10. jaanuarini 2021 saab esitada tõid Friedrich Puksoo auhinnale

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing ja Tartu Ülikooli Raamatukogu kuulutavad välja tööde esitamise Friedrich Puksoo auhinnale

 

Auhindamisele tulevad trükis või elektrooniliselt 2019. ja 2020. ilmunud teosed.

Ettepanekuid raamatuloo, raamatukogunduse või bibliograafia-alase töö auhindamiseks võivad esitada asutused, organisatsioonid ja üksikisikud. 

Vabas vormis esildise palume saata 10. jaanuarini 2021 elektrooniliselt ERÜ e-postiaadressile: ela@nlib.ee. 

F. Puksoo auhinna statuut vt SIIT ja varasemad laureaadid SIIT 

Auhind antakse välja 23. jaanuaril 2021 Friedrich Puksoo 131. sünniaastapäeval. 

Tartu Ülikooli Raamatukogu
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing