Märka kolleegi!

Et tõsta esile parimatest parimaid raamatukoguhoidjaid kuulutab Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatus välja kandidaatide esitamise tunnustustele. Kandidaate võivad üles seada üksikisikud, asutused ja organisatsioonid.

Kirjalikud taotlused koos põhjendusega palume esitada 15. septembriks 2019 ERÜ juhatusele (Tõnismägi 2, 10122 Tallinn, e-post: ela@nlib.ee)

 • Aasta kooliraamatukoguhoidja 2019
  Auhinna „Aasta kooliraamatukoguhoidja“ eesmärk on tunnustada parimat kooliraamatukoguhoidjat eelneva õppeaasta tulemusrikka ja silmapaistva tegevuse eest oma kooli raamatukogus ja/või Eesti kooliraamatukogunduses.
  Kandidaadid avalikustatakse kooliraamatukogude sektsiooni teabepäeval 18. novembril Tallinnas.
 • Aasta tegu teadusraamatukogus 2019
 • Aasta tegu erialaraamatukogus 2019
  Auhinna „Aasta tegu teadusraamatukogus" ja "Aasta tegu erialaraamatukogus" eesmärk on väärtustada ja tunnustada ettevõtmisi teadus- ja erialaraamatukogus, mis on aasta jooksul silma paistnud raamatukogunduse arendamisel, tõstnud raamatukogude mainet ja toonud tuntust. Auhindamisele võib esitada raamatukogus rakendatud uudset teenust või IT-rakendust, publikatsiooni, konverentsil peetud heatasemelist ettekannet vms. Auhind antakse välja kahes kategoorias: aasta tegu teadusraamatukogu ja aasta tegu erialaraamatukogus.
  Kandidaadid avalikustatakse XII teadus- ja erialaraamatukogude päeval 22. oktoober.
 • Aasta maaraamatukoguhoidja 2019
  Auhinna “Aasta maaraamatukoguhoidja” eesmärk on väärtustada ja tunnustada aasta töötulemuste põhjal maaraamatukoguhoidjat kutsetöös oma raamatukogus ja paikkonna elu edendamisel või Eesti raamatukogunduses.
  Kandidaadid kuulutatakse välja XIX maaraamatukoguhoidja päeval 30. oktoobril Pärnus.

Kõik auhinnad antakse parimatele raamatukoguhoidjatele üle ERÜ aastakoosolekul 2020 . aastal.
Kandidaadi ülesseadmiseks palume tutvuda auhinna statuudiga ja kasutada esildise näidist.