Bbliograafia auhind

Endel Annuse XI bibliograafiapäeval 17. veebruaril Tall inna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus anti välja Bibliograafia auhind. Kokku esitati hindamiseks neli aastatel 2018–2019 ilmunud tööd.

Bibliograafia auhinna pälvis Konstantin Pätsi personaalbibliograafia, mille on välja andnud nii trükise kui e-väljaandena MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum. Bibliograafia koostajad on Sirje Madison, Kristiina Kaju, Marge Allandi, Margit Tammur, Kristiina Viks, Gerli Köösel, Eve Toomra, Mare Kurvet ja toimetaja Kai Ellip.

Bibliograafiat vääristab asjaolu, et see anti välja K. Pätsi 145. sünniaastapäevaks ja Eesti Vabariigi 101 sünnipäeva eel. Konstantin Pätsi bibliograafia on esimene, senini ainuke raamatuna avaldatud presidendibibliograafia. Tunnustust väärib infokogum (3088 kirjet), mis hõlmab aastate kaupa nii Konstantin Pätsi poolt peetud esinemisi ja kirjatöid kui ka tema kohta trükisõnas kirjutatut, heli- ja filmimaterjali ja seda kuni tänapäevani (aastani 2018) välja. Materjale K. Pätsi kohta on kogutud pea kolm aastakümmet, arvesse on võetud ka väljaspool Eestit ilmunud kirjutised, välisriikidest on keskendutud lähinaabrite juures – Soomes, Venemaal ja Lätis ilmunule. Arvestades Konstantin Pätsi rolli ja kohta Eesti ajaloos, on käesoleva bibliograafia puhul tegemist enama kui isikubibliograafiaga.

Rahapuudusel polnud Konstantin Pätsi Muuseumil väljaannet enne 2019. aastat võimalik kirjastada. Bibliograafia väljaandmist toetas eraisikuna Mare-Mall Riis, keda Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing tunnustas Raamatukogude sõbrana.

Auhinnakomisjon tunnustas ka teisi asjatundlikult koostatud bibliograafiaid: Võro- ja setokeelsed trükised 1987–2017 / koost. Kaja Tullus (Tartu, 2018), Eesti kartograafia ajaloo kirjanduse bibliograafia / koost. Heino Mardiste. (Tartu, 2019) ja EELK Usuteaduse Instituudi annoteeritud ja kommenteeritud bibliograafia / koost. Jana Lahe (Tallinn, 2019).