EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ESTONIAN LIBRARIANS ASSOCIATION

Koolitusprogramm: Kohalike dialoog kohalikus raamatukogus

Dalai-laama on sõnanud, et „probleemid ja arusaamatused saab lahendada läbi dialoogi. 21. sajand peab olema dialoogi sajand”. Heas dialoogis on ruumi erinevuste ja oletuste avatud uurimisele, empaatilisele kuulamisele ja enese väljendamisele. David Bohm, dialoogi olemuse mõtestajaid on öelnud, et dialoog on üks vastastikuse mõistmiseni jõudmise viise.

Koolitusprogrammi "Kohalike dialoog kohalikus raamatukogu" eesmärk on:

  • toetada raamatukoguhoidja enesekindlust ja võimekust dialoogi läbiviijana ja kaasajana;
  • toetada valmisolekut algatada olulisi dialooge kogukonnas;

Üks programmi vilistlasi tõdes, et sai programmist palju uusi teadmisi, nt “kuidas kogukonda kaasata, kuidas ise aktiivsem olla. Sain aru, et dialoogivormis vestlusringid on suurepärane võimalus saada teada, mida inimesed tegelikult mõtlevad ja sain julguse selliseid ringe algatada”.

PROGRAMMI ÜLESEHITUS JA LÄHENEMINE

Koolitusprogramm koosneb 5 kohtumisest ajaperioodil märts-juuni 2023 ning 22-28. mail toimuvast kogukonna dialooginädalast.

Dialooginädal loob võimaluse käivitada samal ajaperioodil tähenduslikud dialoogid osalevates raamatukogudes ja rakendada õpitut oma kogukonnas. Koolituse käigus toetatakse kogukonna dialoogi kavandamist. 2022. aastal toimunud dialooginädala kogemuse mõjuanalüüsist saad teada, millistel teemadel vesteldi ja kuidas osalejad seda kogesid.

 Programmis osalemise tulemusena, osaleja:

  • mõistab dialoogi sügavamat olemust;
  • on rakendanud dialoogi lähenemist koolituse käigus;
  • on viinud dialooginädala raames ellu dialoogi kogukonnas.

 

ESIMENE KOHTUMINE

16. märts
TEINE KOHTUMINE

4. aprill
KOLMAS KOHTUMINE

20. aprill
NELJAS KOHTUMINE

4. mai
DIALOOGID KOGUKONNAS

22.-28. mai
VIIES KOHTUMINE

13. juuni
Häälestu-mine õpi-
teekonnale.Dialoog ja selle erinevad tähendused.Dialoogi kavandamine.
Dialoogi pidamine.
 Praktikum 1
Õpipaar harjutab.
Tagasiside.

Praktikum 2
Õpipaar harjutab.
Tagasiside.

Mõjusa kaasamise eeldused, sh osalejate kutsumine.
Praktikum 3
Õpipaar harjutab.
Tagasiside.

Praktikum 4
Õpipaar harjutab.
Tagasiside.

Dialoogi hoidja kui ruumilooja.


Ruumi loomise kunst ja praktika.
Praktikum 5
Õpipaar harjutab. Tagasiside.

Praktikum 6
Õpipaar harjutab.
Tagasiside.

Kohtumine eri osalejatega, toimetulek võimalike väljakutsetega.
Osaleja kavandab
ja viib ellu dialoogi
oma raamatu-kogus
.
Praktisee-rimise kogemuse analüüs. 

Mõjusa dialoogi eeldused.


Kokkuvõtte programmist
.
  Kogukonna dialoogi kavandamine    

 Koolitusprogramm on oma olemuselt interaktiivne, kus teema avamine vaheldub praktiliste harjutustega ning selle läbivad elemendid on:

  • Õpipaarid: grupikaaslane on sinu õpipartneriks, kellega koos on võimalus läbi viia dialoogi praktikum. Ühiselt on võimalus analüüsida programmis osalemise mõju ja kogemust.
  • Praktikum: on võimalus harjutada dialoogi ettevalmistust ja läbiviimist turvalises õpi ruumis ning saada vahetut tagasisidet. Ühtlasi annab see kindluse praktiseerida oma kogukonnas.

Üks programmi vilistlasi tõdes, et “see oli mulle uudne kogemus, et dialoogi pidamisel on oma reeglistik, mis ennast õigustab, nagu praktika näitas”.

LÄBIVIIJA

Koolitusprogrammi teejuhiks on õpidisainer, protsessijuht ja andragoog Piret Jeedas (Ruumi Loomine). Pireti igapäevatöö keskmes on tähenduslike arendusprotsesside ja õpiteekondade disain ning elluviimine nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. Alates 2004. aastast on kaasamine, dialoog ja olulised vestlused tema töös tähtsal kohal. Piret on Eestis käivitanud pikaajalise kaasava juhtimise arenguprogrammi edendamaks kaasavat juhtimiskultuuri. Raamat “Ruumi loojad. Kuidas kaasavalt juhtides muutus luua “ on selle pika teekonna üks tähiseid. Tõeline kaasamise õppetund on olnud rahvatervise arengukava koostamise protsess Kõrgõzstanis koostöös Maailma Tervise Organisatsiooniga (WHO). Andragoogiks õppinud Piret naudib tänaseni koos õppimist ja sisukaid dialooge Tallinna Ülikooli andragoogika tudengitega.

Programmiga liituvad I lennu vilistlased ja külalisena Arno Baltin (TLÜ läbirääkimiste psühholoogia lektor).

TÄIENDAV INFO

Koolitusprogrammi kogumaht on 45 akadeemilist tundi (sh programmis osalemine 33 akad h ning iseseisev töö 12 akad h).

Programmis kasutatavad õppematerjalid jagatakse osalejatele väljaprinditud ja/või digitaalsel kujul enne ja/või pärast iga kohtumise toimumist.

Kui osaleja on läbinud programmi täies mahus, viinud läbi praktikumi ning kogukonna dialoogi väljastatakse talle tunnistus. Teised osalejad saavad tõendi.

Koolitused toimuvad Tallinnas. Koolituspäeva kestvus on 10.00 - 16.30. Osalemise panuse suurus on 85 eurot.

Osalemishuvi väljendamiseks palume täita registreerimisvormi hiljemalt 14. veebruariks. LINK VORMILE

Kui on rohkem sooviavaldusi kui kohti, teevad korraldajad registreerimisvormi põhjal valiku, võttes arvesse inimese isiklikku motivatsiooni uusi oskusi omandada, tahet oma raamatukogu kogukonnakesksemaks arendada ning pidades silmas piirkondlikku kaetust.

Dialoogini!

Veebruar 2023
E T K N R L P
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
28 Veebr 2023;
ERÜ aasta- ja kõnekoosolek
09 Mär 2023;
RAA+MUU koolitus

Suurenda

Kontrastsus