EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ESTONIAN LIBRARIANS ASSOCIATION

ERÜ juhatuse liikme kandadaadid 2018-2021

 

HELEEN KARJA

Heleen Karja on lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia Raamatukogundus ja infokeskkonnad erialal 2013. aastal. Kultuuriakadeemias õppides osales Heleen Erasmuse vahetusüliõpilaste programmis, mille vahendusel viibis ta kuus kuud Soomes Oulu Rakenduskõrgkoolis (Oulu University of Applied Sciences). Lisaks on ta 2016. aastal lõpetanud Tallinna Ülikooli magistriõppe infoteaduse erialal digitaalraamatukogunduse suunal.

2013. aasta septembrist asus Heleen tööle Tallinna Keskraamatukokku ning 2014. aasta augusti lõpust töötas Heleen Kadrioru haruraamatukogu juhatajana. Kadrioru raamatukogus töötades aitas Heleen kirjutada ja läbi viia kaks edukat projekti, milleks olid lastele suunatud @raamatuklubi kaks hooaega. Projektid viidi läbi koostöös Kadrioru raamatukogu, Torupilli raamatukogu ja ERR lastejaam.ee-ga. Alates 2017. aasta novembri lõpust töötab Heleen Eesti Rahvusraamatukogus Infokeskuse juhina.

Tööväliselt osaleb Heleen aktiivselt ERÜ Noorteklubi tegemistes. Alates 5. maist 2015 kuulub Heleen ERÜ Noorteklubi juhatusse ning alates 2017. aastast on ta klubi juht. Noorteklubis olles on Heleen korraldanud 2016. aasta suvelaagri BibliCamp 3 – Raamatukogu 2035 ning 2017. aasta suvelaagri BibliCamp 4 – Raamatukogud ja heategevus. 2016. aasta kevadel esindas Heleen ERÜ Noorteklubi ja Tallinna Keskraamatukogu Ukrainas Kiievis peetud noorte raamatukoguhoidjate rahvusvahelisel foorumil. Lisaks viis Heleen 2017. aasta raamatukogupäevade raames edukalt läbi ettevõtmise „Raamatukoguhoidja portree“.

Heleeni huvialadeks on kunsti nautimine ja teatris käimine, eriti paeluvad teda ooperid. Olemuselt on Heleen täpne ja kohusetundlik. Oskab analüüsida ja kaasa rääkida päevakajalistel teemadel ning paistab silma uute ja huvitavate ideedega. Samuti meeldib Heleenile uute inimestega suhelda ning kogemusi vahetada. ERÜ juhatusse kuulumine annab valdkonnas kaasarääkimiseks ning enesearenduseks väga hea võimaluse.

ERÜ Noorteklubi esitab ERÜ juhatuse liikme kandidaadiks Heleen Karja.

 

ÜLLE KUUSE

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu (ERÜ) erialaraamatukogude sektsiooni juhatus esitab ERÜ juhatuse liikme kandidaadiks Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu juhataja Ülle Kuuse.

Raamatukogundusliku hariduse on Ülle omandanud Viljandi Kultuurikoolis ja Tartu Ülikoolis. Oma erialateadmisi ja oskusi on ta pidevalt täiendanud erinevatel kursustel ja läbi praktilise töö eri tüüpi raamatukogudes. Ülle omab töökogemust küla-, laste-, linna-, kesk- ja rakenduskõrgkooli raamatukogus. Lisaks on ta lühiajaliselt töötanud Lappeenranta (Soome) linnaraamatukogus ja on käinud erinevate raamatukogude tööga tutvumas Saksamaal, Norras, Taanis ja Lätis.

Ülle on näidanud üles huvi raamatukogunduse üldise arengu vastu, ta on esinenud erinevatel teabepäevadel ja raamatukogunduslikel üritustel. Ta on kirjutanud artikleid ajakirjadele „Raamatukogu“, „Nukits“ ja esinenud televisioonis ning raadios.

Ülle omab ka teadmisi ERÜ juhatuse tööst, kuna oli valitud aastatel 2005-2007 ERÜ juhatusse. 2005. aastal oli ta üks ERÜ lasteteeninduse toimkonna asutaja liikmetest ja oli valitud toimkonna esinaiseks aastani 2007.
2016. aastal valisid ERÜ erialaraamatukogude sektsiooni liikmed Ülle sektsiooni juhatusse ja oma töös on ta üles näidanud motiveeritust, konkreetsust, korrektsust ja koostöövalmidust.

Alates 2010. aastast töötab Ülle Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis raamatukogu juhatajana.

Kõrgkool on tunnustanud teda 2013. aastal rändauhinnaga „Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli professionaalseim tugitöötaja“ ja 2017. aastal tänukirjaga raamatukogu töö arendamise, professionaalse ning sõbraliku õhkkonna loomise eest töökeskkonnas.

 

PIIA SALUNDI

Pärnu Keskraamatukogu soovitab ERÜ juhatuse liikmekandidaadiks Pärnu maakonna Tori valla Sauga raamatukogu juhataja Piia Salundi

Piia Salundi on sündinud 1976. aastal. Sauga raamatukogus töötab Piia 2004. aastast. 2008. aastal lõpetas Viljandi Kultuuriakadeemia cum laude , 2009. aastast omab kutse kvalifikatsiooni IV astet. ERÜ liige 2009. aastast.

Igapäevatöös on Piia väga ettevõtlik ja uuendusmeelne. Hubane Sauga raamatukogu on mõnus kohtumispaik, kus iga külastaja tunneb end oodatuna.

Piia tegutseb aktiivselt sotsiaalmeedias, et raamatukogu tegemised oleksid nähtavad. Energilise ja sõnaka inimesena tegutseb Piia aktiivselt kohaliku elu edendamisel. Ta on olnud aastaid valla ajalehe Sauga Sõnumid toimetaja ja Sauga valla veebilehe toimetaja ning Sauga valla Facebooki konto haldaja, Sauga vallavolikogu eelmise koosseisu humanitaarkomisjoni liige .Piia on kroonikaraamatu "Sauga vald 25" kaasautor ja toimetaja ning Pärnumaa aastaraamatute kaasautor

ERÜ juhatuse töös on Piia osalenud nüüdseks kuus aastat.

2017. aastal oli Piia ERÜ projektikonkursi "Raamatukogud – muuseumid - noored" projektijuht.
Piial jätkub energiat ja tahtmist osaleda ERÜ juhatuse töös ja aidata kaasa, et algatatud ettevõtmised ka raamatukoguhoidjate igapäevaellu jõuaksid.

Lenna Eliste
Pärnumaa Ühenduse usaldusisik

 

TUULIKI TÕISTE

Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu esitab ERÜ juhatuse liikme kandidaadiks Tuuliki Tõiste.

Tuuliki töötab Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogus alates 2009. aastast teenindusosakonna, (2017. aastast teeninduskeskus) juhatajana.

Tuuliki on lõpetanud raamatukogunduse Viljandi Kultuurikolledžis 2001. aastal, saanud infoteaduste bakalaureusekraadi Tallinna Pedagoogikaülikoolis 2003. aastal ja infoteaduste magistrikraadi Tallinna Ülikoolis 2013. aastal. Samal aastal omistati talle ka raamatukoguhoidja kutse IV aste.

Tuuliki on ERÜ liige alates 2004. aastast. 2013. aastast on Tuuliki ERÜ uue mõtte töörühma liige, osaledes aktiivselt koosolekutel ja mõttetalgutel. Aastatel 2015-2017 on Tuuliki täitnud ERÜ juhatuse liikme kohustusi. Juhatuses töötatud aastatel on Tuuliki õlgadel olnud raamatukogupäevade ajal läbiviidavate teadus- ja erialaraamatukogude päevade korraldamised/juhtimised. 2015. aastal moodustati ERÜ juurde raamatukogude tuleviku üle arutlev töörühm. Arutelude tulemusena valmis visioonidokument „21. sajandi raamatukogu“. Tuuliki osales selles protsessis nii TTÜ raamatukogu kui ERÜ juhatuse esindajana. 2017. aasta oktoobrist on ta ERÜ-s tegelenud ka autoriõiguse küsimustega Euroopa Parlamendi uue autoriõiguse direktiivi valguses. Juhatuses töötamise perioodil on Tuuliki esinenud erialaste ettekannetega nii RR-i infopäeval kui ERÜ koolitustoimkonna ja ERÜ Noorteklubi mitmetel üritustel, samuti kirjutanud erialastel teemadel ajakirjas „Raamatukogu“ ja ERÜ aastaraamatus.

Tuuliki on aktiivne ka oma raamatukogus. Ta lööb kaasa ELNET Konsortsiumi teenuste/haldurite töörühma töös, on raamatukogu nõukogu liige ja juhib teeninduse töörühma tööd. Tuuliki suhtub oma töösse ja võetud ülesannetesse alati täie tõsidusega. Tema tegemisi on raamatukogus tunnustatud tiitliga „Aasta tegija“.

Tuuliki on hea suhtleja ja asjalik tegutseja. Ta võtab asju ette, teeb ise ja suudab teisi kaasata.

Tuuliki Tõiste on teadlik ja andnud nõusoleku kandideerida ERÜ juhatuse liikme kandidaadiks.

Jüri Järs
Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu direktor

KALENDER

Oktoober 2020
E T K N R L P
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Suurenda

Kontrastsus