Raamatukogude avalik kiri 11.03.2013

Rahvaraamatukogu direktorid saatsid avaliku kirja Riigikogule, Kultuuriministeeriumile, Eesti Linnade Liidule ja Eesti Omavalitsuste Liidule.

Rahvaraamatukogude direktorid peavad vajalikuks, et säiliks riigieelarveline toetus rahvaraamatukogude teavikute soetamiseks.

Kirja tekst vt. SIIT