Osale üleilmses ajurünnakus!

Head kolleegid!

Meil kõigil on seniolematu võimalus kaasa rääkida üleilmses raamatukogude tulevikuvisioonis, öelda oma arvamus ja seisukoht. Nimelt on IFLA kokku panemas dokumenti Global Vision ning ootab kogu maailmast, eri riikidest, raamatukoguhoidjate arvamusi. Seekord ei valmi dokument kabinettides ametnike poolt, vaid eesmärk on kaasata võimalikult paljusid raamatukoguhoidjaid.

 

Meie arvamust oodatakse küsimustele – mis on raamatukogu põhiväärtused, milles on raamatukogud head, millega peaksid raamatukogud rohkem ja millega vähem tegelema, millised on ühiskonna ja raamatukogude ees seisvad peamised väljakutsed.

Et arvamust lihtsam kujundada, oleme koostanud valikvastustega küsimustiku. Iga küsimuse puhul on toodud võimalikud vastusevariandid aga kui ükski neis Sinu arvamust ei väljenda, saab kasutada vabavastuse välja.

Kutsun üles kõiki augustikuu jooksul oma arvamusest teada andma, täitmine võtab aega kümmekond minutit.

Iga arvamus on oluline ja tähtis. Küsimustik avaneb lingilt http://tinyurl.com/ycazzqah

Palun levitage seda ka kolleegide ning raamatukogudega seotud isikute seas, erinevates listides ja sotsiaalmeedias, sest oodatud on kõik arvamused, mitte ainult ERÜ liikmetelt.

Kutsun üles kõiki kaasa mõtlema ja oma arvamusest teada andma, et kujundada Eesti arvamus. Küsimustik on avatud kuni 31. augustini.

Katre Riisalu
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatuse esinaine