IN MEMORIAM
Elle Tarik
10.06.1938 – 16.03.2014

 

Veendumus „kui olla raamatukoguhoidja, siis olla terve hingejõuga“, saatis Ellet viimase töötunnini. Olles paljude raamatukoguhoidjate põlvkondade kaasteeline, vaimne toetaja, täpselt sõnastatud mõtete jagaja, särava üldistusjõuga orienteeruja erialas, jäi ta ometi mingil salapärasel põhjusel alati tagasihoidlikuks, väärikaks ja väga südamlikuks inimeseks. Võib isegi küsida – kas me suutsime alati tema eruditsiooniga sammu pidada? Nüüd jääb meile alles vaid võimalus lüüa lahti tema kirjutatud leheküljed, ja neid jagub piisavalt, et veelkord süveneda tema teadmiste- ja mõteteküllasesse maailma.

Elle Tarik sündis 10. juunil 1938 Jõgevamaal Kudina vallas Uhmardi külas popsi peres. Ta õppis Vedu algkoolis, Tartu 2. Keskkoolis ja Tartu Kunstliku Vedelkütte Tehnikumis. Raamatukogundust tudeeris ta aastatel 1961−1964 Viljandi Kultuurharidustöö Koolis ja 1964 −1969 Tartu Riiklikus Ülikoolis ning E. Vilde nim. Tallinna Pedagoogilises Instituudis. Enne Tartu linna tööle asumist juhatas ta Vedu, Nabala ja Kokora külaraamatukogu ja oli metoodik 1968−1975 Tartu Rajooni Keskraamatukogus.

Tartu Linnaraamatukoguga oli Elle seotud alates 1966. aastast ja pidanud ameteid raamatukoguhoidjast direktorini. Üheksakümnendate alguses asus Elle tutvustama väliseesti kirjandust, mis jäi talle südamelähedaseks tööks pikkadeks aastateks.

President tunnustas Elle Tarikut 2002. aastal Valgetähe medaliklassi teenetemärgiga, ta oli Eesti Kirjanduse Seltsi ja ERÜ auliige.

Elle Tariku ärasaatmine on laupäeval, 22. märtsil kell 14.00 Tartu Krematooriumi suures saalis (Jaama 122). Perekond palub lilli ja pärgi mitte tuua, soovijad võivad selle asemel teha annetuse Ivi Tingre fondi.

Kogu vaimujõudu, mida Elle jagas meie ühingule selle taasasutamise esimestest päevadest, ei jõua veel kirjagi panna, selle sügavam tähendus ilmneb alles aja kuludes. Nõnda nagu see alati on olnud.

Sügav kaastunne omastele.

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatus


NB! Annetusi Sihtasutusele Eesti Rahvuskultuuri Fond saab teha sihtasutuse arveldusarvele EE672200221001101347 Swedbank'is. Selgituseks märkige, et tegu on annetusega Ivi Tingre fondi.