Aastakoosolek 2013

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatus kutsub liikmeid üldkoosolekule

28. veebruaril 2013. a. Eesti Rahvusraamatukogu konverentsisaali.

11.-13.00

Kõnekoosolek

Videotervituse saadab Marju Lauristin.

Andrus Kivirähk ja Rein Sikk räägivad oma mõtetest seoses raamatukogude ja raamatukoguhoidjatega.

Elle Tarik meenutab ERÜ taasasutamist.

  Tunnustatakse parimaid raamatukoguhoidjaid ning kuulutatakse välja aasta teod.

13.00–14.00

ERÜ liikmete registreerimine üldkoosolekule

13.15-13.30

Juhatus kohtub aasta jooksul liitunud uute liikmetega, et tutvustada ühingu tegevust.

Kogunemine kohe peale kõnekoosolekut raamatukogu infoleti juures, et külastada ERÜ büroo ruumi.

14.00–16.00

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu üldkoosolek


Päevakord
1. Üldkoosoleku rakendamine
2. Kas massiorganisatsioon või entusiastide liit? ERÜ juhatuse esinaine Katre Riisalu
3. ERÜ 2012. a. tegevus-, finants- ja revisjonikomisjoni aruande kinnitamine.
    ERÜ tegevus 2012 loe siit.
4. 2013. a. tegevussuundade tutvustamine, loe siit.
5. ERÜ auliikme valimine
6. Leedu Raamatukoguhoidjate Ühingu tervitus
7. Läti Raamatukoguühingu tervitused
8. Sõnavõtud


Muusikaline tervitus

Koosviibimine Rahvusraamatukogu kohvikus

Kui Teil ei ole võimalik osaleda palun volitage teist ERÜ liiget ennast hääleõiguslikult osalema. Volituse leiate siit.

ERÜ juhatus