ERÜ 90. aastapäev ja parimate raamatukogutöötajate tunnustamine

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing tähistas 28. veebruaril Rahvusraamatukogu suures konverentsisaalis koos tegutsemise 90 aastapäeva ning tunnustas parimatest parimaid raamatukoguhoidjaid. 

ERÜ peab oluliseks märgata ja esile tõsta erinevates raamatukogudes töötavaid raamatukoguhoidjaid. Kandidaate said üles seada nii üksikisikud kui asutused, lõpliku valiku tegi ühingu juhatus.

Ühingu teenetepreemiaga tunnustati 2012. aastal ajakirja „Raamatukogu“ tegevtoimetajat Ene Rieti, kes on selles ametis olnud 20 aastat ning Tallinna Keskraamatukogu kauaaegset IT juhti Reet Orustet, elutöö eest Eesti raamatukogude infotehnoloogilisel arendamisel.

Aasta kooliraamatukoguhoidja - Antsla Gümnaasiumi raamatukogu juhatajat Piret Taniel, kes on gümnaasiumi raamatukogu muutnud kaasaegseks õpikeskuseks.

Aasta lasteraamatukoguhoidja - Tallinna Keskraamatukogu laste- ja noorteteeninduse pearaamatukoguhoidja Anneli Kengsepp, kes on algatanud mitmeid laste lugemist arendavaid programme („Suvi raamatuga“, „Looduse lugemissaal“ jt.)

Aasta maaraamatukoguhoidja - Abja raamatukogu juhataja Ingrit Porkanen, kes lugemise populariseerimiseks kutsus appi Suvedetektiivi ning korraldas ööraamatukogu Abja Augustiahvatlus jm.

Aasta tegu erialaraamatukogus - Eesti Pimedate Raamatukogu ja Iceit Teenused OÜ poolt loodud Veebiraamatukogu, mis võimaldab lugejatel raamatukogus leiduvaid heliraamatuid ning heliajalehti ja –ajakirju alla laadida ja kodus kuulata. 

Aasta tegu teadusraamatukogus - uudsel RFID tehnoloogial põhineva teavikute laenutamis- ja tagastamissüsteemi rakendamine TLÜ Akadeemilises Raamatukogus.

Aasta tegu linnaraamatukogus jagunes kaheks, võrdset äramärkimist väärinud teoks:

- Kirjandus- ja kultuuriloolise veebilehe “Tartu ilukirjanduses” loomine ja kättesaadavaks tegemine Tartu Linnaraamatukogu kodulehel.

- Tallinna Keskraamatukogu tarkvaralahendus ELLU, mille abil raamatukogu saab osta ja laenutada ning kasutaja lugeda ePUB formaadis e-raamatuid. 

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu Ajakirjanduse auhinnaga tunnustati Eesti Päevalehe ajakirjanikku Rein Sikku, kelle artiklid kajastasid 2012. aastal Eesti raamatukogude jaoks olulisi ja aktuaalseid teemasid, sh ka videote ja e-raamatute laenutamisest raamatukogus.

ERÜ juhatus tunnustas kirjanik Andrus Kivirähki kui Raamatukogude Sõpra märkimaks ära tema avalikke ja raamatukogusid toetavaid seisukohavõtte.

ERÜ juhatus tänas suure töö eest inimesi, kes korraldasid 2012. aastal rahvusvahelisi üritusi Eestis ja aitasid igati kaasa nende igakülgsele õnnestumisele.

- LIBERi 41. aastakoosolek - Kristina Pai

- IFLA 2012 Soome rahvusliku orgkomitee juurde loodud Rahvusvahelise Nõukoja liikme  Kalju Tammaru tööd, mille tulemusel sai võimalikuks laiendada IFLA üritusi üle Soome piiride Eestisse

- IFLA eelkonverentsi “Let’s Read! Reading and Print Disabilities in Young People”  korraldamine - Vaiko Sepper

- IFLA liigitamise ja märksõnastamise sektsiooni järelkonverentsi „Beyond libraries – subject metadata in the digital environment and semantic web“korraldamine - Sirje Nilbe

- Rattaretke “Cycling for Libraries“  koordinaator Eestis- Triinu Seppam