EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ESTONIAN LIBRARIANS ASSOCIATION

Ivi Tingre In memoriam

IVI TINGRE

5.01.1932-3.12.2012

In memoriam

Manalateele on läinud Ivi Tingre, Eesti raamatukogunduse sihiseadja ja korraldaja ligi neli aastakümmet.

ivitingre

Ivi Tingre lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli 1955. aastal kunstiajaloolase diplomiga, oma elutöö sidus ta aga raamatukogudega. 1957. aastal asus ta tööle toonases kultuuriministeeriumis raamatukogunduse juhina (praeguses mõistes raamatukogunõunikuna), kust siirdus pensionile 1992. aastal. Väärika ja tasakaaluka juhina päästis ta meie raamatukogud mitmestki nõukogulikust sekeldusest.

Ivi Tingre alustas ja toetas olulisi muutusi Eesti raamatukogunduses: lugejasõbralike avariiulite süsteemi rakendamist rahvaraamatukogudes; rahvaraamatukogude tsentraliseerimist 1970. aastate alguses, mis tugevdas koostööd piirkondlike raamatukogude vahel; täienduskoolituse süsteemi loomist; rahvusbibliograafia koostamise algatamist.

Tema teeneks oli kiire tegutsemine erihoiuosakondade likvideerimisel (1987–1992) ja rahvaraamatukogude seaduse (1992) vastuvõtmisel.

Mitmed raamatukoguhoidjaid ühendavad traditsioonid, mis Ivi Tingre poolt ellu kutsutud, on tänini püsinud: üleriigilised raamatukogukuud (alates 1979), millest tänaseks on saanud raamatukogupäevad; raamatukogudevahelised kirjanduse tundmise võistlused jmt.

Ta toetas kogu hingest Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu taasasutamist 1988. aastal ning oli aktiivselt tegev juhatuse liikme (1989–1995) ning esinaisena (1992–1993). 1996. aastast oli Ivi Tingre ERÜ auliige. 2010. aastal tunnustati tema tegevust ERÜ teenetepreemiaga.

Säravate raamatukoguhoidjate esiletõstmiseks ning soovist väärtustada ja avalikkusele teadvustada raamatukoguhoidja tööd, saatis ta 1995. aastal teele oma safiirsõrmuse, mille hoidjaks on meie raamatukogunduse silmapaistvad isikud.

Eesmärgiga toetada raamatukogunduse arengut asutas ta 2010. aastal omanimelise allfondi SA Eesti Rahvuskultuuri Fond juurde.

2004. aastal tunnustas Vabariigi President Ivi Tingre teeneid raamatukogunduse arendamisel Valgetähe V klassi teenetemärgiga.

Ivi Tingre on olnud üks eesti raamatukogunduse eestvedajaid ja taganttõukajaid. Ta mõistis raamatukogude tähendust ja väärtust ning sisendas seda hoiakut nii avalikkusele kui ka kolleegidele.

Kogu raamatukogurahvas, eriti tema kaasteelised, jäävad teda meenutama kui alati raamatutele ja raamatukogudele elanud inimest.

Ärasaatmine laupäeval, 8. detsembril 2012 kell 13.30 Pärnamäe Krematooriumi kabelist (urni matus).

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium

KALENDER

November 2021
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

TULEKUL

Sündmused puuduvad

Suurenda

Kontrastsus