EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ESTONIAN LIBRARIANS ASSOCIATION

Projektikonkursist „Raamatukogud-muuseumi-noored“
2021. aastal toetuse saanud projektid

Taotleja

Projekti nimi

Projekti lühitutvustus

Toetus

Imavere Valla Avatud Noortekeskus

Kultuuriampsud muuseumis

Koduloo- ja kultuurihuvilised noored õpivad tundma oma kodukandi kultuuriväärtusi ja ajalugu ning panustavad ka ise kohalikku kultuuriellu, osaledes Eesti piimandusmuuseumi sisuloomes. Kirjutatakse ja lavastatakse lühin äidend ja korraldatakse kohvikusari “Kultuuriampsud”. Luuakse muuseumi eksponaate tutvustavad videoklipid ja osaletakse giiditöös.

906,00

Narva Keskraamatukogu

Mälestiste radadel

Noori kaasatakse Eesti ja Narva linna ajaloomälestiste uurimisse ja säilitamisse. Siivertsi piirkonna kalmistul korrastatakse mälestisi, pildistatakse ja kogutakse infot sinna sängitatud inimeste kohta ning koostatakse lühikesi ajalooteatisi. Noored õpivad hindama ajaloomälestisi, oskavad neid talletada ning on kaasatud loovtegevusse.

703,00

Põhja-Pärnumaa Raamatukogu

Pärnu-Jaagupi noored õpivad ja õpetavad kodukanti tundma

Tehakse koostööd noortega ja kaasates neid  kodukoha (pärand)kultuuri säilitamisse. Valmib Pärnu-Jaagupi alevit tutvustav lauamäng, mis kingitakse see Pärnu-Jaagupi põhikoolile, lasteaiale, kohalikule muuseumile, samuti teistele valla koolidele ning noortekeskustele ja valla külalistele.

900,00

Tartu Mänguasjamuuseum

Animapäev Tartu Mänguasjamuuseumis 3.08.2021

Kaasatakse Türi valla noori väiksematest asulatest, et luua animafilme Tartu mänguasjamuuseumi reklaamivateks videoteks. Koolituse käigus õpitakse tegema lihtsate vahenditega animafilmi, kasutades vaid mobiiltelefoni või tahvelarvutit.

536,00

Tallinna Keskraamatukogu

"Vaim valmis" - vaimse tervise koolitused ja arutelud noortele

Projekti käigus antakse noortele teadmisi kultuuri ja kirjanduse abil vaimse tervise hoidmise võimalustest, innustada neid saama osa rohkem kultuurist ning kogetud kultuurielamusi teistega jagama. Noortele korraldatakse kohtumiste sari "Vaim valmis". Toimub viis kohtumist kirjandus-, kunsti-, muusika-, tantsu- ja teatriteraapia teemadel. Iga kohtumine koosneb loovast koolitusest ja vestlusringist.

500,00

Lääne-Nigula valla Noortekeskus

Taebla kodukandi ajaloo õpperada

Taebla kogukonna noored kaasatakse kodukoha ajaloo ja kultuuripärandi uurimisse ning märkamisse. Projekti lõpuks on tähistatud Taebla piirkonna huvitavamad ajaloolised paigad infotahvlitega, kokku on pandud kodukandi ajaloo õpperada ning kohad on märgitud kaardile. Lisaks on Taebla raamatukogus avatud kogukonna ajalooliste paikade näitus. Projektis osalevad noored ja kogukonnaliikmed saavad uusi teadmisi Taebla piirkonna ajaloost ja kultuuripärandist.

870,00

Lääneranna Noortekeskus

Podcast “Virtuaalne raamatuklubi”

Koos noortega luuakse podcastisari “Virtuaalne raamatuklubi.” Igas saates räägivad noored kirjandusest, kultuurist ning sellest, kuidas need valdkonnad meie igapäevaelu mõjutavad. Projekti sisendi on andnud noored, kes soovivad salvestusi luua ja podcastid on nii noortele kui täiskasvanutele “isutekitajaks”. Eesmärk on propageerida noorte seas lugemist.

1000,00

Paikuse Avatud Noortekeskus PaNoKe

Pärnu – ja pärnumaalane läbi aegade

Fotokonkursi “Pärnumaalane läbi ajaloo”  ja videoprojektiga “10 küsimust pärnakale” talletatakse pärnumaalaste mälestused kodukohast ning nooruspõlvest. Pärnumaa kultuuri nädala raames saavad noored võimaluse kiigata kodukoha ajaloosse ja kultuuri. Projekti eesmärk on suurendada noorte huvi ja teadlikkust kodukandi kultuuri suhtes ning ajendada kultuurpärandit hindama ning jäädvustama.

775,00

Aruküla Noortekeskus

Pop-Up- raamatukogu

Aruküla raamatukogu ja noortekeskus viivad projekti raames ellu pop-up-raamatukogu, mis tähendab, et raamatukogu viiakse paaril korral nädalas sinna, kus on noored ehk  suvekuudeks ühildatakse noortekeskus ja raamatukogu. Pop-up-raamatukogus on plaanis teha kolm töötuba, et suurendada noorte huvi lugemise vastu. Minnakse ka  alevist välja, kus noortele suunatud tegevusi pole ning raamatukogu on avatud ainult kord nädalas.

500,00

Liivi Muuseum

Muusikapala loomine murdemuusika helitöötluse töötoas

Tutvutakse Kodavere pärimusliku materjaliga Eesti rahvaluule arhiivis ja Liivi muuseumis (nt pajatused, laulude salvestused). Juhendaja kaasabil valitakse välja teksti- ja meloodiakatked, mida õpitoa käigus töödeldakse. Õpitoas salvestatud helimaterjali põhjal luuakse uus unikaalne muusikapala.

980,00

Emmaste Avatud Noortekeskus,
Sõru Muuseum,
Leisu Noortetuba Emmaste Vaba Aja Keskus.

Kiviajast-Ajapaika

Noored tutvuvad Sõru muuseumi foto- ja negatiivikoguga ning osalevad töötubades, kus õpetatakse fotode digiteerimist ja järeltöötlust. Digiteeritud fotodel olevad vaate/motiivid taaspildistatakse ja tehtud töödest vormistatakse näitus, ühtlasi lisatakse digiteeritud fotod koos kaasaegsete ülesvõtetega keskkonda Ajapaik (www.ajapaik.ee). Digitseeritud fotosid kasutatakse ka MuIS keskkonna täiendamiseks.

860,00

Valga Muuseum

Valgamaa omakultuuri sündmused noortele

Noored tutvuvad rahvakultuuri töötubades esivanemate eluolu ja mõttemaailmaga, osaledes rahvajuttude/rahvapillide ning jutuvestmise töötoas, metsaretkel, regilaulutöötoas ja villatöötoas,  Projekti tulemusena valmib õppevideo.

470,00

Projektikonkurss “Raamatukogud-muuseumid-noored” 2021

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing kuulutab välja projektikonkursi „Raamatukogud-muuseumid-noored“, mille eesmärk on tõhustada kultuuri- ja mäluasutuste koostööd noortekeskustega ning noorte kaasamine kultuuritegevustesse ja -loomesse.

Toetatakse vähemalt kahe osapoole koostööprojekte, millest üks on noortekeskus ja teine mäluasutus (raamatukogu, muuseum), toetatav summa ühe projekti kohta on kuni 1000 eurot.

Konkursile esitatavad projektid peavad võimaldama noori arendavaid tegevusi, kaasama neid vahetult tegevustesse ning looma võimaluse asutuste koostöö jätkumiseks ka edaspidi. 

Täpsem info projektikonkursi "Raamatukogud-muuseumid-raamatukogud" juhendis SIIN

 

Ajakava

 • Taotluste esitamise tähtaeg on 23. aprill 2021.
 • Taotlused esitatakse ERÜ büroo e-postiaadressile ery@nlib.ee.
 • Konkursi tulemustest teavitatakse taotlejaid hiljemalt 18. mail 2021.
 • Projekti toimumise aeg 1. juuni – 1. november 2021.
 • Aruande esitamine hiljemalt 1 kuu pärast projekti lõppu.
 • Projekti kokkuvõttev veebiseminar toimub 7. detsembril 2021.
 • Seminariks teevad projektikonkursist toetuse saajad lühivideona üleva ate oma projektist.

 

Dokumendid ja vormid

 • Projektikonkursi juhendiga saab tutvuda SIIN (PDF)
 • Taotlemise ja menetlemise kord SIIN
 • Taotluse vorm SIIN
 • Aruande vorm SIIN

 

Abi ja KKK

 • Ühes projektis võib osaleda mitu partnerit, kuid kindlasti peab üks partneritest olema mäluasutus (raamatukogu või muuseum) ja teine noortekeskus.
 • Taotlus- ja aruandevorm laadige kindluse mõttes enne täitmist alla.
 • Kõige töökindlam ja mugavam on vorme täita Adobe Acrobat Readeriga, mille saab alla laadida siit: https://get.adobe.com/reader/
 • Vorme saab täita ka mõningate veebisirvijatega.
 • Kui vorme täidab kordamööda mitu isikut eri tarkvara kasutades, võivad tekkida ühilduvusprobleemid.
 • Summad arvutatakse vormil enamasti automaatselt, kui on kasutatud formaati 0.00 (nt 300.00).
 • Oma projekti eesmärke seades pöörake tähelepanu, et need toetaksid projektikonkursi eesmärke (vt konkursi juhend).
 • Eesmärk ei ole tegevus, vaid tulemus, mida soovite oma projektiga saavutada.
 • Jälgige, et planeeritud tegevused toetaksid eesmärke.
 • Jälgige, et eelarvesse plaanitud kulud oleksid abikõlblikud.
 • Projekti planeerides mõelge läbi ka selle kajastamine meedias ja/või sotsiaalmeedias ning salvestage aruande jaoks meedia- või sotsiaalmeediakajastuste veebilingid.

Abi ja lisainfo projektijuht Piia Salundi: tel. 5855 7158.

Kinnitatud 28. aprill 2020 (ERÜ juhatus)

 EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHINGU (ERÜ) PROJEKTIKONKURSI
„RAAMATUKOGUD-MUUSEUMID-NOORED“
JUHEND

 Juhendi PDF


1. EESMÄRK

1.1 Konkursi eesmärk on tõhustada kultuuri- ja mäluasutuste koostööd noortekeskustega, noorte kaasamine kultuuritegevustesse ja -loomesse. Konkursi lõppedes on toimunud sisukaid koostööprojekte üle Eesti.

2. KONKURSI LÜHIKOKKUVÕTE

2.1 Raamatukogude, muuseumide, noortekeskuste koostööprojektide konkursi kaudu võimaldatakse läbi viia kultuuri- ja mäluasutuste ning noortekeskuste vahelisi koostööprojekte.

2.2 Projektikonkursi eesmärk on noorte kaasamine ning kultuuris ja selle loomes osalemise suurendamine; mitteformaalse õppe võimaluste laiendamine; raamatukogude ja muuseumide koostöö tõhustamine nii noortega kui ka omavahel.

2.3 Konkursile esitatavad projektid peavad võimaldama noortele suhtlemist ja arendavat tegevust neile sobival kodu- ja koolivälisel ajal, seades esikohale noore omaalgatuse arendamise. Oluline on, et noortele ei pakutaks ainult kultuuri tarbija rolli, vaid võimaldatakse neil endil kultuuri ja praktikaid luua, tagamaks hilisema koostöö jätkumise kultuuriasutustega, ning noored kaasatakse projekti idee väljatöötamisse, koostamisse, läbiviimisesse ja võimalikesse hilisematesse edasiarendustesse.

2.4. Projekti toimumise aeg on 1. juunist 1. novembrini.

3. KONKURSI TINGIMUSED JA HINDAMINE

3.1 Toetatakse koostööprojekte, kus on vähemalt kaks osapoolt, millest üks on noortekeskus.

3.2 Taotluste hindamisel eelistatakse:

 • projekte, millega kaasatakse muukeelseid noori;
 • projekte, mis kaasavad tõmbekeskustest eemal asuvaid piirkondi (nt väiksemad asulad);
 • projekte, mis loovad uudseid praktikaid;
 • projekte, mille elluviimisesse on kaasatud noored;
 • projekte, millel on pikem mõju ja mis kestavad enam kui üks päev.

3.3 Toetatav summa ühe projekti kohta on kuni 1000 eurot. Kogueelarve võib olla suurem.

3.4 Konkursi kaudu toetatakse konkursi eesmärkide saavutamiseks vajalikke tegevusi ja nendega seotud põhjendatud kulutusi nagu transpordikulu, ruumide rent, majutus, materjalide loomine, tegevusvahendid jms.

3.5 Projektikonkursil osalemise tingimuseks on projekti tulemuste esitlemine kõigile taotlusvoorust toetust saanud projektijuhtidele ja partneritele pärast projektikonkursi lõppu korraldataval seminaril. Teostatud projekte esitletakse vormis, mida oleks võimalik projekti lõppedes tutvustada ka virtuaalselt, nt filmiklipi, posteri või infograafikuna.

4. PROJEKTIKONKURSI HINDAMISKOMISJON

4.1. Projekte hindab komisjon, kuhu kuuluvad ERÜ esindajad, raamatukogude, muuseumide ja noortekeskuste esindajad.

4.2 Taotluste hindamise komisjon lähtub taotluste hindamisel alljärgnevatest kriteeriumitest:

 • projekti eesmärkide seos konkursi eesmärkidega;
 • noorte kaasatus projekti koostamisse ja elluviimisesse;
 • projekti ajakava ja eesmärk on realistlikud;
 • projekti tegevused aitavad eesmärki saavutada;
 • projekti eelarve võimaldab tegevuskava teostada;
 • projekt loob uudseid praktikaid;
 • projekti kaasatakse muukeelseid noori;
 • projekt kaasab tõmbekeskustest eemal asuvaid piirkondi (nt väiksemad asulad);
 • projekt on piirkondade ülene;
 • projektil on pikem mõju ja kestab enam kui üks päev.

5. MILLEST ALUSTADA?

5.1 Loe läbi projektikonkursi juhend.

5.2 Analüüsi oma projekti vastavust projektikonkursi eesmärkidele.

5.3 Täida taotlusvorm.

5.4 Eelarvet koostades pööra tähelepanu:

 • eelarve tulud ja kulud peavad olema tasakaalus;
 • selgituste lahtris täpsustada kululiikide sisu ja kulukatte allikas (ERÜ, omafinantseering ja/või kaasfinantseering);
 • transpordikulu puhul tuua välja marsruut ja kilometraaž;
 • töötasud arvutada koos maksudega, tuua välja töö maht;
 • jälgi toetavate kulude abikõlblikkust (nimetatud taotlemise ja menetlemise korras, Juhendi Lisa 1).

5.5 Projekti kirjelduses tuua välja:

 • eesmärgid (miks tehakse, sh seos projektikonkursi eesmärkidega);
 • sihtgrupp (kelle heaks tehakse?);
 • koostööpartnerid (kellega tehakse?);
 • toimumise aeg (millal täpselt tehakse?);
 • kavandatud tegevused (kuidas ja kellega koos tehakse?);
 • tulemused (mis selle projekti elluviimisel muutub?);
 • teavitustegevused.

5.6 Tutvu taotlemise ja menetlemise korraga (Juhendi Lisa 1).

5.7 Taotlus ja lisad saata hiljemalt 23. aprillil digitaalselt allkirjastatuna ERÜ e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

6. ARUANDLUS

6.1 Aruande esitamise tähtaeg fikseeritakse sõlmitavas lepingus, toetuse saaja kohustub aruande esitama tähtaegselt ning digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

6.2 Aruannet täites tuleb lähtuda taotluses esitatud andmetest.

6.3 Aruandes tuleb välja tuua tegelikud kulud ja tulud võrreldes taotluses esitatud eelarvega.

6.4 Maksedokumentide koopiaid ei ole vaja esitada, kuid nende sisu tuleb lahti kirjutada aruandes.

6.5 Aruande sisulises osas tuleb:

 • esitada projekti lühikirjeldus;
 • anda omapoolne hinnang, kas projekt täitis eesmärgi;
 • kirjeldada saavutatud mõju: projektikonkursi eesmärkidele, sihtrühmale, taotlejale jne;
 • hinnata tulemuste vastavust kavandatule;
 • esitada arvulised näitajad ja mõõdetavad tulemused;
 • tuua välja meediakajastused.

6.6 Toetuse saaja kohustub kasutamata jäägi tagastama samal ajal aruande esitamisega.

7. LISAINFO

7.1. Lisainfot saab küsida:

 • Piia Salundi, projektijuht: tel 5855 7158
 • Reet Olevsoo, ERÜ büroo juhataja: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., tel 630 7427.Lisa 1

ERÜ PROJEKTIKONKURSI „RAAMATUKOGUD-MUUSEUMID-NOORED“
TAOTLEMISE JA MENETLEMISE KORD

 1. ÜLDSÄTTED

1.1 Käesolev kord reguleerib Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu (edaspidi ERÜ) projektikonkursist toetuse taotlemise, taotluste menetlemise ning toetuse aruandluse tehnilisi ja vormilisi nõudeid. Käesolev kord ei asenda teiste õigusaktidega kehtestatud õigussätteid.

1.2 Projektikonkursiga toetatakse kultuuri- ja mäluasutuste ning noortekeskuste vahelisi koostööprojekte. Konkursi eesmärk on noorte kaasamine ning nende kultuuris ja loomes osalemise suurendamine; mitteformaalse õppe võimaluste laiendamine; raamatukogude ja muuseumide koostöö tõhustamine nii noortekeskustega kui omavahel.

1.3 Taotlejaks saab käesoleva projektikonkursi mõistes olla noortekeskus, rahvaraamatukogu, muuseum või nende pidaja. Konkursi kogueelarve on 10 000 eurot. Toetatav summa ühe projekti kohta on kuni 1000 eurot.

1.4 Toetuse saajaks on juriidiline isik, kelle taotlus on rahuldatud ja kellega ERÜ sõlmib toetuse eraldamise lepingu.

1.5 Taotlus tuleb esitada ERÜ taotlusvormil hiljemalt 23. aprillil.

1.6 Toetuse saaja on vastutav projekti elluviimise eest vastavalt lepingus sätestatud tingimustele ning on kohustatud kasutama Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu ja Kultuuriministeeriumi logo ja/või viitama toetusele sõnaliselt projektiga seotud üritustel, trükistel, infomaterjalidel, sh digitaalsetel, dokumentidel ja veebilehtedel.

1.7 Oma- ja/või kaasfinantseering on soovituslikud.

1.8 Projektikonkursiga toetatakse vähemalt kahe erineva osapoole koostööprojekte, millest üks on noortekeskus ning teine mäluasutus (raamatukogu, muuseum) ja kus noortel on aktiivne roll.

1.9 Taotluste hindamise kriteeriumid on:

1.9.1 projekti eesmärkide seos konkursi eesmärkidega;
1.9.2 noorte kaasatus projekti koostamisse ja elluviimisesse;
1.9.3 projekti ajakava ja eesmärk on realistlikud;
1.9.4 projekti tegevused aitavad eesmärki saavutada;
1.9.5 projekti eelarve võimaldab tegevuskava teostada;
1.9.6 projekt loob uudseid praktikaid;
1.9.7 projekti kaasatakse muukeelseid noori;
1.9.8 projekt kaasab tõmbekeskustest eemal asuvaid piirkondi (nt väiksemad asulad);
1.9.9 projekt on piirkondade ülene;
1.9.10 projektil on pikem mõju ja kestab enam kui üks päev.

1.10 Toetust ei saa taotleda:
1.10.1 juba toimunud projektidele;
1.10.2 projektidele, mille eesmärgiks on rahalise kasumi saamine.

2. ABIKÕLBLIKUD JA MITTEABIKÕLBLIKUD KULUD

2.1 Projektitoetuse abikõlblikeks kuludeks loetakse:

2.1.1 kulud, mis on vajalikud otseselt projekti elluviimiseks;
2.1.2 tekkepõhised kulud, mis tehakse projekti taotluses kinnitatud toetuse kasutamise perioodil, kassapõhised kulud peavad olema tehtud aruande esitamise tähtajaks.
2.1.3 kulud, mis on tasutud toetuse saaja pangakontolt. Juhul, kui projekti raames tasutakse projektiga seotud kulusid sularahas, siis tuleb teha panga kaudu ülekanne kuludega seotud aruandvale isikule ning mitte maksta talle sularahas. Projekti kulusid tõendavateks dokumentideks on sel juhul aruandva isiku kuluaruandega kaasas olevad kuludokumendid.
2.1.4 Tehnika soetamine juhul, kui soetatav vara jääb raamatukogu kasutusse.

2.2 Projektitoetuste mitteabi kõlblikeks kuludeks loetakse:

2.2.1 käibemaksukulu juhul, kui toetuse taotleja on käibemaksukohustuslane;
2.2.2 kulud, mis on käsitletavad erisoodustusena;
2.2.3 toitlustuskulud;
2.2.4 päevarahad;
2.2.5 muud projekti eesmärgi elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised kulud.
2.3 Kõik toetuse abikõlblikud kulud peavad olema kajastatud toetuse saaja raamatupidamisarvestuses ning tõestatavad kulu- ja maksedokumentide originaalidega.
2.4 Projektitoetuse saaja on kohustatud toetuse tulude ja kulude osas pidama eraldi raamatupidamisarvestust. Toetusega seotud kuludokumendile peab olema märgitud viide toetuse eraldamise dokumendile (lepingu, käskkirja number).

3. TAOTLUSTE HINDAMINE

3.1 Esitatud taotluste hindamine toimub kahes osas: vormiline ja sisuline.

3.2 Taotluste vormiline hindamine viiakse läbi ERÜ büroos. Hinnatakse ainult tähtaegselt saabunud taotlusi. Pärast tähtaega laekunud taotlusi menetlusse ei võeta.

3.3 Nõuetele mittevastavuse korral teatatakse sellest esimesel võimalusel toetuse taotlejale ja palutakse selgitust. Juhul, kui toetuse taotleja ei kõrvalda antud tähtajaks puudusi, ei ole taotlus vormilistele nõuetele vastav ja taotlust edasi ei menetleta.

3.4 Taotluste sisulise hindamise viib läbi kokku kutsutud komisjon. Komisjonil on õigus teha ettepanek taotluse täielikuks või osaliseks rahuldamiseks või taotluse mitterahuldamiseks.

3.5 Komisjoni töövorm on koosolek. Koosoleku kutsub kokku ja seda juhib komisjoni esimees. Koosolek võib toimuda ka elektrooniliselt.

3.6 Komisjoni liikmete kirjalikud seisukohad lähevad arvesse koosolekul osalemisena ja/või hääletamisel, kui nad on korrektselt vormistatud ja põhjendatud ning seisukoht on esitatud iga taotluse osas eraldi.

3.7 Otsused võetakse vastu konsensuslikult, eriarvamuste korral toimub hääletus. Otsus on positiivne, kui poolt hääletab üle poole koosolekust osavõtnud komisjoni liikmetest. Häälte võrdsel jagunemisel on määravaks esimehe hääl.

3.8 Komisjoni liige ei osale konkreetse punkti otsuse arutelul ega hääletamisel ning väljub koosoleku ruumist, kui otsustatakse toetuse eraldamist tema enda, lähisugulase, -hõimlase või nendega seotud juriidiliste isikute huvides.

3.9 Koosolekud, sh elektroonilised koosolekud protokollitakse.

3.10 ERÜ teavitab taotluse esitajat taotluse suhtes tehtud otsusest 5 tööpäeva jooksul alates otsuse tegemisest.

3.11 Toetuse saajate nimekiri koos projektide lühikirjelduse ja eraldatud toetussummadega avalikustatakse ERÜ veebilehel.

4. TOETUSE ERALDAMINE

4.1 Toetuse kasutamiseks sõlmib ERÜ toetuse saajaga lepingu.

4.2 Toetuse kasutamise lepingu sõlmimise eelduseks on, et toetuse saajal puudub lepingu vormistamise hetkel maksuvõlgnevus.

4.3 Toetus makstakse toetuse saajale välja vastavalt toetuslepingus sätestatud tingimustele.

5. Toetuse kasutamise üldtingimused

5.1 Toetuse saaja on kohustatud:

5.1.1 teostama toetuse tegevusi taotluses, taotluse rahuldamise otsuses ja/või toetuse kasutamise lepingus ettenähtud tingimuste kohaselt;
5.1.2 säilitama toetuse taotlemise ja tegevuste teostamisega seotud dokumentatsiooni vastavalt raamatupidamisseaduses kehtestatud raamatupidamise dokumentide säilitamise tähtaegadele;
5.1.3 sõlmima projekti tegevuste teostamiseks vajalikud lepingud kirjalikus vormis;
5.1.4 võimaldama ERÜl teha järelevalvetoiminguid.
5.1.5 viitama projekti üritustel, trükistel, infomaterjalidel, sh digitaalsetel, dokumentidel ja veebilehtedel toetusele ERÜ ja Kultuuriministeeriumi logoga ja/või sõnaliselt.

6. ARUANDLUS JA KONTROLL

6.1 Toetuse kasutamise lepingus sätestatakse toetuse saaja kohustus esitada ERÜle digitaalselt allkirjastatuna toetuse kasutamise aruanne.

6.2 Toetuse saaja kohustub toetuse aruande esitama ERÜ aruandevormil hiljemalt toetuslepingus fikseeritud tähtajaks.

6.3 Toetuse aruande vorm kinnitatakse käesoleva korra lisana ja see on kättesaadav ERÜ veebilehel.

6.4 ERÜ kohustub 30 päeva jooksul pärast aruande saamist selle läbi vaatama ning toetuse kasutamise tingimuste rikkumise või aruande puuduste ilmnemise korral sellest toetuse saajat teavitama.

7. TOETUSE TAGASTAMINE

7.1 Toetuse saajal on õigus toetusest loobuda või toetus tagastada.

7.2 Toetuse saaja on kohustatud toetuse kasutamata jäägi tagastama koos aruande esitamisega.

7.3 ERÜl on õigus toetus osaliselt või täies mahus tagasi küsida ja teha tagasinõude otsus kui:
7.3.1 toetust ei ole kasutatud ettenähtud korras ja tingimustes;
7.3.2 projekti eesmärke ei saavutatud ja/või ei viidud ellu tegevuskavas ettenähtud tegevusi;
7.3.3 ilmneb, et toetust on kasutatud mitteabikõlblike kulude hüvitamiseks;
7.3.4 kulud, mille osas toetust saadi, kujunesid planeeritust väiksemaks;
7.3.5 toetusest tasutud kulud on tekkinud väljaspool toetuse kasutamise perioodi;
7.3.6 aruande kontrollimisel ilmneb, et esitatud kuludokumente on kasutatud toetuse saajale eraldatud muu toetuse aruande või vahearuande kuludokumendina;
7.3.7 toetuse saaja on esitanud valeandmeid või varjanud andmeid.

8. VAIDLUSTAMINE

8.1 Taotluse rahuldamata otsuse saamisel on taotlejal õigus esitada põhjendatud vaie ERÜ-le 5 tööpäeva jooksul alates otsuse saamisest.

8.2 Kui ERÜ hindab toetuse saaja aruandes esitatud kulu mitteabikõlblikuks ja/või esitab toetuse tagasimaksmise nõude, võib toetuse saaja pöörduda põhjendatud vaidega ERÜ poole 5 tööpäeva jooksul alates tagasimaksmise nõude kättesaamisest.

9. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

9.1 ERÜ küsib taotlejatelt andmeid juriidilise isiku kohta (sealhulgas projekti eest vastutava isiku kontaktandmeid). Taotleja vastutab selle eest, et tema poolt ERÜ-le edastatavad kontaktandmed on oma olemuselt juriidilise isiku kontaktandmed. Neile andmetele Euroopa Parlamendi isikandmete kaitse üldmääruse kaitse ei laiene.

9.2 ERÜ kasutab kogutavaid andmeid üksnes vastavalt ERÜ juriidilistele kohustusele või kui nende töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või avaliku võimu teostamiseks. ERÜ ei jaga ilma isiku nõusolekuta tema andmeid kolmandate isikutega, v.a kui see kohustus tuleneb õigusaktidest või ERÜ ja mõne teise avaliku võimu teostaja vahel sõlmitud lepingutest.

9.3 ERÜ korraldatud üritustel võib ERÜ koguda isikuandmeid (eelkõige nimi, e-post, telefon) üritusel osalemise registreerimiseks. Isiku nõudmisel kustutab ERÜ tema isikuandmed, v.a juhul, kui neid isikuandmeid on vajalik säilitada seoses mingi ERÜl lasuva tõendamiskohustusega. Sel juhul säilitatakse andmeid üksnes kuni kohustuse täitmiseni.

Projektikonkursist "Raamatukogud-muuseumid-noored"
2020. aastal toetuse saanud projektid

 

Tori valla raamatukogu lõi koostöös Sindi muuseumi ja Sindi noortekeskusega koguperemängu „Sindi silmaring“. Mäng paneb proovile teadmised Sindi linna kohta, õpetab noortele tundma uhkust oma kodukoha üle ja laiendab kultuurialaseid teadmisi. Mäng on mõeldud nii noortele kui vanadele, kohalikele kui külalistele. Lähemalt tutvustatakse projekti VIDEOS . 

Jõhvi keskraamatukogu lõi koostöös Jõhvi ja Voka noortekeskustega Eesti kirjandusklassikute teoseid ja veebikeskkonda Zoom kasutades koos noortega digi-näiteringi. Projekti eesmärk oli õpetada noortele, et kunsti ja loomingut saab teostada igal kujul. Noorte näitlejate värvikaid etteasteid saab näha SIIN.

Narva-Jõesuu koduloomuuseum kaasas Narva-Jõesuu noortekeskuse abil noored nende kodulinna kultuuri ja ajaloo uurimisse. Noored lõid Narva-Jõesuu virtuaalnäituse ja huvitavate paikade kaardi (kui kaart ei avane Google Chrome’iga, proovige teist veebisirvijat). Projektis osalenud noored said uusi teadmisi linna ajaloostja tutvusid muuseumitööga. Kuidas projekt valmis, saab teada sellest VIDEOST.

Sihtasutus Saaremaa Muuseum ja Kuressaare noortekeskus Noortejaam kutsusid noori osalema praktilistes õpitubades, tutvuma erinevate pärimuse/ajalooallikate ning digilahendustega. Noored katsetasid ja hindasid muuseumihariduse tegevusi ja käisid Kuressaare lossis ideekorje retkedel. Noored lõid praktiliste õpitubade käigus uusi muuseumiampse - selliseid, mis neile meeldivad. Projekti tutvustav VIDEO.

Emmaste vaba aja keskus ja Sõru muuseum korraldasid konkursi, et innustada noori leidmaks oma kodu/pere vanim asi ja rääkida selle lugu. Esemed koos lugudega koguti Sõru muuseumi ja neid pildistati viisil, mis aitab selle eseme lugu jutustada. Projekti tulemusel on loodud hinnaline väärtus kogutud esemetest ja nende lugudest. Projekti lühitutvustust saab näha SIIN .

Tallinna keskraamatukogu korraldas koostöös Kesklinna noortekeskusega taskuhäälingu ehk podcasti töötoad noortele, kokkuvõtva nimega NoorCast. Noored said oskused taskuhäälingute tegemiseks, arendasid oma digipädevusi, lugemisharjumusi ja arutlemisoskust. Noorte tehtud saated on järelkuulatavad SIIN.

Valga muuseum ja Valga noortekeskus korraldasid noortele põnevad töötoad, mille käigus valmis koduloo- ja kultuuripärandit tutvustav videoklipp, nö virtuaalne ajaloonäitus "Valga Lõvidega maja". Noored õppisid kodulugu uurima, teksti esitama, fotosid digiteerima, infot otsima ja videot looma. Valminud VIDEOon veebis kõikidele kättesaadav.

Pühalepa vaba aja keskus koostöös Palade raamatukoguga kaasasid noored märkama ja väärtustama oma paikkonna kultuuripärandit. Noored kogusid ja jäädvustasid nii kodudes kui raamatukogudes leiduva materjali põhjal paikkondliku rannakalurluse traditsioone ja käisid kaluritega ka merel. Nad lõid virtuaalse pildiraamatu ning videoklipi ja veebikeskkonnas kasutatavad mälumängud. Projekti kokkuvõttev VIDEO.

Lääne maakonna keskraamatukogu ja Haapsalu noorte huvikeskus lõid koostöös lastega efektse fotonäituse stseenidest, mis lastele tuttavad raamatutest või rahvajuttudest. Lapsed koostasid fotolavastuste põhjal otsimis- ja arvamismängud. Fotosid eksponeeriti koos võrkkiikedega - kiiged, fotod ja raamatud tekitasid põnevate lahendustega ruumi, kus lugemishuvi hoogu saab. Rändnäitust saab kasutada mitmetel üritustel. Kuidas kiigeraamatukogu valmis, saab näha SIIT.

Mustvee valla noortekeskus koostöös Mustvee raamatukoguga kutsusid noori üles jäädvustada video või helina, pildi või tekstina Mustvee valla erinevate piirkondade kultuuri ja vaba aja veetmise võimalusi. Projekti käigus õppisid noored abi materjalina kunsti ja ajalugu kasutades rohkem väärtustama oma kodukohta. Valminud videodega saab tutvuda SIIN.

Haapsalu lasteraamatukogu avas 12. septembril kiigeraamatukogu,
kus saab talve tulekuni võrkkiiges lesides lugeda. Foto: Arvo Tarmula

KALENDER

Detsember 2021
E T K N R L P
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

TULEKUL

Sündmused puuduvad

Suurenda

Kontrastsus