EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ESTONIAN LIBRARIANS ASSOCIATION

Abiks raamatukoguhoidjale!

Tuleb nõustuda tööinspektsiooni tõdemusega, et kriisiolukord on kõikidele keeruline ning otsuseid tuleb vastu võtta kiiresti ja puuduliku info tingimuses. Raamatukoguhoidja töösuhet, ka omavalitsustes ja eriolukorras, reguleerivad seadused. Tööandja peab silmas pidama töölepingu seadust, töötervishoiu ja tööohutuse seadust jt. Palju asjakohast infot on veebilehel Tööelu ja Kultuuriministeeriumi kodulehel.

 

Muuhulgas on seal kirjas kultuuriministeeriumi selgitus, mida tähendab see, et raamatukogud on avatud piirangutega: Raamatukogude pakutavad teenused on väga erinevad, mistõttu on võimalus, et osa raamatukogusid saavad vähemalt mingis ulatuses oma teenuseid edasi pakkuda. Infot olukorra kohta annavad kohalikud omavalitsused. Ruumidesse ei pruugi olla võimalik siseneda, kuid kontaktita teavikute laenutuse vahendeid pakutakse, kuni see on võimalik. Külastajate teenindamisel, ka piiratud ulatuses, tuleb kindlasti järgida Terviseameti juhendmater jale. Kindlasti ei toimu raamatukogudes mingeid kogunemisi ega üritusi. Vajadusel ja võimalusel saab jätkuda raamatukogus sisetöö, näiteks inventuurid, päringutele vastamine, raamatute hankimine ja arvelevõtmine.

Kuna raamatukoguhoidja puutub oma tööd tehes kokku inimestega tasub lugeda artiklit "Kas koroonaviiruse oht on piisav põhjus tööst keeldumiseks?"

Töötaja ja tööandja vahel on kehtiv tööleping, mille kohaselt on tööandja kõige olulisem kohustus kindlustada töötaja tööga ja töötaja kohustus on tööd teha. Omavolilist töölt ärajäämist peaks vältima. Seda enam, et valitsus on andnud mõista, et võib tulla ka mingi võimalus kompenseerimiseks.

Sundpuhkust töölepingu seadus (edaspidi: TLS) ette ei näe, kuid tööandja ja töötaja võivad kokku leppida, et töötaja viibib nt kaks nädalat kodus. Kui töötaja ei tee tööd seetõttu, et tööandja ei anna töötajale tööd, peab tööandja TLS § 35 alusel maksma keskmist töötasu.

Tööandjal ja töötajal on võimalik ka poolte kokkuleppel töölepingu tingimusi muuta. Ka tasustamata puhkuses peavad pooled omavahel kokku leppima. Kui poolte vahel kokkulepet ega kompromissi ei sünni, kuid töötaja on nõus tööd tegema, siis on tegu töölepingu seaduse § 35 olukorraga, mille kohaselt tuleb töötajale selle aja eest maksta keskmist töötasu.

Koroonaviiruse levik on üks sellistest ettenägematutest asjaoludest, mille esinemise korral võib tööandja TLS-i § 37 alusel ühepoolselt töötaja töökoormust ja töötasu kolmeks kuuks vähendada, kui kokkulepitud töötasu maksmine on tööandjale ebamõistlikult koormav. Töötasu võib vähendada kuni Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärani (584 eurot kuus või 3,48 eurot tunnis).

Ja kui tõesti on vaja haiguslehte, siis patsiendiportaalis digilugu.ee saab seda tänasest ka ise avada.

ERÜ juhatus

KALENDER

August 2022
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Suurenda

Kontrastsus