Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing tunnustas  raamatukoguhoidjaid

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing andis 28. veebruaril toimunud tänuüritusel välja aastapreemia ja teenetepreemia, tunnustati aasta tegu teadusraamatukogus ja linnaraamatukogus, tõsteti esile parimad raamatukoguhoidjad kooli-, laste- ja maaraamatukogudes. Esmakordselt autasustati parimat noort raamatukoguhoidjat ning avalikusti ka ajakirjanduse auhinna saaja ning Raamatukogude Sõber. Tänuüritusel osalenud kultuuriminister Urve Tiidus tänas raamatukoguhoidjaid.

ERÜ teenetepreemiaga tunnustati ELNET Konsortsium Eesti märksõnastiku haldur Sirje Nilbet aastatepikkuse missioonitundega tehtud töö eest märksõnastamise ja normandmete-alase tegevuse juurutamisel Eestis raamatukogudes

ERÜ aastapreemia anti Harju Maakonnaraamatukogu direktorile Rutt Enokile kauaaegse pühendunud tegevuse eest raamatukogunduse valdkonnas ja keilalaste lugemisharjumuse kujundamise eest  Harju Maakonnaraamatukogu uutes ruumides

Aasta maaraamatukoguhoidja 2013 on Vastemõisa raamatukogu raamatukoguhoidja Merle Rang pühendunud ja tulemusliku töö eest oma piirkonna elanike toomisel raamatukogu ja kirjanduse juurde

Aasta lasteraamatukoguhoidja 2013 on Tapa Linnaraamatukogu laste- ja noorteosakonna raamatukoguhoidja Margit Lättemägi laste lugemishuvi arendamise ning leidlike, üllatuslike ja omanäoliste ürituste korraldamise eest.

Aasta kooliraamatukoguhoidja 2013 on Keila Kooli raamatukogu juhataja Helve Rehepapp silmapaistva ja pühendunud töö eest Keila Kooli raamatukogu arendamisel õpikeskuseks.

Aasta tegu teadusraamatukogus 2013 pälvis Eesti Rahvusraamatukogu näituse “Metsiku „pibliotek”: ühe ärkamisaegse raamatukogu lugu“ korraldamise ja ainestiku kasutamise eest Eesti Rahvusraamatukogu juubeli tähistamisel.

Aasta tegu linnaraamatukogus 2013 märgiti ära Lääne Maakonna Keskraamatukogu rahvusvahelise muinasjutukonverentsi “Muinasjutuvägi” korraldamise eest, millega väärtustati pärandkultuuri kogumist-säilitamist, lugemise tähtsust ja Haapsalu linna eripära.

Esimest korda tunnustati parimat noort raamatukoguhoidjat, kelleks 2013 oli Viljandi Linnaraamatukogu lugemissaalide juhataja Veronika Raudsepp Linnupuu. Tunnustamist vääris tema innovaatiline lähenemine kultuuriajakirjanduse lugemise populariseerimisel noorte hulgas projekti „Kulttuurikonks“ raames.

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu Ajakirjanduse auhind läks tänavu Mart Juurele, kes on raadio- ja telesaadetes populariseerinud raamatukogu teenuseid ja mõjutanud positiivselt raamatukogude maine.

ERÜ juhatus tunnustas professor Marju Lauristini kui Raamatukogude Sõpra märkimaks ära tema avalikke ja raamatukogusid toetavaid seisukohavõtte. Aastatel 2012–2013 on professor Marju Lauristin korduvalt oma artiklites ning tele- ja raadioesinemistes rõhutanud raamatukogude kui kultuuri- ja hariduskeskuste tähtsust Eesti arengu heaks. Tema argumenteeritud ja tasakaalukad, uuringutele toetuvate faktidega arvamusavaldused raamatute ja raamatukogude kaitseks toetavad ka raamatukoguhoidjate missioonitunnet.

ERÜ ja TLÜ Akadeemilise Raamatukogu Bibliograafia auhinna pälvis Eesti rahvusbibliograafia "Eestikeelne raamat 1918-1940" (koostanud ja toimetanud Anne Ainzja Leili Tenno).  Auhinna žürii märkis esitatud üheksa töö hulgast oma tunnustusega  nimestiku "Tallinna Tehnikaülikoolis kaitstud väitekirjad 1936-2000" (koostanud Helje Riives) ja võrguväljaande "Estonian Business Schooli bibliograafia" (koostajad Sirje Märss, Eda Pihu, Ingrid Polis jt.).