Kogude toimkonna seminar “Kirjanduskriitikast mäluasutuste kogude komplekteerimisel ”

ERÜ kogude toimkonna seminar “Kirjanduskriitikast mäluasutuste kogude komplekteerimiseltoimub 30. novembril 2017 Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu (sisenemine raamatukogu fuajeest).

Kava

10.30 Registreerimine

11.00-11.10 Avasõnad
Karl Martin Sinijärv, Eesti Rahvusraamatukogu kultuurinõunik, kirjanik

11.10-11.40 "Raamatukoguhoidja vaim ja võim"
Maire Liivamets, Eesti Rahvusraamatukogu eesti kirjanduse referent

11.40-12.10 „Kuidas lugeda?“
Jan Kaus, kirjanik

12.10-12.40 “Kirjandusest sotsiaalmeedias”
Piret Viires, Tallinna Ülikooli eesti kirjanduse professor

12.40-13.10 „Kirjanduskriitikast toimetaja pilguga“
Pille-Riin Larm, Eesti kultuurilehe Sirp kirjandustoimetaja

13.10-13.50 Kohvipaus

13.50-14.20 „Kriitik - inimene või institutsioon?“
Alvar Loog, kultuurikriitik

14.20-14.50 „Tartu Linnaraamatukogu komplekteerija argipäevad“
Tamara Kozõreva, Tartu Linnaraamatukogu hanke- ja töötlusosakonna juhataja

14.50-15.20 "Hästi unustatud vana"
Maarja Vaino, Tallinna Kirjanduskeskuse (Tammsaare ja Vilde muuseumid) direktor

15.20-15.50
Tiina Ann Kirss, Tartu Ülikooli Eesti mõtteloo vanemteadur

Päeva modereerib Kalju Tammaru