Hea ühingukaaslane!

ERÜ juhatus kutsub Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aasta- ja kõnekoosolekule „Digikultuur ja lugemine“ RRi konverentsisaali 28. veebruaril 2020.

Kõnekoosolek „Digikultuur ja lugemine"“ toimub kell 11.00–13.00

  • 2019. aasta parimate raamatukoguhoidjate tunnustamine
  • Dr. Maarja Ojamaa. Digitaalsusest kultuurisemiootiku prillidega.
    Ettekanne käsitleb meie suhtluskeskkonna kasvava digitaliseerumise mõjusid. Keskendudes eeskätt kirjanduse ja lugemisega seotule, tulevad jutuks ka kultuurikogemuse laiemad muutused.
  • Prof. Rein Veidemann. Mis saab lugemisest digikultuuris? Üks nägemus.
    Traditsiooniliselt on lugeja ja loetava teksti suhe vahetu, isegi kui loetakse teksti lugerist (st juba digitaliseeritud teksti) ja mitte raamatust. Erandiks on nägemis- ja kuulmispuudega lugejad, kes vajavad abivahendeid punktkirjas raamatute või audiofailidena. Digikultuuris avaneb võimalus "algoritmiliseks lugemiseks". Piltlikult öeldes asetub lugeja ja loetava vahele matemaatika oma vormelite ja algoritmide jadaga (algoritmilise keele ALGOL-iga). Algelisel kujul puutusin sellega kokku 1980-ndatel, kui alles sisenesime arvuti ajastusse, kasutades kontentanalüüsi meetodit eesti kriitika uurimisel. Kui ilmneb, et põhimõtteliselt on võimalik kirjutada algoritme ka ilukirjanduse lugemiseks, siis tühistub tõenäoliselt nii kirjanduse heuristiline kui ka esteetiline toime. Kas kirjandus lahustub algoritmides ja digiraamatukogudest saavad algoritmide hoidlad?"

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastakoosolek algab kell 14.00.

Päevakord
1. Koosoleku rakendamine
2. ERÜ 2019. aasta tegevusaruanne ja finantsaruanne
3. ERÜ töörühmad , toimkonnad, sektsioonid – mis tehtud, mis teoksil
4. Revisjonikomisjoni aruanne
5. ERÜ 2019. a. tegevusaruande, finantsaruande ja revisjonikomisjoni aruande kinnitamine
6. ERÜ juhatuse esimehe ja liikmete valimine aastateks 2020–2023
7. ERÜ 2020. a tegevussuundade tutvustamine ja kinnitamine.
8. Sõnavõtud
9. Valmistulemused
Kell 16.30 Aastakoosoleku lõpetamine

Palume tutvuda:
- ERÜ 2019. aasta tegevuse aruandega SIIN
- 2020. aasta põhisuundadega SIIN
- ERÜ juhatuse esimehe ja liikmekandidaatidega SIIN

Kui Sul ei ole võimalik aastakoosolekul osaleda, siis palun volita teist ERÜ liiget.
Palun saada digitaalselt allkirjastatud volitus ERÜ büroosse (ela@nlib.ee)  ja koopia volitatule.
Volitus SIIN.

Kolleege tasub teavitada ning innustada liituma ERÜga - aastakoosoleku päeval, 28. veebruaril on ERÜga võimalik liituda ilma sisseastumismaksuta.

ERÜ aastakoosolekule palume registreeruda ERÜ büroosse kuni 21. veebruarini (ela@nlib.ee), usaldusisikutel palume teatada osavõtjate arv maakonnast/raamatukogust.

Rõõmsa kohtumiseni
ERÜ juhatus