EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ESTONIAN LIBRARIANS ASSOCIATION

Plakat (veeb) (printimiseks) Veebibänner

Üleriigilised raamatukogupäevad
„Kohtume raamatukogus“

20.–30. oktoobrini 2022

„Kohtume raamatukogus!“ on olnud juba pikka aega üleriigiliste raamatukogupäevade tunnuslause. Ühiskonnas toimuva valguses on põhjust seda uuesti ja sügavamalt lahti mõtestada.

Viimaste aastate kriisid ja Ukrainas alanud sõda on halastamatult nähtavale toonud selle, kui palju on meie ümber „mullistusi“. Elame erinevates infoväljades, kultuuri-, väärtus- ja tähendusruumides, erinevatel arusaamise astmetel ühiskonnas ja maailmas toimuvast. Intensiivistunud on infosõda, mis paljudes Eesti piirkondades muust rahvusest elanike lõimumisprobleemidele hoogu lisab. Paljudes piirkondades aga, kus seni lõimimisteemadega vähe kogemusi, seistakse nüüd olulise küsimuse ees, kuidas kaasata sinna saabunud Ukraina sõjapõgenikke paremini kogukonda ja Eesti kultuuriruumi. Mida saaksime omalt poolt teha, et aidata?

Raamatukogud on turvalised ja mugavad paigad, mis on avatud igaühele sõltumata majanduslikust olukorrast, kultuurilisest taustast või mistahes muust tunnusest. Raamatukogud tagavad kõigile ligipääsu infole ning õpetavad selles orienteeruma. Raamatukogus puutuvad omavahel kokku ka need, kelle teed muidu ei ristuks. Iga raamat, ajaleheartikkel või muu materjal, mida kõik need erinevad inimesed loevad, iga kultuurielamus, mida nad ühiselt kogevad, iga vestlusring või muu tegevus, milles nad koos osalevad, toob nende mõtte- ja tundemaailma üksteisele lähemale. Ühesõnaga – raamatukogud on ühed parimad võimalikud paigad, kuhu erinevad inimesed kokku kutsuda ning seeläbi kogukondade ja laiemalt ühiskonna sidusust suurendada. Just see võiks olla tunnuslause „Kohtume raamatukogus!“ sügavam mõte ja sisu.

Ühiskonna sidususe suurendamine on kahtlemata keerukas ülesanne, millega toimetulekuks vajame häid teadmisi ja meetodeid. Seetõttu võiksid toimuda seekordsete raamatukogupäevade üritused, koolitused jm tegevused peamiselt kolmel teemal: keelte- ja kultuuridevaheline lõimumine, infopädevuste omandamine ning arutelukultuuri arendamine. Jagame seniseid kogemusi, kuulame ekspertide nõuandeid ning arutleme koos, mis võiksid olla võimalikud edasised lahendused ühiskonna sidususprobleemidega toimetulekuks. Kõik raamatukogud ja kõik huvilised on oodatud kaasa mõtlema ja kaasa lööma!

Kohtumiseni raamatukogus!

ERÜ juhatus

Üleriigilised ettevõtmised 

12. oktoober Võistluse "Infootsing internetis" eelvoor. Juhend
20. oktoober Raamatukogupäevade avamine Märjamaa Rahvamajas. Kava
Raamatukoguhoidjate mälumäng
26. oktoober  Võistluse "Infootsing internetis" eelvoor.
 27. oktoober  XV teadus- ja erialaraamatukogude päev Tartus
 28. oktoober XXII maaraamatukoguhoidja päev Toilas
   
   Üleriigilised raamatukogupäevad
„Kohtume raamatukogus“

20.–30. oktoobrini 2021

Raamatukogupäevade plakat printimiseks SIIT 

Veebilehe päis SIIT

Sel aastal tähistame 200 aasta möödumist esimese eestikeelse ja eestlase toimetatud laiema levikuga ajalehe - "Marahva Näddala-Leht" - ilmumisest. Ajalehe väljaandja Otto Wilhelm Masingu eesmärgiks oli jagada eesti rahvale uusi teadmisi ja laiendada inimeste silmaringi. Kuigi ajaleht lõpetas mõne aasta järel rahanappuse tõttu tegevuse, said sellest inspiratsiooni ja julgustust kõik järgmised väljaandjad. Ajakirjanduse ajaloo märgilise sündmuse auks pühendame ajakirjandusele ka seekordsed üleriigilised raamatukogupäevad.

Tänaseks on ajakirjandus saanud enamuse inimeste jaoks igapäevaelu lahutamatuks osaks. Pidev kirju uudisvoog ümbritseb meid paberil, raadios ja teleekraanil, arvutis ja nutiseadmes. Lisaks leidub raamatukogudes ja arhiivides tohutus koguses varasemate aastasadade meedialoomet. Kuigi meie teadmised ja silmaring peaksid selle mõjul olema eriti suured, kipub infotulvas orienteerumine paljudel üle jõu käima. Paratamatult tuleb teha valikuid, millist infot tarbida, ja see omakorda tekitab ka erinevaid infovälju. Kasvav probleem on näiteks ajalehtede tasuline digisisu, mis paberlehtedesse ei jõua - see tekitab ebavõrdsust nii nende jaoks, kel pole võimalik tasulisi artikleid osta, kui ka nende jaoks, kel puuduvad vastavad digivahendid ja/või -teadmised.

Raamatukogud tulevad nende murede lahendamisel appi, muutes varasema meediapärandi süstematiseeritult ja nüüdseks juba suures osas digiteeritult kõigile soovijatele kättesaadavaks. Samuti saavad raamatukogudes nii paberil kui digitaalselt avaldatud uudiseid lugeda ka need, kel see muidu võimalik poleks. Raamatukoguhoidjad aitavad kõigil soovijail vajalikku infot leida, annavad edasi infootsingu- ja digioskusi, õpetavad valeuudiste ja libateaduste ajastul üliolulisi meediapädevusi ja allikakriitikat, mis toob ühiskonna ühtsemasse inforuumi.

Raamatukogupäevadel arutame, kuidas saaksime seda kõike veelgi paremini teha, ja ootame kõiki huvilisi raamatukogudes pakutavate võimalustega lähemalt tutvuma. Kutsume raamatukogusid läbi viima ajakirjandusega seonduvaid tegevusi: kohtumisi ajakirjanike ja meediaspetsialistidega, meediapädevuste, meedialoome ja digipädevuste koolitusi, arutelusid ajakirjandus- ja sõnavabaduse üle, näitusi ajakirjanduse ajaloost jne.

Raamatukogupäevade „Kohtume raamatukogus“ avamine toimub 20. oktoobril 2021. aastal Tartu Ülikooli Raamatukogus.

 Külasta oma lähimat raamatukogu!

RAAMATUKOGPÄEVADE ÜRITUSED ÜLE EESTI vt SIIT.


Üleriigilised ettevõtmised 

12. oktoober Infootsingu võistluse eelvoor. Juhend 
Eelvooru küsimused/vastused   
20. oktoober Raamatukogupäevade avamine Tartu Ülikooli Raamatukogus
KAVA
Raamatukoguhoidjate mälumäng (küsimused ja vastused)
 21. oktoober  Teadus- ja erialaraamatukogude päev  KAVA
 26. oktoober   Infootsingu võistluse lõppvoor veebis  Tulemused
 29. oktoober  XXI maaraamatukoguhoidja päeva Valgas KAVA
   

Kohtumiseni raamatukogus!

ERÜ juhatus

Üleriigilised raamatukogupäevad
„Kohtume raamatukogus“

20.–30. oktoobrini 2020

Eesti on oma e-tegemistes maailmas esirinnas, digitaalne elu saadab meid kõikjal – dokumentide allkirjastamine, ettevõtte registreerimine ja e-hääletamine on ainult väike osa sellest, mida täna internetis teha saab. Küsimus on, kuidas kanda see edulugu üle ka kultuuri valdkonda? Käesolev digikultuuri teema-aasta annab meile võimaluse keskenduda kultuuri vahendamisele, jagamisele ja loomisele digitaalse maailma kontekstis. Tänane ühiskond on teel sinna, et saaksime kultuurist osa ka kodust lahkumata.

See aasta on justkui märgiliselt avanud kultuuri nautlemiseks mitmeid elektroonilisi väravaid ja selles on oma roll olnud ka raamatukogudel. Üle Eesti on kättesaadavaks tehtud e-raamatuid ja e-ajakirju, paljudes raamatukogudes on ettelugemised, kohtumised ja meisterdamistunnid toimunud veebi vahendusel. Märkimata ei saa jätta ka võimalust ennast veebis lugejaks registreerida ja soovitud raamat raamatukappi või pakiautomaati tellida.

Oleme suutnud end pildis hoida rohkem kui kunagi varem, meie teenustega arvestatakse ja teadlikkus raamatukogudest on hüppeliselt tõusnud. Tänast raamatukogu iseloomustab innovatsioon, kiire kohanemine ja nutikate lahenduste leidmine. Tehkem koostööd ja jagagem ideid, et võimalikult palju Eesti inimesi saaks ka edaspidi osa raamatukogude poolt pakutust.

Kohtume raamatukogus!

Tänavused raamatukogupäevad „Kohtume raamatukogus“ avatakse 20. oktoobril Tallinnas ja lõpetatakse 30. oktoobril XX maaraamatukoguhoidja päeval Mustla rahvamajas

Raamatukogudes üle Eesti toimub sadu üritusi! 

Ettevõtmisi oma kodukohas vt SIIT.

ÜLERIIGILISED ETTEVÕTMISED

12. oktoober   Infootsingu võistluse eelvoor. Juhend 
20. oktoober Raamatukogupäevade avamine Eesti Rahvusraamatukogu. Kava SIIT
R
aamatukoguhoidjate mälumäng. Küsimused ja vastused
29. oktoober Infootsingu võistluse lõppvoor. Tulemused
30. oktoober XX maaraamatukoguhoidja päev Viljandimaal Mustla rahvamajas.Kava SIIT
   

Üleriigilised raamatukogupäevad
„Kohtume raamatukogus“

20.–30. oktoobrini 2019

 

Käesolev aasta on kuulutatud eesti keele aastaks, et tähistada vääriliselt riigikeele 100. aastapäeva. Samal ajal korraldab UNESCO rahvusvahelist põlisrahvaste keelte aastat, mis annab meile võimaluse lisaks eesti keelele pöörata erilist tähelepanu ka murdekeeltele. Keeleaasta iga kuu on pühendatud eri teemale ning raamatukogupäevade kuu – oktoober on lugemise ja mängukuu.

Keel, kultuur ja raamatukogud on lahutamatult seotud ning kuude teemad annavad võimaluse huvitavate keelealaste tegevuste ja ürituste korraldamiseks nagu ettelugemised, keelekohvikud, -mängud, -viktoriinid jm. Ka eesti keele järjepidevus esitab väljakutseid: koolinoored ja anglitsismid, võõrsõnade mugandumine, keelemurrete meeldetuletamine. Nüüd on põhjust hoogustada keeleraamatute kasutamist ja koostöö õpetajatega on suureks abiks.

Samuti on selle aasta jooksul tähelepanu all UNESCO vaimse kultuuripärandi nimistusse kantud laulu- ja tantsupidude traditsiooniga seotud juubelid: laulupidu 150 ning tantsupidu 85 aastat. Raamatukoguhoidjate seas on palju aktiivseid inimesi ning laul ja tants on ühistegevused, mis liidavad kogukondi. Raamatukoguhoidjad oma kohaloluga väärtustavad kultuuri ja oma ametit ning teadvustavad raamatukogude olemasolu. Ehk leiab nii mõnigi tänu sellele ka tee raamatukogusse.

Meie inimesed on ühiselt valinud kõige eestilikumaks sõnaks „sõnajalaõie“, kuid meil on veel palju teisi kauneid sõnu. Ja sõnad on sätitud ridadeks, read kootud lugudeks ja lood jäädvustatud raamatutesse.

Hoiame koos eesti keelt ja aitame kaasa ta kestmisele!

Raamatukogupäevad „Kohtume raamatukogus“ avatakse 21. oktoobril Harjumaal Kosel ja lõpetatakse 30. oktoobril XIX maaraamatukoguhoidja päeval Pärnus.

Raamatukogudes üle Eesti toimub sadu üritusi! 

Ettevõtmisi oma kodukohas vt SIIT

ÜLERIIGILISED ETTEVÕTMISED

 9. oktoober            Võistluse "Infootsing internetist 2019" eelvoor. Võistluse juhend SIIT
E
elvooru küsimused ja vastused
21. oktoober Raamatukogupäevade avamine Kose Kultuurimajas. Kava SIIT
M
älumängu küsimused ja vastused
22. oktoober XII teadus- ja erialaraamatukogu päev EKAs Tallinnas SIIT
23. oktoober Mõttevahetus "Kohalik oma valitsus ja raamatukogu" Pärnu Keskraamatukogus  Kava SIIT
29. oktoober Infootsingu võistluse lõppvoor Tartus. Lõppvooru küsimused ja vastused
30. oktoober XIX maaraamatukoguhoidja päev Pärnus Keskraamatukogu. Kava SIIT

KALENDER

Oktoober 2022
E T K N R L P
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Suurenda

Kontrastsus