EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ESTONIAN LIBRARIANS ASSOCIATION

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing tunnustas 28. veebruaril parimaid raamatukoguhoidjaid ja tegusid raamatukogudes.

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu auhinnad on tähelepanuavaldus Eesti raamatukogudes toimuvale ning samas võimalus tuua avalikkuse jaoks rohkem esile raamatukogutöö erinevaid tahke. Tunnustamine annab põhjuse, et raamatukoguhoidjaid märgata ja nende hästi tehtud tööd väärtustada. Tegusaid-tublisid inimesi on raamatukogudes palju nii nagu ka värskeid ideid ja eeskuju andvaid algatusi.

 

Erinevatele auhindadele said kandidaate üles seada nii üksikisikud kui asutused. Ja kuna raamatukogusid on väga erinevaid, siis antakse välja tunnustused kaheksas erinevas kategoorias, kuhu esitati 39 nominenti. Lõpliku otsuse tegi ERÜ juhatus. Lisaks tunnustati Raamatukogude sõpru ja ajakirjanikke.

Auhindadega kaasneb Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu tänukiri, Kultuuriministeeriumi tänukiri ning unikaalne ja spetsiaalselt valminud vitraaž klaasikunstnik Riho Hütilt.

ERÜ teenetepreemia 2019
Tiiu Valm, Viimsi Raamatukogu direktor
Pikaajalise loomingulise, sihipärase, vastutustundliku töö eest raamatukogunduse arendamisel Eestis ning moodsa ja innovaatilise Viimsi vallaraamatukogu loomisel.

ERÜ teenetepreemia 2019
Elviira Mutt
Pikaajalise, sisuka ja pühendunud töö eest kunstiraamatukogude võrgustiku arendamisel, EKA raamatukogu juhtimisel aastatel 1979–2019 ja kaasaegseks infokeskuseks arendamisel ning panuse eest erialaorganisatsioonides.

Parim noor raamatukoguhoidja 2019
Jaanika Tappo, Maaritsa Rahvaraamatukogu juhataja ja Kammeri Kooli õpikeskuse koordinaator
Maaritsa Rahvaraamatukogu ja Kammeri Kooli õpikeskuse arendamise, ERÜ noorte infospetsialistide suveseminari BibliCamp6 ja Balti noorte infospetsialistide Baltic Meeting 2019 korraldamise eest .

Aasta maaraamatukoguhoidja 2019
Eha Trumm, Orissaare raamatukogu juhataja
Suure töö eest kirjandusfestivali Prima Vista Orissaare programmi kavandamisel ja läbiviimisel, lugemistraditsiooni hoidmisel ning edendamisel ja kultuurisündmuste korraldamisel Orissaare kandis.

Aasta laster aamatukoguhoidja 2019
Inge Pikkoja, Uhtna raamatukogu direktor
Pühendumuse ja järjepidevuse eest laste suunamisel kohaliku kultuuripärandi rikkuste juurde ning nende kaasamisel väärt pärimuse kogumisse ning uurimisse, üllatuslike ning tõhusate võtete rakendamise eest laste lugemisharjumuse süvendamisel.

Aasta kooliraamatukoguhoidja 2019
Karin Kiik, Väike-Maarja Gümnaasiumi raamatukoguhoidja
Uute algatuste eest Väike-Maarja Gümnaasiumi raamatukogus, mis toetavad kaasaegse õpikäsituse rakendumist ja teevad koolielu põnevaks ning aktiivse tegevuse eest kutseühingus.

Aasta tegu linnaraamatukogus 2019
Lasteürituste sari “Maitsev tund” Sillamäe raamatukogus.
Tunnustati Sillamäe raamatukogu raamatukoguhoidjat Jelena Nevskajat loovate algatuste ja linnaelu positiivselt mõjutamise eest Sillamäel

Aasta tegu teadus- ja erialaraamatukogus 2019
Arvestades, et 2019. aasta oli erakordne ning uutes tingimustes avati kaks kõrgkooliraamatukogu otsustas ERÜ juhatus tunnustada uuenenud ja Põhja-Tallinna kultuuriruumi rikastavat Eesti Kunstiakadeemia raamatukogu ning uuenenud Sisekaitseakadeemia raamatukogu ja raamatukogu juhatajat Raile Reigot.

Aasta tegu teadusraamatukogus 2019
Tartu Ülikooli Raamatukogus loodud avatud teadust ja teadusandmete haldamist käsitlev e-kursus „Teadusandmete haldus ja publitseerimine. Kursuse töötas välja Ülikooli raamatukogu teadusandmete peaspetsialist Tiiu Tarkpea.

Ajakirjanduse auhinnaga tunnustatakse ajakirjanikku, kes on märkimisväärselt kajastanud raamatukogude temaatikat meedias. Peame oluliseks raamatukoguteemade kajastamist nii piirkondlikult kui ka üleriigiliselt. Seekord tunnustatiselle töö eest kahte Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanikku:

  • Juhan Hepner, Lääne- ja Hiiumaa korrespondent
  • Jelizaveta Belous, Raadio 4 toimetaja.

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing on viimastel aastatel raamatukoguhoidjate kõrval tunnustanud ka raamatukoguväliseid inimesi ja asutusi ning kuulutanud välja Raamatukogude Sõbrad. Auhinnaga tunnustatakse oma tegevusega raamatukogudele tähelepanu juhtinud isikut või organisatsiooni. Tänuüritusel anti välja kaks Raamatukogude Sõpra.

  • Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing on olnud aastaid hea koostööpartner paljudele Eesti raamatukogudele ning ühingul on olnud suur roll laste lugema õppimise toetamisel ja lugemishuvi kujundamisel.
  • Fotograaf Teet Malsroos.
    Ta ei ole raamatukoguhoidja aga on aastaid olnud kohal kõigil suurematel ja väiksematel raamatukogude üritustel ning külastanud paljusid Eesti raamatukogusid, tõenäoliselt rohkem kui keskmine raamatukoguhoidja. Ta on dokumenteerinud Eesti raamatukogunduse ajaloo läbi fotokaamera ning tänu tema tegevusele on jäädvustatud Eesti raamatukogud ja raamatukoguhoidjad.

Teet Malsroosi fotod

KALENDER

August 2022
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Suurenda

Kontrastsus