Projektikonkursi "Raamatukogud-muuseumid-noored" eelteade

Kuigi tänavune kevad on paljud plaanid pea peale pööranud, oleme siiski optimistlikud ja loodame ka sel aastal raamatukogude, muuseumide ja noortekeskuste koostööprojektide konkursi ellu viia. Kui eelmise aasta projektides pöörati palju rõhku pärandkulutuurile (vt toetatud projektide tutvustusi SIIN), siis praeguseks on eriti oluliseks muutunud digikultuur. 2020. aasta on Eestis digikultuuri teema-aasta ning aasta jooksul tuuakse tähelepanu alla see, kuidas digitaalsed vahendid avardavad maailma, pakkudes uusi võimalusi nii kultuurist osa saada kui ka kultuuri luua. Tähtis on, et uued põlvkonnad võtaksid omaks meie oma elava kultuuri ja pärandi ning digilahendused oleksid sellele toeks. Kuid ärgem unustagem ka eesti rahvajutu aastat – miks mitte need kaks teemat ühendada ja üks vahva projekt välja mõelda!

Projektikonkursi eesmärk on tõhustada raamatukogude ja muusemide koostööd noortekeskustega, kaasata noori kultuuri – ka digikultuuri – loomisesse ja kultuuritegevustesse. Toetatakse vähemalt kahe erineva osapoole ühisprojekte, millest üks on noorte esindaja (noortekeskus vm esindusorganisatsioon) ja teine mäluasutus (raamatukogu, muuseum).

Millal ja millis el kujul projektikonkurss teoks saab, on esialgu veel lahtine, kuid saadame info välja niipea, kui võimalik. Viivituse tõttu on taotluste vastuvõtmise ajavahemik ilmselt üsna lühike, seega tasub juba hakata ideid sahtlisse kirjutama ja postkastil silma peal hoida.

Optimismi ja tervist soovides

Piia Salundi
projektijuht