EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ESTONIAN LIBRARIANS ASSOCIATION

Evi Rannap (27.12.1932 – 25.10.2018)

Neljapäeval, 25. oktoobril lahkus Eesti silmapaistev infoteadlane Tallinna Ülikooli emeriit-professor Evi Rannap (aastani 1958 Evi Kask), kes pani aluse infoteaduse arengule Eestis.

Matemaatikuharidusega tehnikateaduste kandidaat Evi Rannap asus raamatukogunduse ja bibliograafia kateedri etteotsa 1973. aastal. Tema initsiatiivil toimusid tähelepanuväärsed muutused erialaainete õpetamisel ja uurimistöös: õppekavasse lisandusid infosüsteemide, infovajaduse, infootsikeelte ja infootsingu meetoditega seotud ained ning tööd alustas infoteaduse probleemidega tegelev uurimisgrupp, tehti mitmeid tellimustöid ning arendati õppe- ja teaduskontakte erialakoolitust andvate kõrgkoolide ja infoasutustega Baltimaades, Moskvas ja Leningradis (Peterburis).

Aastatel 1973–1984 oli Evi Rannap raamatukogunduse ja bibliograafia kateedri juhataja. Evi oli suurepärane ja järjekindel juht, kelle juhtimisel oli kolleegide arvates hea ja kindel töötada, sest sihid olid selged, eesmärgid arusaadavad ja strateegia üle oli alati võimalik aru pidada. Erialakateedris, hiljem osakonnas, oli Evi selge liider, kellel kunagi ideedest puudust polnud ja kes suutis osakonda väärikalt esindada nii ülikoolis kui ka väljaspool ülikooli. Enamik uudsetest algatustest tuli just Evilt, kuid sealjuures oskas ta tulemuslikult kaasata kolleegid, inspireerides isikliku eeskuju ja innukusega kavandatu realiseerimisel.

Evi Rannap oli suurepärane õppejõud ning uuendusmeelne ja mitmekülgne inimene, kellel olid silmapaistvad juhiomadused ning kes oskas kolleege ja üliõpilasi innustada. Ta suutis eriala infoteaduslikest väljakutsetest niivõrd mõjuva mulje luua, et mitmed praegused Tallinna Ülikooli infoteaduse suuna õppejõud on oma karjäärivaliku teinud just Evi eeskujust inspireerituna. Evi Rannap oli silmapaistev lektor, kes suutis huvitavaks rääkida ka näiliselt kuivad teemavaldkonnad. Tema loogiline mõtteviis ning selge väljendusoskus võlusid jäägitult kõiki kuulajaid. Ta oli õppejõud, kelle sarnased tahtsid olla nii kolleegid kui ka üliõpilased. Evi Rannapi head õpetamisoskust, esituse lihtsust ja selgust, formuleeringute täpsust ning kõrget erialast kompetentsust on rõhutanud paljud tema käe all õppinud praegused erialaspetsialistid. Tema juhendamisel on valminud üle 60 diplomi- ja bakalaureusetöö ning kaitstud ligi kümme teadusmagistrikraadi. 1993. aastal valiti Evi Rannap infoteaduse õppetooli professoriks, 1997. aastal sai temast emeriitprofessor.

Evi Rannapi tegevus eriala arendamist mõjutavates ühiskondlikes kogudes oli märkimisväärne: aastatel 1984–1988 oli ta ENSV Kultuuriministeeriumi Riikliku Raamatukogukomisjoni liige, seejärel 1988. aastal taasasutatud Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu esimene esimees, Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu ja Eesti Informaatikanõukogu liige, aastatel 1993–1995 kultuuri- ja haridusministeeriumi raamatukoguhoidjate koolitusnõukogu esimees ning 1991–1995 Rahvusvahelise Raamatukoguühingute ja -institutsioonide Liidu (IFLA) hariduse ja täiendusõppe sektsiooni alalise komitee liige. Evi Rannap juhtis mitmeid aastaid ka ERÜ koolituse toimkonda, 1996. aastal valiti ta ERÜ auliikmeks.

Evi Rannap oli tulevikutunnetusega visionäär, erialase hariduse arengute ja uute võimaluste eest seisja ning elukestva õppe vajaduse kaitsja. Kuni viimase ajani hoidis Evi Rannap järjepidevalt silma peal infoteaduse arengutel ja leidis alati võimalusi endisi kolleege ja üliõpilasi toetada ning julgustada.

Oleme kaotanud suurepärase kolleegi, õppejõu ja mitmekülgse inimese. Evi Rannapit jäävad leinama abikaasa ja tütred perekondadega. Ärasaatmine on 2. novembril kell 11.30 Pärnamäe krematooriumi suures saalis.

Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi infoteaduste akadeemiline suund
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing

KALENDER

Oktoober 2020
E T K N R L P
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Suurenda

Kontrastsus