Head kolleegid!


Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu uue mõtte töörühm kutsub 9. mail 2018 viiendat korda toimuvatele mõttetalgutele. Seekordse kohtumise alapealkiri on „Lugejate raamatukogu“.

 

Eesmärk on heita pilk käesoleva aasta maist rakenduvale isikuandmekaitse üldmäärusele ning sellele, kuidas jääda oluliseks partneriks lugejate igapäevaeluliste infovajaduste rahuldamisel.

Päeva täidavad sisuga andmekaitsega tegelevate spetsialistide ettekanded, ülevaade raamatukogudele suunatud infokorje tulemustest ning osalejaid kaasav grupitööd. Grupitöös keskendume raamatukogude mõjule ühiskonnas ning hästi toimivatele ja kasutaja ootustele vastavatele teenustele. Mõttetalgute grupitöödest on igal aastal koorunud häid ideid, mis aitavad valdkonda arendada.

Selleaastase mõttetalgute peateemaga seonduvalt viime ürituse eel raamatukogude seas läbi infokorje. Uurime Eesti raamatukogude isikuandmete kogumise praktikat, seda, kas Eesti raamatukogud vajavad uuenenud andmekaitse üldmääruse valguses täiendavat selgitustööd või abi ning tahame teada, millised on lugejate ootused raamatukogudele raamatukogutöötajate hinnangul. Vastuseid ootame 3. maiks 2018.

Ankeeti saab täita aadressil https://goo.gl/forms/0ccKVD8JSb4zM0oL2

„Raamatukogunduse mõttetalgud vol 5: Lugejate raamatukogu“ toimub 9. mail 2018, kolmapäeval kell 11.00–16.30 Eesti Rahvusraamatukogu väikeses saalis (Tõnismägi 2, Tallinn).


Ajakava:

10.30-11.00 Tervituskohv

11.00-13.00 Ettekanded

  • Andmekaitseinspektsiooni peaspetsialist Liisa Ojangu räägib isikuandmete töötlemisest raamatukogudes isikuandmete kaitse üldmääruse valguses.
  • Rahvusraamatukogu poolt teeb kogemuse ja õppetundide ülevaate andmekaitse ja õigusinfo juhtiv spetsialist Marianne Meiorg.
  • Veronika Raudsepp Linnupuu tutvustab töörühma poolt mõttetalgutele eelnenud infokorje tulemusi.

13.00-14.00 Lõuna (omal kulul)

14.00-16.00 Grupitöö

  • Milliseid teenuseid ja ettevõtmisi saaksid raamatukogud ühiselt arendada, et suurendada raamatukogude nähtavust?
  • Millised teenused on vajalikud?
  • Kuidas haarata mittekasutajaid?
  • Kuidas säilitada usaldus aga mitte muutuda igavaks?

16.00-16.30 Grupitöö kokkuvõtted. Lõpetamine

Osalemisest palume teatada 7. maiks e-postiaadressile ela@nlib.ee. Kohtade arv on piiratud.

Mõttetalgud on osalejatele tasuta. Toetajad on ERÜ, Hasartmängumaksu Nõukogu ja Rahvus-raamatukogu.
Üritusega seotud küsimustele vastavad Kristel Veimann (kristel.veimann@nlib.ee) ja Veronika Raudsepp Linnupuu (veronika.linnupuu@raamatukogu.viljandi.ee).

Kutse SIIT

Heade soovidega
ERÜ juhatus ja uue mõtte töörühm