Kutsekomisjoni ja koolituse toimkonna infopäev, 31. 05 2010

ERÜ kutsekomisjoni ja koolituse toimkonna infopäev “Uue kutsestandardi lävel” Eesti Rahvusraamatukogus 31. mail 2010

Päevakava

12.00-12.30
Kutsesüsteem liidesena töö- ja haridusmaailma vahel Slaidid pdf
Olav Aarna, Kutsekoja juhatuse liige
Küsimused, arutelu

12.45-13.15        
Uuendused kutsestandardis Slaidid pdf
Kersti Rodes, Kutsekoja vanemkoordinaator
Küsimused, arutelu

13.30-14.00
Kas on võimalus kutsekvalifikatsiooni aste siduda palga tõusuga?
Ago Tuuling, EKAL/TALO  juhatuse esimees
Küsimused, arutelu

15.00
Kokkuvõte päevast ja lõpetamine

Raamatukoguhoidjale kutse andmisega seotud dokumente saab vaadata ERÜ kodulehel.

Krista Talvi
Ilmar Vaaro