Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu uue mõtte töörühm kutsub 13. mail 2019 kuuendat korda toimuvatele mõttetalgutele alapealkijaga „Kasutaja võidab? Arvutid mõtlema, raamatud liikuma“.

Raamatukoguvõrgu teenuste edendamiseks on hetkel kavandamisel mitmed Eesti raamatukogusid puudutavad e-süsteemide arendusprojektid, nt projekt „Raamatud liikuma“ ja raamatukogusüsteemi uuendamine. Ürituse eesmärgiks on arenduste tutvustamine. Räägime missugune on arendustest tulenev kasu raamatukogukasutajatele ja kuidas raamatukoguteenuse väärtus seeläbi suureneb.

Rahvusraamatukogu on üleriigiliste raamatukoguteenuste toeks kasvatanud raamatukoguteenuste arenduskeskuse võimekust. Mõttetalgutel saame ülevaate tehtud ja plaanitud muudatustest ter vele raamatukoguvõrgule. Räägime läbi, kuidas tegeleda paremini ühiste teemadega. Siia alla kuulub erinevate raamatukogutüüpide võimekuse ja efektiivsuse kasvatamine ning üleriigiline raamatukoguteenuse mõju kasvatamine.

„Raamatukogunduse mõttetalgud vol 6: Kasutaja võidab? Arvutid mõtlema, raamatud liikuma“ toimub 13. mail 2019, esmaspäeval kell 11.00–16.00 Eesti Rahvusraamatukogu väikeses saalis (Tõnismägi 2, Tallinn). Registreerumine kuni 10.05.2019 ela@nlib.ee

Ajakava:

10.30-11.00 Registreerumine, tervituskohv

11.00-13.00 Ettekanded

  • Eesti Rahvusraamatukogu raamatukoguteenuste arenduskeskus. Ene Ollisaar
  • Üks raamatukogusüsteem tervele riigile. Projektijuht Urmas Sinisalu
  • E-teavikute laenutus. Projektijuht Riin Olonen
  • Tehisintellekt raamatukogude teenistuses – krattide liikumine
        - Automaatne märksõnastamine. Urmas Sinisalu
        - Küsi meilt – päringutele vastamine. Projektijuht Mare Kurvet
  • „Raamatud liikuma“ projekt. Projektijuht Marii Väljataga

13.00-14.00 Lõuna (omal kulul)

14.00-16.00 Grupitöö

  • Laudkondade arutelud projekti „Raamatud liikuma“ ideestiku raames