EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ESTONIAN LIBRARIANS ASSOCIATION

In memoriam Mati Muru (4. veebruar 1937 – 16. märts 2017)

 

Meie hulgast on lahkunud raamatukogunduse õpetamise alustala, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu teenetepreemia laureaat aastast 2001 Mati Muru.

Kundas sündinud Mati Muru lõpetas 1955. aastal Kunda Keskkooli ning asus eesti filoloogiat õppima algul Tallinna Pedagoogilises Instituudis, 3 kursusest üle viiduna Tartu Ülikoolis. Kitsamalt spetsialiseerus ta raamatukogundusele ning pidas end selles vallas Kaljo-Olev Veskimäe õpilaseks. Ülikoolis õppimise ajal töötades loogika ja psühholoogiakateedri laborandina, aitas ta korraldada psühholoogiaprofessor Konstantin Ramuli isiklikku ja kateedri raamatukogu.

 

 

1963. aastal asus Mati Muru tööle Hiiumaa Rajooniraamatukogu juhatajana. 1967. aastal Viljandisse kolimise järel töötas ta algul põhikohaga Viljandi Linnaraamatukogus, mille kõrvalt asus õpetama Viljandi Kultuurharidustöö Koolis. 1969.-2004. aastani oli ta Viljandi kooli põhikohaga pedagoog. Mati Muru oli raamatukogunduse eriala tuumikteadmiste edasiandja. Tema loenguid iseloomustasid konkreetsus, informatiivsus ja praktikaga seotus. Neil aastatel lõpetas Viljandi kooli üle 1000 õppuri, kes on üleval hoidnud eesti raamatukogundust, eriti maapiirkondades.

Aastatel 1976-1989 juhatas ta raamatukogunduse ainekomisjoni ning 1989-1999 raamatukogunduse kateedrit. Nähes võrdlemisi jäiga reglementeeritud õpetamissüsteemi ebakõlasid otsis Mati Muru võimalusi uuendusteks, mille tulemusena sündis 1991. aastal rakenduskõrgkooli tasemel õpetamine. Ta arendas õppekavu, mis lisaks sisulistele muudatustele pikenesid 3 aastalt 3,5 aastale. Tolleaegsete õppekavade üldisem suunitlus oli humanitaarainetele ning orienteeruti peamiselt rahvaraamatukogude töötajate koolitamisele.

Palju tööd tegi Mati Muru selle nimel, et Viljandi haridus ei jääks tupikhariduseks ning õppuritel oleks võimalus avardada oma maailmapilti teiste riikide, eelkõige Soome raamatukogundusega tutvumisel.

Mati Muru osales aktiivselt ERÜ koolituse toimkonna ning Kultuuriministeeriumi juures tegutsenud koolitusnõukogu töös. Eriala valupunkide osas võttis ta kirglikult sõna ajakirja Raamatukogu veergudel.

Mälestus Mati Murust kui raamatukogundusele pühendunud ja muheda huumoriga inimesest jääb kestma.

Mati Muru ärasaatmine toimub Viljandi krematooriumi tavandisaalis 23. märtsil algusega 14.00. Pärgi ja kimpe palutakse mitte tuua.

Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing
Viljandi linnaraamatukogu
Kolleegid ja vilistlased

KALENDER

August 2020
E T K N R L P
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Suurenda

Kontrastsus