EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ESTONIAN LIBRARIANS ASSOCIATION

Ajakirjandusauhinna statuut

Alates 2012. aastast annab Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing välja ajakirjandusauhinda.

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu ajakirjandusauhinnaga tunnustatakse ajakirjanikku, kes on märkimisväärselt selgitanud raamatukogude olukorda avalikkusele ja kajastanud raamatukogude temaatikat meedias, käsitledes raamatukogudele olulisi küsimusi kas trüki-, raadio-, tele- või internetiajakirjanduses. Oluline on teema mõjusus, aktuaalsus ning käsitluse põhjalikkus.

Auhind antakse välja ERÜ aastakoosolekul eelneval aastal (1.01-31.12 ) avaldatud töö(de) eest.

Kandidaate võivad esitada asutused, organisatsioonid ja üksikisikud.

Põhjendatud ettepanek auhinna omistamiseks esitatakse Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatusele (Tõnismägi 2, Tallinn 10122), ise kohale toimetades, e-postiga (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.) või tähitud kirjaga.

Esildise lisana esitada täpne viide/link ilmunud artiklitele (kirje sisaldab kuupäeva, väljaande nimetuse, lk.) või kvaliteetne koopia ilmumisandmetega. Raadio- või telesaatele lisada salvestise link, sealhulgas internetis edastatud saadete puhul.

Auhinna saaja otsustab Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatus saabunud ettepanekute põhjal.

Auhinnaks on Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu tänukiri ja meene.

Heaks kiidetud ERÜ juhatuse poolt 4. jaanuaril 2012
Parandatud 30. septembril 2013

Auhinna “Aasta tegu linnaraamatukogus” statuut

Auhinna “Aasta tegu linnaraamatukogus” eesmärk on väärtustada ja tunnustada linna- või keskraamatukogus töötavaid raamatukoguhoidjaid kutsetöös ja paikkonna elu edendamisel või Eesti raamatukogunduses aasta* töötulemuste põhjal.

ÜLDSÄTTED
1. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu (ERÜ) juhatuse otsusega antakse igal aastal ühele Eesti linna- või keskraamatukogus töötavale raamatukoguhoidjale või töögrupile auhind “Aasta tegu linnaraamatukogus“.
2. Auhinnaks on ERÜ tänukiri ja meene.

KANDIDAATIDE ESITAMINE
3. Kandidaatide esitamise õigus on üksikisikutel, asutustel ja organisatsioonidel.
4. Kandidaatide kohta esitatakse kirjalik taotlus koos põhjendusega ERÜ juhatusele (Tõnismägi 2, Tallinn 10122 või meiliaadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.) iga aasta 1. novembriks.
5. Auhinna kandidaadiks võib esitada raamatukoguhoidja või  töögrupi,  kes:

5.1 töötab linna- või keskraamatukogus,
5.2 on aasta jooksul saavutanud kutsetöös väljapaistvaid tulemusi, rakendanud olulisi uuendusi,
5.3 on aasta jooksul positiivselt mõjutanud paikkonna elu või Eesti raamatukogundust.

6. Taotlus peab sisaldama: Esildise näidis
6.1 Kandidaadi andmeid (nimi, asutus, ametinimetus, telefon, e-posti aadress töökohal).
6.2 Kandidaadi esiletõstmist vääriva tegevuse lühikirjeldust ühel A4 leheküljel.
6.3 Ettepaneku teinud isiku(te) kontaktandmeid koos allkirjaga.

TAOTLUSE MENETLEMINE
7. Auhinna andmine otsustab taotluste põhjal ERÜ juhatus.
8. Võrdsete kandidaatide korral eelistatakse ERÜ liiget või küsitakse esitajatelt lisainformatsiooni.
9. ERÜ juhatus võib sobilike kandidaatide puudumisel jätta auhinna välja andmata.
10. Auhinda ei anta isikule, kes auhinna määramise ajal on ERÜ juhatuse liige.
11. Kahel järjestikusel aastal ei anta auhinda samale isikule.

AUHINNA OMISTAMINE
12. Auhind antakse välja ERÜ aastakoosolekul..
13. ERÜ juhatus pöördub Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi, Kultuurkapitali ja kohaliku omavalitsuse poole ettepanekuga tunnustada auhinna laureaati.

*aasta on periood eelmisest auhindamisest kuni käesolevani

Kinnitatud ERÜ juhatuse koosolekul 10. novembril 2011
Parandatud 30. september 2013
Parandatud 9. oktoobril 2020

Ivi Tingre sõrmus

itsormus

Sõrmuse hoidjad

Ivi Tingre andis sõrmuse Eesti Rahvusraamatukogu peadirektorile Ivi Eenmaale
30. mail 1995. aastal

Ivi Eenmaa andis sõrmuse Eesti Lastekirjanduse Teabekeskuse direktorile Anne Randele
28. veebruaril 2005. aastal

Anne Rande andis sõrmuse Rapla Keskraamatukogu peaspetsialistile Katrin Niklusele
29. veebruaril 2008. aastal

Katrin Niklus andis sõrmuse Eesti Rahvusraamatukogu koolituse peaspetsialistile Krista Talvile
29. veebruaril 2012.

Krista Talvi andis sõrmuse Viimsi raamatukogu direktorile Tiiu Valmile
28. Veebruaril 2018.

 

Ivi Tingre Sõrmuse reglement

1. Armastusest raamatukoguhoidja elukutse vastu ning ajendatuna soovist väärtustada ja avalikkusele teadvustada raamatukoguhoidja loomingulist, sihipärast ja vastutustundlikku tööd inimeste vaimseks arenguks, lähetan teele sõrmuse.

Sõrmuse kirjeldus

2. Sõrmus on  valmistatud kullast ja ristkülikukujulise sinise safiiriga, mida ümbritseb kaksteist väikest valget safiiri. Sõrmusele on graveeritud kiri Ivi Tingre 1995.

Sõrmuse statuut

3. Sõrmust võib vallata ainult tegelikus teenistuses olev raamatukogutöötaja. Töölt lahkudes nimetab ta oma järglase, sõrmuse uue valdaja, kes on Eesti raamatukogunduses kõige silmapaistvamalt tegutsenud, kõrgelt hinnanud raamatukoguhoidja elukutset ja teinud kõik temast oleneva raamatukoguhoidja töö väärtustamiseks.

4. Sõrmuse valdajal on õigus nimetada järglane ka enne teenistusest lahkumist.

5. Kui sõrmuse valdaja ei nimeta mingil põhjusel järglast, võib seda teha Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing.

6. Sõrmuse esimese valdaja nimetan mina.

Reglemendi hoidja

7. Käesoleva reglemendi esimene eksemplar säilitatakse Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingus, teine eksemplar jääb sõrmuse valdajale. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing registreerib sõrmuse teekonna ja korraldab reglemendi täitmist.

Tallinnas, 30. mail 1995

Ivi Tingre /allkiri/

KALENDER

Mai 2022
E T K N R L P
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Suurenda

Kontrastsus