EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ESTONIAN LIBRARIANS ASSOCIATION

Raamatukoguhoidja kutse taotlemine 2021. aastal

Kutse andja

Kutse andja raamatkoguhoidjatele kutsetele on Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing on  kuni aastani 2023.

Avalduste vastuvõtmine

2021. aastal võetakse avaldusi raamatukoguhoidja kutse taotlemiseks vastu 1. septembrist kuni 1. oktoobrini.

Digitaalselt allkirjastatud avaldus esitage ERÜ e-postiaadressile rkhkutseandmine@gmail.com

Eneseanalüüs ja dokumentidega tutvumine

Kutse taotlemise seisukohalt on oluline tutvuda raamatukoguhoidja kutsestandardist tulenevate kompetentsidega ja analüüsida, kas omandatud teadmised ja oskused on arvestatavad ning kõik kohustuslikud kompetentsid on varasema kogemuse või õpingute põhjal tõendatavad.

Tutvu kutsestandarditega

Enne kutse taotlemist palume tutvuda kutsestandarditega ja hinnake, millise taseme kompetentsidele teadmised, oskused ja kogemused vastavad.

Kutse taotlemise eeltingimused

Kutse taotlemise eeltingimused on Raamatukoguhoidja kutse andmise korras peatükis 2.

raamatukoguhoidja, tase 6

 • töökogemus raamatukogus spetsialistina;
 • soovitavalt kõrgharidus;
 • erialase tasemehariduse puudumisel kutse kompetentsusnõuetega seotud koolituse (kutsekoolituse) läbimine;
 • taotletava kutse kompetentsusnõuetega seotud erialane enesetäiendus (vähemalt 80 tundi viimase viie aasta jooksul).

raamatukoguhoidja, tase 7

 • töökogemus raamatukogus juhtivspetsialistina;
 • kõrgharidus;
 • erialase tasemehariduse puudumisel kutse kompetentsusnõuetega seotud koolituse (kutsekoolituse) läbimine;
 • taotletava kutse kompetentsusnõuetega seotud erialane enesetäiendus (vähemalt 80 tundi viimase viie aasta jooksul).

raamatukoguhoidja, tase 8

 • töökogemus raamatukogus tippspetsialistina;
 • kõrgharidus;
 • erialase tasemehariduse puudumisel kutse kompetentsusnõuetega seotud koolituse (kutsekoolituse) läbimine;
 • taotletava kutse kompetentsusnõuetega seotud erialane enesetäiendus (vähem alt 80 tundi viimase viie aasta jooksul).

 Raamatukoguhoidja kutsete taotlemiseks esitatavad dokumendid:

 •  avaldus, vorm SIIT
 •  digitaalne arengumapp, mis sisaldab (koostamise juhend):
  - koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);
  Curriculum Vitae, vorm SIIT;
  - haridust tõendava dokumendi koopia;
  - erialase täienduskoolituse läbimist tõendavate dokumentide koopiad;
  - eneseanalüüsi (abiks vorm enesehindamiseks (tase 6) (tase 7) (tase 8); 
  - kutsealase tegevuse kirjeldust (NB! raamatukoguhoidja kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid).
 • maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

 Raamatukoguhoidja kutse taastõendamine 

Kutse taastõendamise eeltingimused on Raamatukoguhoidja kutse andmise korras peatükis 2.

Taastõendamisest vaata  lähemalt  SIIT 

 Tutvu hindamisstandardiga

 • Hindamisstandard raamatukoguhoidja, tase 6
 • Hindamisstandard raamatukoguhoidja, tase 7
 • Hindamisstandard raamatukoguhoidja, tase 8

Abiks vorm enesehindamiseks (tase 6) (tase 7) (tase 8).  Vormid on leitavad ka vastavas Hindamisstandardis.

E-arengumapp

Taotleja esitab elektroonilise arengumapi.  E-arengumapi soovitab kutsekomisjon luua Google sites keskkonnas.

Abiks on arengumapi koostamise-juhend ja vorm enesehindamiseks (tase 6) (tase 7) (tase 8).  Vormid on leitavad ka vastavas Hindamisstandardis.

E-arengumapi loomist tutvustavad videod:

E-arengumapi näidist vt SIIT

Arengumappi jagage aadressiga rkhkutseandmine@gmail.com

Kompetentsuse hindamine

Kompetentsuse hindamine toimub kahes etapis, milleks on dokumentide analüüs ja vestlus.
Kõik taotlejad kutsutakse vestlusele oktoobris, millest antakse taotlejale varakult teada.

Kutse andmise tasu

Kutse andmine on tasuline. Tasu suurus on 50 eurot ja see tasutakse Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu arvele EE161010052032072002 SEB-s, selgitus "Kutseandmistasu".

Alates 1. jaanuarist 2020 lõpetas Kutsekoda vaikimisi kutsetunnistuste trükkimise ja paberkandjal kutsetunnistused väljastatakse ainult neile taotlejatele, kes on selleks soovi avaldanud (näidates oma soovi kutse taotlemise avaldusel).

Infotund kutse taotlejale

3. septembril algusega kl 11.00 toimub Webexi keskkonnas kutse taotlejatele infotund, kus räägime kuidas kutse andmine toimub, tutvustame kutse andmise ja hindamise protseduure ning anname soovitusi arengumapi koostamiseks elektroonilises keskkonnas.

Registreerumine kuni 1. septembrini: https://forms.gle/QVYKWfXz7tSKZGn47

Info:

Reet Olevsoo, ERÜ büroo juhataja
tel. 630 7427, e-post ela@nlib.ee

KALENDER

Jaanuar 2022
E T K N R L P
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

TULEKUL

Sündmused puuduvad

Suurenda

Kontrastsus