EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ESTONIAN LIBRARIANS ASSOCIATION

Projektikonkurss 2020

 Projektikonkursist „Raamatukogud-muuseumid-noored“ toetuse saajad 2020. aastal

TOETUSE SAAJA PROJEKTI NIMI PROJEKTI KIRJELDUS TOETUSE SUMMA
Tori valla raamatukogu Koguperemäng Sindi Silmaring Koostöös raamatukogu, muuseumi ja noorte-keskusega luuakse kogu-peremäng Sindi Silmaring, mis on mõeldud Sindi linna ja selle lähiümbruse elanikele, sealhulgas ka muukeelsetele elanikele. Projekt õpetab eelkõige noortele tundma uhkust oma värvika ajalooga kodukoha üle ja laiendada kultuurialaseid teadmisi. Mäng on mõeldud kõigile sihtgruppidele, nii noortele kui vanadele, nii kohalikele kui külalistele. 1000
Jõhvi keskraamatukogu #klassikadigiteater Projekti käigus luuakse Eesti kirjandusklassikute teoseid ja digikeskkonda Zoom kasutades koos noortega digi-näitering. Kasutades Eesti kirjandus-klassikute suurteoseid, valmib online-etendus - iga näiteja viibib enda kodus ja etendab enda rolli. Eesmärk on teha etendus kõikidele kättesaadavaks. 973
Narva-Jõesuu koduloomuuseum Narva-Jõesuu virtuaalnäituse ja -kaardi loomine Projekti raames kaasatakse noori nende kodulinna kultuuri ja ajaloo uurimisse. Noortekeskuse ja mäluasutuse koostöö tulemusena luuakse linna koduloo jäädvustamiseks virtuaalnäitus ja -kaart, millega kõik huvilised tutvuda saavad. Projektis osalevad noored saavad uusi teadmisi linna ajaloost, tutvuvad muuseumitööga, materjalidega ning annavad oma panuse kodulinna ajaloo teadvustamisse ja levitamisse. 440
SA Saaremaa Muuseum Saaremaa muuseumiampsud Raamatukogu- ja muuseumitundides tutvustatakse erinevaid pärimuse/ajaloo allikaid ning digilahendusi. Praktilistes õpitubades osalevad noored katsetavad ja hindavad muuseumihariduse tegevusi. Kuressaare lossis toimuvad noortele ideekorje retked. Noored väitlevad kultuuri olulisuse ja arengu üle ja loovad praktiliste õpitubade käigus uusi muuseumiampse - selliseid, mis neile meeldivad. 1000
Emmaste vaba aja keskus Kui asjad oskaks vaid rääkida! Projekti jooksul korraldatakse konkurss, mille eesmärk on innustada noori leidmaks oma kodu/pere vanim asi ja rääkida selle lugu. Esemed koos lugudega kogutakse Sõru muuseumi ja neid pildistatakse viisil, mis aitab selle eseme lugu jutustada. Õpitakse koostama terviklikku näitust. Projekti tulemusel on loodud hinnaline väärtus kogutud esemetest ja nende lugudest. 670
Tallinna keskraamatukogu Podcasti töötoad noortele "NoorCast" Noortele antakse oskusi taskuhäälingute (podcastide) tegemiseks, eesmärgiks on noorte digipädevuste, lugemisharjumuste ja arutlemisoskuse arendamine. Atraktiivsete meetodite (arutelu, intervjuu, praktiline tegevus) ja noortele huvipakkuvate teemade kasutamine soosib uute teadmiste ja oskuste omandamist. Noorte toodetud sisuga podcastid on vabalt kättesaadavad. 990
Valga muuseum Virtuaalne näitus "Valga Lõvidega maja" Noortele korraldatud põnevates töötubades valmib   koduloo- ja kultuuripärandit tutvustav videoklipp, nö virtuaalne ajaloonäitus "Valga Lõvidega maja". Noored õpivad kodulugu uurima, teksti esitama, fotosid digiteerima, infot otsima ja videot looma. Valminud video on veebis kõikidele kättesaadav. 1000
Pühalepa vaba aja keskus Noored väärtustavad pärandkultuuri Noored kaasatakse praktiliste tegevuste kaudu märkama ja väärtustama oma paikkonna kultuuripärandit, kogudes ning jäädvustades nii kodudes (perede kogemused ja praktikad, esivanemate mälestused) kui ka raamatukogudes leiduva materjali põhjal paikkondliku rannakalurluse traditsioone. Noored loovad virtuaalse pildiraamatu ning videoklipi ja veebi-keskkonnas kasutatavad mälumängud, mida on õpetajatel hiljem oma ainetundides või ringides võimalik kasutada. 859
Lääne maakonna keskraamatukogu Kiigeraamatukogu Lasteraamatukogu töötajad aitavad lastel valida raamatud/rahvajutud, koos otsitakse efektsed ja äratuntavad stseenid ning tegelased, et lavastada foto. Lapsed koostavad fotolavastuste põhjal otsimis- ja arvamismängud. Fotosid eksponeeritakse koos võrkkiikedega - kiiged, fotod ja raamatud tekitavad põnevate lahendustega ruumi, kus lugemishuvi hoogu saab. Rändnäitust saab kasutada mitmetel üritustel. Raamatukoguhoidjad saavad ka koolis raamatututvustusi läbi viies nii kiiged kui näituse kooli kaasa võtta., mis toob raamatud lastele lähemale uue nurga alt. Projekt sütitab laste lugemishuvi, tutvustab lavastusprotsessi ja arendab digioskusi. 912
Mustvee valla noortekeskus Parim osa noorest kujuneb tema salaaias Projekti eesmärk on jäädvustada video või helina, pildi või tekstina Mustvee valla erinevate piirkondade kultuuri ja vaba aja veetmise võimalused kohalike noorte vaatenurgast tajutavana ning korraldada saadud materjalist näituseid. Projekti käigus õpivad Mustvee valla noored looma seoseid fantaasiamaailma ja unistuste täitumise vahel, kasutades abimaterjalina kunsti ja ajalugu enda ümber, õpivad väärtustama oma kodukohta ja tundma vastutust selle püsimajäämise ees. 900

 

 

Hetk Maidla noortekeskuse projektist "Koduloo lugu" (2017)

KALENDER

Jaanuar 2021
E T K N R L P
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

TULEKUL

Sündmused puuduvad

Suurenda

Kontrastsus