EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ESTONIAN LIBRARIANS ASSOCIATION

Kuidas liituda ühinguga?

Palun tutvuge Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu põhikirjaga.

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingul võivad olla tegevliikmed, toetajaliikmed ja auliikmed.

Tegevliikmeks võtab ühingu juhatus kirjaliku sooviavalduse alusel inimesi ja asutusi (füüsilisi ja juriidilisi isikuid), kes tunnustavad ERÜ põhikirja.

Ühingu tegevuses osalemiseks nimetab juriidiline isik oma esindaja ning määrab esindaja volituse tähtaja. Igal tegevliikmel on sõna- ja hääleõigus ühingu tegevuses. Ühingu tegevliikmena on igal füüsilisel isikul ja juriidilisel isikul üks hääl.
Palume täidetud ja allkirjastatud avaldus saata ERÜ büroosse (Tõnismägi 2, 10122 Tallinn)

Tegevliikmeks astumise avaldus (pdf , word )

Toetajaliikmeks võtab ühingu juhatus kirjaliku sooviavalduse alusel füüsilisi ja juriidilisi isikuid, samuti riigi ja kohaliku omavalitsuse ning ülikoolide asutusi, kes on huvitatud koostööst, nõustuvad ühingu eesmärkide ja ülesannetega ning aitavad ühingut aineliselt või tegudega. Asutus esitab koos sooviavaldusega ka selle organi kirjaliku nõusoleku, kes on kinnitanud tema põhimääruse. Ühingu tegevuses osalemiseks nimetab toetajaliige (v.a. füüsiline isik) oma esindaja ja määrab selle volituse tähtaja. Toetajaliikmel on sõnaõigus, kuid ei ole hääleõigust ühingu põhikirjalistes küsimustes. Toetajaliikme muud õigused ja kohustused sätestatakse ERÜ juhatuse ja toetajaliikme vahelise kirjaliku lepinguga.

Toetajaliikme statuut (pdf)
Toetajaliikmeks astumise avaldus (pdf)

Auliikmeks valib üldkoosolek juhatuse ettepanekul füüsilisi isikuid, kellel on erilisi teeneid ERÜ tegevuses või raamatukogunduse arendamises. Auliikmel on kõik ühingu tegevliikme õigused.

ERÜ liige tasub liitumisel sisseastumismaksu ja üks kord aastas liikmemaksu. Aastamaksu suurus sõltub sissetulekust ja on 2% kuu brutotöötasust.

Sisseastumis- ja liikmemaksu saab kanda Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu arveldusarvele  EE192200221006107508 Swedbank-is. 

KALENDER

Oktoober 2022
E T K N R L P
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Suurenda

Kontrastsus