloo koiduhämaruses", ilmunud "Keel ja Kirjandus" 1989, nr. 8 — 9

Auhinna “Aasta maaraamatukoguhoidja” statuut

Auhinna “Aasta maaraamatukoguhoidja” eesmärk on väärtustada ja tunnustada maaraamatukoguhoidjat kutsetöös oma raamatukogus ja paikkonna elu edendamisel või Eesti raamatukogunduses aasta* töötulemuste põhjal.

ÜLDSÄTTED
1. Eesti raamatukoguhoidjate Ühingu (ERÜ) juhatuse otsusega antakse igal aastal ühele Eesti maaraamatukoguhoidjale “Aasta maaraamatukoguhoidja“ auhind.

2. Auhinnaks on ERÜ tänukiri ja meene.

KANDIDAATIDE ESITAMINE
3. Kandidaatide esitamise õigus on üksikisikutel, asutustel ja organisatsioonidel.

4. Kandidaatide kohta esitatakse kirjalik taotlus koos põhjendusega ERÜ juhatusele (Tõnismägi 2, 10122 või meiliaadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.) iga aasta 15. septembriks. Esildise näidis

5.  “Aasta maaraamatukoguhoidja” auhinna kandidaadiks võib esitada isiku:
5.1 kes töötab küla- või vallaraamatukogus,
5.2 on aasta jooksul saavutanud kutsetöös väljapaistvaid tulemusi,
5.3 on aasta jooksul positiivselt mõjutanud paikkonna elu mistahes valdkonnas, maakonnas või Eesti raamatukogunduses.

6. Taotlus peab sisaldama:
6.1 Kandidaadi andmed (nimi, asutus, ametinimetus, telefon, e-posti aadress töökohal).
6.2 Kandidaadi esiletõstmist vääriva tegevuse lühikirjelduse ühel A4 leheküljel ja tutvustuse Power   Pointis või mõnes muus esitlusprogrammis.
6.3 Ettepaneku teinud isiku(te) kontaktandmed koos allkirjaga.

TAOTLUSE MENETLEMINE
7. ERÜ maaraamatukogude sektsiooni liikmed tutvuvad esitatud taotlustega ERÜ maaraamatukogude sektsiooni koosolekul.
8. Auhinna andmine otsustatakse taotluste ja ERÜ maaraamatukogude sektsiooni ettepanekute põhjal ERÜ juhatuse koosolekul.
9. Võrdsete kandidaatide korral eelistatakse ERÜ liiget või küsitakse esitajatelt lisainformatsiooni.
10. ERÜ juhatus võib sobilike kandidaatide puudumisel jätta auhinna välja andmata.
11. Auhinda ei anta isikule, kes auhinna määramise ajal on ERÜ juhatuse liige.
12. Kahel järjestikusel aastal ei anta auhinda samale isikule.

AUHINNA OMISTAMINE
13. Auhinna nominendid avalikustatakse iga-aastasel maaraamatukoguhoidja päeval.
14. Auhind antakse välja  ERÜ aastakoosolekul.
15. ERÜ juhatus pöördub Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi, Kultuurkapitali ja kohaliku omavalitsuse poole ettepanekuga tunnustada auhinna “Aasta maaraamatukoguhoidja” laureaati.


*aasta on periood eelmisest auhindamisest kuni käesolevani.

Heaks kiidetud ERÜ juhatuse koosolekul 18. aprillil 2006. a.
Parandatud ja täiendatud 12. mail 2011. aastal, 30. septembril 2013.

 

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu auliikmed

i_kask
Rein Aru Ivi Eenmaa Linda Kask
(1999) (2016) (2011)
     
i_raim
Reet Oruste Heino Räim  Krista Talvi
(2017) (1996)  (2018)
     
malle ermel   
Jüri Järs  Malle Ermel  
(2020)  (2021)  
 

Auliikmed alates ERÜ taasasutamisest

Endel Annus 16.02.1915–25.05.2011
Richard Johannes Antik 11.04.1901–16.04.1998 
Antonina Danilov 11.03.1904–4.01.1997
Therese Edari 26.08.1909–27.03.1996
Aimi Hiir 17.12.1902–9.12.1988
Hans Jürman  28.02.192330.01.2014
Vaime Kabur 08.12.1914–09.02.2005
Arda Maria Kirsel 11.09.192613.08.2014
Elsa Kristiine Kudu 21.01.1915–05.07.1993
Helene Kulpa 20.05.1910–4.04.2005
Maare Kümnik 15.03.1936 – 13.11.2015
Hilda Auguste Lõvi 07.07.1902–12.10.1991 
Helmi Masing 17.09.1910–24.04.2002
Linda Masing 10.04.1909–15.04.2006 
Voldemar Miller 7.02.1911–26.04.2006
Helene Mugasto-Johani 26.02.1903–19.05.1999
Aime Nael 8.11.1910–23.10.1989
Kaja Noodla  11.01.1915-1.05.2009
Ida Noppel 2.04.1909–21.01.1996
Edith Poom 22.03.1912–24.09.1998
Evi Rannap  27.12.1932 – 25.10.2018
Kyra Robert 25.07.1916–8.07.1997
Leida Talvet 16.04.1909–5.01.1994
Ivi Tingre 5.01.19323.12.2012
Leo Tiik 15.09.1910–16.06.1996
Elle Tarik 10.06.1938–16.03.2014

Anne Valmas  28.10.1941-25.07.2017

Hilja Vihalem 29.06.1920–4.03.2008

Aasta- ja teenetepreemia

Aastapreemia   Teenetepreemia
 

2021

 
Lea Lehtmets   Katrin Niklus
Lea Lehtmets
Lääne-Virumaa Keskraamatukogu pearaamatukoguhoidja
  Katrin Niklus
Rapla Keskraamatukogu
kauaaegne pearaamatukoguhoidja
 

2020

 
 
Kaie Holm
Tallinna Keskraamatukogu direktor
  Asko Tamme
 

2019

 
     
     Tiiu Valm
Viimsi Raamatukogu direktor
   
    Elvira Mutt
EKA raamatukogu juhataja 1979 kuni 2019
 

2018

 
 
Maris Nool
Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu raamatukoguhoidja
  Reet Kappo
Põlva Keskraamatukogu direktor
 

2017

 
 
Triin Soone
Eesti Lastekirjanduse Keskuse
direktor
  Elviira Sidorova
Sillamäe Raamatukogu
direktor
 

2016

 
   
    Ilme Sepp
Lääne Maakonna Keskraamatukogu
direktor
 

2015

 
 

Triin Soone
Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor

 

Hele Ellermaa
Kõrveküla raamatukogu/Tartu maakonna keskraamatukogu direktor

 

2014

 
 
Riin Olonen
ELNET Konsortsiumi arendusjuht
  Reet Olevsoo
ERÜ büroo juhataja
 

2013

 
 
Rutt Enok
Harju Maakonnaraamatukogu
direktor
  Sirje Nilbe
ELNET Konsortsiumi 
Eesti Märksõnastiku haldur
 

2012

 
   

i_oruste

    Reet Oruste
Tallinna Keskraamatukogu
    i_riet.jpg
       Ene Riet
Ajakiri Raamatukogu
 

2011

 
i_holm.jpg   i_valmas.jpg
Kaie Holm
Tallinna Keskraamatukogu
  Anne Valmas
(28.10.1941–25.07.2017)
TLÜ Akadeemiline Raamatukogu
 

2010

 
i_solo.jpg   i_tingre1.jpg
Külli Solo
Eesti Rahvusraamatukogu
  Ivi Tingre
(5.01.1932–3.12.2012)
ERÜ auliige
 

2009

 
i_lauk.jpg   i_ainz.jpg

Siiri Lauk
Eesti Rahvusraamatukogu
(16.02.1956–09.09.2012)

 

Anne Ainz
Eesti Rahvusraamatukogu

   

i_nurmsalu

Mare Nurmsalu
Koigi raamatukogu

 

2008

 

i_andla

Saima Andla
Pärnu Keskraamatukogu
(08.05.1942-30.04.2018)

 

   i_talvi

Krista Talvi
Eesti Rahvusraamatukogu

 

2007

 
Kersti Burk
Tapa Linnaraamatukogu
 
Konrad Kikas
(8.02.1928 – 11.02.2012)

Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu

 

2006

 
Maire Liivamets
Eesti Rahvusraamatukogu
  Hans Jürman
(28.02.192330.01.2014)
ERÜ auliige
 

2005

 
Tiina Hoop
Saverna raamatukogu
  Leida Olszak
Eesti Lastekirjanduse Teabekeskus
 

2004

 
Vaike Oro
Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu
  Malle Ermel
Tartu Ülikooli Raamatukogu

Kalju Tammaru
Eesti Hoiuraamatukogu
 

2003

 
Anu Vahter
Saaremaa Keskraamatukogu
  Õie Tammissaar
Tartu Linnaraamatukogu
 

2002

 
Evi Murdla
Viljandi Linnaraamatukogu 
  Mare Ektermann
(1.07.1951-7.11.2007)

Heino Räim
Eesti Kirjandusmuuseumi
Arhiivraamatukogu
 

2001

 
Katrin Niklus
Rapla Keskraamatukogu
  Mati Muru
(4. 02.1937– 16.03.2017)
Viljandi Kultuurikolledž
 

2000

 
Tiiu Reimo
Eesti Akadeemiline Raamatukogu
  Tiiu Pihlakas
(20.02.1943–22.12.2007)
 
 

1999

 
Ere Raag
Võrumaa Keskraamatukogu
 
  Marje Aasmets
Eesti Akadeemiline Raamatukogu

Jüri Järs
Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu
 

1998

 
Mall Kõpp
Vastse-Kuuste raamatukogu
  Linda Kask
ERÜ büroo
 

1997

 
Maare Kümnik
(15.03.1936-13.11.2015)
Tartu Ülikooli Raamatukogu
  Asta Leiten
Laiuse raamatukogu

Tamara Lukka
Narva Keskraamatukogu
 

1996

 
Helje Riives
Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu
  Elfriede Kristal
(15.07.1918–08.09.2001)
 
 

1995

 
Inga Kuljus
Võrumaa keskraamatukogu
  Arda-Maria Kirsel
(11. 09.1926–13. 08.2014)
Eesti Akadeemiline Raamatukogu
 

1994

 
Maret-Ene Klaus
Eesti Teaduste Akadeemia
Raamatukogu
  Eha Tillmann
Võrumaa Keskraamatukogu

Kaja Noodla
(11.01.1915-1.05.2009)
 

1993

 
Ivi Eenmaa
Eesti Rahvusraamatukogu
  Evi Rannap
Tallinna Pedagoogikaülikool
 

1992

 
Silvi Rand
Tõhela raamatukogu
  Eva Vahesalu
Eesti Meditsiiniraamatukogu
 

1991

 
Helle Pärlin
Saku külaraamatukogu

Kyra Robert
(25.07.1916–8.07.1997)
  Elle Tarik
(10.06.1938–16. 03.2014)
Tartu Linna Keskraamatukogu
 

1990

 
Anne Rande
Eesti Lasteraamatukogu
   

 

 

KALENDER

Mai 2022
E T K N R L P
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Suurenda

Kontrastsus