I teadus- ja erialaraamatukogu päev, 22.10.2008

Avasõnad
Anneli Sepp, ERÜ juhatuse esinaine
Janne Andresoo, Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor
Auhinna „Teadus- ja erialaraamatukogu aasta tegu“ väljakuulutamine

Interaktiivne raamatukogu
Mai Põldaas

Vikipeedia: usalda, aga kontrolli
Toomas Schvak, Eesti Rahvusraamatukogu teadus- ja arenduskeskuse projektijuht

Statistika ja statistilise informatsiooni allikad
Aime Lauk Statistikaameti teabe ja levi talituse vanemkonsultant

Kuidas infoühiskonnas ellu jääda“
Jüri Ennet, psühhiaater

Raamatukoguhoidja tulevikuväljavaated
Olga Einasto, TÜ Raamatukogu teenindusosakonna juhataja