Raamatukoguhoidja kutse taotlemine 2013

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing võtab vastu avaldusi Raamatukoguhoidja III, IV, V kutse tõendamiseks ja omistamiseks 15. augustist kuni 15. septembrini 2013 (k.a. 15. septembri postitempel).

Dokumendid palume saata postiga või tuua Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu büroosse Tõnismägi 2, 10122 Tallinn.

Dokumentide loetelu, taotlejale esitatavad nõuded, avalduse ja CV vormi näidised jm leiate dokumendist "Kutse andmise kord raamatukoguhoidja kutsetele" .

Nõutavad dokumendid:
1.vormikohane avaldus;
2.vormikohane Curriculum vitae;
3.isikut tõendava dokumendi koopia;
4.vajadusel koopia dokumendist nime muutmise kohta;
5.haridust tõendavate dokumentide ja olemasolevate kutsedokumentide koopiad;
6.õiendi koopia kutsekoolituse läbimise või kutseeksami sooritamise kohta või täienduskoolitust tõendavate dokumentide koopiad;
7.kutse andmise tasu maksmist tõendava dokumendi koopia;
8.muud dokumendid, mida taotleja peab vajalikuks esitada.

Kutseomistamistasu 19.17 eurot (ERÜ liikmetele 12.78) palume kanda  Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu arvele 10052032072002 SEB-s, selgitus "Kutseomistamistasu".

ERÜ kutsekomisjon teeb otsuse 30 kalendripäeva jooksul pärast dokumentide vastuvõtmise lõppu.

Lähem info:
Krista Talvi
Kutsekomisjoni esimees
tel. 630 7129
e-post: Krista.Talvi at nlib.ee
 
Reet Olevsoo
ERÜ büroo juhataja
tel. 630 7427
e-post: ela at nlib.ee
ERÜ juhatus