EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ESTONIAN LIBRARIANS ASSOCIATION

Ilmus pilootprojekti "Kohalike dialoogid kohalikes raamatukogudes" mõjuanalüüs ja kokkuvõte

29. septembril tutvustas Eesti Koostöö Kogu juhataja Kairi Tilga Tallinna Keskraamatukogus dialooginädala mõjuanalüüsi.

6.-12. juunil toimunud „Kohalike dialoog kohalikus raamatukogus“ dialooginädala raames korraldasid raamatukoguhoidjad üle Eesti 12 avalikku arutelu. Sündmusele tagasiside andnute hinnangul oli dialooginädal vajalik ning kogukonnas oodatakse veel avalikke arutelusid.

Kokku osales esmakordsel dialooginädalal üle 120 inimese, kellest 66 andsid korraldajatele ka kirjalikku tagasisidet. 98,5% vastanutest kinnitas, et dialoogid nende kogukonnas on vajalikud või väga vajalikud. „Aitäh, et aitate Eesti inimesed omavahel rääkima,“ kirjutas üks osaleja Haapsalust.

„Saame projekti ja selle mõju üle uhkust tunda. Inimeste tagasiside näitas, et dialoog on hea viis kogukondades oluliste teemade üle arutamiseks ning raamatukogud, kus on dialoogi loomise ja kogukonna kaasamise oskused, saavad soodustada kodanikuaktiivsust ja kogukonna sidusust,“ sõnas Eesti Koostöö Kogu juhataja ja projekti üks eestvedaja Kairi Tilga.

Dialooginädalast tõukus ka mitu uut koostööd, mis tugevdavad veelgi osalenud raamatukoguhoidjate rolli avalike vestluste võimaldajatena. „Näiteks plaanib Riigikantselei kutsuda osalenud raamatukoguhoidjad üleriigilise kaasamisprojekti „Arvamusrännak“ arutelude korraldajate hulka, Valga raamatukogu juhataja viis Valgamaa Noorte Suvekoolis läbi dialoogimaratoni ning nii Türi, Toila, Põhja-Pärnumaa kui teised osalenud raamatukogud said kutseid korraldada dialooge mujalgi,“ lisas Tilga.

„Osalejate tagasiside annab lootust, et dialoogikultuur saab oluliseks osaks meie ühiskonnast. Aitamaks dialoogide kokkukutsujaid ja algatajaid valmib enne aasta lõppu „Kohalike dialoog kohalikus raamatukogus“ projekti tulemusena ka dialoogi loomise e-käsiraamat, mis võimaldab igal ühel ise oma organisatsioonis, seltsis, kogukonnas, koolis, vallas, maakonnas dialooge olulistel teemadel luua,“ lisas Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu esimees Tuuliki Tõiste.

Mõjuanalüüsi saad lugeda siit: “Kohalike dialoog kohalikus raamatukogus” kokkuvõte ja mõjuanalüüs.

Käimasoleva raamatukogude aasta üheks fookuseks on raamatukogude tutvustamine kogukonnakeskustena. Selleks käivitus kevadel esimest korda toimuv suurprojekt „Kohalike dialoog kohalikus raamatukogus”, mis toimub raamatukogude aasta, SA Eesti Koostöö Kogu ja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu (ERÜ) koostöös. Raamatukogude teema-aasta kutsus ellu Kultuuriministeerium ja seda veab koostöös 870 raamatukoguga Eesti Rahvusraamatukogu. Kogu teema-aasta programmi leiab www.raamatukogudeaasta.ee.

 

Pilootprogramm: Kohalike dialoog kohalikus raamatukogus

Kuidas soodustada sisukaid vestlusi ja avatud dialoogi kogukonnas?

Kuidas kaasata eri taustaga inimesi olulistesse vestlustesse, et seeläbi toetada kodanikuaktiivsust, üksteise märkamist ja kuulamist?

Kuidas ise julgeda olulisi vestlusi kogukonnas käivitada?

Heas dialoogis on ruumi erinevuste avatud uurimisele, empaatilisele kuulamisele, oletuste kriitilisele uurimisele ja teadvustamisele ning enese väljendamisele. David Bohm, üks dialoogi olemuse mõtestajaid on öelnud, et dialoog on üks vastastikuse mõistmiseni jõudmise viise.

Eesti Koostöö Kogu, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu, Raamatukogude aasta ja Riigikantselei koostöös käivitame esmakordselt pilootprogrammi “Kohalike dialoog kohalikus raamatukogus”.

Programmi eesmärk on:

  • toetada raamatukoguhoidja enesekindlust ja võimekust dialoogi läbiviijana ja kaasajana;
  • toetada valmisolekut algatada olulisi dialooge kogukonnas;
  • luua juhendmaterjal ja tööriista varamu raamatukoguhoidjatele.

PROGRAMMI ÜLESEHITUS JA LÄHENEMINE

Raamatukogutöötajate jaoks spetsiaalselt välja töötatud koolitusprogramm koosneb 5 kohtumisest ajaperioodil märts-september 2022 ning piloodis osalevate raamatukogude ühisest dialoogipäevast oma kogukonnas 16. juunil 2022.

Ühine kogukonna dialoogi päev loob võimaluse käivitada samal päeval tähenduslikud dialoogid osalevates raamatukogudes ja rakendada õpitut oma kogukonnas. Koolituse käigus toetatakse kogukonna dialoogi kavandamist.

 

ESIMENE KOHTUMINE

29. märts
TEINE KOHTUMINE

19. aprill
KOLMAS KOHTUMINE

5. mai
NELJAS KOHTUMINE

19. mai
DIALOOGID KOGUKONNAS

6.-12. juuni
VIIES KOHTUMINE

29. sept.
Häälestu-mine õpi-
teekonnale.


Mõjusa kaasamise eeldused.

Dialoog ja selle erinevad tähendused.

Dialoogi ette-valmistus.
 Praktikum 1
Õpipaar harjutab.
Tagasiside.

Praktikum 2
Õpipaar harjutab.
Tagasiside.

Dialoogi erinevad võimalused, sh erinevad grupi suurused
Praktikum 3
Õpipaar harjutab.
Tagasiside.

Praktikum 4
Õpipaar harjutab.
Tagasiside.

Toimetulek erinevate osalejatega / väljakutsetega
Praktikum 5
Õpipaar harjutab. Tagasiside.

Praktikum 6
Õpipaar harjutab.
Tagasiside.

Dialoogi meetodite kohandamine
Osaleja kavandab
ja viib ellu dialoogi
oma raamatu-kogus
.
Praktisee-rimise kogemuse analüüs ja õppetunnid tulevikuks.

Juhend-materjal viimistle-mine.

Kokkuvõtte programmist.
  Kogukonna dialoogi kavandamine    
           Juhendmaterjali koostamine

 Programmis osalemise tulemusena, osaleja:

  • mõistab dialoogi sügavamat olemust;
  • on rakendanud dialoogi lähenemist koolituse käigus ja kogukonnas;
  • on panustanud juhendmaterjalide loomisesse.

Koolitusprogramm on oma olemuselt interaktiivne, kus teema avamine vaheldub praktiliste harjutustega ning selle läbivad elemendid on:

  • Õpipaarid: grupikaaslane on sinu õpipartneriks, kellega koos on võimalus läbi viia dialoogi praktikum. Ühiselt on võimalus analüüsida programmis osalemise mõju ja kogemust.
  • Praktikum: on võimalus harjutada dialoogi ettevalmistust ja läbiviimist turvalises õpi ruumis ning saada vahetut tagasisidet. Ühtlasi annab see kindluse praktiseerida oma kogukonnas.
  • Juhendi koosloome: osalejad panustavad juhendmaterjali - tööriista varamu - loomisesse, et seeläbi anda oma panus dialoogi praktikate julgemaks rakendamiseks kogukonnas.

LÄBIVIIJA

Pilootprogrammi teejuhiks on õpidisainer, protsessijuht ja andragoog Piret Jeedas (Ruumi Loomine). Pireti igapäevatöö keskmes on tähenduslike arendusprotsesside ja õpiteekondade disain ning elluviimine nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. Alates 2004. aastast on kaasamine, dialoog ja olulised vestlused tema töös tähtsal kohal. Piret on Eestis käivitanud pikaajalise kaasava juhtimise arenguprogrammi edendamaks kaasavat juhtimiskultuuri. Raamat “Ruumi loojad. Kuidas kaasavalt juhtides muutus luua “ on selle pika teekonna üks tähiseid. Tõeline kaasamise õppetund on olnud rahvatervise arengukava koostamise protsess Kõrgõzstanis koostöös Maailma Tervise Organisatsiooniga (WHO). Andragoogiks õppinud Piret naudib tänaseni koos õppimist ja sisukaid dialooge Tallinna Ülikooli andragoogika tudengitega.

TÄIENDAV INFO

Koolitusprogrammi kogumaht on 42 akadeemilist tundi (sh programmis osalemine 30 akad h ning iseseisev töö 12 akad h).

Programmis kasutatavad õppematerjalid jagatakse osalejatele väljaprinditud ja/või digitaalsel kujul enne ja/või pärast iga kohtumise toimumist.

Kui osaleja on läbinud programmi täies mahus, viinud läbi praktikumi ning kogukonna dialoogi väljastatakse talle tunnistus. Teised osalejad saavad tõendi.

Koolitused toimuvad Tallinnas: info toimumiskohtade osas saadetakse programmi valitud osalejatele.

Osalemishuvi väljendamiseks palume täita registreerimisvormi hiljemalt 4. märtsiks. LINK vormile

Kui on rohkem sooviavaldusi kui kohti, teevad korraldajad registreerimisvormi põhjal valiku, võttes arvesse inimese isiklikku motivatsiooni uusi oskusi omandada, tahet oma raamatukogu kogukonnakesksemaks arendada ning pidades silmas piirkondlikku kaetust.

Dialoogini!

Veebruar 2023
E T K N R L P
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
28 Veebr 2023;
ERÜ aasta- ja kõnekoosolek
09 Mär 2023;
RAA+MUU koolitus

Suurenda

Kontrastsus